Projekt Motory Dujunova

Podpoř inovace v Rusku a vydělej na tom

Inovace v elektromotorech

Motory Dujunova e projekt pro komercializaci jedinečné technologie smíšeného vinutí Slavjanka. Technologie umožňuje týmu inženýra Dmitrije Alexandroviče Dujunova projektovat elektromotory nové generace, které se používají v elektro dopravě, průmyslu, zemědělství, vojenství, letectví, domácí technice, medicíně a v dalších sférách.

Hlavní výhody elektromotorů s technologií Slavjanka

 • Snížení spotřeby elektrické energie až na 40%
 • Snížení výrobní ceny elektromotoru až na 30%
 • Zvýšená spolehlivost - servisní faktor 2,5
O technologii

Ambiciózní projekt

Hlavním cílem projektu Motory Dujunova je generování zisku z vynálezu elektromotoru se smíšeným vinutím Slavjanka pro různé klienty a oblasti použití.

Pro dosažení tohoto cíle se staví projekční a konstrukční technologická kancelář (PKTK), kde společnost Sovelmaš bude provádět cyklus svých prací.

Místo výstavby je území státní speciální ekonomické zóny Technopolis Moskva, pozemek Alabuševo, která se nachází kousek od Zelenohradu (Moskva).

 • Více než 100 000 motorů se Slavjankou
 • Více než 100 licencovaných navíječů
 • Více než 20 patentů
  na technologii
o projektu

Mapa projektu

červen

Začalo financování projektu

červen

Spuštěna laboratoř a experimentální oddělení Sovelmaš

únor

Sovelmaš se stala rezidentem SEZ Technopolis Moskva

červen

Otevřeno první národní zastoupení SOLARGROUP (Francie)

Dokončeny vnější práce

únor

Zahájena výstavba základů

říjen

Dokončena kovová konstrukce, zahájena instalace střechy.

prosinec

Zahájena instalace stěnových panelů.

říjen

Proběhla státní expertiza projektové dokumentace.

prosinec

Byla zahájena výstavba PKTK

Byly dokončeny základní vnitřní práce

Proběhla kontrola státní komisí

PKTK uvedena do provozu

2017

červen

Začalo financování projektu

2018

červen

Spuštěna laboratoř a experimentální oddělení Sovelmaš

2019

únor

Sovelmaš se stala rezidentem SEZ Technopolis Moskva

červen

Otevřeno první národní zastoupení SOLARGROUP (Francie)

2020

říjen

Proběhla státní expertiza projektové dokumentace.

prosinec

Byla zahájena výstavba PKTK

2021

únor

Zahájena výstavba základů

říjen

Dokončena kovová konstrukce, zahájena instalace střechy.

prosinec

Zahájena instalace stěnových panelů.

2022

Dokončeny vnější práce

2023

Byly dokončeny základní vnitřní práce

2023

Proběhla kontrola státní komisí

2023

PKTK uvedena do provozu

Investice dostupné každému

Projekt Motory Dujunova je financován metodou crowd investingu - to znamená, že investice do projektu tečou od neomezeného počtu soukromých investorů.

Investor se stává spoluvlastníkem inovačního podniku a může počítat s částí ze zisku společnosti vypláceného cestou dividendů na svůj podíl. Investovat může kdokoliv z jakéhokoliv místa na světě.

Financování projektu organizuje mezinárodní společnost SOLARGROUP.

Minimální investice
 • Minimální investice je 50$
 • Možnost získání dodatečného zisku
 • Investice jsou chráněny smlouvou
O investování

Projekt podporují

Více než 477 000 lidí ze 194 zemí světa.
Právě tolik účastníků přilákala do projektu společnost SOLARGROUP.

Více fotografií naleznete na našich sociálních sítích

Proveďte
registraci!

Proveďte jednoduchou registraci ve 2 krocích, získejte přístup ke všem informacím projektu a najděte odpovědi na otázky.