Иновационен център „Совэлмаш“

Място, където се ражда бъдещето

Задача
на проекта

За комерсиализацията на технологията „Славянка“ на световния пазар е планирано изграждането на проектно-технологично Бюро (ПКТБ) „Совэлмаш“.

Тук екипът на инженер Димитрий Александрович Дуюнов ще разработва електрически двигатели с технологията „Славянка“ – с всякаква сложност, за различни области на приложение, според нуждите на клиента.

«Двигатели на Дуюнов»

Строителната площадка

СИЗ „Технополис Москва“

През 2019 г. правителството на Москва подкрепи иновативния проект, признавайки неговата важност и значимост. Тази подкрепа доведе до получаване от страна на „Совэлмаш“ статут на гражданство в специалната държавна икономическа зона „Технополис Москва“. На площадката „Алабушево“ под наем с право на последващо изкупуване е предвиден поземлен имот за изграждане на ПКТБ.

„Совэлмаш“ ще получи друга подкрепа от държавата: данъчни облекчения, инфраструктура под формата на комуникации, пътища и железопътни линии, както и достъп до свободната митническа зона. Всичко това ще помогне на компанията да развива иновативен бизнес в оптимални условия.

Изтеглете сертификата резидент

Как ще печели „Совэлмаш“?

Разработване на ефективни електрически двигатели, използващи технологията на комбинираните намотки „Славянка“ е едно от основните направления, в които ще работи технологичното бюро за проектиране и разработка „Совэлмаш“.

Клиентите на иновационния център ще бъдат производители на електрически превозни средства, металообработващи машини и оборудване, домакински уреди, фабрики, военни, авиационни и промишлени предприятия. Екипът на „Совэлмаш“ ще може да разработи електрически двигатели за всяка индустрия.

Средната цена на услугите за разработка на двигатели е от 30 милиона долара и зависи от предназначението, размерите и сложността на продукта. „Совэлмаш“ може да изпълнява до 3 такива поръчки годишно. Още днес компанията и нейните потенциални клиенти подписват споразумения за намерение за сътрудничество.

«Двигатели на Дуюнов»
 • Обращение към клиентите на „Совэлмаш“
 • Проектиране на на електрически двигател
 • Предаване на документация за двигателя на клиента

Научете повече за етапите на работа в официален сайт на „Совэлмаш“

Станете съсобственици
ПКТБ „Совэлмаш“

Днес всеки човек от всяка страна може да стане инвеститор в проекта на «Совэлмаш» и да получи дял в иновационен бизнес: 49.5% от предприятието ще бъдат разпределени между всички инвеститори, които участват в проекта.
SOLARGROUP 49,5% Разработчици 25,5% Ръководство 25%
 • SOLARGROUP Инвеститор в проекта — 49,5%

Интересите на инвеститорите в проекта се представляват от компанията SOLARGROUP.

Това е международна финансова компания, работеща в областта на краудинвестирането. С помощта на механизъм за колективно инвестиране и обширна партньорска мрежа, тя организира финансиране на проекта „Двигатели Дуюнов“.

SOLARGROUP е съучредител на ООО „Совэлмаш“ с дял 49,5 %. Освен това, след реорганизацията на предприятието в публично акционерно дружество, дяловете ще бъдат разменени за дялове на „Совэлмаш“.

Официален сайт: solar.group

 • АСИПП Разработчици — 25,5%

Притежателят на технологията на комбинираните намотки „Славянка“ ООО АСиПП.

Това е изследователско и производствено предприятие от технически и иновативен тип, създадено през 2001 г. Занимавайки се с енергоспестяващи технологии, разработки в областта на плазмените технологии, заваръчните технологии, източници на енергия и осветително оборудване. Именно компанията АСиПП работи по двигатели със „Славянка“ преди началото на проекта.

Инициатор на проекта, съучредител ООО „Совэлмаш“.

Официален сайт: as-pp.ru

 • Управление Инвеститор в проекта - 25%

Търговски блок.

Част от компанията ще бъде разпределена между отговорното ръководство за комерсиализацията на технологията на комбинираните намотки „Славянка“ и популяризиране на услугите, предоставяни от „Совэлмаш“.

 • «Совэлмаш» Проект за комерсиализация

Компанията „Совэлмаш“ е създадена с цел да реализира печалба чрез комерсиализация на иновативната технология на комбинирани намотки „Славянка“.

