Centrum innowacji „Sovelmash”

Miejsce, w którym rodzi się przyszłość

Cel
projektu

W celu komercjalizacji technologii „Slavyanka” na światowym rynku planowana jest budowa technologicznego biura projektowo-konstruktorskiego „Sovelmash”.

Tutaj zespół inżynierów Dmitrija Aleksandrowicza Duyunova opracuje silniki elektryczne wykorzystujące technologię „Slavyanka” o dowolnej złożoności, do różnych zastosowań, zgodnie z potrzebami klienta.

Silniki Duyunova

Lokalizacja budowy

SSE „Technopolis Moskwa”

W 2019 roku władze Moskwy poparły projekt innowacyjny, doceniając jego znaczenie i zasadność. Efektem takiego wsparcia było uzyskanie przez „Sovelmash” statusu rezydenta państwowej specjalnej strefy ekonomicznej „Technopolis Moskwa”. Na terenie „Alabushevo” wydzierżawiono działkę pod budowę biura z prawem do jego późniejszego wykupu.

„Sovelmash” otrzyma również dodatkowe wsparcie ze strony państwa: ulgi podatkowe, infrastrukturę w postaci łączności, dróg i linii kolejowych oraz dostępu do wolnego obszaru celnego. Wszystko to pomoże firmie rozwijać innowacyjny biznes na optymalnych warunkach.

Pobierz certyfikat rezydenta

Jak będzie zarabiać „Sovelmash”?

Opracowanie wydajnych silników elektrycznych z wykorzystaniem technologii uzwojeń połączonych „Slavyanka” to jeden z głównych obszarów, gdzie będzie zarabiać technologiczne biuro projektowo-konstruktorskie „Sovelmash”.

Klientami centrum innowacji będą producenci transportu elektrycznego, maszyn i urządzeń, sprzętu gospodarstwa domowego, fabryk, przedsiębiorstw wojskowych, lotniczych i przemysłowych. Zespół „Sovelmash” będzie mógł opracować silniki elektryczne dla każdej z branż.

Koszt usługi związany z opracowaniem silnika wynosi średnio od 30 mln USD i zależy od przeznaczenia, gabarytów i stopnia złożoności. „Sovelmash” może wykonać do 3 takich zleceń rocznie. Już dziś firma i jej potencjalni klienci zawierają umowy o współpracy.

Silniki Duyunova
 • Kontakt klienta z „Sovelmash”
 • Projektowanie silnika elektrycznego
 • Przekazanie klientowi dokumentacji silnika

Dowiedz się więcej o etapach robót na oficjalna strona internetowa „Sovelmash”

Zostań współwłaścicielem
biura „Sovelmash”

Dziś każda osoba z dowolnego kraju może zostać inwestorem projektu "Sovelmash" i uzyskać udziały w innowacyjnym biznesie: 49.5% przedsiębiorstwa zostanie rozdzielone między wszystkich inwestorów, którzy wzięli udział w projekcie.
SOLARGROUP 49,5% Twórcy 25,5% Kierownictwo 25%
 • SOLARGROUP Inwestor projektu — 49,5%

Interesy inwestorów w projekcie reprezentuje firma SOLARGROUP.

Jest to międzynarodowa firma finansowa działająca w obszarze crowdinvestingu. Przy pomocy mechanizmu inwestycji społecznościowych i rozbudowanej sieci partnerskiej organizuje finansowanie projektu „Silniki Duyunova”.

SOLARGROUP jest współzałożycielem „Sovelmash” sp. z o. o. z udziałem 49,5%. W przyszłości, po reorganizacji przedsiębiorstwa w publiczną spółkę akcyjną, udziały zostaną przekształcone na akcje „Sovelmash”.

Oficjalna strona: solar.group

 • „ASiPP" Projektanci — 25,5%

Posiadaczem technologii nawijania połączonego „Slavyanka” jest firma „ASiPP" sp. z o. o.

Jest to przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne o charakterze techniczno-innowacyjnym, założone w 2001 roku. Zajmuje się technologiami energooszczędnymi, rozwojem w dziedzinie technologii plazmowych, technologii spawania, źródeł energii i sprzętu oświetleniowego. To właśnie firma „ASiPP" prowadziła prace nad silnikami ze „Slavyanką” przed rozpoczęciem projektu.

