Inovačné centrum "Sovelmash"

Miesto, kde sa rodí budúcnosť

Úloha
projektu

Na komercializáciu technológie "Slavyanka" na svetovom trhu je naplánovaná výstavba konštrukčnej kancelárie (PKTB) "Sovelmash".

Tu tím inžiniera Dmitrija Alexandroviča Duyunova bude vypracovávať elektromotory s technológiou "Slavyanka" ľubovoľnej zložitosti pre rôzne sféry využitia, v súlade s potrebami zákazníka.

Motory Duyunova

Miesto výstavby

SEZ "Technopolis "Moskva"

V roku 2019 vláda Moskvy podporila inovačný projekt, uznala jeho význam a aktuálnosť. Výsledkom takejto podpory spoločnosť "Sovelmash" získala status rezidenta štátnej osobitnej ekonomickej zóny "Technopolis "Moskva". Na pozemku "Alabushevo" na prenájom s právom ďalšieho výkupu bola poskytnutá parcela na výstavbu PKTB.

"Sovelmash" získa aj inú podporu od štátu: daňové výhody, infraštruktúru vo forme komunikácií, cestných dráh a železníc, a taktiež prístup k bezcolnej zóne. To všetko pomôže podniku rozvíjať inovačné podnikanie s optimálnymi podmienkami.

Stiahnuť osvedčenie rezidenta

Ako bude zarábať "Sovelmash"?

Vypracovanie efektívnych elektromotorov s využitím technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka" — jeden zo základných smerov, na ktorom bude zarábať konštrukčno-technologická kancelária "Sovelmash".

Klientami inovačného centra sa stanú výrobcovia elektrickej dopravy, strojov a zariadení, domácich spotrebičov, závody, vojenské, letecké a priemyselné podniky. Tím "Sovelmash" môže vypracovávať elektromotory pre ľubovoľnú sféru.

Cena služby za výrobu motora je v priemere od 30 miliónov $ a závisí od určenia, rozmerov a zložitosti produktu. "Sovelmash" podľa kapacity môže vykonať do 3 takýchto objednávok za rok. Už dnes spoločnosť a jej potenciálni klienti uzatvárajú dohodu o zámere spolupracovať.

Motory Duyunova
 • Oslovenie klienta v "Sovelmash"
 • Projektovanie elektromotora
 • Odovzdanie dokumentácie ohľadom motora klientovi

Zistite podrobnosti o etapách práce na oficiálnej stránke "Sovelmash"

Staňte sa spoluvlastníkom
PKTB "Sovelmash"

V súčasnostikaždý človek z ľubovoľnej krajiny sa môže stať investorom "Sovelmash" a získať podiel v inovatívnom podnikaní: 49.5 % podniku bude rozdelených medzi investorov, ktorí sú súčasťo projektu.
SOLARGROUP 49,5% Vývojári 25,5% Manažment 25%
 • SOLARGROUP Investor projektu — 49.5%

Záujmy investorov v projekte predstavuje spoločnosť SOLARGROUP.

Je to medzinárodná finančná spoločnosť, ktorá vedie svoju činnosť v oblasti crowdinvestingu. S pomocou mechanizmu kolektívnych investícií a rozsiahlej partnerskej siete organizuje financovanie projektu "Motory Duyunova".

SOLARGROUP je spoluzakladateľom spoločnosti "Sovelmash" s podielom 49.5 %. V budúcnosti, po reogranizácii podniku na verejnú akciovú spoločnosť, budú podiely zamenené na akcie "Sovelmash".

Oficiálna webová stránka: solar.group

 • "ASIPP" Vývojári — 25.5 %

Majiteľ technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka" je spoločnosť "ASiPP".

Je to vedecko-výrobný podnik technicko-aplikačného typu, založený v roku 2001. Zaoberá sa energeticky nenáročnými technológiami, vynálezmi v oblasti plazmových technológií, technológií zvárania, zdrojov napätia a osvetľovacej techniky. Práve spoločnosť "ASiPP" viedla prácu nad motorom so "Slavyankou" do začiatku projektu.

Iniciátor projektu, spoluzakladateľ "Sovelmash".

