Inovační centrum Sovelmaš

Místo, kde se rodí budoucnost

Cíl
projektu

Pro propagaci technologie Slavjanka na světovém trhu je naplánována výstavba projekční a konstrukční technologické kanceláře (PKTK) Sovelmaš.

Tady bude tým inženýra Dmitrije Alexandrovič Dujunova vyvíjet elektromotory s technologií Slavjanka libovolné složitosti, pro různé oblasti použití, v souladu s požadavky zákazníků.

Motory Dujunova

Místo výstavby

SEZ Technopolis Moskva

V roce 2019 podpořila vláda města Moskvy inovační projekt uznáním jeho významu a aktuálnosti. Výsledkem této podpory je získání statusu rezidenta státní speciální ekonomické zóny Technopolis Moskva pro společnost Sovelmaš. V části Alabuševo byl poskytnut k pronájmu s možností následného odkupu pozemek pro výstavbu PKTK.

Sovelmaš získá ještě další podporu od státu: daňové úlevy, infrastrukturu ve formě komunikací, automobilových cest a železničních tratí а také přístup k volné celní zóně. To vše pomůže závodu v rozvoji inovačního podnikání v optimálních podmínkách.

Stáhnout osvědčení rezidenta

Jak bude Sovelmaš vydělávat?

Vývoj účinných elektromotorů s použitím technologie smíšeného vinutí Slavjanka je jeden z hlavních směrů, na kterém bude vydělávat projekční a konstrukční technologická kancelář Sovelmaš.

Klienty inovačního centra budou výrobci elektrodopravy, obráběcích strojů a vybavení, domácích spotřebičů, vojenské, letecké a průmyslové podniky. Tým Sovelmaš zvládne vyvíjet elektromotory pro jakýkoliv obor.

Cena služby vývoje motoru průměrně začíná na $ 30 milionech a závisí na jeho použití, velikosti a složitosti výrobku. Sovelmaš má kapacitu vyrobit až 3 objednávky ročně. Již dnes společnost a její potenciální klienti uzavírají dohody o záměru spolupráce.

Motory Dujunova
 • Kontakt klienta se Sovelmaš
 • Projektování elektromotorů
 • Předání dokumentů k motoru klientovi

Zjistěte podrobnosti o etapách práce na oficiálních stránkách Sovelmaš

Staňte se spolumajitelem
PKTK Sovelmaš

Dnes se každý člověk z jakékoli země může stát investorem projektu Sovelmaš a získat podíl v inovativním podnikání: 49,5% podniku bude rozděleno mezi všechny investory, kteří se projektů účastní.
SOLARGROUP 49,5% Projektant 25,5% Management 25%
 • SOLARGROUP Investor projektu — 49.5%

Zájmy investorů v projektu zastupuje společnost SOLARGROUP.

Jedná se o mezinárodní finanční společnost, která se zabývá činností v oblasti crowdinvestingu. Díky mechanismu kolektivních investicí a široké partnerské sítě organizuje financování projektu Motory Dujunova.

SOLARGROUP je spoluzakladatelem společnosti s ručením omezeným Sovelmaš s podílem 49,5%. Dále, po reorganizaci závodu na veřejnou akciovou společnost, budou podíly vyměněny za akcie Sovelmaš

Oficiální stránky: solar.group

 • ASiPP Vývojáři — 25.5%

Držitelem technologie smíšeného vinutí Slavjanka je společnost s ručením omezeným ASiPP

Jedná se o vědeckou a výrobní společnost technického typu založenou v roce 2001. Zabývá se technologiemi pro úsporu energie, vývojem v oblasti plazmových technologií technologie sváření, zdrojů napájení a osvětlovací techniky. Právě společnost AsiPP vedla práci na motorech se Slavjankou před startem projektu.

Iniciátorem projektu je spoluzakladatel společnost Sovelmaš.

Oficiální stránky: as-pp.ru

 • Management Investor projektu — 25%

Obchodní část

Část společnosti rozdělena mezi management odpovídajícím za propagaci technologie smíšeného vinutí Slavjanka a propagaci služeb společnosti Sovelmaš.

 • Sovelmaš Projekt komercializace

Společnost SovElMaš byla vtvořena za účelem vytvoření zisku díky propagaci inovační technologie smíšeného vinutí Slavjanka

Úkoly, kterými se zabývá společnost SovElMaš: vývoj, zadání do výroby a uvedení na trh pro všechny sféry energeticky úsporných elektrických rotačních strojů s odstraněním z použití strojů, které již využily svůj zdroj.

Oficiální stránky: sovelmash.ru

Etapy rozvoje projektu

1. etapa

Začátek: 1. června 2017.

Bylo zahájeno financování projektu Motory Dujunova.

Byl spuštěn kabinet investora.

Byl otevřen showroom s kolo motorem Dujunova v moskvě

Byla podána žádost na umístění budoucího podniku ve speciální ekonomické zóně Technopolis Moskva.

Proběhlo první setkání investorů.

Na konci 1.etapy:

 • Více než 50 000 000 rublů získaných investic,
 • 9705 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 2506 investorů.
Přečíst vše
2. etapa

Zahájení: 23. září 2017.

Bylo zakoupeno panelové vybavení pro testování elektromotorů v Sovelmaš.

Byl vytvořen vozidlový motor a motory pro elektrické nářadí.

Byl vydán zpravodaj Smíšené vinutí elektrických nástrojů.

