Комбинирани намотки „Славјанка“

Револуција на полето на електромотори

За технологијата на комбинирани намотки „Славјанка“

Технологијата на комбинирани намотки „Славјанка“ може да се примени на повеќето типови и видови на електрични ротациони машини, и на еднофазни и на трофазни. Во својата класична верзија, овие мотори се дизајнирани или со „ѕвезда“ или со „делта“ намотка.

Карактеристично за „Славјанка“ е комбинирањето на два вида намотки во еден електромотор. „Ѕвезда“ и „Делта“ се комбинираат паралелно со поместување од 30 електрични степени на добиените вектори на електромагнетна индукција.

Комбинираните намотки беа наречени „Славјанка“. Моторите со ваков вид намотки имаат уникатни карактеристики на перформансата и ги надминуваат сите конкуренти достапни на глобалниот пазар.

_

Повеќе за технологијата — на веб-страницата на „Совелмаш“.

Предности на електромоторите со „Славјанка“

Податоците се засновани на резултатите од спроведените тестирања
Заштеда на енергија
Заштеда на енергија до 40%
Намалување на трошоците за производство
Намалување на трошоците за производство
Сигурност
Сигурност (сервис фактор 2,5)
Зголемување на почетниот вртежен момент
Зголемување на почетниот вртежен момент
Намалување на стартните струи
Намалување на стартните струи
Намалување на бучава и вибрации
Намалување на бучава и вибрации за 1,5-2 пати

Подобрена класа на енергетска ефикасност

Благодарение на технологијата за комбинирани намотки, „Совелмаш“ може да создаде мотор од класа IE4 во куќиште од класа IE1 без зголемување на трошоците за производство.

Опсег на примена

Електромоторите со технологијата „Славјанка“ се признати на различни полиња
 • Електрични велосипеди
  Електрични велосипеди
 • Електрични мопеди
  Електрични мопеди
 • Електрични мотоцикли
  Електрични мотоцикли
 • Електрични автомобили
  Електрични автомобили
 • Јавен превоз
  Јавен превоз
 • Електрични локомотиви
  Електрични локомотиви
 • Машински алати
  Машински алати
 • Опрема за мерење и тестирање
  Опрема за кревање
 • Пумпи
  Пумпи
 • Вентилација
  Вентилација
 • Опрема за кревање со кранови
  Опрема за кранови
 • Производствени ленти
  Производствени ленти
 • Ветерници
  Ветерници
 • Хидроелектрични централи
  Хидроелектрични централи
 • Термоелектрични централи
  Термоелектрични централи
 • Нуклеарни централи
  Нуклеарни централи
 • Мобилни единици за производство на електрична енергија
  Мобилни единици за производство на електрична енергија
 • Индустрија на обновливи извори на енергија
  Индустрија на обновливи извори на енергија
 • Фрижидери
  Фрижидери
 • Машини за перење
  Машини за перење
 • Правосмукалки
  Правосмукалки
 • Машина за садови
  Машина за садови
 • Вентилатори
  Вентилатори
 • Микробранова печка
  Микробранова печка
 • Земјоделска опрема и машинерија
  Земјоделска опрема и машинерија
 • Градежна опрема и машинерија
  Градежна опрема и машинерија
 • Медицинска опрема
  Медицинска опрема
 • Бродови, јахти, моторни чамци
  Бродови, јахти, моторни чамци
 • Воена опрема
  Воена опрема
 • Воздухопловство
  Воздухопловство

Патенти

Полноважноста на сите документи може да се провери во официјални извори на следниов линк the link

Студии на електромотори со „Славјанка“

Ефикасноста на технологијата беше потврдена со независни тестирања
Технологијата „Славјанка“ ја докажа својата ефикасност во текот на тестирањата кои беа спроведени во разни прилики од експерти од повеќе научни институции и индустриски претпријатија. Резултатите од тестирањата на индукциските електромотори со комбинирани намотки дополнети со официјални извештаи од тестирањата се прикажани во овој дел.
 • Testing
  Универзитетот во Дизелдорф, 2016 год.
  Testing
  Компаративни тестирања на индустриски мотор за општа намена премотан со примена на технологијата „Славјанка“. Универзитетот во Дизелдорф

  Независни тестирања на индустриските мотори за општа намена беа спроведени во Вишото училиште на Универзитетот во Дизелдорф.

