Centrum innowacji „SovElmash”

Miejsce, w którym rodzi się przyszłość

Cel
projektu

W celu komercjalizacji technologii „Slavyanka” na światowym rynku planowana jest budowa technologicznego biura projektowo-konstruktorskiego „SovElmash”.

Tutaj zespół inżynierów Dmitrija Aleksandrowicza Duyunova opracuje silniki elektryczne wykorzystujące technologię „Slavyanka” o dowolnej złożoności, do różnych zastosowań, zgodnie z potrzebami klienta.

Silniki Duyunova

Lokalizacja budowy

SSE „Technopolis Moskwa”

W 2019 roku władze Moskwy poparły projekt innowacyjny, doceniając jego znaczenie i zasadność. Efektem takiego wsparcia było uzyskanie przez „SovElmash” statusu rezydenta państwowej specjalnej strefy ekonomicznej „Technopolis Moskwa”. Na terenie „Alabushevo” wydzierżawiono działkę pod budowę biura z prawem do jego późniejszego wykupu.

„SovElmash” otrzyma również dodatkowe wsparcie ze strony państwa: ulgi podatkowe, infrastrukturę w postaci łączności, dróg i linii kolejowych oraz dostępu do wolnego obszaru celnego. Wszystko to pomoże firmie rozwijać innowacyjny biznes na optymalnych warunkach.

Pobierz certyfikat rezydenta

Jak będzie zarabiać „SovElmash”?

Opracowanie wydajnych silników elektrycznych z wykorzystaniem technologii uzwojeń połączonych „Slavyanka” to jeden z głównych obszarów, gdzie będzie zarabiać technologiczne biuro projektowo-konstruktorskie „SovElmash”.

Klientami centrum innowacji będą producenci transportu elektrycznego, maszyn i urządzeń, sprzętu gospodarstwa domowego, fabryk, przedsiębiorstw wojskowych, lotniczych i przemysłowych. Zespół „SovElmash” będzie mógł opracować silniki elektryczne dla każdej z branż.

Koszt usługi związany z opracowaniem silnika wynosi średnio od 30 mln USD i zależy od przeznaczenia, gabarytów i stopnia złożoności. „SovElmash” może wykonać do 3 takich zleceń rocznie. Już dziś firma i jej potencjalni klienci zawierają umowy o współpracy.

Silniki Duyunova
 • Kontakt klienta z „SovElmash”
 • Projektowanie silnika elektrycznego
 • Przekazanie klientowi dokumentacji silnika

Dowiedz się więcej o etapach robót na oficjalna strona internetowa „SovElmash”

Zostań współwłaścicielem
biura „SovElmash”

Obecnie każdy z dowolnego kraju może stać się inwestorem w projekcie „Silniki Duyunova” i uzyskać udział w innowacyjnym biznesie: 49,5% przedsiębiorstwa zostanie rozdzielone pomiędzy wszystkich inwestorów, którzy wezmą udział w projekcie.
SOLARGROUP 49,5% Twórcy 25,5% Kierownictwo 25%
 • SOLARGROUP Inwestor projektu — 49,5%

Interesy inwestorów w projekcie reprezentuje firma SOLARGROUP.

Jest to międzynarodowa firma finansowa działająca w obszarze crowdinvestingu. Przy pomocy mechanizmu inwestycji społecznościowych i rozbudowanej sieci partnerskiej organizuje finansowanie projektu „Silniki Duyunova”.

SOLARGROUP jest współzałożycielem „SovElmash” sp. z o. o. z udziałem 49,5%. W przyszłości, po reorganizacji przedsiębiorstwa w publiczną spółkę akcyjną, udziały zostaną przekształcone na akcje „SovElmash”.

Oficjalna strona: solar.group

 • „ASiPP" Projektanci — 25,5%

Posiadaczem technologii nawijania połączonego „Slavyanka” jest firma „ASiPP" sp. z o. o.

Jest to przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne o charakterze techniczno-innowacyjnym, założone w 2001 roku. Zajmuje się technologiami energooszczędnymi, rozwojem w dziedzinie technologii plazmowych, technologii spawania, źródeł energii i sprzętu oświetleniowego. To właśnie firma „ASiPP" prowadziła prace nad silnikami ze „Slavyanką” przed rozpoczęciem projektu.

Inicjator projektu, współzałożyciel „SovElmash” sp. z o. o.

Oficjalna strona: as-pp.ru

 • Kierownictwo Inwestor projektu — 25%

Blok komercyjny.

