Smíšené vinutí Slavjanka

Revoluce v oblasti elektromotorů

O technologii smíšeného vinutí Slavjanka

Technologie smíšeného vinutí Slavjanka je použitelná v drtivé většině typů a druhů elektrických rotačních strojů jednofázových a třífázových. Tyto motory mají ve své konstrukci vinutí spojené do klasické varianty nebo do hvězdy či trojúhelníku.

Zvláštnosti Slavjanky spočívají v tom, že v jednom elektromotoru jsou smíšeny dva typy vinutí. Hvězda a trojúhelník jsou zapojeny paralelně s posunem výsledných vektorů elektromagnetické indukce o 30 elektrických stupňů.

Smíšené vinutí získalo název Slavjanka. Motory s ním vykazují unikátní vlastnosti a převyšují všechny světové analogy, které existují na trhu.

_

Více o technologii — na stránkách Sovelmaš.

Výhody elektromotorů se Slavjankou

Údaje vychází z výsledků provedených testování
Úspora energie
Úspora energie až 40%
Snížení výrobní ceny
Snížení výrobní ceny
Spolehlivost
Spolehlivost (servis faktor 2,5)
Zvýšení startovacího momentu
Zvýšení startovacího momentu
Snížení startovacího proudu
Snížení startovacího proudu
Snížení hlučnosti a vibrací
Snížení hlučnosti a vibrací 1,5 - 2x

Zvýšená třída energetické účinnosti

Díky technologii smíšeného vinutí Sovelmaš v korpusu motoru třídy účinnosti IE1 je možné vytvořit motor třídy IE4 bez zvýšení výrobních nákladů. Tím se vyřeší jeden z klíčových problémů ekologie dneška: neudržitelný růst spotřeby elektrické energie

Oblasti použití

Elektromotory s technologií Slavjnka se osvědčili v různých oblastech:
 • Elektrická kola
  Elektrická kola
 • Elektromopedy
  Elektromopedy
 • Elektromotocykly
  Elektromotocykly
 • Elektromobily
  Elektromobily
 • Veřejná doprava
  Veřejná doprava
 • Elektrické lokomotivy
  Elektrické lokomotivy
 • Obráběcí stroje
  Obráběcí stroje
 • Měřicí a testovací vybavení
  Lifting equipment
 • Čerpadla
  Čerpadla
 • Ventilace
  Ventilace
 • Zdvižné a jeřábní vybavení
  Jeřábní vybavení
 • Výrobní pásy
  Výrobní pásy
 • Větrné elektrárny
  Větrné elektrárny
 • Hydroelektrárny
  Hydroelektrárny
 • Tepelné elektrárny
  Tepelné elektrárny
 • Atomové elektrárny
  Atomové elektrárny
 • Mobilní generátory
  Mobilní generátory
 • Obnovitelná energie
  Obnovitelná energie
 • Lednice
  Lednice
 • Pračky
  Pračky
 • Vysavače
  Vysavače
 • Myčka
  Myčka
 • Větráky
  Větráky
 • Mikrovlnná trouba
  Mikrovlnná trouba
 • Zemědělské vybavení a technika
  Zemědělské vybavení a technika
 • Stavební vybavení a technika
  Stavební vybavení a technika
 • Modicinské vybavení
  Modicinské vybavení
 • Lodě, jachty, čluny
  Lodě, jachty, čluny
 • Vojenská technika
  Vojenská technika
 • Letectví
  Letectví

Patenty

Pravost všech dokumentů lze ověřit v oficiálních zdrojích na odkazu

Výzkum elektromotorů se Slavjankou

Účinnost technologie potvrzují nezávislá testování
Technologie Slavjanka prokázala svou účinnost, což bylo prokázáno řadou testování provedených několikrát odborníky z různých vědeckých a výrobních organizací. Výsledky testování a testů asynchronních elektromotorů se smíšeným vinutím, provázené oficiálními protokoly jsou zveřejněny v tomto oddílu.
 • Testing
  Düsseldorfská univerzita, 2016
  Testing
  Srovnávací testování průmyslového motoru převinutého s pomocí technologie Slavjanka. Dusseldorfská univerzita

  Nezávislá testování průmyslových motorů se prováděla na Vyšší škole při Dusseldorfské univerzitě.