Inicjator projektu, współzałożyciel „Sovelmash” sp. z o. o.

Oficjalna strona: as-pp.ru

 • Kierownictwo Inwestor projektu — 25%

Blok komercyjny.

Część firmy zostanie rozdzielona pomiędzy kierownictwo na dział odpowiedzialny za komercjalizację technologii połączonych uzwojeń „Slavyanka” oraz dział zajmujący się promocją usług firmy „Sovelmash”.

 • Sovelmash Projekt komercjalizacji

Firmę „SovElmash” utworzono z myślą o osiągnięciu zysku poprzez komercjalizację innowacyjnej technologii połączonych uzwojeń „Slavyanka”

Zadania wykonane przez firmę „SovElmash”: rozwój, uruchomienie produkcji i Wprowadzenie elektrycznych urządzeń wirujących do wszystkich dziedzin życia, wraz z wycofaniem z eksploatacji urządzeń, których okres eksploatacji dobiegł końca.

Oficjalna strona: sovelmash.ru

Etapy realizacji projektu

1 etap

Rozpoczęcie: 1 czerwca 2017 roku

Rozpoczęto finansowanie projektu Silniki Duyunova.

Uruchomione zostało konto osobiste inwestora.

W Moskwie został otwarty salon z monocyklem Duyunova.

Złożony został wniosek o zlokalizowanie przyszłego przedsiębiorstwa w specjalnej strefie ekonomicznej Technopolis Moskwa.

Odbyło się pierwsze spotkanie dla inwestorów.

Po zakończeniu etapu 1:

 • ponad 50 mln RUB pozyskanych inwestycji,
 • 9 705 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 2 506 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 2

Rozpoczęcie: 23 września 2017 roku

Zakupiono sprzęt stanowiskowy do badania silników elektrycznych w Sovelmash.

Opracowano silnik podwozia oraz silniki do elektronarzędzi.

Wydano podręcznik "Uzwojenia kombinowane maszyn elektrycznych".

Uruchomiona została oficjalna strona internetowa projektu.

Powstają pierwsze materiały wideo w języku angielskim o projekcie.

Po zakończeniu etapu 2 projektu:

 • 22 088 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 3 660 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 3

Rozpoczęcie: 17 grudnia 2017 roku.

Zatwierdzono miejsce pod budowę biura projektowo-technologicznego Sovelmash (BPT) na terenie w Ałabuszewie, należącym do SSE Technopolis Moskwa.

Uzyskano patent na asynchroniczny monocykl do holownika wózka inwalidzkiego.

Wynajęte nowe pomieszczenia na potrzeby laboratorium, działu mechanicznego i eksperymentalnego.

Zainstalowano wyposażenie stanowiskowe dla laboratorium badawczego Sovelmash.

W zakładzie produkcyjnym zainstalowano nowe urządzenia: autotransformator laboratoryjny do oceny wydajności silników.

Funkcjonalność weryfikacji została uruchomiona na koncie osobistym.

Po zakończeniu etapu 3 projektu:

 • Ponad 200 mln RUB pozyskanych inwestycji,
 • 43 636 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 5 083 inwestorów,
 • 720 aktywnych partnerów.
Przeczytaj w całości
Etap 4

Rozpoczęcie: 31 marca 2018 roku.

Rozpoczęto badania silników elektrycznych na wyposażeniu stanowiskowym.

Dokumentacja projektowa jest gotowa do budowy biura projektowo-technologicznego (BPT) Sovelmash.

Wyremontowano nowy, wynajęty lokal firmy Sovelmash.

Zakupiono nowy sprzęt do laboratorium: tokarkę i frezarkę.

Technologia Slavyanka została zaprezentowana na targach w Skolkovo w Startup Village.

Uruchomiono wielojęzyczny kanał YouTube projektu Silniki Duyunova.

Według stanu na koniec etapu 4 projekt posiada:

 • ponad 300 mln RUB pozyskanych inwestycji,
 • 63 822 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 6 105 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 5

Rozpoczęcie: 7 lipca 2018 roku

Sprzęt laserowy został zainstalowany i uruchomiony w laboratorium Sovelmash.

Rozpoczęto testy opracowanego przez Sovelmash sterownika, który umożliwi silnikom uzyskanie maksymalnych parametrów.

Uzyskano nowe patenty Sovelmash, zwiększające wartość własności intelektualnej spółki.

