Inovačné centrum "SovElMash"

Miesto, kde sa rodí budúcnosť

Úloha
projektu

Na komercializáciu technológie "Slavyanka" na svetovom trhu je naplánovaná výstavba konštrukčnej kancelárie (PKTB) "SovElMash".

Tu tím inžiniera Dmitrija Alexandroviča Duyunova bude vypracovávať elektromotory s technológiou "Slavyanka" ľubovoľnej zložitosti pre rôzne sféry využitia, v súlade s potrebami zákazníka.

Motory Duyunova

Miesto výstavby

SEZ "Technopolis "Moskva"

V roku 2019 vláda Moskvy podporila inovačný projekt, uznala jeho význam a aktuálnosť. Výsledkom takejto podpory spoločnosť "SovElMash" získala status rezidenta štátnej osobitnej ekonomickej zóny "Technopolis "Moskva". Na pozemku "Alabushevo" na prenájom s právom ďalšieho výkupu bola poskytnutá parcela na výstavbu PKTB.

"SovElMash" získa aj inú podporu od štátu: daňové výhody, infraštruktúru vo forme komunikácií, cestných dráh a železníc, a taktiež prístup k bezcolnej zóne. To všetko pomôže podniku rozvíjať inovačné podnikanie s optimálnymi podmienkami.

Stiahnuť osvedčenie rezidenta

Ako bude zarábať "SovElMash"?

Vypracovanie efektívnych elektromotorov s využitím technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka" — jeden zo základných smerov, na ktorom bude zarábať konštrukčno-technologická kancelária "SovELMash".

Klientami inovačného centra sa stanú výrobcovia elektrickej dopravy, strojov a zariadení, domácich spotrebičov, závody, vojenské, letecké a priemyselné podniky. Tím "SovElMash" môže vypracovávať elektromotory pre ľubovoľnú sféru.

Cena služby za výrobu motora je v priemere od 30 miliónov $ a závisí od určenia, rozmerov a zložitosti produktu. "SovElMash" podľa kapacity môže vykonať do 3 takýchto objednávok za rok. Už dnes spoločnosť a jej potenciálni klienti uzatvárajú dohodu o zámere spolupracovať.

Motory Duyunova
 • Oslovenie klienta v "SovElMash"
 • Projektovanie elektromotora
 • Odovzdanie dokumentácie ohľadom motora klientovi

Zistite podrobnosti o etapách práce na oficiálnej stránke "SovElMash"

Staňte sa spoluvlastníkom
PKTB "SovElMash"

V súčasnosti každý človek z ľubovoľnej krajiny sa môže stať investorom projektu "Motory Duyunova" a získať podiel v inovačnom podnikaní: 49.5 % podniku bude rozdelených medzi všetkými investormi, ktorí sa zúčastnili v projekte.
SOLARGROUP 49,5% Vývojári 25,5% Manažment 25%
 • SOLARGROUP Investor projektu — 49.5%

Záujmy investorov v projekte predstavuje spoločnosť SOLARGROUP.

Je to medzinárodná finančná spoločnosť, ktorá vedie svoju činnosť v oblasti crowdinvestingu. S pomocou mechanizmu kolektívnych investícií a rozsiahlej partnerskej siete organizuje financovanie projektu "Motory Duyunova".

SOLARGROUP je spoluzakladateľom spoločnosti "SovElMash" s podielom 49.5 %. V budúcnosti, po reogranizácii podniku na verejnú akciovú spoločnosť, budú podiely zamenené na akcie "SovElMash".

Oficiálna webová stránka: solar.group

 • "ASIPP" Vývojári — 25.5 %

Majiteľ technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka" je spoločnosť "ASiPP".

Je to vedecko-výrobný podnik technicko-aplikačného typu, založený v roku 2001. Zaoberá sa energeticky nenáročnými technológiami, vynálezmi v oblasti plazmových technológií, technológií zvárania, zdrojov napätia a osvetľovacej techniky. Práve spoločnosť "ASiPP" viedla prácu nad motorom so "Slavyankou" do začiatku projektu.

Iniciátor projektu, spoluzakladateľ "SovElMash".

Oficiálna webová stránka: as-pp.ru

 • Manažment Investor projektu — 25 %

Komerčný blok.

Časť spoločnosti bude rozdelená medzi manažmentom, zodpovedným za komercializáciu technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka" a propagáciou služieb spoločnosti "SovElMash".