  Úkol spočíval v otestování originálního motoru, převinutí na Slavjanku, provedení testování modernizovaného motoru a porovnání výsledků.

  Pro testování byl poskytnut motor 7,5 kW. Testování prokázala, že po modernizaci na Slavjanku motor: <br>- vykazuje o 30% větším moment, <br>- spotřebovává až o 30% méně elektrické energie.

  Seznámit se s protokoly testování můžete zde - https://clck.ru/G7VX9

 • Testing
  Boloňská univerzita, 2013
  Testing
  Porovnávací testování motoru převinutého na Slavjanku. Boloňská univerzita, září, 2013

  Úkol testování - vytvořit motor se smíšeným vinutím pro elektrobuggy na základě technologie Slavjanka a provést jeho srovnávací testování se standardním motorem.

  Standardní motor vyrobený speciálně pro buggy vážil 54 kg a měl měděný rotor. Pro testování technologie Slavjanka byl vybrán průmyslový motor o hmotnosti 27 kg s hliníkovým rotorem.

  Jeho technické parametry: čtyřpólový motor AEG o velikosti 100, 3 kW, s účinností 86% a třídou energetické účinnosti IE2. Při testování byla použita řídicí jednotka vyvinutá na univerzitě, která se skvěle synchronizovala s motorem převinutým s pomocí technologie Dujunova.

  Testování probíhalo ve třech různých režimech: • nominálním 135 А , • 270 А , • 350 А .

  Ve výsledku modifikovaný motor nezískal 1 kW na nominálu a 1 kW na maximálním výkonu. Předchozí motor z elektrobuggy vydal 20 kW výkonu na 350 A a se smíšeným vinutím 19 kW.

  Rozdíly byly v ukazatelích účinnosti: motor elektrobuggy - 91%, modifikovaný motor se Slavjankou – 89%.

  Viktor Arestov, který řídil testování, přiznal, že výběr motor pro testování nebyl zcela správný. Pro dosažení plánovaných výsledků měl být vybrán motor o velikost 112, ne 100, s vyšším výkonem o 4 kW

  Avšak je třeba zohlednit to, že rozdíl v hmotnosti motorů byl téměř dvojnásobný a speciální motor pro elektrobuggy měl měděný rotor, modifikovaný motor měl hliníkový rotor (záměnou hliníkového rotoru na měděný lze zvýšit účinnost o 2-3%).

  Motor se smíšeným vinutím o hmotnosti 27 kg přitom demonstroval prakticky stejné parametry jako speciálně vyvinutý originální motor o hmotnosti 54 kg!

  S protokolem testování se můžete seznámit zde -https://clck.ru/GQgTMM

 • Testing
  Bělehradská univerzita, 2016
  Testing
  Srovnávací testování asynchronních elektromotorů. Bělehradská univerzita, 2016

  V Bělehradské státní technologické univerzitěВ byla provedena srovnávací testování dvou asynchronních elektromotorů AIR 71В4.

  Cílem akce byla kontrola stanovených vlastností elektromotoru AIR 71v4 modernizovaného s pomocí technologie Slavjanka s analogem závodní výroby, ale se standardním třífázovým vinutím.

  Během testování bylo zaznamenáno snížení hlučnosti a teploty ohřevu modifikovaného motoru. Bylo zjištěno výrazné zlepšení vlastností modernizovaného elektromotoru prakticky ve všech režimech a zvýšení účinnosti v širším spektru zatížení.

  Došli k závěru, že během skutečného provozu umožňuje motor se smíšeným vinutím snížit spotřebu elektrické energie o 14-20%. Nejvyšší ukazatele úspory mohou být dosaženy v režimu elektropohonu sу zatížením motoru pod nominální hodnotou. Kromě toho snížení hodnot startovacího a nominálního proudu, snížení pracovní teploty vinutí statoru, snížení vnitřních vibrací vodičů v cívkách a štěrbinách statoru výrazně sníží rychlost opotřebení izolace vodičů.

