Иновационен център „СовЭлМаш“

Място, където се ражда бъдещето

Задача
на проекта

За комерсиализацията на технологията „Славянка“ на световния пазар е планирано изграждането на проектно-технологично Бюро (ПКТБ) „СовЭлМаш“.

Тук екипът на инженер Димитрий Александрович Дуюнов ще разработва електрически двигатели с технологията „Славянка“ – с всякаква сложност, за различни области на приложение, според нуждите на клиента.

«Двигатели на Дуюнов»

Строителната площадка

СИЗ „Технополис Москва“

През 2019 г. правителството на Москва подкрепи иновативния проект, признавайки неговата важност и значимост. Тази подкрепа доведе до получаване от страна на „СовЭлМаш“ статут на гражданство в специалната държавна икономическа зона „Технополис Москва“. На площадката „Алабушево“ под наем с право на последващо изкупуване е предвиден поземлен имот за изграждане на ПКТБ.

„СовЭлМаш“ ще получи друга подкрепа от държавата: данъчни облекчения, инфраструктура под формата на комуникации, пътища и железопътни линии, както и достъп до свободната митническа зона. Всичко това ще помогне на компанията да развива иновативен бизнес в оптимални условия.

Изтеглете сертификата резидент

Как ще печели „СовЭлМаш“?

Разработване на ефективни електрически двигатели, използващи технологията на комбинираните намотки „Славянка“ е едно от основните направления, в които ще работи технологичното бюро за проектиране и разработка „СовЭлМаш“.

Клиентите на иновационния център ще бъдат производители на електрически превозни средства, металообработващи машини и оборудване, домакински уреди, фабрики, военни, авиационни и промишлени предприятия. Екипът на „СовЭлМаш“ ще може да разработи електрически двигатели за всяка индустрия.

Средната цена на услугите за разработка на двигатели е от 30 милиона долара и зависи от предназначението, размерите и сложността на продукта. „СовЭлМаш“ може да изпълнява до 3 такива поръчки годишно. Още днес компанията и нейните потенциални клиенти подписват споразумения за намерение за сътрудничество.

«Двигатели на Дуюнов»
 • Обращение към клиентите на „СовЭлМаш“
 • Проектиране на на електрически двигател
 • Предаване на документация за двигателя на клиента

Научете повече за етапите на работа в официален сайт на „СовЭлМаш“

Станете съсобственици
ПКТБ „СовЭлМаш“

Днес всеки от всяка страна може да стане инвеститор в проекта „Двигатели Дуюнов“ и да получите дялове в иновативен бизнес: 49,5% от предприятието ще бъдат разпределени между всички инвеститори, участвали в проекта.
SOLARGROUP 49,5% Разработчици 25,5% Ръководство 25%
 • SOLARGROUP Инвеститор в проекта — 49,5%

Интересите на инвеститорите в проекта се представляват от компанията SOLARGROUP.

Това е международна финансова компания, работеща в областта на краудинвестирането. С помощта на механизъм за колективно инвестиране и обширна партньорска мрежа, тя организира финансиране на проекта „Двигатели Дуюнов“.

SOLARGROUP е съучредител на ООО „СовЭлМаш“ с дял 49,5 %. Освен това, след реорганизацията на предприятието в публично акционерно дружество, дяловете ще бъдат разменени за дялове на „СовЭлМаш“.

Официален сайт: solar.group

 • АСИПП Разработчици — 25,5%

Притежателят на технологията на комбинираните намотки „Славянка“ ООО АСиПП.

Това е изследователско и производствено предприятие от технически и иновативен тип, създадено през 2001 г. Занимавайки се с енергоспестяващи технологии, разработки в областта на плазмените технологии, заваръчните технологии, източници на енергия и осветително оборудване. Именно компанията АСиПП работи по двигатели със „Славянка“ преди началото на проекта.

Инициатор на проекта, съучредител ООО „СовЭлМаш“.

Официален сайт: as-pp.ru

 • Управление Инвеститор в проекта - 25%

Търговски блок.