Задачи, изпълнени от компанията „Совэлмаш“: разработване, пускане в производство и пускане в обращение за всички сфери на живота на енергийно ефективни електрически машини и извеждане от експлоатация на машини, които са изчерпани.

Официален сайт: sovelmash.ru

Етапи на развитие на проекта

1-ви етап

Начало: 1 юни 2017 година.

Стартира финансирането на проекта «Двигатели на Дуюнов».

Пуснат е личният кабинет на инвеститора.

Открит е шоурум с мотор-колело на Дуюнов в Москва.

Подадена е заявка за разполагане на бъдещото предприятие в специалната икономическа зона «Технополис «Москва».

Проведена е първата среща за инвеститорите.

Към края на 1-вия етап:

 • са привлечени повече от 50 млн. рубли инвестиции,
 • са регистрирани 9 705 участници в личния кабинет,
 • 2 506 са инвеститори.
Прочетете по-подробно
2-ри етап

Начало: 23 септември 2017 година.

Закупено е стендово оборудване за тестване на електромотори в «Совэлмаш».

Разработен е подкаретен мотор и двигатели за електроинструменти.

Издаден е справочникът «Комбинирани намотки за електрически машини».

Пуснат е официалният уебсайт на проекта.

Пуснати са първите видеоклипове на проекта на английски език.

Към края на 2-рия етап в проекта:

 • 22 088 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 3 660 са инвеститори.
Прочетете по-подробно
3-ти етап

Начало: 17 декември 2017 година.

Съгласуван е участъкът за строителството на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш» на площадката «Алабушево» в СИЗ «Технополис «Москва».

Получен е патент за асинхроннен мотор-колело за буксир на инвалидни колички.

Наети са нови помещения за лаборатория, механична и опитна площадка.

Монтирано е стендово оборудване за изпитателната лаборатория на «Совэлмаш».

На производствения обект е инсталирано ново оборудване: лабораторен автотрансформатор за оценка на работоспособността на двигателите.

Пусната е функционалност за верификация в личния кабинет.

Към края на 3-тия етап в проекта:

 • са привлечени повече от 200 млн. рубли инвестиции,
 • са регистрирани 43 636 участници в личния кабинет,
 • 5 083 са инвеститори,
 • 720 са активни партньори.
Прочетете по-подробно
4-ти етап

Начало: 31 март 2018 година.

Стартира тестването на електродвигатели на стендовото оборудване.

Готова е проектната документация за строителството на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш».

Направен е ремонт на новите наети помещения на «Совэлмаш».

Закупено е ново оборудване за лабораторията: стругова и фрезова машина.

Технологията «Славянка» е представена на изложението в «Сколково» в Startup Village.

Пуснат е многоезичен YouTube канал на проекта «Двигатели на Дуюнов».

Към края на 4-тия етап в проекта:

 • са привлечени повече от 300 млн. рубли инвестиции,
 • са регистрирани 63 822 участници в личния кабинет,
 • 6 105 са инвеститори.
Прочетете по-подробно
5-ти етап

Начало: 7 юли 2018 година.

Инсталирано е и е пуснато лазерно оборудване в лабораторията на «Совэлмаш».

Започна тестването на контролера, разработен от компанията «Совэлмаш», който ще позволи на двигателите да работят с максимални показатели.

Получени са нови патенти на «Совэлмаш», което увеличава стойността на интелектуалната собственост на компанията.

Открит е оперативният офис на екипа на SOLARGROUP в гр. Химки, Московска област, там започнаха работа служителите за техническа поддръжка.

Към края на 5-тия етап в проекта:

 • 86 479 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 8 241 са инвеститори.
Прочетете по-подробно
6-ти етап

Задачите от 6-тия етап бяха изпълнени на 5-тия етап, така че проектът премина директно към 7-ми етап на финансиране.

7-ми етап

Начало: 11 октомври 2018 година.

Компанията «Совэлмаш» получи статут на участник в специалната икономическа зона «Технополис «Москва».

На руския инвестиционен форум в Сочи през февруари 2019 година е подписан договор между «Совэлмаш» и СИЗ «Технополис «Москва».

Пуснато е ново оборудване в «Совэлмаш»: леярна и оборудване за вакуумиране.

Започна разработването на специализирано асинхронно задвижване за електроинструмента, което ще позволи на компанията да съкрати времето за достигане на доходност.

В Москва се проведе първата международна конференция на проекта, на която присъстваха над 500 души от 11 страни по света.