  Vývojáři doporučili technologii Slavjanka pro opravu asynchronních elektromotorů na průmyslových závodech s cílem výrazné úspory elektrické energie.

  Protokol testování je dostupný pod odkazem https://drive.google.com/file/d/1e6RKjKRkJq28NUDDz8i216c6ES_5HbIB/view

 • Testing
  Bělehradský kamenolom, 2015
  Testing
  Testování motoru se Slavjankou. Bělehrad, 7. října 2015

  Cílem testování bylo zjistit, jak se změnily vlastnosti elektromotoru po změně typu vinutí z tradičního na spojení hvězda-trojúhelník.

  Do srbské společnosti D.O.O. Savian doručili k modernizace asynchronní elektromotor o výkonu 15 kW s vyhořelým vinutím. Motor byl využíván v podmínkách kamenolomu. Vlastník motoru společnost D.O.O. Kuevo objednala jeho plnohodnotnou opravu se záměnou typu vinutí.

  Díky použití energeticky úsporné technologie Slavjanka se technické vlastnosti modernizovaného motoru změnily následujícím způsobem.

  Nominální výkon se zvýšil z 15 kW na 19 kW, tzn. na 26,6%.

  Proud při volnoběhu před opravou nebyl stanoven, jelikož motor byl nefunkční. Podle technického protokolu dosahoval tento parametr 27 А a po modernizaci se snížila na 13,4 А.

  Provedená testování přehledně prokázalo energetickou účinnost technologie Slavjanka. Technický ředitel D.O.O. Kuevo potvrdil spolehlivost práce modernizovaného motoru.

  S protokolem testování se můžete seznámit pod odkazem https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H5tQwSIQX9siP_J_-t9zf6bCMGaQ9Nq5?ths=truee

 • Testing
  Ruský závod, červenec, 2016
  Testing
  Testování modernizovaného motoru čerpadla. Rusko, červenec, 2016

  Inženýři z ruského závodu vlastními silami provedli modernizaci asynchronního elektromotoru 5АИ160М2У2 o výkonu 18,5 kW instalovaného v drenážním čerpadle. Během oprav bylo shořelé staré vinutí odstraněno opálením а motor převinuli s pomocí patentované technologie Slavjanka.

  Cílem testování je prokázat změny v technických vlastnostech motoru po jeho modernizaci.

  Před opravou byl elektromotor 5АИ160М2 určen pro práci s napětím 660 V, po modernizaci se napájí od 380 V. Při napětí 500 V dodaném v laboratorních podmínkách se snížil proud při volnoběhu o 12% (z 27,3 А na 24,0 А). Při napětí od 380 V se proud při volnoběhu snížil o 3%, а při práci se zatížením o 2%.

  Po převinutí se zvýšila výkonnost čerpadla (délka cyklu práce čerpadla se snížila o 39 vteřin). To vedlo ke snížení nutného času práce motoru o 8%. Celková úspora energie za jedno zapnutí čerpadla dosáhla 12 %. Před převinutím byla spotřeba energie při odsávání nádrže - 2,573 kW, po převinutí se snížila na 2,3368 кВт. Úspora — 10%.

  Výsledky testování potvrdily účinnost technologie smíšeného vinutí Slavjanka.

  Protokoly testování a jejich vysvětlení jsou dostupné pod odkazem https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a1fglrN6zxjGJ1b7o3DLrUbMPJgn13PJ?ths=true

 • Testing
  Petrohradské metro, 2015
  Testing
  Testování motoru modernizovaného s pomocí technologie Slavjanka. Petrohradské metro, říjen, 2015

  Na objednávku výrobního a technického oddělení Petrohradského metra provedli zaměstnanci elektromechanické služby modernizaci nefunkčního elektromotoru větracího agregátu výkonné tunelové ventilace tím, že použili energeticky úspornou technologii Slavjanka.

  Cílem testování je prokázání změn v technických vlastnotech motoru po modifikaci.