Oficiálna webová stránka: as-pp.ru

 • Manažment Investor projektu — 25 %

Komerčný blok.

Časť spoločnosti bude rozdelená medzi manažmentom, zodpovedným za komercializáciu technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka" a propagáciou služieb spoločnosti "Sovelmash".

 • "Sovelmash" Projekt komercializácie

Spoločnosť "SovElMash" bola vytvorená s cieľom nadobudnutia zisku na úkor komercializácie inovačnej technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka"

Úlohy, ktoré rieši spoločnosť "SovElMash": rozpracovanie, uvedenie do výroby a do obehu pre všetky sféry životaschopnosti energeticky efektívnych elektricky sa otáčajúcich strojov, vyradenie z prevádzky strojov, ktoré spotrebovali svoje zásoby.

Oficiálna webová stránka: sovelmash.ru

Etapy rozvoja projektu

1. etapa

Začiatok: 1. jún 2017

Začiatok financovania projektu "Motory Duyunova"

Spustený osobný účet investora.

Otvorený showroom s motorovým kolesom Duyunova v Moskve.

Podaná žiadosť na postavenie budúceho podniku v špeciálnej ekonomickej zóne "Technopolis "Moskva".

Zrealizované prvé stretnutie pre investorov.

Na konci 1.-ej etapy:

 • viac ako 50 mil. rubľov získaných investícií,
 • 9 705 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 2 506 investorov.
Prečítať celé
2. etapa

Začiatok: 23. september 2017

Zakúpené panelové zariadenie na testovanie elektromotorov v "Sovelmash".

Vyvinutý podvozkový motor a motory pre elektrické náradie.

Vydaná príručka "Kombinované vinutia elektrických zariadení".

Spustená oficiálna webová stránka projektu.

Zverejnené prvé videá o projekte v anglickom jazyku.

Na konci 2.-ej etapy v projekte:

 • 22 088 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 3 660 investorov.
Prečítať celé
3. etapa

Začiatok: 17. december 2017

Bol schválený pozemok na výstavbu konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash" v časti "Alabushevo" SEZ "Technopolis "Moskva".

Získaný patent na asynchrónne motorové koleso pre ťažnosť invalidných vozíkov.

Prenajaté nové priestory pre laboratórium, mechanický a skúšobný priestor.

Nainštalované panelové zariadenie pre skúšobné laboratórium "Sovelmash".

Nainštalované nové zariadenie vo výrobnej časti: laboratórny autotransformátor na hodnotenie výkonu motorov.

Spustená funkcia verifikácie na osobnom účte.

Na konci 3.-tej etapy v projekte:

 • viac ako 200 mil. rubľov získaných investícií,
 • 43 636 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 5 083 investorov,
 • 720 aktívnych partnerov.
Prečítať celé
4. etapa

Začiatok: 31. marec 2018

Spustené testovania elektrických motorov na panelovom zariadení.

Pripravená projektová dokumentácia na výstavbu konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash".

Zrekonštruované nové prenajaté priestory "Sovelmash".

Zakúpené nové zariadenie pre laboratórium: frézovací stroj.

Technológia "Slavyanka" bola predstavená na výstave v "Skolkovo" na Startup Village.

Spustený viacjazyčný YouTube-kanál projektu "Motory Duyunova".

Na konci 4.-tej etapy v projekte:

 • viac ako 300 mil. rubľov získaných investícií,
 • 63 822 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 6 105 investorov.
Prečítať celé
5. etapa

Začiatok: 7. júl 2018

Nainštalované a spustené laserové zariadenie v laboratóriu "Sovelmash".

Začiatok testovania kontroléra vyvinutého spoločnosťou "Sovelmash", ktorý umožní motorom vydávať maximálny výkon.

Získané nové nové patenty "Sovelmash", čo navýšilo hodnotu duševného vlastníctva spoločnosti.

Otvorená operačná kancelária tímu SOLARGROUP v Khimki, Moskovej oblasti, kde začali pracovať pracovníci technickej podpory.

Na konci 5.-tej etapy v projekte:

 • 86 479 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 8 241 investorov.
Prečítať celé
6. etapa

Ciele 6.-tej etapy boli splnené na 5.-tej etape, preto projekt prešiel hneď na 7. etapu financovania.