Към края на 7-мия етап в проекта:

 • 150 996 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 13 121 са инвеститори.
Прочетете по-подробно
8-ми етап

Задачите от 8-мия етап бяха изпълнени на 7-мия етап, така че проектът премина директно към 9-ти етап на финансиране.

9-ти етап

Начало: 1 март 2019 година.

Подписан е договор за наем на парцел за строителството на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш» на площадката «Алабушево» на специалната икономическа зона «Технополис «Москва».

Подписани са договори между «Совэлмаш», генералния изпълнител и техническия възложител на строителството.

Разработен е дизайн проект на ПКТБ с визуализация на екстериора и интериора.

Разработен е първият двигател от клас на енергийна ефективност IE3 в корпус на IЕ1.

Създадени са технически условия за 7500 модела общопромишлени електродвигатели с 52-ри до 132-ри габарити.

Разгърната е зона за навиване в наетите площи на «Совэлмаш».

Закупено е лазерно оборудване, което ще бъде задействано в производството на първата инсталационна партида двигатели с общопромишлено предназначение.

«Совэлмаш» успешно премина одита за 2018 година.

Открито е първото национално представителство на SOLARGROUP в света: 8 юни 2019 година, Франция.

Към края на 9-тия етап в проекта:

 • 169 942 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 15 012 са инвеститори.
Прочетете по-подробно
10-ти етап

Начало: 25 юни 2019 година.

Започната е подготовката за изграждането на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш» на площадката в Алабушево.

Изпитателният стенд на лабораторията «Совэлмаш» премина сертификация и може официално да извършва измервания.

В лабораторията е монтиран нов стенд за натоварване, а за леярната е закупен гранулатор.

Пуснат е официалният уебсайт на «Совэлмаш» на руски език.

Компанията SOLARGROUP стана съучредител на ООО «Совэлмаш».

Пусната е техническа поддръжка на немски, френски и английски език.

Проведена е втора международна конференция на SOLARGROUP в Москва.

Открыты национальные представительства SOLARGROUP в трёх странах: Кот-д'Ивуаре, Германии и Болгарии, что увеличило поток инвестиций в проект.

Към края на 10-тия етап:

 • 186 160 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 18 008 са инвеститори.
Прочетете по-подробно
11-ти етап

Начало: 1 октомври 2019 година.

«Совэлмаш» получи нов патент: за енергийно ефективна обърната асинхронна машина.

Инсталирано е ново оборудване в лабораторията на «Совэлмаш»: преса за сглобяване и пресоване на статори в корпуса и растерен лазер за извършване на гравиране на детайли.

Проведени са изпитания на електродвигатели, които потвърждават високата енергийна ефективност на двигателите със «Славянка».

В личния кабинет стана достъпна възможността за поръчка на хартиени версии на документите на инвеститора и партньора с печати и подписи.

Открити са национални представителства на SOLARGROUP в три държави: Индия, Виетнам и Унгария.

Към края на 11-тия етап в проекта:

 • 205 933 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 21 922 са инвеститори,
 • 6 830 са активни партньори.
Прочетете по-подробно
12-ти етап

Начало: 31 декември 2019 година.

Произведени са първите в света електродвигатели с комбинирани намотки «Славянка», разработени от нулата. Това са тягови двигатели със 100-тен габарит и клас на защита IP65 от компанията «Совэлмаш».

Подадена е за държавна експертиза архитектурно-строителният проект на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш».

Премината е одитната проверка за 2019 година, от страна на компанията «Совэлмаш» не са установени нарушения.

Открит е първият чуждестранен офис на SOLARGROUP във Виетнам.

Открити са национални представителства на SOLARGROUP в Хърватия и Сенегал.

Към края на 12-тия етап в проекта:

 • 231 927 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 25 287 са инвеститори.
Прочетете по-подробно
13-ти етап

Начало: 1 април 2020 г.

Премината е държавна експертиза на проектната документация на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш». За да се премине успешно, отне повече от година упорита работа на служителите и 4,5 месеца чакане на резултатите от проверката.

Преминати са проверки на проектната документация в редица други инстанции: Комитетът по архитектура и градоустройство на Москва и Роспотребнадзор.

Започнато е строителството на строителното градче на площадката «Совэлмаш» в специалната икономическа зона «Технополис «Москва».

Зарегистрирован товарный знак «Совэлмаш» и получено соответствующее свидетельство на него.