Część firmy zostanie rozdzielona pomiędzy kierownictwo na dział odpowiedzialny za komercjalizację technologii połączonych uzwojeń „Slavyanka” oraz dział zajmujący się promocją usług firmy „SovElmash”.

 • „SovElmash” Projekt komercjalizacji

Firmę „SovElmash” utworzono z myślą o osiągnięciu zysku poprzez komercjalizację innowacyjnej technologii połączonych uzwojeń „Slavyanka”

Zadania wykonane przez firmę „SovElmash”: rozwój, uruchomienie produkcji i Wprowadzenie elektrycznych urządzeń wirujących do wszystkich dziedzin życia, wraz z wycofaniem z eksploatacji urządzeń, których okres eksploatacji dobiegł końca.

Oficjalna strona: sovelmash.ru

Etapy realizacji projektu

1.etap. Aktywny start

Początek: 1 czerwca 2017

Dokonania: Kwota pozyskanych inwestycji przekroczyła 50 mln rubli. Uruchomiono oficjalną stronę internetową i profil osobisty inwestora. Do projektu dołączyło prawie 10 tysięcy uczestników. W Moskwie otwarto salon wystawowy z kołem silnikowym Duyunova w celu umożliwienia zapoznania się z technologią przez szerokie rzesze ludzi.

Zespół projektu przygotował podwaliny pod dalszy rozwój: rozpoczęto rejestrację grupy firm, złożono wniosek o ulokowanie przyszłego przedsiębiorstwa w specjalnej strefie ekonomicznej „Technopolis Moskwa”, wpłacono zaliczkę na poczet pierwszego urządzenia do produkcji, zawarto pierwsze porozumienia o opracowaniu silników elektrycznych na zamówienie.

Przeczytaj w całości
2. etap. Rozpoczęcie współpracy z SSE „Technopolis Moskwa”

Początek: 23 września 2017

Dokonania: Projekt otrzymał działkę na terenie „Alabushevo” w SSE „Technopolis Moskwa”. W związku z rozbudową zadań i personelu wynajęto dodatkową powierzchnię biurową dla „SovElmash” w Zielenogradzie. Zakupiono urządzenia stanowiskowe do testowania silników elektrycznych.

Zespół inżynierów opracował silnik podwozia i silniki do elektronarzędzi. Dmitrij Duyunov opublikował podręcznik „Połączone uzwojenia maszyn elektrycznych”.

Przeczytaj w całości
3. etap. Wzrost liczby uczestników i inwestycji, uruchomienie urządzeń stanowiskowych

Początek: 17 grudnia 2017

Dokonania: Projekt pozyskał 200 milionów rubli inwestycji. Na profilu osobistym zarejestrowało się 46 tys. uczestników. Na całym świecie pracuje 915 partnerów projektu. Użytkownicy każdego dnia dokonują 300 rejestracji na profilu osobistym.

Marzec 2018 roku był rekordowym pod względem liczby pozyskanych inwestycji. W „SovElmash” wdrożono laboratorium badawcze, zainstalowano i uruchomiono urządzenia do testowania.

Przeczytaj w całości
4. etap. Technologia Duyunova staje się coraz bardziej rozpoznawalna.

Początek: 31 marca 2018

Dokonania: Projekt pozyskał 300 milionów rubli inwestycji. Na profilu osobistym zarejestrowało się 65 tys. uczestników, a sieć partnerska liczy prawie 2000 partnerów.

Technologia Duyunova jest prezentowana na wystawie w centrum innowacji Skolkovo na Sturtup Village. Główny partner dostarczył list gwarancyjny na dodatkowe finansowanie projektu, gwarantujący jego pełną realizację. Zawarto umowę inwestycyjną regulującą relacje pomiędzy inwestorem a firmą. Na specjalistycznych urządzeniach testuje się silniki elektryczne.

Przeczytaj w całości
5. etap. Rekordowy wolumen inwestycji i nowy sprzęt „SovElmash”

Początek: 7 lipca 2018

Dokonania: W projekcie wzięło udział 80 tys. uczestników z 116 krajów; w sierpniu 2018 pobito kolejny rekord pod względem pozyskanych inwestycji. Do profilu osobistego dodano nową funkcjonalność.

W Chinach w ramach produkcji seryjnej rozpoczęto sprzedaż silnika DA-90S zmodernizowanego przy użyciu technologii Duyunova, co miało znaczący wpływ na popularyzację projektu. Seryjną produkcję silników przygotowała firma ASPP Weihai Technology pod kierownictwem Viktora Arrestova - licencjobiorcy „ASiPP” i partnera projektu.