Част от компанията ще бъде разпределена между отговорното ръководство за комерсиализацията на технологията на комбинираните намотки „Славянка“ и популяризиране на услугите, предоставяни от „СовЭлМаш“.

 • „СовЭлМаш“ Проект за комерсализация

Компанията „Совэлмаш“ е създадена с цел да реализира печалба чрез комерсиализация на иновативната технология на комбинирани намотки „Славянка“.

Задачи, изпълнени от компанията „Совэлмаш“: разработване, пускане в производство и пускане в обращение за всички сфери на живота на енергийно ефективни електрически машини и извеждане от експлоатация на машини, които са изчерпани.

Официален сайт: sovelmash.ru

Етапи на развитие на проекта

Етап 1. Активено стартиране

Начало: 1 юни 2017 г.

Постижения: Размерът на привлечените инвестиции надвишава 50 милиона рубли. Пуснат е официалният уебсайт и личния акаунт на инвеститора. Към проекта се присъединиха почти 10 000 участници. В Москва се отвори щоурум с моторно колело на Дуюнов с цел – запознаване с технологията.

Екипът на проекта е подготвил основата за по-нататъшен растеж: започнала е регистрация на групата на компаниите, подадено е заявление за установяване на бъдещото предприятие в специалната икономическа зона „Технополис Москва“, извършено е авансово плащане за първото призводствено оборудване, направиха се първите споразумения за разработване на електрически двигатели по заявка.

Прочетете по-подробно
Етап 2. Начало на сътрудничеството със СИЗ „Технополис Москва“

Начало: 23 септември 2017 г.

Постижения: Проектът получи парцел на площадката „Алабушево“ СИЗ „Технополис Москва“. Във връзка с разширяването на задачите и персонала, беше открит допълнителен офис на „СовЭлМаш“ в Зеленоград. Закупено е стендово оборудване за тестване на електрически двигатели.

Екип от инженери разработи мотора на ходовата част и двигателите за електроинструменти. Димитрий Дуюнов публикува справочник „Електрически машини с комбинирани намотки“.

Прочетете по-подробно
Етап 3. Ръст в броя на участниците и инвестициите, пускане на стендовото оборудване

Начало: 14 декември 2017 г.

Постижения: Проектът привлече 200 милиона рубли инвестиции, личен акаунт регистрира 46 хиляди участници. Има 915 партньори по проекта, работещи по целия свят. Потребителите правят по 300 регистрации за личен за личен акаунт всеки ден.

Март 2018 г. стана рекорден по отношение на размера на привлечените инвестиции. В „СовЭлМаш“ е внедрена тестова лаборатория, монтирано е и е пуснато стендовото оборудване.

Прочетете по-подробно
Етап 4. Технологията на Дуюнов набира популярност

Начало: 31 март 2018 г.

Постижения: Проектът привлече 300 милиона рубли инвестиции. Личен акаунт са регистрирани 65 хиляди членове, а партньорската мрежа има почти 2000 партньори.

Технологията на Дуюнов е представена на изложба в Сколково на Sturtup Village. Големият партньор предостави гаранционно писмо за допълнително финансиране на проекта, за гарантиране за пълното му изпълнение. За регулиране на отношенията между инвеститора и компанията, се състави инвестиционно споразумение. На стендовото оборудване се тестват двигатели.

Прочетете по-подробно
Етап 5. Рекорден обем на инвестициите и ново оборудване за „СовЭлМаш“

Начало: 7 юли 2018 г.

Постижения: Проектът събра 80 хиляди участници от 116 държави по света; август 2018 г. счупи поредния рекорд по отношение на привлечените инвестиции. В личния си акаунт инвеститорът има нова функционалност.

В Китай като част от серийното производство, стартираха продажбите на двигателя DA-90S, модернизиран по технологията на Дуюнов, което оказа значително влияние върху популяризиране на проекта. Серийното производство на двигателите се организира от компанията ASPP Weihai Technology под ръководството на Виктор Арестов – лицензополучателят на АСиПП и партньор по проекта.