  Typ opravovaného elektromotoru z roku1975 byl 5АМ280S8Y3. Jeho výkon do poškození dosahoval 55 kW, proud - 108 А, frekvence otáčení - 740 otáček za minutu, napětí — 380 V.

  Experimentální motor po opravě instalovali na agregát В-1. Z výsledků testování komise stanovila následující technické vlastnosti modernizovaného motoru s vinutím Slavjanka: pracovní proud dosáhl 48 А; startovací proud dosáhl úrovně 359 A.

  Testování prokázalo, že modifikace elektromotorů s pomocí technologie Dujunova zvyšuje energetickou účinnost.

  Dokument vysvětlující průběh a výsledky testování je dostupný zde https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ful8GH2DhtwOOA8p2cGIc3J3OxRrXRkd?ths=true

Praktické použití technologie Slavjanka

Technologie se s úspěchem používá v praxi od roku 1995
 • Using
  KAMAZ s modernizovaným generátorem
  Using
  KAMAZ s modernizovaným generátorem

  V létě roku 2017 byl s pomocí technologie Slavjanka převinut generátor nákladního Kamazu ze sportovního klubu KAMAZ-Master. Převinutí umožnilo zvýšit výkon generátoru o téměř 30%.

  Modernizovaný KAMAZ s posádkou Antona Šibalova se zúčastnil závodu Dakar 2017 v jižní Americe na trase Paraguay - Bolívie - Argentina.

  Tým KAMAZ-Master byl spokojený s modernizací, poté byly převinuty generátory ostatních automobilů pro rallye Dakar 2018!

  Kromě toho bylo rozhodnuto o převinutí motoru pro stěrače u závodních Kamazů.

  Modernizací generátorů KAMAZ-Master se zabývala společnost s ručením omezeným Elektrokomplex, držitel licence společnosti AsiPP.

 • Using
  Elektromobil Záporožec
  Using
  Elektromobil ZAZ-966 s motorem Dujunova

  ААвтомобиль Запорожец был оснащен двигателем, модернизированным по технологии «Славянка», специально для марафона электромобилей «Киев — Монте-Карло» в 2015 году.

  V Oděse zakladatelé projektu Ekofaktor během 3 týdnů plně modernizovali automobil tím, že vyměnili vnitřní součástky a z původních částí ponechali pouze karoserii.

  Během maratonu oděsská posádka projela 10 zemí a překonala vzdálenost téměř 3000 km. Na jedné z částí trasy se Záporožci povedlo předjet elektromobil Tesla. Problémy s elektromobilem po cestě nebyly, kromě drobných nedokonalostí, které byly rychle odstraněny.

  Do cíle přijel Záporožec jako pátý z celkového pořadí a jako druhý mezi modernizovanými elektromobily. Oděsský elektromobil si také vybojoval cenu diváků. Kromě toho si Záporožce všiml sám zakladatel maratonu, monacký princ Albert, a ocenil svébytný vzhled ukrajinského automobilu.

  Promovideo o modernizaci Záporožce — https://www.youtube.com/watch?v=m8uGFK2H-H8&t=40s

 • Using
  Šachtová elektrická lokomotiva "Era"
  Using
  Šachtová elektrická lokomotiva Era

  Elektrická lokomotiva Era je přepravní prostředek, které se používá při převozu nákladu v dolech po úzkokolejné trati.

  V roce 2013 pak v Doněcku instalovali motor o velikosti 112 modernizovaný s pomocí technologie Slavjanka namísto původního DPT-13 a také řídicí jednotku značky Сurtis.

  Při jízdním testování elektrická lokomotiva vykázala následující vlastnosti: vytáhla 11 vagonků s uhlím, přičemž předchozí motor utáhl pouze 5, rychlost byla 12 km/hod. na rovině a 7 km/hod při jízdě do kopce, při převozu 100 tun uhlí se motor nepřehříval bez ohledu na dvojnásobný nárůst zátěže.

  Vynález Dujunovaz dvojnásobně zvýšil výkonnost práce doněckých horníků při výrazném snížení spotřeby elektrické energie. Také odborníci zaznamenali významné snížení kolísání napětí při vysokých frekvencích a reaktivní část v elektrických sítích obecného použití, ze kterých se nabíjí tažné podstanice.