 • "SovElMash" Projekt komercializácie

Spoločnosť "SovElMash" bola vytvorená s cieľom nadobudnutia zisku na úkor komercializácie inovačnej technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka"

Úlohy, ktoré rieši spoločnosť "SovElMash": rozpracovanie, uvedenie do výroby a do obehu pre všetky sféry životaschopnosti energeticky efektívnych elektricky sa otáčajúcich strojov, vyradenie z prevádzky strojov, ktoré spotrebovali svoje zásoby.

Oficiálna webová stránka: sovelmash.ru

Etapy rozvoja projektu

1. etapa. Aktívny začiatok

Začiatok: 1. júna 2017

Úspechy: Suma získaných investícií prevýšila 50 mil. rubľov. Spustená oficiálna webová stránka a osobný účet investora. K projektu sa pripojilo skoro 10 tis. účastníkov. V Moskve bol otvorený showroom s motorovým kolesom Duyunova pre masové zoznámenie sa s technológiou.

Tím projektu pripravil základ pre ďalší rast: začiatok registrácie skupiny spoločností, podaná prihláška na rozmiestnenie budúceho podniku v osobitnej ekonomickej zóne "Technopolis "Moskva", uhradená zálohová platba za prvé vybavenie na výrobu, sformované prvé dohody o vynáleze elektromotorov na objednávku.

Prečítať celé
2. etapa. Začiatok spolupráce so SEZ "Technopolis "Moskva"

Začiatok: 23. septembra 2017

Úspechy: Projekt získal na pozemku "Alabushevo" SEZ "Technopolis "Moskva". V spojení s rozšírením úloh a počtu zamestnancov, boli prenajaté doplňujúce kancelárske priestory "SovElMash" v Zelenograde. Bolo zakúpené panelové zariadenie pre testovanie elektromotorov.

Tím inžinierov vypracoval podvozkový motor a motory pre elektrické nástroje. Dmitrij Duyunov vyrobil príručku "Kombinované vinutia elektrických strojov".

Prečítať celé
3. etapa. Rast počtu účastníkov a investícií, spustenie panelového zariadenia

Začiatok: 17. decembra 2017

Úspechy: Projekt získal 200 mil. rubľov investícií, na osobnom účte je zaregistrovaných 46 tis. účastníkov. Na celom svete pracuje 915 partnerov projektu. Užívatelia denne vykonávajú 300 registrácii na osobnom účte.

V marci v roku 2018 sa stala rekordná suma získaných investícií. V "SovElMash" bola ukončená realizácia testovacieho laboratória, zmontované a spustené panelové vybavenie.

Prečítať celé
4. etapa. Technológia Duyunova sa stáva čoraz viac populárnejšou

Začiatok: 31. marca 2018

Úspechy: Projekt získal 300 mil. rubľov investícií. Na osobnom účte sa zaregistrovalo 65 tis. účastníkov, a partnerská sieť pozostáva zo skoro 2000 partnerov.

Technológia Duyunova bola predstavená na výstave v "Skolkovo" na Sturtup Village. Významný partner ponúkol garančný list o dofinancovaní projektu, ktorý zaručuje jeho úplnú realizáciu. Na reguláciu vzájomných vzťahov investori a spoločnosť podpísali investičnú zmluvu. Na panelovom zariadení prebiehajú testovania elektromotorov.

Prečítať celé
5.etapa. Rekordný objem investícií a nové vybavenie "SovElMash"

Začiatok: 7. júla 2018

Úspechy: Projekt spojil 80 tis. účastníkov zo 116 krajín sveta; august 2018 vyhral ďalší rekord v počte získaných investícií. Na osobnom účte investora sa objavil nový funkcionál.

V Číne v rámci sériovej výroby sa začal predaj motorov DA-90S, modernizovaných podľa technológie Duyunova, čo značne ovplyvnilo popularizáciu projektu. Sériová výroba motorov bola organizovaná spoločnosťou ASPP Weihai Technology pod vedením Viktora Arestova - držiteľa licencie "ASiPP" a partnera projektu.

Pravidelné živé stretnutia s investormi a inými ľuďmi, ktorých zaujíma technológia a investície, prebieha v rôznych mestách. Otvorená prevádzka tímu SOLARGROUP v meste Khimki Moskovskej oblasti.