  Задачата беше да се тестира оригиналниот мотор, потоа да се премота со примена на технологијата „Славјанка“, да се тестира модернизираниот мотор и да се споредат резултатите.

  За тестирањата беше обезбеден мотор со 7,5 kW. Тестовите покажаа дека по модернизирањето со технологијата „Славјанка“, тој: <br>— имаше за 30% поголем вртежен момент, <br>— трошеше до 30% помалку електрична енергија.

  Извештајот од тестирањата може да го видите овде — https://clck.ru/G7VX9

 • Testing
  Универзитетот во Болоња, септември 2013 год.
  Testing
  Компаративни тестирања на мотор премотан со „Славјанка“. Универзитетот во Болоња, септември 2013 год.

  Задачата при тестирањето беше да се изработи мотор за електрична количка со комбинирани намотки заснован на технологијата „Славјанка“, и да се спроведат компаративни тестирања во однос на стандардниот мотор.

  Стандардниот мотор направен специјално за количкатата тежеше 54 kg и имаше бакарен ротор. За тестирање на технологијата „Славјанка“ беше избран индустриски мотор за општа намена со тежина од 27 kg и со алуминиумски ротор.

  Карактеристики на перформансите: 4-поларен мотор AEG, 3 kW со величина 100, со ефикасност од 86% и класа на енергетска ефикасност IE2. При тестирањата беше користен регулатор развиен на универзитетот, кој беше во совршена синхронизација со моторот премотан со примена на технологијата на Дујунов.

  Тестовите беа спроведени во три различни режими: • номинален 135 A, • 270 A, • 350 A.

  Како резултат на тоа, модифицираниот мотор заостана за 1 kW од номиналната моќност и 1 kW од максималната моќност. Претходниот мотор за електрични колички достигна моќност од 20 kW при 350 ампери, за разлика од моторот со комбинирани намотки кој постигна моќност од 19 kW.

  Имаше разлики и во вредностите на ефикасноста: електричниот мотор за колички —91%, модифицираниот индустриски мотор за општа намена со „Славјанка“ — 89%.

  Виктор Арестов, кој ги спроведуваше тестирањата, призна дека не беше баш добар изборот на мотори за тестирање. За да се постигнат планираните резултати, наместо мотор со величина 100, требаше да се избере мотор со величина 112 и со поголема моќност од 4 kW.

  Сепак, треба да се земе предвид дека едниот мотор беше двапати потежок, а специјалниот мотор за електрични колички имаше бакарен ротор, додека модифицираниот мотор имаше алуминиумски (ако алуминиумскиот ротор се замени со бакарен, ефикасноста може да се зголеми за 2-3%).

  Истовремено, моторот со комбинирани намотки кој тежеше 27 килограми покажа речиси исти перформанси како посебно дизајнираниот оригинален мотор кој тежеше 54 килограми!

  Извештајот од тестирањата може да го видите овде — https://clck.ru/GQgTM

 • Testing
  Универзитетот во Белгород, 2016 год.
  Testing
  Компаративни тестови на индукциски електромотори. Универзитетот во Белгород, 2016 год.

  Државниот технолошки универзитет во Белгород беше домаќин на компаративните тестирања на два индукциски електромотора AIR 71V4.

  Целта на постапката беше проверка на наведените перформанси на моторот AIR 71V4, кој беше модернизиран со примена на технологијата „Славјанка“, во споредба со сличен фабрички произведен мотор со стандардна трофазна намотка.

  Во текот на тестирањата, кај модифицираниот мотор беше забележано пониско ниво на бучава и на температурата на загревање. Тестовите покажаа значајно подобрување на перформансите кај модифицираниот електромотор речиси во сите режими на работење, како и зголемена ефикасност при поширок распон на оптоварувања.

  Заклучокот беше дека, во процесот на реална работа, моторот со комбинирани намотки ќе овозможи значајно намалување на потрошувачката на енергија од 14 до 20%. Најголема заштеда може да се постигне во режими на работа на електромотор со помало оптоварување од номиналното. Освен тоа, со намалувањето на стартните и номиналните струи, намалувањето на работната температура на намотката на статорот, како и намалувањето на внатрешните вибрации на проводникот во лежиштето на статорот значајно ќе се намали брзината на абење на изолаторот кај проводникот.