 • Using
  "Tavrija" s motorem Dujunova
  Using
  Tavrija s motorem Dujunova

  V roce 2014 Igor Korchov z Bělgorodské oblasti modernizoval průmyslový motor o velikosti 100 tím, že jej převinul s pomocí technologie Slavjanka. Díky převinutí se zvýšil výkon motoru 10x při relativně nízké hmotnosti 29 kg.

  Před modernizací byl výkon motoru 4 kW a po ní se zvýšil až na 12-13 kW, na maximu motor dosahoval až 50 kW.

  "Zdokonaleným motorem Igor Korchov vybavil automobil Tavrija. Těžký automobil celkem svižně startoval jak na první, tak i na třetí rychlosti, přičemž se pohyboval téměř bezhlučně. Maximální rychlost automobilu dosahovala 110 km/hod a bez dodatečného dobití ujel kolem 100 kilometrů."

  S modernizací Tavriji Igor Korchov začal již po roce 2000. Na automobil již instaloval elektromotor, ale inženýra neuspokojovala samotná rychlost, která nepřesahovala 50 km/hod. Proto vybavil Tavriju nejprve americkým kolektorovým elektromotorem a poté motorem se smíšeným vinutím spolu s řídicí jednotkou Curtis.

  Tavrija funguje dodnes, má již nového majitele. A Igor Korkhov je dnes členem týmu Dujunova a pracuje ve společnosti Sovelmaš v Zelenohradu.

  Video o Tavriji na Life news - https://www.youtube.com/watch?v=RhPMZyUspeI

 • Using
  Trolejbus v Kyjevě
  Using
  Trolejbus v Kyjevě

  V roce 2014 v Kyjevě v prostorách podniku KievPasTrans bylo provedeno testování trolejbusu s motorem modernizovaným s pomocí technologie Slavjanka.

  Modifikovaný pohon zvýšil rychlost trolejbusu a snížil spotřebu elektrické energie. Projekt byl přerušen v důsledku konfliktu na Ukrajině.

 • Using
  Citroёn s motorem Dujunova
  Using
  Citroёn s motorem Dujunova

  V Německu roce 2017 instaloval partner Dmitrije Dujunova, Viktor Arestov do starého modelu elektro-Citroën motor převinutý s pomocí technologie Slavjanka.

  Modernizovaný aku vozík udivil diváky prudkým startem z místa, rychlou jízdou a řiditelností. Nabití automobilu trvá pouze jednu hodinu.

  Technické vlastnosti Citroën po modernizaci motoru:

  Hmotnost — 750 kg
  Baterie — 14 kWh
  Řídicí jednotka Curtis 1238 96 V
  Průměrná spotřeba energie — 9,6 kWh na 100 km
  Spotřeba ve městě — 7,2 kWh na 100 km
  Dojezd na jedno dobití — až 180 km
  Maximální rychlost — 130 km/hod

  Díky modernizaci elektromotoru s pomocí technologie Slavjanka na Citroën jsme dosáhli významného zlepšení klíčových vlastností.

  Video od Viktora Arestova, který provedl modernizaci aku vozíku https://www.youtube.com/watch?v=RDdM2bclpKg&t=5s

  Jedna z reportáží o Citroen v němčíně https://www.youtube.com/watch?v=WtVqu0rLADw

Malosériová výroba

Zakupte elektromotory s technologií Slavjanka a přesvědčte se o účinnosti inovace osobně
Malosériovou výrobou motorů, která byla realizována díky modernizovaného potenciálu standardních elektromotorů cestou nahrazení klasického vinutí za smíšené, se zabývá společnost ASPP Weihai. Podnik funguje v Číně na základě licence od společnosti s ručením omezeným ASiPP. Společnost vyrábí různé modifikace tažných motorů pro elektro dopravní prostředky.
DA-90S