Otwarto biuro operacyjne zespołu SOLARGROUP w Chimkach w regionie moskiewskim i rozpoczęto tam pracę personelu wsparcia technicznego.

Po zakończeniu etapu 5 projektu:

 • 86 479 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 8 241 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 6

Zadania z etapu 6 zostały zrealizowane w etapie 5, więc projekt przeszedł od razu do finansowania etapu 7.

Etap 7

Rozpoczęcie: 11 października 2018 roku.

Sovelmash otrzymał status rezydenta w specjalnej strefie ekonomicznej Technopolis Moskwa.

Umowa została podpisana między Sovelmash i SSE Technopolis Moskwa podczas Rosyjskiego Forum Inwestycyjnego w Soczi w lutym 2019 roku.

W firmie Sovelmash pojawił się nowy sprzęt: odlewniczy i próżniowy.

Rozpoczęto prace nad specjalistycznym napędem asynchronicznym do elektronarzędzi, co pozwoli firmie skrócić czas dochodzenia do rentowności.

Pierwsza międzynarodowa konferencja projektu odbyła się w Moskwie i wzięło w niej udział ponad 500 osób z 11 krajów.

Po zakończeniu etapu 7 projektu:

 • 150 996 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 13 121 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 8

Zadania z 8 etapu zostały zrealizowane w 7 etapie, dlatego projekt przeszedł do 9 etapu.

Etap 9

Start: 1 marca 2019 roku

Podpisanie umowy najmu pod budowę biura projektowo-technologicznego Sovelmash (BPT) na terenie w Ałabuszewie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Technopolis Moskwa.

Podpisano umowy pomiędzy Sovelmash, generalnym wykonawcą i technicznym odbiorcą budowy.

Opracowano projekt budowlany BPT z wizualizacją zewnętrzną i wewnętrzną.

Opracowano pierwszy silnik o klasie efektywności energetycznej IE3 w obudowie IE1.

Stworzono specyfikacje techniczne dla 7500 modeli silników ogólnego przeznaczenia od rozmiaru 52 do 132.

Na terenie dzierżawionym przez Sovelmash został postawiony nawijak.

Zakupiono urządzenia laserowe, które zostaną wykorzystane przy produkcji pierwszej partii silników instalacyjnych do ogólnych zastosowań przemysłowych.

Pomyślnie przeszedł audyt Sovelmash w 2018 roku.

Pierwsze na świecie przedstawicielstwo krajowe SOLARGROUP zostało otwarte: 8 czerwca 2019, Francja.

Po zakończeniu etapu 9 projektu:

 • 169 942 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 15 012 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 10

Rozpoczęcie: 25 czerwca 2019 roku

Rozpoczęły się przygotowania do budowy Biura Projektowo-Technologicznego Sovelmash (BPT) na terenie w Ałabuszewie.

Stanowisko badawcze laboratorium Sovelmash uzyskało certyfikat i może oficjalnie prowadzić pomiary.

W laboratorium zainstalowano nową ławę obciążeniową, a do odlewni zakupiono granulator.

Uruchomiona zostaje oficjalna strona internetowa Sovelmash w języku rosyjskim.

SOLARGROUP została współzałożycielem firmy OOO Sovelmash.

Wsparcie techniczne uruchomione w języku niemieckim, francuskim i angielskim.

W Moskwie odbyła się druga międzynarodowa konferencja SOLARGROUP.

Открыты национальные представительства SOLARGROUP в трёх странах: Кот-д'Ивуаре, Германии и Болгарии, что увеличило поток инвестиций в проект.

Po zakończeniu etapu 10 projektu:

 • 186 160 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 18 008 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 11

Rozpoczęcie: 1 października 2019 roku.

Przyznano nowy patent firmy Sovelmash: na energooszczędną, rewersyjną maszynę indukcyjną.

Zainstalowano nowe urządzenia w laboratorium firmy Sovelmash: prasę do montażu i wciskania stojanów do obudów oraz laser rastrowy do grawerowania części.

Na silnikach elektrycznych przeprowadzono testy, które potwierdziły wysoką efektywność energetyczną silników ze "Slavyanką".

Pojawiała się również możliwość zamawiania papierowych wersji dokumentów inwestora i partnera z pieczęciami i podpisami na koncie osobistym.

SOLARGROUP otworzył przedstawicielstwa krajowe w trzech krajach: w Indiach, Wietnamie i na Węgrzech.