  Истражувачите ја препорачаа технологијата „Славјанка“ за поправка на индукциските електромотори во индустриските претпријатија за да се постигне значајна заштеда на енергија.

  Извештајот од тестирањето е достапен овде https://drive.google.com/file/d/1e6RKjKRkJq28NUDDz8i216c6ES_5HbIB/view

 • Testing
  Каменоломот кај Белград, 2015 год.
  Testing
  Тестирање на мотор со „Славјанка“. Белград, 7 октомври 2015 год.

  Целта на тестирањата беше да се утврди како се променија перформансите на електромоторот откако традиционалното намотување беше заменето со комбинирана намотка „ѕвезда-триаголник“.

  Српската компанија ДОО „Савиан“ доби за модернизација индукциски електромотор од 15 kW со изгорена намотка. Моторот бил користен во каменолом. Сопственикот на моторот, компанијата ДОО „Куево“, нарача целосна поправка што вклучуваше и промена на видот на намотување.

  Како резултат на примената на технологијата за заштеда на енергија „Славјанка“, перформансите на модернизираниот мотор ги претрпеа следните промени.

  Номиналната моќност се зголеми од 15 kW на 19 kW, односно порасна за 26,6%.

  Пред поправката не беше утврдена струја на празен од, бидејќи моторот не работеше. Според сертификатот на моторот, вредноста била 27 A, а по модернизацијата се намали на 13,4 A.

  Спроведените тестови графички ја покажаа енергетската ефикасност на технологијата „Славјанка“. Техничкиот директор на ДОО „Куево“ ја потврди функционалната сигурност на модернизираниот мотор.

  Може да го видите извештајот од тестирањето овде https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H5tQwSIQX9siP_J_-t9zf6bCMGaQ9Nq5?ths=true

 • Testing
  Руска фабрика, јули 2016 год.
  Testing
  Тестирања на модернизиран мотор за одводна пумпа. Русија, јули 2016 год.

  Инженерите во руската фабрика го модернизираа индукцискиот електромотор 5AI160M2U2 со моќност од 18,5 kW вграден во одводна пумпа. При поправката, старата истрошена намотка беше отстранета со горење, а моторот беше премотан со примена на патентираната технологија „Славјанка“.

  Целта на тестирањата беше да се утврдат промените во карактеристиките на перформансите на моторот по неговото модифицирање.

  Пред да се преправи, моторот 5AI160M2 беше дизајниран да работи под напон од 660V, а по модернизирањето се напојуваше со електрична енергија од мрежа со 380V. Под напон од 500V во лабораториски услови, струјата на празен од се намали во просек за 12% (од 27,3 A на 24,0 A). Кога работи на 380 V, струјата на празен од е е намалена за 3%, а под оптоварување — за 2%.

  По премотувањето на моторот, продуктивноста на пумпата се зголеми (траењето на циклусот на работа на пумпата се намали за 39 секунди). Како резултат на тоа, времето потребно за работа на моторот се намали за 8%. Вкупната заштеда на енергија за едно уклучување на моторот изнесуваше 12%. Потрошувачката на енергија за испумпување на резервоарот пред премотувањето изнесуваше 2,573 kW, а по премотувањето се намали на 2,3368 kW. Имаше 10% заштеда.

  Резултатите од тестирањето ја потврдија ефикасноста на технологијата со комбинирани намотки „Славјанка“.

  Извештаите од тестирањата и објаснувањата за нив се достапни овде https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a1fglrN6zxjGJ1b7o3DLrUbMPJgn13PJ?ths=true

 • Testing
  Метро на Санкт Петерсбург, октомври 2015 год.
  Testing
  Тестирања на моторот модернизиран со примена на технологијата „Славјанка“. Метро во Санкт Петерсбург, октомври 2015 год.

  На барање на одделот за производствена технологија на Метрото во Санкт Петерсбург, работниците од електромеханичкиот сервис модернизирале неисправен електромотор на вентилациска единица во моќен систем за тунелска вентилација со примена на енергетско штедливата технологија „Славјанка“.

  Целта на тестирањата беше да се утврдат промените во карактеристиките на перформансите на моторот по неговото модифицирање.