7. etapa

Začiatok: 11. október 2018

Spoločnosť "Sovelmash" získala status rezidenta špeciálnej ekonomickej zóny "Technopolis "Moskva".

Podpísaná zmluva medzi "Sovelmash" a SEZ "Technopolis "Moskva" na Ruskom investičnom fóre v Soči vo februári 2019.

Spustené nové zariadenie v "Sovelmash": odlievacie a na vákuovanie.

Začal sa vývoj špecializovaného asynchrónneho pohonu pre elektrické náradie, ktoré spoločnosti umožní skrátiť čas potrebný na dosiahnutie výnosnosti.

Uskutočnila sa prvá medzinárodná konferencia projektu v Moskve, ktorej sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí z 11 krajín sveta.

Na konci 7.-ej etapy v projekte:

 • 150 996 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 13 121 investorov.
Prečítať celé
8. etapa

Ciele 8.-ej etapy boli splnené na 7.-ej etape, preto projekt prešiel hneď na 9.-tu etapu financovania.

9. etapa

Začiatok: 1. marec 2019

Podpísaná zmluva na prenájom pozemku na výstavbu konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash" v lokalite "Alabushevo" špeciálnej ekonomickej zóny "Technopolis "Moskva".

Podpísané zmluvy medzi "Sovelmash", generálnym dodávateľom a technickým zákazníkom výstavby.

Vypracovaný dizajnový projekt PKTB s vizualizáciou exteriéra a interiéra.

Vypracovaný prvý motor triedy energetickej efektívnosti IE3 v konštrukcii IE1.

Vytvorené technické podmienky na 7500 modelov všeobecne priemyselných elektrických motorov z 52 na 132 rozmer.

Zriadená navíjacia časť v prenajatých priestoroch "Sovelmash".

Zakúpené laserové zariadenie, ktoré bude použité pri výrobe prvej skúšobnej série všeobecne priemyselných motorov.

Úspešne absolvovaná audítorska kontrola "Sovelmash" za rok 2018.

Otvorené prvé na svete národné zastupiteľstvo SOLARGROUP: 8. jún 2019, Francúzsko.

Na konci 9.-tej etapy v projekte:

 • 169 942 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 15 012 investorov.
Prečítať celé
10. etapa

Začiatok: 25. jún 2019

Začala sa príprava na výstavbu konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash" v lokalite Alabushevo.

Skúšobné panelové zariadenie laboratória "Sovelmash" prešlo atestáciou a oficiálne môže vykonávať merania.

Nainštalovaný nový nakladací stojan v laboratóriu, do zlievarne bol zakúpený granulátor.

Spustená oficiálna webová stránka "Sovelmash" v ruskom jazyku.

Spoločnosť SOLARGROUP sa stala spoluzakladateľom spoločnosti "Sovelmash".

Spustená technická podpora v nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku.

Uskutočnila sa druhá Medzinárodná konferencia SOLARGROUP v Moskve.

Открыты национальные представительства SOLARGROUP в трёх странах: Кот-д'Ивуаре, Германии и Болгарии, что увеличило поток инвестиций в проект.

Na konci 10.-tej etapy v projekte:

 • 186 160 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 18 008 investorov.
Prečítať celé
11. etapa

Začiatok: 1. október 2019

Získaný nový patent "Sovelmash": na energeticky účinný invertovavný asynchrónny stroj.

Nainštalované nové zariadenie v laboratóriu "Sovelmash": lis na montáž a zalisovanie statorov do konštrukcie a rastrový laser na gravírovanie dielov.

Boli testované elektromotory, ktoré potvrdili vysokú energetickú účinnosť motorov so "Slavyankou".

Na osobnom účte je dostupné objednanie papierových verzií dokumentov investora a partnera s pečiatkami a podpismi.

Otvorené národné zastupiteľstva SOLARGROUP v troch krajinách: Indii, Vietname a Maďarsku.