Po zakończeniu etapu 11 projektu:

 • 205 933 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 21 922 inwestorów,
 • 6.830 aktywnych partnerów.
Przeczytaj w całości
Etap 12

Rozpoczęcie: 31 grudnia 2019 r.

Na rynek trafiają pierwsze na świecie silniki elektryczne z uzwojeniami kombinowanymi, opracowane od podstaw Slavyanki. Są to silniki trakcyjne o przekroju 100 i stopniu ochrony IP65 firmy Sovelmash.

Projekt architektoniczno-budowlany autorstwa Biura Projektowo-Inżynieryjnego Sovelmash (BPT) został przekazany do ekspertyzy państwowej.

Przeprowadzono audyt za 2019 rok i nie stwierdzono naruszeń ze strony Sovelmash.

Pierwsze zagraniczne biuro SOLARGROUP zostało otwarte w Wietnamie.

Biura krajowe SOLARGROUP zostały otwarte w Chorwacji i Senegalu.

Po zakończeniu etapu 12 projektu:

 • 231 927 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 25 287 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 13

Początek: 1 kwietnia 2020 roku.

Państwowa ekspertyza dokumentacji projektowej Biura Projektowo-Technologicznego Sovelmash (BPT) zaliczona. Zajęło to ponad rok ciężkiej pracy i 4,5 miesiąca oczekiwania na wyniki.

Dokumentacja projektowa została sprawdzona przez szereg innych organów: Komitet Architektury i Urbanistyki Moskwy i Rospotrebnadzor.

Rozpoczęły się prace związane z budową obozu budowlanego na terenie firmy Sovelmash w specjalnej strefie ekonomicznej Technopolis Moskwa.

Зарегистрирован товарный знак «Совэлмаш» и получено соответствующее свидетельство на него.

Pierwszy raport z badań silników elektrycznych Sovelmash, zgodnych z najnowszymi GOST-ami, wymaganiami i przepisami technicznymi, jest gotowy. To duże osiągnięcie dla zespołu Sovelmash, nad którym firma pracowała od roku.

Dla firmy Sovelmash zakupiono nowy sprzęt: szafę suszącą do suszenia uzwojeń impregnowanych lakierem. Zwiększyło to wydajność pracowników.

Zainstalowano nowe urządzenia pomiarowe dla dużej ławy obciążeniowej w laboratorium Sovelmash. Służy do badania maszyn elektrycznych o wymiarach 112 i 132.

Odbywa się pierwsza międzynarodowa konferencja online SOLARGROUP INVEST CONFERENCE 2020.

Zostaje otwarte przedstawicielstwo krajowe SOLARGROUP w Beninie.

Po zakończeniu etapu 13 projektu:

 • 253 983 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 29 069 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 14

Początek: 6 sierpnia 2020 roku.

Pozwolenie na budowę Biura Projektowo-Technologicznego Sovelmash (BPT) uzyskano od Komitetu Państwowego Nadzoru Budowlanego w Moskwie.

Wyłoniono nowego generalnego wykonawcę: HAKA Moskwa (HAKA Moscow).

Obóz budowlany na terenie Sovelmash został wzniesiony, położono większość tymczasowych dróg z płyt betonowych i podłączono tymczasowe media.

Rozpoczęto produkcję metalowej ramy przyszłego BPT u podwykonawcy Astron.

Przedstawicielstwa krajowe SOLARGROUP zostały otwarte w Togo, Indonezji.

Po zakończeniu etapu 14 projektu:

 • 276 624 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 33 194 inwestorów,
 • 10 616 aktywnych partnerów.
Przeczytaj w całości
Etap 15

Rozpoczęcie: 31 grudnia 2020 roku.

Zakończono większość prac związanych z wylewaniem betonowych podstaw fundamentu Biura Projektowo-Technologicznego Sovelmash (BPT).

Начата обратная засыпка котлована песком с послойным уплотнением.

Zainstalowano podstację transformatorową, która umożliwiła pozyskanie energii elektrycznej dla budowy z Technopolis Moskwa i wyeliminowanie użycia generatorów diesla.

Zakupiono urządzenia do stworzenia zautomatyzowanej linii do produkcji silników ze Slavyanką, która umożliwi Sovelmash zademonstrować klientom możliwości seryjnej produkcji opracowanych silników.