  Тип на поправениот електромотор произведен во 1975 год. — 5AM280S8Y3. Неговата моќност пред да се расипе била 55 kW, струјата — 108 A, брзината — 740 вртежи во минута, напонот — 380 V.

  По поправката, експерименталниот мотор беше инсталиран во V-1 единица. Како резултат од тестирањата, комисијата ги утврди следниве карактеристики на перформансите на модернизираните мотори со намотки „Славјанка“: работната струја изнесуваше 48 A; стартната струја изнесуваше до 359 A.

  Тестирањата потврдија дека со модернизирање на електромоторите со примена на технологијата на Дујунов се зголеми нивната енергетска ефикасност.

  Документ што го појаснува текот и резултатите од тестирањата е достапен овде https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ful8GH2DhtwOOA8p2cGIc3J3OxRrXRkd?ths=true

Практична примена на технологијата „Славјанка“

Технологијата успешно се применува од 1995 год.
 • Using
  KAMAZ со модернизиран генератор
  Using
  KAMAZ со модернизиран генератор

  Летото 2017 год., беше премотан генераторот на „KAMAZ“ на спортскиот тим „KAMAZ-Master“ со примена на технологијата „Славјанка“. Со премотувањето, моќноста на генераторот се зголеми за речиси 30%.

  Модернизираниот „KAMAZ“ со тимот на Антон Шибалов учествуваше во релито Дакар во 2017 год. во Јужна Америка на рутата Парагвај-Боливија-Аргентина.

  Тимот на „KAMAZ-Master“ беше задоволен од подобрувањето, и подоцна беа премотани и генераторите на другите автомобили за релито Дакар во 2018 год.!

  Освен тоа, беше одлучено технологијата „Славјанка“ да се примени на моторот на брисачите на шофершајбната на тркачките KAMAZ автомобили.

  Генераторите "KAMAZ-Master" беа модернизирани од компанијата ДОО „Electrocomplex“, која е носител на лиценца на ДОО "ASiPP".

 • Using
  Електричен автомобил „ZAZ“
  Using
  Електричен автомобил ZAZ-966 со мотор на Дујунов

  ААвтомобиль Запорожец был оснащен двигателем, модернизированным по технологии «Славянка», специально для марафона электромобилей «Киев — Монте-Карло» в 2015 году.

  Во Одеса, основачите на проектот „Екофактор“ целосно го модернизираа автомобилот за три седмици така што ги заменија внатрешните делови оставајќи ја недопрена само каросеријата.

  Во трката, тимот од Одеса помина низ 10 земји и пропатува растојание од речиси 3.000 километри. Во една делница од рутата, ЗАЗ успеа да го претрка електричниот автомобил Тесла. На рутата немаше никакви проблеми со електричниот автомобил, освен некои ситни недостатоци кои брзо беа отстранети.

  „Запорожец“ беше петти од сите автомобили што пристигна на целта, и втор од модернизираните електрични автомобили. Електричниот автомобил од Одеса исто така ја доби наградата „Избор на народот“. Освен тоа, ЗАЗ го привлече вниманието на самиот основач на трката, принцот Алберт од Монако, кој го истакна навистина автентичниот надворешен изглед на украинскиот автомобил.

  Промотивно видео за модернизацијата на ZAZ — https://www.youtube.com/watch?v=m8uGFK2H-H8&t=40s

 • Using
  Рударска електрична локомотива „Era“
  Using
  Рударска електрична локомотива Era

  Електричната локомотива „Ера“ е возило кое служи за превоз на товар во рудници, на пруги со тесен колосек.

  Во 2013 год. во Донецк, на локомотивата „Ера“ ѝ беше ставен мотор со величина 112 модернизиран со примена на технологијата „Славјанка“ наместо нејзиниот фабрички мотор DRT-13, а и беше додаден и регулатор Сurtis.

  Во текот на тестирањата, рударската електрична локомотива ги покажа следниве перформанси: влечеше 11 вагонетки со јаглен, за разлика од претходната што можеше да влече 5, брзината изнесуваше 12 km/h на рамно и 7 km/h на угорнина, при превозот на 100 тони јаглен, моторот не се прегреа иако товарот беше двојно поголем.