Na konci 11.-tej etapy v projekte:

 • 205 933 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 21 922 investorov,
 • 6 830 aktívnych partnerov.
Prečítať celé
12. etapa

Začiatok: 31. december 2019

Vyrobené prvé na svete elektrické motory s kombinovanými vinutiami "Slavyanka", ktoré boli vyvinuté od nuly. Sú to ťažné motory s rozmerom 100 a triedy ochrany IP65 od spoločnosti "Sovelmash".

Na štátnu expertízu bol podaný projekt konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash".

Vykonaná audítorska kontrola za rok 2019, žiadne narušenia zo strany spoločnosti "Sovelmash" neboli zistené.

Otvorená prvá zahraničná kancelária SOLARGROUP vo Vietname.

Otvorené národné zastupiteľstva SOLARGROUP v Chorvátsku a Senegale.

Na konci 12.-tej etapy v projekte:

 • 231 927 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 25 287 investorov.
Prečítať celé
13. etapa

Začiatok: 1. apríla 2020.

Vykonaná štátna expertíza projektovej dokumentácie konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash". Na jej úspešné absolvovanie bolo potrebné viac ako rok tvrdej práce zamestnancov a 4,5 mesiaca čakania na výsledok kontroly.

Vykonané kontroly projektovej dokumentácie v ďalších iných inštitúciách: Výbor pre architektúru a urbanistické plánovanie Moskvy a Rospotrebnadzor.

Začali sa práce na výstavbu stavebného mestečka v lokalite "Sovelmash" v špeciálnej ekonomickej zóne "Technopolis "Moskva".

Зарегистрирован товарный знак «Совэлмаш» и получено соответствующее свидетельство на него.

Pripravený prvý protokol testovania motorov "Sovelmash", ktorý zodpovedá najnovším štátnym normám, požiadavkám a technickým predpisom. Je to vážny úspech tímu "Sovelmash", nad ktorým pracovala spoločnosť rok.

Zakúpené nové zariadenie pre "Sovelmash": sušiaca skrinka na sušenie vinutí impregnovaných lakom. Sušiaca skrinka zvýšila produktivitu zamestnancov.

Nainštalované nové meracie zariadenie pre veľký ťažný panel laboratória "Sovelmash". Vykonávajú sa na ňom testy elektrických strojov s rozmermi 112 a 132.

Uskutočnená prvá Medzinárodná online-konferencia SOLARGROUP INVEST CONFERENCE 2020.

Otvorené národné zastupiteľstvo SOLARGROUP v Benine.

Na konci 13.-tej etapy v projekte:

 • 253 983 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 29 069 investorov.
Prečítať celé
14. etapa

Začiatok: 6. augusta 2020.

Získané povolenie na výstavbu konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash" od Výboru štátneho stavebného dozoru v Moskve.

Vyhlásený nový generálny dodávateľ výstavby PKTB: spoločnosť "KHAKA Moskva" (HAKA Moscow).

Postavené stavebné mestečko na pozemku "Sovelmash", bola položená väčšia časť dočasných ciest z betónových platní, zavedené dočasné komunikácie.

Začiatok výroby kovového rámu budúceho PKTB na závode subdodávateľa Astron.

Otvorené národné zastupiteľstva SOLARGROUP v Togo, Indonézii.

Na konci 14.-tej etapy v projekte:

 • 276 624 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 33 194 investorov,
 • 10 616 aktívnych partnerov.
Prečítať celé
15. etapa

Začiatok: 31. december 2020

Ukončená väčšia časť betónových prác základov konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash".

Начата обратная засыпка котлована песком с послойным уплотнением.

Nainštalovaná transformátorova rozvodňa, ktorá umožnila získať elektrickú energiu od "Technopolis "Moskva" a tým, upustiť používanie dieselových generátorov.

Zakúpené zariadenie na vytvorenie automatickej linky na výrobu motorov so "Slavyankou", ktoré umožní spoločnosti "Sovelmash" názorne ukázať zákazníkom možnosť sériovej výroby vyvinutých motorov.

Vybavené laboratórium "Sovelmash" vysoko presným zariadením: analyzátorom výkonu, dvoma kontrolérmi pre nákladné stroje, viackanálovým automatizovaným systémom merania teploty a inými ďalšími. Na počítačoch bol nainštalovaný najnovší program vlastnej výroby. To všetko umožňuje spoločnosti "Sovelmash" vykonávať merania d veľkou presnosťou a rýchlosťou v súlade so štátnymi normami.