Elektromotor DA-90S

Asynchronní motor upravený s pomocí technologie Slavjanka čínské výroby.
 • Typ motoru: asynchronní motor
 • Nominální výkon: 3 kW (3300 ot/min)
 • Maximální výkon: 9,5 kW
 • Dlouhodobý proud (maximální hodnota): 60 A (fázový proud)
 • Maximální proud: 350 A
 • Nominální napětí: 72 В
 • Maximální rychlost: 5000 ot/min
 • Účinnost: 92%
 • Točivý moment (maximální hodnota): 74 Nm (na hřídel)
 • Hmotnost: 10,5 kg
 • Magnetický odpor není
 • Zvýšení účinnosti v celém spektru zátěží
DA-90SM

Elektromotor DA-90SM

Asynchronní motor upravený s pomocí technologie Slavjanka čínské výroby.
 • Typ motoru: asynchronní motor
 • Nominální výkon: 4 kW (3300 ot/min.)
 • Maximální výkon: 10 kW
 • Dlouhodobý proud (maximální hodnota): 80A (fázový proud)
 • Maximální proud: 350 A
 • Nominální napětí: 72 В
 • Maximální rychlost: 7000 ot/min
 • Účinnost: 92%
 • Točivý moment (maximální hodnota): 74 Nm (na hřídel)
 • Hmotnost: 11,2 kg
DA-95S

Elektromotor DA-95S

Asynchronní motor upravený s pomocí technologie Slavjanka čínské výroby.
 • Typ motoru: asynchronní motor
 • Nominální výkon: 5 kW (3300 ot/min)
 • Maximální výkon: 14,5 kW
 • Točivý moment při 275 A – 83,3 Nm
 • Dlouhodobý proud (maximální hodnota): 80A (fázový proud)
 • Maximální proud: 350 A
 • Nominální napětí: 72 В
 • Maximální rychlost: 7000 ot/min
 • Účinnost: 95%
 • Točivý moment (maximální hodnota): 106 Nm (na hřídeli)
 • Hmotnost: 14 kg
DA-112S

Elektromotor DA-112S

Asynchronní motor upravený s pomocí technologie Slavjanka čínské výroby.
 • Typ motoru: asynchronní motor
 • Nominální výkon: 7 kW (3200 ot/min)
 • Maximimální výkon: 21 kW
 • Stálý napětí: 120 A (fázové napětí)
 • Maximální napětí: 550 A
 • Nominální napětí: 72 В
 • Maximální rychlost: 7500 ot/min
 • Účinnost: 91%
 • Točivý moment (maximální hodnota): 151 Nm (na hřídeli)
 • Hmotnost: 23 kg
DA-112SL

Elektromotor DA-112SL

Asynchronní motor upravený s pomocí technologie Slavjanka čínské výroby.
 • Typ motoru: asynchronní motor
 • Nominální výkon: 12 kW (3200 ot/min)
 • Maximimální výkon: 36 kW
 • Stálý proud: 260 A
 • Maximální proud: 650 A
 • Nominální napětí: 72 В
 • Maximální rychlost: 7000 ot/min
 • Účinnost: 93%
 • Točivý moment (maximální hodnota): 210 Nm (na hřídel)
 • Hmotnost: 35 kg
 • Magnetický odpor není
 • Zvýšení účinnosti v celém spektru zátěží
K nákupu jsou dostupné prostředky s elektromotory se Slavjankou:
Elektromotocykl
Skútr SPEICIFICATION s elektromotorem DA-90S
Elektromotocykl
Elektromotocykl Denzel Liberty s motorem DA-95S
Elektromotocykl
Elektromotocykl SUZUKI AX-100 s elektromotorem DA-90S
Elektromotocykl
Elektromotocykl Cafe Racer s motorem DA-95S
Elektromobil
Golfový vozík s elektromotorem DA-100SL a solární baterií
Kde koupit motory se smíšeným vinutím?

Média o technologii Slavjanka

Uznávaná periodika si všimli technologie
 • Média o projektu
 • Média o projektu
 • Média o projektu
 • Média o projektu
 • Média o projektu
 • Média o projektu
 • Média o projektu
 • Média o projektu