Laboratorium Sovelmash wyposażone jest w nowy, precyzyjny sprzęt: analizator mocy, dwa sterowniki maszyn ładujących, wielokanałowy automatyczny system pomiaru temperatury i wiele innych. Komputery wyposażone są w najnowsze oprogramowanie opracowane we własnym zakresie. Wszystko to umożliwia firmie Sovelmash wykonywanie pomiarów zgodnie z GOST z dużą dokładnością i szybkością.

Opracowano inkrementalny enkoder Sovelmash, który pozwoli firmie obniżyć koszt silnika i nie będzie zależny od dostaw komponentów.

Pomyślnie przeszedł coroczny obowiązkowy audyt, który potwierdza profesjonalizm pracowników Sovelmash i pełną zgodność jego działalności z przepisami prawa.

Otwarto 3 przedstawicielstwa krajowe SOLARGROUP: w Kamerunie, Burkina Faso i Nigerii.

Po zakończeniu etapu 15 projektu:

 • 302 378 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 37 380 inwestorów.
Przeczytaj w całości
Etap 16

Rozpoczęcie: 20 maja 2021 roku.

Wznoszone są fundamenty Biura Projektowo-Technologicznego Sovelmash (BPT).

Wznoszony jest metalowy szkielet budynku.

Rozpoczęto betonowanie płyt stropowych, klatek schodowych i szybów windowych, montaż pokrycia dachowego i wewnętrznych części ścian.

Dostarczono sprzęt do przyszłego BPT.

W dzierżawionych pomieszczeniach firmy Sovelmash zainstalowano zautomatyzowaną linię do produkcji małych partii i partii montażowych silników elektrycznych. Rozpoczęto regulację sprzętu i przygotowanie oprzyrządowania.

Specjaliści Sovelmash pracują nad ponad 50 projektami rozwojowymi silników z uzwojeniami kombinowanymi, które później będą wykorzystywane przez BPT do realizacji zamówień.

Firma opracowuje również sposoby produkcji silników elektrycznych, co znacznie obniży ich koszt.

Patent Sovelmash został zarejestrowany na zasadę działania uzwojeń kombinowanych. Wynalazek sprawia, że sterowanie silnikiem jest bardziej zmienne, zwiększa niezawodność pracy silnika i zmniejsza koszt układu napędowego.

SOLARGROUP otworzył przedstawicielstwa krajowe w pięciu krajach: Nepalu, Włoszech, Peru, Ekwadorze i Rosji.

Po zakończeniu etapu 16 w projekcie:

 • 347 195 uczestników zarejestrowało się na koncie osobistym,
 • 42 991 inwestorów,
 • 13 628 aktywnych partnerów.
Przeczytaj w całości
Etap 17

Rozpoczęcie: 31 grudnia 2021 roku.

Obwód termiczny budynku BPT "Sovelmash" jest zamknięty ze względu na fakt, że zamontowano wewnętrzną i zewnętrzną okładzinę ścienną, dach, okna i inne elementy.

Na wszystkich kondygnacjach wykonano posadzki podposadzkowe i betonowe. Częściowo wykończona podłoga.

Montowane są przegrody wewnętrzne. Powstają oddzielne pomieszczenia w budynku.

Rozpoczęto prace z zewnętrznymi i wewnętrznymi sieciami inżynieryjnymi, aby BPT można było podłączyć do ogrzewania, zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę, kanalizacji.

Rozpoczęto transport z wynajętych terenów "Sovelmash" i instalację sprzętu technologicznego na terenie BPT.

Specjaliści "Sovelmash" opracowali wbudowany napęd elektryczny na Slavyance do elektronarzędzi i urządzeń gospodarstwa domowego.

Otwarto dom handlowy "Sovelmash", w którym będzie sprzedawany sprzęt własnej produkcji. Uzgodniono produkcję szlifierek kątowych ze Slavyanką z jedną z największych fabryk w Chinach do produkcji elektronarzędzi.

Kontynuowano prace nad innymi rozwiązaniami, w tym nad monocyklem.

Uzyskano nowe patenty Sovelmash.

Sovelmash po raz pierwszy wziął udział w Międzynarodowym Forum wojskowo-technicznym "Armia-2022". Kilka projektów zaprezentowanych przez firmę znalazło się w rankingu najlepszych innowacji targów.