Vyvinutý pokrokový enkóder "Sovelmash", vďaka ktorému spoločnosť výrazne zníži náklady motora a nebude závisieť od dodávok náhradných dielov.

Úspešne vykonaný každoročný povinný audit, čo potvrdzuje profesionalizmus pracovikov a úplný súlad činnosti spoločnosti "Sovelmash" s normami zákona.

Otvorené 3 národné zastupiteľstva SOLARGROUP: v Kamerune, Burkina Faso a Nigérii.

Na konci 15.-tej etapy v projekte:

 • 302 378 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 37 380 investorov.
Prečítať celé
16. etapa

Začiatok: 20. máj 2021

Dokončené základy konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash".

Dokončená montáž kovového rámu budovy.

Začalo sa betónovanie stropov medzi poschodiami, ramien schodísk a výťahových šácht, montáž strechy a vnútorných častí stien.

Doručené zariadenie pre budúce PKTB.

Nainštalovaná automatická linka na výrobu málosériových a zostavovacích častí elektrických motorov v prenajatých priestoroch "Sovelmash". Začalo sa ladenie zariadenia, príprava strojov.

Špecialisti "Sovelmash" majú rozpracovaných viac ako 50 skúšobných konštrukčných projektov motorov s kombinovanými vinutiami, ktoré neskôr budú použité pri plnení objednávok.

Vyvíja sa spôsob výroby elektrických motorov, ktoré neskôr umožnia výrazne znížiť výrobnú cenu motorov.

Zaregistrovaný patent "Sovelmash" na princíp rozdelenia kombinovaných vinutí. Vynález umožňuje obmeniteľné ovládanie motorov, zvyšuje spoľahlivosť jeho práce, znižuje výrobnú cenu pohonného systému.

Otvorené národné zastupiteľstva SOLARGROUP v piatich krajinách: v Nepále, Taliansku, Peru, Ekvádore a Rusku.

Na konci 16.-tej etapy v projekte:

 • 347 195 účastníkov, zaregistrovaných na osbnom účte,
 • 42 991 investorov,
 • 13 628 aktívnyych partnerov.
Prečítať celé
17. etapa

Začiatok: 231. december 2021

Bol uzatvorený tepelný okruh budovy PKTB "Sovelmash" vďaka tomu, že sú dokončené vnútorné a vonkajšie opláštenia stien, strecha, okná a iné prvky.

Bolo ukončené zaliatie podbetónovej vrstvy a betónovej podlahy na všetkých poschodiach. Čiastočne bola dokončená finálna podlaha.

Inštalujú sa priečky. Vznikajú jednotlivé miestonosti v budove.

Začali sa práce s vonkajšími a vnútornými inžinerskymi sieťami, aby PKTB bolo možné pripojiť k tepelnému vedeniu, elektro- a vodné zásobovanie, kanalizácii.

Začal sa prevoz technologického vybavenia z prenajatých priestorov "Sovelmash" a jeho inštalácia na území PKTB.

Špecialisti "Sovelmash" vyvinuli vstavaný elektrický pohon so "Slavyankou" pre elektrické nástroje a domáce spotrebiče.

Bol otvorený obchodný dom "Sovelmash", kde sa bude predávať technika vlastnej výroby. Boli uzatvorené zmluvy na výrobu uhlových brúsiek so "Slavyankou" s jedným z najväčších závodov v Číne na výrobu elektrických nástrojov.

Prebiehajú práce na ďalších vynálezoch, vrátane motorových kolies.

Spoločnosť "Sovelmash" získala nové patenty.

"Sovelmash" po prvýkrát prijala účasť v medzinárodnom vojensko-technickom fóre "Armiya-2022". Hneď niekoľko vynálezov, predstavených spoločnosťou, sa umiestnilo v rebríčku najlepších inovácií výstavy.

Otvorené národné zastupiteľstvá SOLARGROUP v Kolumbii a Severnom Macedónsku.