W różnych miastach odbywają się cykliczne spotkania na żywo z inwestorami i innymi osobami zainteresowanymi technologią i inwestycjami. Biuro operacyjne zespołu SOLARGROUP otwarto w Chimkach, w obwodzie moskiewskim.

W laboratorium zainstalowano sprzęt laserowy. Obecnie możliwości „SovElmash” pozwalają na przeprowadzenie pełnego cyklu prac: od zadań technicznych po produkcję, testowanie i certyfikację silników ze „Slavyanką”.

Przeczytaj w całości
7 etap. Rezydentura w SSE „Technopolis Moskwa” i międzynarodowa konferencja

Początek: 11 października 2018

Dokonania: 15 lutego 2019 roku firma „SovElmash” oficjalnie otrzymała status rezydenta specjalnej strefy ekonomicznej oraz grunt pod budowę centrum innowacyjnego na terenie „Alabushevo”. Umowa pomiędzy „SovElmash” a SSE „Technopolis Moskwa” została podpisana na Rosyjskim Forum Inwestycyjnym w Soczi. Trwa proces przygotowywania dokumentów do rozpoczęcia budowy.

Pierwsza partia silników DA-90S dotarła do Moskwy z Chin. Firma Motorized systems została dilerem AS&PP sprzedającym silniki DA-100S i DA-90S w Rosji. W laboratorium „SovElmash” uruchomiono nowe urządzenia: odlewnicze i próżniowe. Testowane są silniki i sterowniki.

16 lutego 2019 roku odbyła się w Moskwie pierwsza międzynarodowa konferencja projektu, na którą przybyło ponad 500 osób z 11 krajów świata.

Przeczytaj w całości
9. etap. Przygotowania do budowy centrum innowacji i pierwszego krajowego przedstawicielstwa projektu

Początek: 1 marca 2019

Dokonania: Umowę dzierżawy gruntu na terenie „Alabushevo” przedłożono do rejestracji państwowej. Umowy podpisane z SSE „Technopolis Moskwa” i generalnym wykonawcą spółka giełdowa BLOCK na budowę biura projektowo-konstruktorskiego. Opracowano projekt przyszłego centrum innowacji z wizualizacją budynku na zewnątrz i wewnątrz. W Zielenogradzie powołano do życia wydział budownictwa kapitałowego, który ma nadzorować prace budowlane.

Opracowano pierwszy silnik klasy IE3 w obudowie IE1. Zakończono prace nad stworzeniem specyfikacji dla 7500 modeli ogólnych elektrycznych silników przemysłowych o gabarytach od 52 do 132. Firma „SovElmash” pomyślnie przeszła audyt.

8 czerwca w Paryżu otwarto pierwsze przedstawicielstwo krajowe projektu: SOLARGROUP oficjalnie przechodzi na poziom międzynarodowy.

Przeczytaj w całości
10. etap. Rozszerzenie geograficznego zasięgu i certyfikacja laboratorium „SovElmash”.

Początek: 25 czerwca 2019

Dokonania: otwarto kolejne 3 krajowe przedstawicielstwa projektów w Abidżanie, Hamburgu i Sofii. Uruchomiono oficjalną stronę „SovElmash” w języku rosyjskim. Umowę dzierżawy gruntu z SSE „Technopolis Moskwa” zarejestrowano w Rosreestr, rozpoczęto prace przygotowawcze na działce.

Stanowisko testowe „SovElmash” uzyskało certyfikat państwowy i można oficjalnie przeprowadzać nim pomiary.

W laboratorium zamontowano nowe stanowisko pomiarowe, a dla sekcji odlewniczej zakupiono granulator. Uruchomiono produkcję pierwszej partii instalacyjnych sterowników. W Chinach i Rosji testowane są silniki DA-100S.

Przeczytaj w całości
11. etap. Wejście na rynki azjatyckie i boom inwestycyjny

Początek: 1 października 2019

Dokonania: Otwarto przedstawicielstwa krajowe w trzech krajach: Indiach, Wietnam i na Węgrzech. Konferencja w Nowym Delhi zgromadziła 1000 osób i była największą w historii projektu. Obecnie profil osobisty jest dostępny w 20 językach świata, a inwestorzy mogą otrzymywać na swój adres email pakiet dokumentów podpisanych przez szefa SOLARGROUP wraz z pieczęcią.

Firma ASPP Weihai Technology uruchomiła szereg nowych projektów w Azji przy użyciu silników Duyunova: produkcja elektrycznych motocykli i skuterów w Korei Południowej, konwersja łodzi z silnikiem diesla na łodzie elektryczne z panelami słonecznymi w Tajlandii, opracowanie elektrycznych autoriksz na panele słoneczne w Indiach.