В различни градове се провеждат редовни срещи на живо с инвеститори и други заинтересовани хора от технологии и инвестиции. Отворен е оперативен офис на SOLARGROUP в Химки, Московска област.

В лабораторията е инсталирано лазерно оборудване. Сега мощностите на компанията „СовЭлМаш“ позволяват да се извършва пълен работен цикъл: от извършване на технически задачи преди пускането, тестването и сертифицирането на двигатели „Славянка“.

Прочетете по-подробно
Етап 7. Гражданство в СИЗ „Технополис Москва“ и международна конференция

Начало: 11 октомври 2018 г.

Постижения: На 15 февруари 2019 г. компанията „СовЭлМаш“ официално получи статута жител на специалната икономическа зона и получи земя за строителството на иновационнияцентър на обекта „Алабушево“. На руския инвестиционен форум в Сочи, между „СовЭлМаш“ и СИЗ „Технополис Маосква“ беше подписан договор. Върви активна подготовка на документи за започване на строителството.

Първата партида двихгатели DA-90S пристигна от Китай в Москва. Компанията Motorized systems стана търговец на AS&PP за продажба на двигателите DA-100S и DA-90S в Русия. Стартираха нови инсталации в лабораторията „СовЭлМаш“: леярна и вакуумна система. Правят се тестове на двигатели и контролни тестове.

На 16 февруари 2019 г. в Москва се проведе първата международна конференция по проекта, която беше посетена от над 500 души от 11 държави по света.

Прочетете по-подробно
Етап 9. Подготовка за изграждането на иновационния център и първо национално представителство на проекта

Начало: 1 март 2019 г.

Постижения: За държавна регистрация е подаен договора за наем на парцела на площадка „Алабушево“. Подписани бяха сдоговори със СИЗ „Технополис Москва“ и генералния изпълнител АО BLOCK за изграждане на проектантското бюро (ПКБ). Разработен е дизайнерски проект на бъдещия иновационен център с визуализация на екстериора и интериора. В Зеленоград е сформиран отдел за капитално строителство, който да контролира строителните работи.

Разработен е първият двигател от клас IЕ3 в корпус на IЕ1. Работи се по създаване на технически условия за 7500 модела общоиндустриални електродвигатели от размери 52 до 132. Проверката на „СовЭлМаш“ премина успешно.

На 8 юни в Париж беше открито първото национално представителство по проекта: SOLARGROUP официално се показа на международно ниво.

Прочетете по-подробно
Етап 10. Разширяване на международната география и сертифициране на лабораторията „СовЭлМаш“

Начало: 25 юни 2019 г.

Постижения: Открити са още 3 национални офиса по проекта: в Абиджан, Хамбург и София. Стартира официалният уебсайт на „СовЭлМаш“ на руски език. Договорът за наем на земя за изграждане на ПКБ в СИЗ „Технополис Москва“ е регистриран в Росреестр, на обекта започна подготвителна работа.

Тестовият стенд на „СовЭлМаш“ е преминал държавната сертификация и може официално да прави измервания.

В лабораторията беше инсталирана нова товарна стойка и за леярната беше закупен гранулатор. Започва производството на първата инсталационна партида контролери. Двигателите DA-100S се тестват в Китай и Русия.

Прочетете по-подробно
Етап 11. Навлизане на азиатския пазар и инвестиционен бум

Начало: 1 октомври 2019 г.

Постижения: Открити национални офиси в три държави: Индия, Виетнам и Унгария. Конференцията в Ню Делхи събра 1000 души и се превърна в най-мащабната в историята на проекта. Личният акаунт вече работи на 20 езика по света и инвеститорите могат да получат по пощата пакет документи, подписани от ръководителя на SOLARGROUP и с печат.

Компанията ASPP Weihai Technology стартира редица нови проекти в Азия, използвайки двигателите на Дуюнов: производство на електрически мотоциклети и скутери в Южна Корея, преобразуване на дизелови лодки в електрически със слънчеви панели в Тайланд, разработка на слънчеви електрически батерии в Индия.