  Иновациите на Дујунов двојно ја зголемија работната продуктивност на рударите во Донецк, но и значително ја намалија потрошувачката на енергија. Стручњаците исто така забележаа значително намалување на високите хармоници и реактивните компоненти во електроенергетските мрежи за широка потрошувачка од кои се напојуваат тракциските трафостаници.

 • Using
  „Tavria“ со мотор на Дујунов
  Using
  Tavria со мотор на Дујунов

  Во 2014 год., Игор Кокхов, жител на областа Белгород, модернизираше индустриски мотор за општа намена со величина 100, така што го премота користејќи ја технологијата „Славјанка“. Како резултат на тоа, моќноста на моторот се зголеми за 10 пати во споредба со неговата релативно мала тежина од 29 килограми.

  Пред модернизацијата, моќноста на моторот изнесуваше 4 kW, а потоа се зголеми на 12-13 kW, до максимум од 50 kW.

  „Игор Коркхов го опреми автомобилот Tavria со модернизиран мотор. Тешкиот автомобил тргна прилично моќно и во прва и во трета брзина, a возењето беше многу тивко. Најголемата брзина што ја постигна изнесуваше 110 km/h, а едно полнење на батеријата беше доволно да помине растојание од 100 km.“

  Игор Коркхов почна да го модернизира автомобилот Tavria уште во почетокот на 2000 год. Автомобилот веќе беше опремен со електромотор, но инженерот не беше задоволен со брзината, која не беше поголема од 50 km/h. Затоа најпрвин ја опреми Tavria со американски колекторски електромотор, а потоа и со мотор со комбинирани намотки надополнет со регулатор Curtis.

  Tavria е сè уште во употреба денес, и веќе е со својот нов сопственик. А Игор Коркхов сега е член на тимот на Дујунов и работи во „Совелмаш“ во Зеленоград.

  Видео за Tavria на Life News — https://www.youtube.com/watch?v=RhPMZyUspeI

 • Using
  Тролејбус во Киев
  Using
  Тролејбус во Киев

  Во 2014 год., во просториите на „KyivPasTrans“ во Киев, беше тестиран тролејбус со мотор кој беше модернизиран со примена на технологијата „Славјанка“.

  Модифицираниот погон ја зголеми брзината на тролејбусот и ја намали неговата потрошувачка на енергија. Проектот беше прекинат поради неповолните околности во Украина.

 • Using
  Citroёn со мотор на Дујунов
  Using
  Citroёn со мотор на Дујунов

  Во 2017 год., Виктор Арестов, кој му е партнер на Дмитриј Дујунов, инсталираше во Германија мотор премотан според технологијата „Славјанка“ во еден стар електричен автомобил на Citroën.

  Модернизираниот електричен автомобил ги воодушеви присутните со брзиот старт од состојба на мирување, брзото возење и лесното управување. Едно полнење на батеријата на автомобилот е доволно за еден час.

  Перформанси на Citroën откако беше модернизиран моторот:

  Тежина — 750 kg
  Батерија — 14 kWh
  Регулатор Curtis 1238 96 V
  Просечна потрошувачка на батеријата — 9,6 kWh на 100 km
  Потрошувачка во градска средина — 7,2 kWh на 100 km
  Растојание со едно полнење на батеријата — до 180 km
  Најголема брзина — 130 km/h

  Резултат од модернизирањето на електромоторот со примена на технологијата „Славјанка“ за возило Citroën беше значајно подобрување на главните обележја на перформансите.

  Видео од Виктор Арестов кој работи на модернизирање на електричен автомобил https://www.youtube.com/watch?v=RDdM2bclpKg&t=5s

  Една од репортажите за Citroën во Германија https://www.youtube.com/watch?v=WtVqu0rLADw

Мало производство

Купете мотори со „Славјанка“ за од прва рака да ја искусите ефикасноста на иновацијата
Малосериско производство на мотори реализирано со примена на потенцијалот за модернизација на стандардните електромотори со замена на класичните со комбинирани намотки се спроведува во ASPP Weihai. Ова претпријатие работи во Кина по лиценца која ја издава ДОО "ASiPP". Компанијата произведува разни модификации на влечни мотори за електрични возила.
DA-90S