W „SovElmash” pomyślnie przeszły testy efektywności energetycznej zmodernizowane silniki w obudowie IE1, wykazujące klasy IE3 i IE4. W laboratorium zamontowano nową prasę do montażu i wciskania stojanów do obudowy i laser rastrowy do grawerowania części. Duyunov otrzymał patent na nowy unikalny wynalazek, który nie ma żadnych odpowiedników na świecie: energooszczędna asynchroniczna maszyna odwracalna.

Przeczytaj w całości
12. etap. Produkcja pierwszej partii silników i otwarcie pierwszego biura zagranicznego

Początek: 31 grudnia 2019 roku

Dokonania: Firma „SovElmash” wypuściła pierwszą partię silników trakcyjnych o gabarycie 100 i stopniu ochrony IP65. Wydarzenie można nazwać historycznym: są to pierwsze na świecie silniki elektryczne z połączonymi uzwojeniami „Slavyanka”, zaprojektowane i wyprodukowane od podstaw.

Do kontroli państwowej przedłożono architektoniczno-budowlany projekt centrum innowacji „SovElmash”. Po zakończeniu kontroli, rozpocznie się jego budowa.

Pierwsze zagraniczne biuro projektu otwarto w Wietnamie, a także przedstawicielstwo krajowe w Chorwacji i Senegalu. Międzynarodowe konferencje odbyły się w Zagrzebiu i Dakarze. Dokonano aktualizacji profilu osobistego inwestora: ulepszono wygląd i nawigację po stronie, dodano nowe opcje - podwójną płatność i przedterminową spłatę rat.

Przeczytaj w całości
13. etap.

Początek: 1 kwietnia 2020 roku.

Firma „SovElmash” nadal opracowuje i testuje nowe silniki z połączonymi uzwojeniami typu „Slavyanka”. Projekt architektoniczno-budowlany centrum innowacji przechodzi kontrolę państwową.

Oficjalnie zarejestrowano znak towarowy „SovElmash”. Otrzymano odpowiedni certyfikat. Znak towarowy na produktach „SovElmash” sprawia, że są one rozpoznawalne, co gwarantuje nabywcom autentyczność tych produktów.

W formacie online odbywają się prezentacje projektu w różnych krajach.

Codziennie śledź przebieg projektu w dziale „Aktualności” na profilu osobistym. - https://reg.solargroup.pro/news/posts

Przeczytaj w całości
14. etap.

Początek: 6 sierpnia 2020 roku.

Dokonania. 14. etap stał się jednym z najważniejszych w historii projektu.

15 października Państwowa Komisja Nadzoru Budowlanego w Moskwie wydała firmie „SovElmash” pozwolenie na budowę technologicznego biura projektowo-konstruktorskiego. Aby je uzyskać, w ciągu kilku lat wykonano ogromną ilość prac przygotowawczych. Projekt biura poddano licznym kontrolom w różnych organach państwowych. To właśnie pozwolenie na budowę dało początek pracom budowlanym na terenie SSE „Technopolis Moskwa”.

Ogłoszono nowego generalnego wykonawcę budowy biura „SovElmash”. Została nim rosyjska firma „HAKA Moskwa”, a podwykonawcą — firma Astron.

Jesienią 2020 roku na działce „SovElmash” w „Alabushevo” zakończono wznoszenie zaplecza budowy, które spełnia nowoczesne standardy bezpieczeństwa pracy. Stworzono tu specjalistom wszelkie warunki do komfortowej pracy i odpoczynku. Wokół terenu ułożono większość tymczasowych dróg wykonanych z płyt betonowych oraz zapewniono tymczasowe instalacje: wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną.

W zakładzie Astron w Jarosławiu wykonano część konstrukcji metalowej przyszłego biura. Po wykonaniu wszystkich elementów trafią one na plac budowy „SovElmash”, gdzie rozpocznie się wznoszenie konstrukcji przy użyciu technologii montażu śrubowego. Dodatkowe dopasowywanie nie jest wymagane, ponieważ konstrukcję wykonano z dużą precyzją.

Wszystkie prace budowlane na terenie biura prowadzone są w pełnej zgodności ze wstępnym harmonogramem.

Przeczytaj w całości
15. etap. Wznoszenie budynku biura „SovElmash”

Начало: 31 декабря 2020 года.

По графику продолжается строительство проектно-конструкторского технологического бюро «СовЭлМаш». В Китае закуплено оборудование для создания автоматизированной линии по производству двигателей со «Славянкой» в будущем ПКТБ.