V laboratóriu bolo nainštalované laserové zariadenie. Teraz kapacity spoločnosti "SovElMash" umožňujú vykonávať úplný cyklus prác: od vykonania technickej úlohy do vydania, testovania a certifikácie motorov so "Slavyankou".

Prečítať celé
7. etapa. Rezidencia v SEZ "Technopolis "Moskva" a medzinárodná konferencia

Začiatok: 11. októbra 2018

Úspechy: 15. februára 2019 spoločnosť "SovElMash" oficiálne získala status rezidenta osobitnej ekonomickej zóny a získala pozemok na výstavbu inovačného centra na ploche "Alabushevo". Zmluva medzi "SovElMash" a SEZ "Technopolis "Moskva" bola podpísaná na Ruskom investičnom fóre v Soči. Prebieha aktívna príprava dokumentov pre začiatok výstavby.

Prvá séria motorov DA-90S bola dodaná do Moskvy z Číny. Spoločnosť Motorized systems sa stala dílerom AS&PP v predaji motorov DA-100S a DA-90S v Rusku. V laboratóriu "SovElMash" spustili nové zariadenia: zlievaciu a na vákuovanie. Prebiehajú testovania motorov a kontrolérov.

16. februára 2019 sa uskutočnila prvá medzinárodná konferencia projektu v Moskve, ktorú navštívilo viac ako 500 ľudí z 11 krajín sveta.

Prečítať celé
9. etapa. Príprava k výstavbe inovačného centra a prvé národné zastupiteľstvo projektu

Začiatok: 1. marca 2019

Úspechy: Zmluva na prenájom na ploche "Alabushevo" bola odovzdaná na štátnu registráciu. Boli podpísané zmluvy so SEZ "Technopolis "Moskva" a generálnym dodávateľom AO BLOCK na výstavbu konštrukčnej kancelárie (PKB). Bol vypracovaný dizajn projektu budúceho inovačného centra s vizualizáciou exteriéru a interiéru. V Zelenograde bol vytvorený oddiel kapitálnej výstavby na kontrolu stavebných prác.

Vypracovaný prvý motor triedy IE3 v konštrukcii IE1. Ukončená práca nad vytvorením technických podmienok na 7500 modelov všeobecne priemyselných elektromotorov z 52. na 132. rozmer. "SovElMash" úspešne prešiel audítorskú kontrolu.

8. júna v Paríži bolo otvorené národné zastupiteľstvo projektu: SOLARGROUP oficiálne prechádza na medzinárodnú úroveň.

Prečítať celé
10. etapa. Rozšírenie medzinárodnej geografie a atestácia laboratória "SovElMash"

Začiatok: 25. júna 2019

Úspechy: Otvorenie ešte 3 národných zastupiteľstiev projektu: v Abidjane, Hamburgu a Sofii. Spustená oficiálna webová stránka "SovELMash" v ruskom jazyku. Zmluva prenájmu pozemku na výstavbu PKB s SEZ "Technopolis "Moskva" bola zaregistrovaná v Štátnom registri, prípravné práce boli začaté na mieste.

Testovací panel "SovElMash" prešiel štátnou atestáciou a môže oficiálne vykonávať merania.

V laboratóriu zostavili nový záťažový panel, a pre zlievaciu časť zaobstarali granulátor. Bola spustená výroba prvej inštalačnej série kontrolérov. V Číne a Rusku prebiehajú testovania motorov DA-100S.

Prečítať celé
11. etapa. Vstup na trh Ázie a investičný boom

Začiatok: 1. októbra 2019

Úspechy: Otvorenie národných zastupiteľstiev v troch krajinách: Indii, Vietname a Maďarsku. Konferencia v Naí Dillí zhromaždila 1000 ľudí a stala sa najväčšou v histórii projektu. Osobný účet v súčasnosti pracuje v 20 svetových jazykoch, a investori môžu získať na e-mail súbor dokumentov s podpisom riaditeľa SOLARGROUP a pečiatkou.

Spoločnosť ASPP Weihai Technology spustila sériu nových projektov v Ázii s využitím motorov Duyunova: výroba elektrických motoriek a skútrov v Južnej Kórei, modernizácia dieslových lodiek na elektrické so solárnymi panelmi v Thajsku, rozpracovanie elektrických tuk-tukov na solárnych paneloch v Indii.