„СовЭлМаш“ извърши успешно тестовете за енергийна ефективност на модернизираните двигатели в корпус IE1, показващи класове IE3 и IE4. В лабораторията беше инсталира нова преса за сглобяване и притискане на статори в корпуса и растра лазер за гравиране на части. Дуюнов получи патент за ново уникално изобретение, което няма аналози в света: енергийно ефективна обърната асинхронна машина.

Прочетете по-подробно
Етап 12. Пускане на първата партида двигатели и откриване на първия задграничен офис.

Начало: 31 декември 2019 г.

Постижения: Компанията „СовЭлМаш“ пусна първата партида тягови двигатели от размер 100 и клас на защита IP65. Събитието може да се нарече историческо: те са първите в света електрически двигатели с комбинирани намотки „Славянка“, разработени и произведени от нулата.

За държавна експертиза са подадени архитектурният и строителният проект, на иновационния център „СовЭлМаш“. В края на проверката ще строителството.

Във Виетнам беше открит първият офис в чужбина по проекта, както и национално представителство в Хърватия и Сенегал. В Загреб и Дакар се проведоха международни конференции. Личният акаунт на инвеститора беше актуализиран: дизайнът и навигацията бяха подобрени, добавени бяха нови опции – двойно плащане и предсрочно погасяване на вноски.

Прочетете по-подробно
13-ти етап

Начало: 1 април 2020 г.

Компанията „СовЭлМаш“ продължава да разработва и тества нови двигатели с комбинирани намотки от типа „Слаеянка“. В процес е и държавната експертиза на архитектурния и строителния проект на иновационния център.

Търговската марка „СовЭлМаш“ е официално регистрирана. Получен е съответният сертификат. Търговската марка върху продуктите прави продуктите на „СовЭлМаш“ разпознаваеми и гарантира тяхната автентичност на клиентите.

Ежеседмично, в различни държави се провеждат онлайн презентации на проекта.

Следете развитието на проекта ежедневно в раздела „Новини“ от личния си акаунт - https://reg.solargroup.pro/news/posts

Прочетете по-подробно
14ти етап

Начало: 6-ти август 2020 г.

Постижения. 14-ият етап се превърна в един от най-значимите в историята на проекта.

На 15 октомври, Московският държавен комитет за строителен надзор издаде на компанията „СовЭлМаш“ разрешение за изграждане на инженерно-технологичното (ПКТБ) бюро. За да се получи това разрешение, в продължение на няколко години е извършено огромно количество подготвителна работа. Проектът ПКТБ е претърпял множество експертни прегледи в различни държавни агенции. Разрешението за строеж даде началото на строителните работи на територията на СИЗ „Технополис Москва“.

Обявен беше нов главен изпълнител за изграждането на ПКТБ „СовЭлМаш“. Това е руската компания „ХAKA Москва“ (HAKA Moscow), а подизпълнител е Astron.

През есента на 2020 г., на площадката на „СовЭлМаш“ в Алабушево завърши изграждането на строителен лагер, отговарящ на съвременните стандарти за охрана на труда – тук са създадени всички условия за комфортна работа и почивка на специалистите. Повечето временни пътища от бетонни плочи са положени по периметъра на площадката, изградени са временни комуникации: водоснабдяване и електричество, отводняване.

Заводът Astron в Ярославъл частично произвежда металната рамка на бъдещото ПКТБ. Когато всички подробности са завършени, те ще отидат на обекта на „СовЭлМаш“, където ще започне инсталирането на металната рамка с помощта на болтовата технология за монтаж. Не се изискват допълнителни настройки, тъй като конструкциите се произвеждат с висока точност в завода.

Цялата работа по изграждането на ПКТБ протича в пълно съответствие с предварителния график.

Прочетете по-подробно
Етап 15. Изграждане на сградата на ПКТБ «СовЭлМаш»

Начало: 31 декабря 2020 года.