Firma „SovElmash” kontynuuje prace nad opracowywaniem i testowaniem nowych silników z uzwojeniami połączonymi typu „Slavyanka”.

W formacie online odbywają się prezentacje projektu w różnych krajach.

Следите за развитием проекта ежедневно в разделе «Новости» личного кабинета - {link}

Przeczytaj w całości
etapy 14 - 20

W końcowych etapach inwestycji projekt „Silniki Duyunova” będzie nadal realizować swoje zadania, niezbędne dla pomyślnej komercjalizacji technologii uzwojeń połączonych „Slavyanka” :

 • budowa centrum innowacji „SovElmash” i jego uruchomienie,
 • zakup sprzętu niezbędnego do pracy firmy oraz ustawienie go w pomieszczeniach „SovElmash”,
 • opracowanie silników,
 • rekrutacja personelu,
 • uzyskanie nowych patentów,
 • zawarcie nowych umów z odbiorcami silników.
Przeczytaj w całości

Nasze dokonania

Co zrobiono z otrzymanymi inwestycjami?
Nowoczesne laboratorium

Laboratorium „SovElmash” to serce projektu, w którym inżynierowie firmy na co dzień pracują nad nowymi silnikami elektrycznymi, a także ulepszają technologię połączonych uzwojeń „Slavyanka”.

Laboratorium dysponuje nowoczesnym sprzętem, w tym urządzeniami pomiarowymi (metrologicznymi) i badawczymi. Pozwala na prowadzenie badań i testów silników elektrycznych ze „Slavyanką”, demonstrując ich przewagę nad konkurencją.

Sprzęt w laboratorium „SovElmash” uzyskał państwowy certyfikat i został skontrolowany, dzięki czemu wyniki przedstawione przez firmę są oficjalnie uznawane na całym świecie.

Pobierz certyfikat
Teren testowy

Teren testowy jest miejscem, gdzie „SovElmash” może już produkować prototypy i poszczególne partie silników elektrycznych z połączonymi uzwojeniami „Slavyanka”.

Firma samodzielnie produkuje najważniejsze elementy silników elektrycznych. Takie podejście pozwala na uniknięcie konieczności przekazywania planów unikalnych produktów innym podmiotom, co zmniejsza ryzyko wycieku informacji.

Teren odlewni

Na terenie odlewni „SovElmash” metodą wtrysku próżniowego wytwarzane są elementy nieszablonowe. Pracuje tu jednostka odlewnicza, granulator, generator próżni, nagrzewnica indukcyjna i piec muflowy.

Wtrysk próżniowy umożliwia produkcję wysokiej jakości elementów odlewniczych.

Sklep ze sprzętem do przewijania silników

W warsztacie znajduje się stół do przezwajania, przewijarka do silników i inne wyposażenie, wymagane do automatycznego przewijania sekcji silnikowych.

Baza oprzyrządowania do sekcji przezwajania jest wykonywana przy użyciu technologii addytywnych na własnej drukarce 3D i jest stale ulepszana.

Ponadto, wykonano jeszcze jedną ważne zadanie
 • Uzyskano nowe
  patenty
 • Opracowano nowe silniki elektryczne
 • Zawarto umowy z przyszłymi klientami
 • Otrzymano wsparcie na szczeblu rządowym
 • Uruchomiono małoseryjną produkcję silników ze „Slavyanką”
 • Opracowano własny sterownik
 • Przygotowano dokumentację techniczną

Historia budowy centrum innowacji „SovElmash”

Śledź uważnie wszystkie etapy budowy
Podpisanie umowy dzierżawy gruntu z SSE „Technopolis Moskwa” dotyczącej budowy centrum innowacji „SovElmash”. Rejestracja umowy w Rosreestr (Federalny Urząd Rejestracji Państwowej, Katastru i Kartografii).
Kwiecień 2019 roku
Historia budowy przedsiębiorstwa
Podpisanie trójstronnej umowy pomiędzy „SovElmash”, klientem technicznym SSE „Technopolis Moskwa” i generalnym wykonawcą w sprawie budowy centrum innowacji.
Czerwiec 2019 roku
Historia budowy przedsiębiorstwa
Przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie ogrodzenia.
Sierpień 2019 roku
Historia budowy przedsiębiorstwa
Ustawienie baneru informacyjnego
Wrzesień 2019 roku

Dokumenty

Wszystkie dokumenty można zweryfikować w niezależnych źródłach

Media o projekcie

Wiele renomowanych publikacji zwróciło uwagę na projekt