V "SovElMash" úspešne prešli testovania podľa energetickej efektívnosti modernizované motory v konštrukcii IE1, preukázali triedy IE3 a IE4. V laboratóriu nainštalovali nový lis na montáž a lisovanie statorov v konštrukcii a rastrový laser na gravírovanie súčiastok. Duyunov získal patent na nový jedinečný vynález, ktorý nemá vo svete analógie: energeticky efektívne otáčacie zariadenie.

Prečítať celé
12. etapa. Vypustenie prvej série motorov a otvorenie prvej zahraničnej kancelárie

Začiatok: 31. decembra 2019

Úspechy: Spoločnosť "SovElMash" vypustila prvú sériu ťažných motorov s rozmerom 100 a triedy ochrany IP65. Udalosť môžeme nazvať historickou: sú to prvé na svete elektromotory s kombinovanými vinutiami "Slavyanka", vypracované a vyrobené od nuly.

Na štátnu expertízu bol podaný stavebný projekt inovačného centra "SovElMash". Po ukončení kontroly sa začne s výstavbou.

Otvorená prvá zahraničná kancelária projektu vo Vietname, a taktiež národného zastupiteľstva v Chorvátsku a Senegale. Uskutočnili sa medzinárodné konferencie v Záhrebe a Dakare. Vykonalo sa obnovenie osobného kabinetu investora: vylepšil sa dizajn a navigácia, doplnené nové možnosti - dvojitá platba a predčasné splatenie splátok.

Prečítať celé
13. etapa

Začiatok: 1. apríla 2020.

Spoločnosť "SovElMash" naďalej vypracováva a realizuje testovania nových motorov s kombinovanými vinutiami typu "Slavyanka". Stavebný projekt inovačného centra prechádza štátnou expertízou.

Oficiálne je zaregistrovaná ochranná známka "SovElMash". Bolo získané zodpovedajúce osvedčenie. Ochranná známka robí z produkcie "SovElMash" uznávanú a garantuje zákazníkom ich originálnosť.

V on-line režime sa denne realizujú prezentácie projektu v rôznych krajinách.

Sledujte denne rozvoj projektu v časti "Novinky" na osobnom účte - https://reg.solargroup.pro/news/posts

Prečítať celé
14. etapa

Začiatok: 6. augusta 2020.

Úspechy. 14. etapa sa stala jednou z najvýznamnejších v histórii projektu.

15. októbra Výbor štátneho stavebného dozoru mesta Moskvy vydal spoločnosti "SovElMash" povolenie na výstavbu konštrukčno-technologickej kancelárie. Na získanie povolenia v priebehu niekoľkých rokov bolo vykonané veľké množstvo prípravných prác. Projekt PKTB prešiel niekoľko početnými expertízami v rôznych štátnych inštitúciách. Práve toto povolenie na výstavbu umožnilo začať so stavebnými prácami v zóne SEZ "Technopolis "Moskva".

Oznámený nový generálny dodávateľ výstavby PKTB "SovElMash". Stala sa ním ruská spoločnosť "HAKA Moskva" (HAKA Moscow), a subdodávateľom — spoločnosť Astron.

V jeseni 2020 na ploche "SovElMash" v "Alabushevo" bolo ukončené budovanie stavebného mestečka, ktoré zodpovedá štandardom ochrany práce, — sú tu vytvorené všetky podmienky pre komfortnú prácu a oddych špecialistov. Podľa obvodu plochy bola uložená veľká časť dočasných ciest z betónových dosiek, privedené dočasné komunikácie: vodné a elektrické zásobovanie, odvodnenie.

V podniku Astron v Jaroslavli sa čiastočne vyrába kovová konštrukcia budúceho PKTB. Keď budú pripravené všetky súčiastky, budú odoslané do spoločnosti "SovElMash", kde sa začne montáž olovenej konštrukcie podľa technológie skrutkovej montáže. Doplňujúce prispôsobenie nie je potrebné, nakoľko konštrukcie sú vyrobené v podniku s vysokou presnosťou.

Všetky práce na výstavbe PKTB prebiehajú podľa plánu s prípravným harmonogramom.

Prečítať celé
15. etapa. Výstavba budovy PKTB "Sovelmash"

Начало: 31 декабря 2020 года.