Konala sa Medzinárodná konferencia SOLARGROUP v SEZ "Technopolis "Moskva", ktorej sa zúčastnili investori a partneri zo 16 krajín.

Uskutočnili sa veľké konferencie s osobnou účasťou vedenia SOLARGROUP vo Vietname, Indonézii, Indii, Bulharsku.

Sledujte rozvoj projektu denne v časti "Správy" na osobnom účte, podľa odkazu https://reg.solargroup.pro/news/posts.

Na konci 17. etapy v projekte:

 • 410 991 účastníkov, zaregistrovaných na osobnom účte,
 • 51 109 investorov,
 • 15 447 aktívnych partnerov.
Prečítať celé
18. etapa

Začiatok: 16. januára 2023

Ukončené hlavné inžinierske práce v exteriéri PKTB "Sovelmash".

Spustená Inštalácia a pripojenie komunikácií vo vnútri budovy.

Značná časť terénnych úprav bola dokončená.

Začali sa práce v interiéri PKTB.

Nainštalovalo sa technologické zariadenie a začali sa práce na uvedení do prevádzky.

Otvorili sa národné zastupiteľstvá v Rakúsku, Švajačiarsku, Lichtenštajnsku, na Mali.

Uskutočnila sa IV Medzinárodná konferencia SOLARGROUP v Moskve a veľké konferencie na Pobreží slonoviny, Peru a Ekvádore.

Otvorené nové kancelárie SOLARGROUP v Afrike, Latinskej Amerike.

Bola uvedená nová funkcia osobného účtu

Boli získané rekordné investície.

Pokračuje výstavba PKTB a príprava k uvedeniu do prevádzky.

Na konci 18. etapy je v projekte:

 • 468 476 účastníkov, zaregistrovaných na osobnom účte,
 • 62 083 investorov,
 • 18 148 aktívnych partnerov.
Prečítať celé
19. etapa

Začiatok: 30. december 2023

V záverečných investičných etapách spoločnosť "Sovelmash" dokončí nasledujúce úlohy:

 • dostaviať konštrukčno-technologickú kanceláriu (PKTB) "Sovelmash" a uviesť do prevádzky,
 • pokračovať vo vývoji elektromotorov,
 • rozšíriť kolektív zamestnancov,
 • získať nové patenty,
 • uzavrieť nové zmluvy so záujemcami motorov.

Spoločnosť SOLARGROUP pokračuje v propagácii projektu po celom svete a možnosti získania financovania.

Prečítať celé
20 etapa

V záverečných investičných etapách spoločnosť "Sovelmash" dokončí nasledujúce úlohy:

 • dostaviať konštrukčno-technologickú kanceláriu (PKTB) "Sovelmash" a uviesť do prevádzky,
 • pokračovať vo vývoji elektromotorov,
 • rozšíriť kolektív zamestnancov,
 • získať nové patenty,
 • uzavrieť nové zmluvy so záujemcami motorov.

Spoločnosť SOLARGROUP pokračuje v propagácii projektu po celom svete a možnosti získania financovania.

Prečítať celé

Naše úspechy

Čo sa už vykonalo za získané investície?
Moderné laboratórium

V laboratóriu "Sovelmash" špecialisti vykonávajú testy elektrických rotačných prístrojov ako s kombinovanými vinutiami "Slavyanka", tak aj klasickými.

Nainštalované bolo dočasné testovacie a meracie zariadenie. Umožňuje vykonávať testovanie širokého spektra elektrických motorov a získavať najpresnejšie výsledky. V laboratóriu sa testujú motory vyvinuté spoločnosťou "Sovelmash" a vykonávajú sa porovnávacie testy na preukázanie výhod technológie "Slavyanka".

Vybavenie prešlo štátnou atestáciou a kontrolou, preto výsledky testov sú oficiálne uznané.

Stiahnuť osvedčenie
Skúšobný oddiel

Skúšobný oddiel — miesto, kde už v súčasnosti spoločnosť "Sovelmash" môže vyrábať skúšobné typy a jednotlivé série elektromotorov s kombinovanými vinutiami "Slavyanka".