Готов е първият протокол от изпитанията на електродвигателите на «Совэлмаш», отговарящ на последните стандарти ГОСТ, изисквания и технически регламенти. Това е сериозно постижение на екипа на «Совэлмаш», върху който компанията работи цяла година.

Закупено е ново оборудване за «Совэлмаш»: сушилен шкаф за сушене на обработени с лак намотки. Той повиши производителността на труда на персонала.

Монтирано е ново измервателно оборудване за стенда за натоварване на лабораторията на «Совэлмаш». На него се провеждат тестове на електрически машини със 112-ти и 132-ти габарити.

Проведена е първата Международна онлайн конференция на SOLARGROUP INVEST CONFERENCE 2020.

Открито е националното представителство на SOLARGROUP в Бенин.

Към края на 13-тия етап в проекта:

 • 253 983 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 29 069 са инвеститори.
Прочетете по-подробно
14-ти етап

Начало: 6-ти август 2020 г.

Получено е разрешение за строеж на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш» от комитета за държавен строителен надзор на Москва.

Назначен е нов генерален изпълнител на строителството на ПКТБ: компанията «ХАКА Москва» (HAKA Moscow).

Изградено е строително градче на площадката на «Совэлмаш», положена е по-голямата част от временните пътища от бетонни плочи, прокарани са временни комуникации.

Започна производството на металния скелет на бъдещото ПКТБ в завода на подизпълнителя Astron.

Открити са национални представителства в Того и Индонезия.

Към края на 14-тия етап в проекта:

 • 276 624 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 33 194 са инвеститори.
 • 10 616 са активни партньори.
Прочетете по-подробно
15-ти етап

Начало: 31 декември 2020 година.

Завършена е по-голямата част от работата по изливането на бетонните основи на фундамента на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш».

Начата обратная засыпка котлована песком с послойным уплотнением.

Инсталирана е трансформаторна подстанция, която позволява да се получава електричество за строителство от «Технополиса «Москва» и да се откаже от използването на дизелови генератори.

Закупено е оборудване за създаване на автоматизирана линия за производство на двигатели със «Славянка», което ще позволи на компанията «Совэлмаш» да демонстрира пред клиентите възможността за серийно производство на разработените мотори.

Лабораторията на «Совэлмаш» е снабдена с ново високоточно оборудване: анализатор на мощността, два контролера на машините за натоварване, многоканална автоматизирана система за измерване на температурата и много други. На компютрите е инсталирана най-новата програма, собствена разработка. Всичко това позволява на «Совэлмаш» с голяма точност и скорост да извършва измервания съгласно стандартите ГОСТ.

Разработен е инкрементален енкодер на «Совэлмаш», благодарение на който компанията значително ще намали себестойността на двигателя и няма да зависи от доставките на компоненти.

Успешно е преминат годишният задължителен одит, който потвърждава професионализма на служителите и пълното съответствие на дейността на компанията «Совэлмаш» с нормите на закона.

Открити са 3 национални представителства на SOLARGROUP в Камерун, Буркина Фасо и Нигерия.

Към края на 15-тия етап в проекта:

 • 302 378 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 37 380 са инвестори.
Прочетете по-подробно
16-ти етап

Начало: 20 май 2021 година.

Изграден е фундаментът на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш».

Монтиран е металният скелет на сградата.

Започна изливането с бетон на междуетажни покрития, стълбищни маршове и асансьорни шахти, монтаж на покрива и вътрешни части на стените.

Доставено е оборудване за бъдещото ПКТБ.

Инсталирана е автоматизирана линия за производство на малки партиди и инсталационни партиди електродвигатели в наетите площи на «Совэлмаш». Започна нагласяване на оборудването, подготовка на инструменталната екипировка.

Специалистите на «Совэлмаш» работят с повече от 50 опитно-конструкторски разработки на двигатели с комбинирани намотки, които по-късно ПКТБ ще използва при изпълнение на поръчки.

Разработват се средства за производство на електродвигатели, които значително ще намалят себестойността на двигателите.

Регистриран е патент на «Совэлмаш» за принципа на разделени комбинирани намотки. Изобретението прави управлението на двигателя по-вариращо, повишава надеждността на неговата работа, намалява себестойността на задвижващата система.

Открити са национални представителства на SOLARGROUP в пет страни: Непал, Италия, Перу, Еквадор и Русия.

Към края на 16-тия етап в проекта:

 • 347 195 участници са регистрирани в личния кабинет,
 • 42 991 са инвеститори,
 • 13 628 са активни партньори.
Прочетете по-подробно
17-ти етап

Начало: 31 декември 2021 година.