По графику продолжается строительство проектно-конструкторского технологического бюро «СовЭлМаш». В Китае закуплено оборудование для создания автоматизированной линии по производству двигателей со «Славянкой» в будущем ПКТБ.

Spoločnosť "SovElMash" naďalej rozpracováva a testuje nové motory s kombinovanými vinutiami typu "Slavyanka".

V on-line režime sa denne realizujú prezentácie projektu v rôznych krajinách.

Следите за развитием проекта ежедневно в разделе «Новости» личного кабинета - {link}

Prečítať celé
14. - 20. etapa

V záverečných investičných etapách projekt "Motory Duyunova" bude aj ďalej vykonávať úlohy, potrebné pre úspešnú komercializáciu technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka" :

 • výstavba inovačného centra "SovElMash" a uvedenie do prevádzky,
 • zakúpenie potrebného vybavenia pre prácu spoločnosti a výbava spoločnosti "SovElMash",
 • výroba motorov,
 • zamestnanie personálu,
 • získanie nových patentov,
 • uzavretie nových zmlúv s odberateľmi motorov.
Prečítať celé

Naše úspechy

Čo sa už vykonalo za získané investície?
Moderné laboratórium

Laboratórium "SovElMash" — srdce projektu, kde inžinieri spoločnosti denne pracujú nad novými elektromotormi, a taktiež vylepšujú technológiu kombinovaných vinutí "Slavyanka".

V laboratóriu je nainštalované pokrokové vybavenie, vrátane meracieho (meteorologického) a skúšobného. Umožňuje vykonávať testovania a výskum elektromotorov so "Slavyankou", demonštruje ich výhody pred konkurenciou.

Vybavenie v laboratóriu "SovElMash" prešlo štátnou atestáciou a kontrolou, preto výsledky, ktoré predstavuje spoločnosť, sú oficiálne uznané na celom svete.

Stiahnuť osvedčenie
Skúšobný oddiel

Skúšobný oddiel — miesto, kde už v súčasnosti spoločnosť "SovElMash" môže vyrábať skúšobné typy a jednotlivé série elektromotorov s kombinovanými vinutiami "Slavyanka".

Spoločnosť samostatne vyrába zložité súčiastky elektromotorov. Podobný prístup umožňuje neodovzdávať črty jedinečných súčiastok postranným podnikom, čo znižuje riziko úniku informácií.

Zlievarenská časť

V zlievarenskej časti "SovElMash" sa vykonáva vákuové liatie pod tlakom a vytvoria sa neštandardné diely výrobkov. Fungujú tu zlievacie zariadenie, granulátor, vákuum, indukčný ohrievač a taviaca pec.

Vákuové liatie pod tlakom umožňuje získať vysokokvalitné odliatky.

Navíjacia prevádzka

V prevádzke sa nachádza stôl navíjača, navíjacie zariadenie a taktiež iné vybavenie, potrebné pre automatizované navíjanie sekcií elektromotora.

Kostra zariadenia pre vinutie sekcií sa vyrába s využitím aditívnych technológií na vlastnej 3D-tlačiarni a neustále sa zdokonaľuje.

Okrem toho, bola vykonaná aj iná objemná práca
 • Získané nové
  patenty
 • Vyvinuté nové elektromotory
 • Uzatvorené zmluvy s budúcimi klientmi
 • Získaná podpora na štátnej úrovni
 • Stanovená malosériová výroba motorov so "Slavyankou"
 • Vyrobený vlastný kontrolér
 • Technická dokumentácia je pripravená

História výstavby inovačného centra "SovElMash"

Sledujte každý krok výstavby
Podpísanie zmluvy prenájmu pozemku so SEZ "Technopolis "Moskva" na výstavbu inovačného centra "SovElMash". Registrácia zmluvy v štátnom registri.
Apríl 2019
História výstavby podniku
Podpísanie trojstrannej zmluvy medzi spoločnosťou "SovElMash", technickým odberateľom SEZ "Technopolis "Moskva" a generálnym dodávateľom na výstavbu inovačného centra.
Jún 2019
História výstavby podniku
Príprava pozemku na výstavbu, stavanie oplotenia.
August 2019
História výstavby podniku
Montáž informačného baneru.
September 2019

Dokumenty

Všetky dokumenty je možné skontrolovať v nezávislých zdrojoch

Masmédiá o projekte

Mnohé autoritatívne vydania si všimli projekt