Spoločnosť samostatne vyrába zložité súčiastky elektromotorov. Podobný prístup umožňuje neodovzdávať črty jedinečných súčiastok postranným podnikom, čo znižuje riziko úniku informácií.

Zlievarenská časť

V zlievarenskej časti "Sovelmash" sa vykonáva vákuové liatie pod tlakom a vytvoria sa neštandardné diely výrobkov. Fungujú tu zlievacie zariadenie, granulátor, vákuum, indukčný ohrievač a taviaca pec.

Vákuové liatie pod tlakom umožňuje získať vysokokvalitné odliatky.

Navíjacia prevádzka

V prevádzke sa nachádza stôl navíjača, navíjacie zariadenie a taktiež iné vybavenie, potrebné pre automatizované navíjanie sekcií elektromotora.

Kostra zariadenia pre vinutie sekcií sa vyrába s využitím aditívnych technológií na vlastnej 3D-tlačiarni a neustále sa zdokonaľuje.

Okrem toho, bola vykonaná aj iná objemná práca
 • Získané nové
  patenty
 • Vyvinuté nové elektromotory
 • Uzatvorené zmluvy s budúcimi klientmi
 • Získaná podpora na štátnej úrovni
 • Stanovená malosériová výroba motorov so "Slavyankou"
 • Vyrobený vlastný kontrolér
 • Technická dokumentácia je pripravená
 • Vytvorený univerzálny vstavaný elektrický pohon
 • Bola vyvinutá uhlová brúska so vstavaným pohonom

História výstavby konštrukčno-technologickej kancelárie (PKTB) "Sovelmash"

Sledujte každú etapu výstavby
Podpísaná nájomná zmluva na pozemok na výstavbu PKTB "Sovelmash" v lokalite "Alabushevo" špeciálnej ekonomickej zóny (SEZ) "Technopolis "Moskva".
Apríl 2019
História výstavby podniku
Podpísaná trojstranová zmluva na výsatvbu PKTB medzi "Sovelmash", technickým zákazníkom výstavby SEZ "Technopolis "Moskva" a generálnym dodávateľom.
Jún 2019
História výstavby podniku
Pozemok je pripravený na výstavbu, bolo postavené oplotenie.
August 2019
História výstavby podniku
Absolvovaná štátna expertíza projektovej dokumentácie PKT "Sovelmash" a všetky kontroly v ďalších inštitúciách.
Júl 2020
História výstavby podniku
Získané stavebné povolenie na výstavbu PKTB "Sovelmash" od Výboru štátneho dozoru v Moskve.
Október 2020
História výstavby podniku
Postavené stavebné mestečko, bola položená dočasná cesta z betónových platní, zavedené dočasné komunikácie.
December 2020
História výstavby podniku
Dokončené základy PKTB.
August 2021
História výstavby podniku
Dokončená montáž kovového rámu budovy.
September 2021
História výstavby podniku
Zaliata podbetónová vrstva na všetkých poschodiach budovy.
Júl 2022
História výstavby podniku
Dokončená vnútorná a vonkajšia časť stien, strecha, okná a iné časti budovy PKTB.
August 2022
História výstavby podniku
Uzatvoril sa tepelný okruh budovy. Zahájená inštalácia inžinierskych sietí a montáž technologických zariadení.
December 2022
História výstavby podniku
Spustené terénne práce.
Máj 2023
História výstavby podniku
Bola zapojená prvá inžinierska sieť: domáca kanalizácia. Bolo zahájené položenie asfaltu.
Júl 2023
História výstavby podniku
Bol nainštalovaný kamerový systém. Pokračovalo sa v prácach na zapojenie inžinierskych sietí, vnútorných a terénnych úpravách.
August 2023
História výstavby podniku
Dokončili sa hlavné práce na inžinierskych sieťach z vonkajšej časti budovy.
September 2023
História výstavby podniku
V administratívnej budove bolo vykonané zaliatie podláh, nainštalovaná ventilácia. Bol zmontované trvalé oplotenie z dvoch strán a vysadený trávnik.
Október 2023
História výstavby podniku
V PKTB bolo zapnuté kúrenie.
December 2023

Dokumenty

Všetky dokumenty je možné skontrolovať v nezávislých zdrojoch