Otwarto krajowe przedstawicielstwa SOLARGROUP w Kolumbii i Macedonii Północnej.

W SSE Technopolis Moskwa odbyła się Międzynarodowa Konferencja SOLARGROUP, w której uczestniczyli inwestorzy i partnerzy z 16 krajów.

Odbyły się duże konferencje z osobistym udziałem pierwszych osób SOLARGROUP w Wietnamie, Indonezji, Indiach i Bułgarii.

Projekt można śledzić codziennie w zakładce "Aktualności" na koncie osobistym pod linkiem https://reg.solargroup.pro/news/posts.

Na koniec 17. etapu projektu:

 • 410 991 uczestników zarejestrowanych na koncie osobistym,
 • 51 109 inwestorów,
 • 15 447 aktywnych partnerów.
Przeczytaj w całości
18 etap

Początek: 16 stycznia 2023 roku.

Zakończono główne prace związane z sieciami inżynieryjnymi na zewnątrz budynku BPT Sovelmash.

Rozpoczęto instalację i podłączanie komunikacji wewnątrz budynku.

Znaczna część zagospodarowania terenu została ukończona.

Rozpoczęto wykańczanie wnętrz BPT.

Sprzęt procesowy został zainstalowany i rozpoczęto prace rozruchowe.

Przedstawicielstwa krajowe zostały otwarte w Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinie i Mali.

Odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja SOLARGROUP w Moskwie oraz ważne konferencje na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Peru i Ekwadorze.

Nowe biura SOLARGROUP zostały otwarte w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Zrealizowano nową funkcjonalność konta osobistego.

Przyciągnięto rekordowe inwestycje.

Kontynuowana jest budowa BPT i przygotowanie go do eksploatacji.

Na koniec 18. etapu w projekcie:

 • 468 476 uczestników zarejestrowanych na koncie osobistym,
 • 62 083 inwestorów,
 • 18 148 aktywnych partnerów.
Przeczytaj w całości
19. etap

Rozpoczęcie: 30 grudnia 2023 r.

Podczas końcowych etapów inwestycji Sovelmash zrealizuje następujące zadania:

 • ukończy Biuro Projektowo-Technologiczne Sovelmash (BPT) i uruchomi go,
 • będzie kontynuować opracowywanie silników elektrycznych,
 • powiększy zespół pracowników,
 • uzyska nowe patenty,
 • zawarze nowe umowy z klientami na silniki.

Firma SOLARGROUP będzie nadal promować projekt na całym świecie i pozyskiwać finansowanie na jego realizację.

Przeczytaj w całości
20 etap

Podczas końcowych etapów inwestycji Sovelmash zrealizuje następujące zadania:

 • ukończy Biuro Projektowo-Technologiczne Sovelmash (BPT) i uruchomi go,
 • będzie kontynuować opracowywanie silników elektrycznych,
 • powiększy zespół pracowników,
 • uzyska nowe patenty,
 • zawarze nowe umowy z klientami na silniki.

Firma SOLARGROUP będzie nadal promować projekt na całym świecie i pozyskiwać finansowanie na jego realizację.

Przeczytaj w całości

Nasze dokonania

Co zrobiono z otrzymanymi inwestycjami?
Nowoczesne laboratorium

W laboratorium Sovelmash eksperci testują elektryczne maszyny obrotowe zarówno z połączonymi uzwojeniami Slavyanka, jak i klasyczne.

Zainstalowano tutaj nowoczesny sprzęt testujący i pomiarowy. Umożliwia testowanie szerokiej gamy silników elektrycznych i uzyskanie bardzo dokładnych wyników. Laboratorium testuje silniki rozwojowe Sovelmash i przeprowadza testy porównawcze w celu wykazania zalet technologii Slavyanka.

Sprzęt przeszedł państwową certyfikację i weryfikację, więc wyniki testów są oficjalnie uznawane.

Pobierz certyfikat
Teren testowy

Teren testowy jest miejscem, gdzie „Sovelmash” może już produkować prototypy i poszczególne partie silników elektrycznych z połączonymi uzwojeniami „Slavyanka”.

Firma samodzielnie produkuje najważniejsze elementy silników elektrycznych. Takie podejście pozwala na uniknięcie konieczności przekazywania planów unikalnych produktów innym podmiotom, co zmniejsza ryzyko wycieku informacji.