По графику продолжается строительство проектно-конструкторского технологического бюро «СовЭлМаш». В Китае закуплено оборудование для создания автоматизированной линии по производству двигателей со «Славянкой» в будущем ПКТБ.

Компанията «СовЭлМаш» продължава да разработва и тества нови двигатели с комбинирани намотки от типа "Славянка".

Ежеседмично, в различни държави се провеждат онлайн презентации на проекта.

Следите за развитием проекта ежедневно в разделе «Новости» личного кабинета - {link}

Прочетете по-подробно
Етапи 14 – 20

На последните инвестиционни етапи, проектът „Двигатели Дуюнов“ ще продължи да изпълнява задачи относно технологията на комбинираните намотки „Славянка“, необходими за успешната комерсиализация. :

 • изграждане и въвеждане в експлоатация на иновационния център „СовЭлМаш“
 • закупуване на оборудването, необходимо за работата на компанията и оборудването за помещенията на „СовЭлМаш“,
 • разработка на двигатели,
 • наемане на персонал,
 • получаване на нови патенти,
 • сключване на нови договори за двигатели с клиенти.
Прочетете по-подробно

Нашите постижения

Какво вече е направено за получената инвестиция?
Современная лаборатория

Лаборатория „СовЭлМаш“ е сърцето на проекта, където инженерите на компанията всеки ден работят по нови електрически двигатели, както и по подобряване на технологията на комбинираните намотки „Славянка“.

Лабораторията разполага с модерно оборудване, включително за измерване (метрологично) и изпитване. Тя позволява тестване и изследвания на електрически двигатели със „Славянка“, демонстриращи своите предимства пред конкурентите.

Оборудването в лабораторията „СовЭлМаш“ е преминало държавната сертификация и проверка, следователно резултатите, показани от компанията, са официално признати по целия свят.

Изтегляне на сертификат
Експериментален обект

Експерименталният обект е място, където още днес компанията „СовЭлМаш“ може да произвежда експериментални копия и отделни партиди електродвигатели с комбинирани намотки „Славянка“.

Компанията самостоятелно произвежда важните елементи на електродвигателите. Този подход позволява да не се прехвърлят чертежи на уникални продукти на трети страни, което намалява риска от изтичане на информация.

Леярна площадка

На леярната площадка „СовЭлМаш“ се извършва вакуумно шприцоване и се създават персонализирани части. Тук работи леярна, гранулатор, вакуумна машина, индукционен нагревател и муфелна пещ.

Вакуум шприцоване произвежда леене под високо качество.

Цех за намотване

В цеха има маса за навиване, машина за навиване, както и друго оборудване, необходимо за автоматизирано навиване на секциите на електродвигателя.

Основата на инструмента за навиване на секциите е направена с помощта на адитивни технологии на собствения ни 3D принтер и непрекъснато се подобрява.

Освен това е свършена и доста друга работа.
 • Получени са нови
  патенти
 • Разработени са нови електрически двигатели
 • Сключени са споразумения с бъдещи клиенти
 • Получена е подкрепа на държавно ниво
 • Малко производство на двигатели със „Славянка“
 • Разработен е наш собствен контролер
 • Изготвена техническа документация

История на строителството на иновационния център „СовЭлМаш“

Следвайте всяка строителна стъпка
Подписване на договор за наем на земя със СИЗ „Технополис Москва“ за строителството на иновационен център „СовЭлМаш“. Регистрация на договора в „Росреестр“.
м. април, 2019 г.
История на строителството на завода
Подписване на тристранно споразумение между „СовЭлМаш“, технически клиент на СИЗ „Технополис Москва“ и главен изпълнител за изграждането на иновационния център.
м. юни, 2019 г.
История на строителството на завода
Подготовка на обекта за строителство, изграждане на заграждение.
м. август, 2019 г.
История на строителството на завода
Инсталиране на информационен банер.
м. септември, 2019 г.

Документи

Всички документи могат да бъдат проверени в независими източници

Средствата за масова информация за проекта

Много уважавани публикации насочиха вниманието си към проекта