Електромотор DA-90S

Индукциски мотор произведен во Кина и модифициран со примена на технологијата „Славјанка“
 • Тип на мотор: индукциски мотор
 • Номинална моќност: 3 kW (3.300 врт./мин.)
 • Максимална моќност: 9,5 kW
 • Постојана струја (максимална вредност): 60 A (фазна струја)
 • Максимална струја: 350 A
 • Номинален напон: 72 V
 • Максимална брзина: 5.000 врт./мин.
 • Ефикасност: 92%
 • Вртежен момент (максимална вредност): 74 Nm (на осовината)
 • Тежина: 10,5 кг
 • Нема магнетен отпор
 • Подобрување на ефикасноста во целиот распон на оптоварување
DA-90SM

Електромотор DA-90SM

Индукциски мотор произведен во Кина и модифициран со примена на технологијата „Славјанка“
 • Тип на мотор: индукциски мотор
 • Номинална моќност: 4 kW (3.300 врт./мин.)
 • Најголема моќност: 10 kW
 • Континуирана струја (максимална вредност): 80 A (фазна струја)
 • Максимална струја: 350 A
 • Номинален напон: 72 V
 • Максимална брзина: 7.000 врт./мин.
 • Ефикасност: 92%
 • Вртежен момент (максимална вредност): 74 Nm (на осовината)
 • Тежина: 11,2 кг
DA-95S

Електромотор DA-95S

Индукциски мотор произведен во Кина и модифициран со примена на технологијата „Славјанка“
 • Тип на мотор: индукциски мотор
 • Номинална моќност: 5 kW (3.300 врт./мин.)
 • Максимална моќност: 14,5 kW
 • Вртежниот момент при 275 A изнесува 83,3 Nm
 • Континуирана струја (максимална вредност): 80 A (фазна струја)
 • Максимална струја: 350 A
 • Номинален напон: 72 V
 • Максимална брзина: 7.000 врт./мин.
 • Ефикасност: 95 %
 • Вртежен момент (максимална вредност): 106 Nm (на оска)
 • Тежина: 14 кг
DA-112S

Електромотор DA-112S

Индукциски мотор произведен во Кина и модифициран со примена на технологијата „Славјанка“
 • Тип на мотор: индукциски мотор
 • Номинална моќност: 7 kW (3.200 врт./мин.)
 • Максимална моќност: 21 kW
 • Константна струја: 120 A (фазна струја)
 • Максимална струја: 550 A
 • Номинален напон: 72 V
 • Максимална брзина: 7.500 врт./мин.
 • Ефикасност: 91%
 • Вртежен момент (максимална вредност): 151 Nm (на оска)
 • Тежина: 23 кг
DA-112SL

Електромотор DA-112SL

Индукциски мотор произведен во Кина и модифициран со примена на технологијата „Славјанка“
 • Тип на мотор: индукциски мотор
 • Номинална моќност: 12 kW (3.200 врт./мин)
 • Максимална моќност: 36 kW
 • Постојана струја: 260 A (фазна струја)
 • Максимална струја: 650 A
 • Номинален напон: 72 V
 • Максимална брзина: 7.000 врт./мин.
 • Ефикасност: 93%
 • Вртежен момент (максимална вредност): 210 Nm (на осовината)
 • Тежина: 35 кг
 • Нема магнетен отпор
 • Подобрување на ефикасноста во целиот распон на оптоварување
Следниве возила со електромотори „Славјанка“ се достапни за купување:
Електричен мотоцикл
Скутер SPECIFICATION со електромотор DA-90S
Електричен мотоцикл
Електричен мотоцикл Denzel Liberty со мотор DA-95S
Електричен мотоцикл
Електричен мотоцикл SUZUKI AX-100 со електромотор DA-90S
Електричен мотоцикл
Електричен мотоцикл Cafe Racer со мотор DA-95S
Електричен автомобил
Колички за голф со електромотор DA-100SL и соларна батерија
Каде можат да се купат мотори со комбинирани намотки?

Медиумите за технологијата „Славјанка“

Угледни списанија обратија внимание на технологијата
 • Медиумите за проектот
 • Медиумите за проектот
 • Медиумите за проектот
 • Медиумите за проектот
 • Медиумите за проектот
 • Медиумите за проектот
 • Медиумите за проектот
 • Медиумите за проектот