Projekt "Motory Duyunova"

Podporte inovácie v Rusku a zarobte na tom

Inovácie v elektromotoroch

"Motory Duyunova" — projekt komercializácie jedinečnej technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka". Technológia umožňuje tímu inžiniera Dmitrija Alexandroviča Duyunova projektovať elektromotory novej generácie, ktoré sa využívajú v elektrickej doprave, priemysle, poľnohospodárstve, vojenskom priemysle, letectve, domácich spotrebičoch, medicíne a v iných oblastiach.

Hlavné výhody elektromotorov s technológiou "Slavyanka"

 • Zníženie spotreby elektrickej energie — do 40 %
 • Zníženie výrobnej ceny elektromotorov — do 30 %
 • Zvýšená spoľahlivosť — servisný faktor 2,5
O technológii

Ambiciózny projekt

Hlavný cieľ projektu "Motory Duyunova" — nadobudnutie zisku z vynálezu elektromotorov s kombinovanými vinutiami "Slavyanka" pre rôznych klientov a sféry využitia.

Na dosiahnutie tohto cieľa vzniká konštrukčno-technologická kancelária (PKTB), kde bude "Sovelmash" vykonávať celý cyklus prác.

Miesto výstavby — územie štátnej osobitnej ekonomickej zóny "Technopolis "Moskva", plocha "Alabushevo", ktorá sa nachádza neďaleko od Zelenogradu (Moskva).

 • Viac ako 100 000 motorov sо "Slavyankou"
 • Viac ako 100 licencovaných navíjačov
 • Viac ako 20 patentov
  na technológiu
o projekte

Plán projektu

jún

Začiatok financovania projektu

jún

Uvedené do prevádzky laboratórium a experimentálna čat "Sovelmash"

február

"Sovelmash" sa stala rezidentom SEZ "Technopolis "Moskva"

jún

Otvorené prvé národné zastupiteľstvo SOLARGROUP (Francúzsko)

Ukončenie exteriérových prác

február

Začala sa výstavba základov

október

Kovový rám dokončený, začala sa montáž strechy

december

Začiatok montáže stenových panelov

október

Vykonaná štátna expertíza projektovej dokumentácie

december

Začala sa výstavba PKTB

Ukončené sú hlavné práce v interiéri

Vykonaná štátna komisia

PKTB uvedené do prevádzky

2017

jún

Začiatok financovania projektu

2018

jún

Uvedené do prevádzky laboratórium a experimentálna čat "Sovelmash"

2019

február

"Sovelmash" sa stala rezidentom SEZ "Technopolis "Moskva"

jún

Otvorené prvé národné zastupiteľstvo SOLARGROUP (Francúzsko)

2020

október

Vykonaná štátna expertíza projektovej dokumentácie

december

Začala sa výstavba PKTB

2021

február

Začala sa výstavba základov

október

Kovový rám dokončený, začala sa montáž strechy

december

Začiatok montáže stenových panelov

2022

Ukončenie exteriérových prác

2023

Ukončené sú hlavné práce v interiéri

2023

Vykonaná štátna komisia

2023

PKTB uvedené do prevádzky

Investície, ktoré sú dostupné každému

Projekt "Motory Duyunova" financuje prostredníctvom metódy crowdinvestingu: to znamená, že investície prichádzajú od neobmedzeného počtu súkromných investorov.

Investor sa stáva spolumajiteľom inovačného podnikania a môže počítať s časťou zo zisku spoločnosti, tým, že získa dividendy za svoj podiel. Investovať môže každá osoba z ľubovoľnej časti sveta.

Organizáciou financovania projektu sa zaoberá medzinárodná spoločnosť SOLARGROUP.

Minimálna investícia
 • Minimálna investícia — 50 $
 • Možnosť získania nadzisku
 • Investície sú chránené zmluvou
O investovaní

Projekt podporujú

Viac ako 477 000 ľudí zo 194 krajín sveta.
Práve toľko účastníkov prilákala do projektu spoločnosť SOLARGROUP.

Viac fotografií — na našich sociálnych sieťach

Prejdite
registráciu!

Jednoducho sa zaregistrujete v dvoch krokoch, získate prístup ku všetkým informáciám o projektu a nájdite odpovede na otázky.