Топлинният контур на сградата на ПКТБ «Совэлмаш» е затворен благодарение на това, че е монтирана вътрешната и външната облицовка на стените, покрива, прозорците и други елементи.

Завърши изливането на бетонното подготовително покритие и пода на всички етажи. Частично е завършен финишният под.

Монтират се междустайни прегради. В сградата се оформят отделни помещения.

Започна работа с външни и вътрешни инженерни мрежи, така че ПКТБ да може да бъде свързано към топлопровода, електро- и водоснабдяването и канализацията.

Започна транспортирането на технологично оборудване от наетите площи на «Совэлмаш» и инсталирането му на територията на ПКТБ.

Специалистите на «Совэлмаш» разработиха вградено електрическо задвижване със «Славянка» за електроинструменти и битова техника.

Открит е търговски дом «Совэлмаш», където ще се продава техника собствено производство. Сключени са договорености за производство на ъглошлифовъчни машини със «Славянка» с един от най-големите заводи в Китай за производство на електроинструменти.

Продължи работата по други разработки, включително мотор-колело.

Получени са нови патенти на «Совэлмаш».

«Совэлмаш» за първи път участва в международния военно-технически форум «Армия-2022». Наведнъж няколко разработки, които бяха представени от компанията, бяха включени в класацията на най-добрите иновации на изложението.

Открити са националните представителства на SOLARGROUP в Колумбия и Северна Македония.

Беше проведена международна конференция на SOLARGROUP в СИЗ «Технополис «Москва», в която взеха участие инвеститори и партньори от 16 страни.

Проведоха се големи конференции с личното участие на първите лица на SOLARGROUP във Виетнам, Индонезия, Индия и България.

Следете развитието на проекта ежедневно в раздела «Новини» на личния кабинет, на линка https://reg.solargroup.pro/news/posts.

В края на 17-тия етап в проекта:

 • 410 991 участници, регистрирани в личния кабинет,
 • 51 109 инвеститори,
 • 15 447 активни партньори.
Прочетете по-подробно
18-ти етап

Начало: 16 януари 2023 година.

Завършена е основната работа с инженерните мрежи извън сградата на ПКТБ «Совэлмаш».

Започнато е прокарването и свързването на комуникациите вътре.

Извършена е значителна част от благоустрояването на площадката.

Започна вътрешната декорация на ПКТБ.

Инсталирано е технологично оборудване и са започнати пусково-наладъчни работи.

Открити са национални представителства в Австрия, Швейцария, Лихтенщайн и Мали.

Проведе се IV-та международна конференция на SOLARGROUP в Москва и големи конференции в Кот д'Ивоар, Перу и Еквадор.

Открити са нови офиси на SOLARGROUP в Африка и Латинска Америка.

Реализирана е нова функционалност на личния кабинет.

Привлечени са рекордни инвестиции.

Продължава изграждането на ПКТБП и подготовката му за въвеждане в експлоатация.

В края на 18-тия етап на проекта:

 • 468 476 участници, регистрирани в личния кабинет,
 • 62 083 инвеститори,
 • 18 148 активни партньори.
Прочетете по-подробно
19-ти етап

Начало: 30 декември 2023 година.

В заключителните инвестиционни етапи компанията «Совэлмаш» ще изпълни следните задачи:

 • ще дострои проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш» и ще го пусне в експлоатация,
 • ще продължи разработването на електродвигатели,
 • ще разшири екипа от служители,
 • ще получи нови патенти,
 • ще сключи нови договори с клиенти за двигатели.

Компанията SOLARGROUP ще продължи да популяризира проекта по целия свят и да привлича финансиране за него.

Прочетете по-подробно
20 етап

В заключителните инвестиционни етапи компанията «Совэлмаш» ще изпълни следните задачи:

 • ще дострои проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш» и ще го пусне в експлоатация,
 • ще продължи разработването на електродвигатели,
 • ще разшири екипа от служители,
 • ще получи нови патенти,
 • ще сключи нови договори с клиенти за двигатели.

Компанията SOLARGROUP ще продължи да популяризира проекта по целия свят и да привлича финансиране за него.

Прочетете по-подробно

Нашите постижения

Какво вече е направено за получената инвестиция?
Современная лаборатория

В лабораторията на «Совэлмаш» специалистите провеждат тестове на електрически въртящи се машини както с комбинирани намотки «Славянка», така и с класически.