Teren odlewni

Na terenie odlewni „Sovelmash” metodą wtrysku próżniowego wytwarzane są elementy nieszablonowe. Pracuje tu jednostka odlewnicza, granulator, generator próżni, nagrzewnica indukcyjna i piec muflowy.

Wtrysk próżniowy umożliwia produkcję wysokiej jakości elementów odlewniczych.

Sklep ze sprzętem do przewijania silników

W warsztacie znajduje się stół do przezwajania, przewijarka do silników i inne wyposażenie, wymagane do automatycznego przewijania sekcji silnikowych.

Baza oprzyrządowania do sekcji przezwajania jest wykonywana przy użyciu technologii addytywnych na własnej drukarce 3D i jest stale ulepszana.

Ponadto, wykonano jeszcze jedną ważne zadanie
 • Uzyskano nowe
  patenty
 • Opracowano nowe silniki elektryczne
 • Zawarto umowy z przyszłymi klientami
 • Otrzymano wsparcie na szczeblu rządowym
 • Uruchomiono małoseryjną produkcję silników ze „Slavyanką”
 • Opracowano własny sterownik
 • Przygotowano dokumentację techniczną
 • Powstała uniwersalna szlifierka kątowa ze wbudowanym napędem elektrycznym
 • Opracowano szlifierkę kątową ze wbudowanym napędem

Historia budowy biura projektowo-technologicznego (PBT) "Sovelmash"

Śledź każdy etap budowy
Została podpisana umowa najmu działki pod budowę BPT Sovelmash na terenie w Ałabuszewie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) "Technopolis "Moskwa".
Kwiecień 2019
Historia budowy przedsiębiorstwa
Podpisano trójstronną umowę na budowę BPT między "Sovelmash", technicznym zleceniodawcą budowy SSE "Technopolis" Moskwa " i generalnym wykonawcą.
Czerwiec 2019
Historia budowy przedsiębiorstwa
Przygotowano do budowy działkę, wzniesiono ogrodzenie.
Sierpień 2019
Historia budowy przedsiębiorstwa
Eksperci państwowi dokonali przeglądu dokumentacji projektowej Sovelmash, a wszystkie inspekcje innych organów przeszły pozytywnie.
Lipiec 2020
Historia budowy przedsiębiorstwa
Uzyskanie pozwolenia na budowę BPT Sovelmash od Komitetu Państwowego Nadzoru Budowlanego w Moskwie.
Październik 2020
Historia budowy przedsiębiorstwa
Wznoszony jest obóz budowlany, układane są tymczasowe drogi z płyt betonowych, uruchamiana jest tymczasowa komunikacja.
Grudzień 2020
Historia budowy przedsiębiorstwa
Wzniesiono fundamenty BPT.
Sierpień 2021
Historia budowy przedsiębiorstwa
Wznoszony jest metalowy szkielet budynku.
Wrzesień 2021
Historia budowy przedsiębiorstwa
Na wszystkich kondygnacjach budynku wylano podbeton.
Lipiec 2022
Historia budowy przedsiębiorstwa
Ustawiono okładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych, dach, okna i inne elementy budynku BPT.
Sierpień 2022
Historia budowy przedsiębiorstwa
Zamknięto obieg cieplny budynku. Rozpoczęto montaż sieci inżynieryjnych i urządzeń technologicznych.
Grudzień 2022
Historia budowy przedsiębiorstwa
Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu.
Maj 2023
Historia budowy przedsiębiorstwa
Podłączono pierwszą sieć mediów: kanalizację domową. Rozpoczęto układanie asfaltu.
Lipiec 2023
Historia budowy przedsiębiorstwa
Zainstalowano wideomonitoring. Kontynuowano prace nad przyłączami mediów, wykończeniem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.
Sierpień 2023
Historia budowy przedsiębiorstwa
Zakończono główne prace gospodarcze na zewnątrz budynku.
Wrzesień 2023
Historia budowy przedsiębiorstwa
Wykonano wylewkę podłogi w BAG, zainstalowano wentylację nawiewną. Zainstalowano stałe ogrodzenie po obu stronach terenu, zasiano trawnik.
Październik 2023
Historia budowy przedsiębiorstwa
Ciepło zostało włączone w BPT.
Grudzień 2023

Dokumenty

Wszystkie dokumenty można zweryfikować w niezależnych źródłach