Тук е инсталирано модерно оборудване за тестване и измерване. То позволява тестване на широк спектър от електродвигатели и получаване на високоточни резултати. В лабораторията се тестват двигателите, разработени от «Совэлмаш» и се провеждат сравнителни тестове, за да се демонстрират предимствата на технологията «Славянка».

Оборудването премина държавна сертификация и проверка, така че резултатите от тестовете се признават официално.

Изтегляне на сертификат
Експериментален обект

Експерименталният обект е място, където още днес компанията „Совэлмаш“ може да произвежда експериментални копия и отделни партиди електродвигатели с комбинирани намотки „Славянка“.

Компанията самостоятелно произвежда важните елементи на електродвигателите. Този подход позволява да не се прехвърлят чертежи на уникални продукти на трети страни, което намалява риска от изтичане на информация.

Леярна площадка

На леярната площадка „Совэлмаш“ се извършва вакуумно шприцоване и се създават персонализирани части. Тук работи леярна, гранулатор, вакуумна машина, индукционен нагревател и муфелна пещ.

Вакуум шприцоване произвежда леене под високо качество.

Цех за намотване

В цеха има маса за навиване, машина за навиване, както и друго оборудване, необходимо за автоматизирано навиване на секциите на електродвигателя.

Основата на инструмента за навиване на секциите е направена с помощта на адитивни технологии на собствения ни 3D принтер и непрекъснато се подобрява.

Освен това е свършена и доста друга работа.
 • Получени са нови
  патенти
 • Разработени са нови електрически двигатели
 • Сключени са споразумения с бъдещи клиенти
 • Получена е подкрепа на държавно ниво
 • Малко производство на двигатели със „Славянка“
 • Разработен е наш собствен контролер
 • Изготвена техническа документация
 • Създадено е универсално вградено електрическо задвижване
 • Разоаботена е УШМ с вградено задвижване

История на строителството на проектно-конструкторското технологично бюро (ПКТБ) «Совэлмаш»

Следете всеки етап от строителството
Подписан е договор за наем на участък за строителство на ПКТБ «Совэлмаш» на площадката «Алабушево» в специалната икономическа зона (СИЗ) «Технополис «Москва».
Април 2019
История на строителството на завода
Подписан е тристранен договор за строителство на ПКТБ между «Совэлмаш», техническия поръчител на строителството на СИЗ «Технополис «Москва» и генералния изпълнител.
Юни 2019
История на строителството на завода
Участъкът е подготвен за строителство, издигната е ограда.
Август 2019
История на строителството на завода
Премината е държавна експертиза на проектната документация на ПКТБ «Совэлмаш» и всички проверки в други инстанции.
Юли 2020
История на строителството на завода
Получено е разрешение за строителство на ПКТБ «Совэлмаш» от комитета за държавен строителен надзор на Москва.
Октомври 2020
История на строителството на завода
Изградено е строително градче, положени са временни пътища от бетонни плочи, проведени са временни комуникации.
Декември 2020
История на строителството на завода
Изграден е фундаментът на ПКТБ.
Август 2021
История на строителството на завода
Монтиран е металният скелет на сградата.
Септември 2021
История на строителството на завода
Подготовителният бетонен слой е излят на всички етажи на сградата.
Юли 2022
История на строителството на завода
Монтирани са вътрешната и външната облицовка на стените, покрива, прозорците и други елементи на сградата на ПКТБ.
Август 2022
История на строителството на завода
Затворен е топлинният контур на сградата. Започна монтажът на инженерни мрежи и инсталирането на технологично оборудване.
Декември 2022
История на строителството на завода
Започна работа по благоустрояване на територията.
Май 2023
История на строителството на завода
Свързана е първата инженерна мрежа: стопанско-битова канализация. Започна полагането на асфалт.
Юли 2023
История на строителството на завода
Монтирано е видеонаблюдение. Продължи работата по свързване на инженерни мрежи, вътрешна декорация и благоустройство.
Август 2023
История на строителството на завода
Приключиха основните работи по инженерните мрежи извън сградата.
Септември 2023
История на строителството на завода
В АБК е направена подова замазка, монтирана е захранваща вентилация. От двете страни на участъка е монтирана постоянна ограда, засята е морава.
Октомври 2023
История на строителството на завода
Пусната е топлина в ПКТБ.
Декември 2023

Документи

Всички документи могат да бъдат проверени в независими източници

Средствата за масова информация за проекта

Много уважавани публикации насочиха вниманието си към проекта