Byly spuštěny oficiální stránky projektu

Byly zveřejněn i první video projektů v angličtině.

Na konci 2. etapy projektu:

 • 22 088 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 3660 investorů.
Přečíst vše
3. etapa

Zahájení: 17. prosince 2017

Byl schválen pozemek pro výstavbu projekční a konstrukční technologické kanceláře PKTK Sovelmaš na území Alabuševo SEZ Technopolis Moskva.

Získali jsme patent na asynchroní kolo motor pro pohon invalidních vozíků.

Byly pro najaty nové prostory pro laboratoř, mechanický a zkušební oddíl.

Bylo instalováno panelové vabyvení pro testovací laboratoř Sovelmaš.

Bylo instalováno nové vybavení ve výrobě ním oddělení: laboratorní auto transformátor pro hodnocení funkčnosti motoru.

Byla spuštěna funkce ověření v osobním profilu.

Na konci 3. etapy v projektu:

 • Více než 200 000 000 rublů získaných investic,
 • 43 636 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 5083 investorů,
 • 720 aktivních partnerů.
Přečíst vše
4.etapa

Zahájení: 31. března 2018

Bylo spuštěno testování elektro motoru na panelové vybavení.

Byla dokončena projektová dokumentace pro výstavbu projekční a konstrukční technologické kanceláře PKTK Sovelmaš.

Byly zrekonstruován i nové pronajímané prostory Sovelmaš.

Bylo zakoupeno nové vybavení pro laboratoře: soustruh a frézovacíí stroj.

Technologie Slavjanka byla představena na veletrhu ve Skolkově na Startup Village.

Byl spuštěn mnohojazyčný YouTube kanál projektu Motory Dujunova.

Na konci 4. etapy v projektu:

 • Více než 300 000 000 rublů získaných investic,
 • 63 822 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 6105 investorů
Přečíst vše
5. etapa

Zahájení: 7. července 2018

Bylo instalováno a spuštěno laserové vybavení v laboratoři Sovelmaš.

Bylo zahájeno testování řídící jednotky, kterou vyvinula společnost Sovelmaš a která umožní motorům dosahovat maximálních výsledků.

Sovelmaš získala nové patenty, což zvýšilo hodnotu duševního vlastnictví společnosti

Otevřeli jsme operační kancelář týmu SOLARGROUP ve městě Chimki v Moskevské oblasti, ve které začala fungovat linka technické podpory.

Na konci 5. etapy v projektu:

 • 86 479 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 8241 investor.
Přečíst vše
6. etapa

Úkoly 6. etapy byly dokončeny v 5. etapě, proto projekt přišel rovnou na 7. etapu financování.

7. etapa

Zahání: 11. října 2018.

Společnost Sovelmaš získala status rezidenta ve speciální ekonomické zóně Technopolis Moskva.

Byla podepsána smlouva mezi Sovelmaš a Technopolis Moskva na Ruském investičním fóru v Soči v únoru 2019.

V Sovelmaš bylo spuštěno nové vybavení: odlévací vybavení a vybavení pro vytvoření vakua.

Byl zahájen vývoj specializovaného asynchronního přívodu pro elektrické nástroje, který umožní společnosti zkrátit dobu přechodu, kdy začne generovat příjem.

Konala se první mezinárodní konference projektu v moskvě, kterou navštívilo více než 500 lidí z 11 zemí světa.

Konci 7. etapy v projektu:

 • 150 996 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 13 121 investor.
Přečíst vše
8. etapa

Úkoly 8. etapy byly dokončeny v 7. etapě, proto projekt přešel rovnou na 9. etapu financování.

9. etapa

Zahájení: prvního března 2019.

Byla podepsána smlouva o pronájmu pozemků, kde bude vybudována projekční a konstrukční technologická kancelář PKTK Sovelmaš na území Alabuševo ve speciální ekonomické zóně Technopolis Moskva.

Byly podepsány smlouvy mezi Sovelmaš, generálním dodavatelem a technickým zákazníkem výstavby.

Byl vytvořen designový projekt PKTK Sovelmaš s vizualizací exteriéru a interiéru.

Byl vytvořen první motor třídy energetické účinnosti IE3 v korpusu IE1.

Byly vytvořeny technické podmínky pro 7500 modelů průmyslových elektromotorů velikosti 52 až 132.

Byl zprovozněn na vínovací cech v pronajatých prostorách Sovelmaš

Bylo zakoupeno laserové vybavení, které bude použito ve výrobě první série motoru průmyslového využití.

Úspěšně jsme absolvovali audit společnosti Sovelmaš za rok 2018.

Bylo otevřeno první národní zastoupení SOLAGROUP ve světě: 8. června 2019 ve Francii.

Na konci 9. etapy v projektu:

 • 169 942 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 15 012 investorů.
Přečíst vše
10. etapa

Zahání: 25. června 2019.

Byla zahájena příprava na výstavbu projekční a konstrukční technologické kanceláře PKTK na pozemku v Alabuševu.

Proběhla atestace a je možné oficiálně provádět měření na zkušebním panelu v laboratoři Sovelmaš.

Byl instalován nový zkušební panel v laboratoři a pro odlévací cech jsme zakoupili granula tor.

Byly spuštěny oficiální stránky Sovelmaš v ruštině.

Společnost SOLARGROUP se stala spoluzakladatelem společnosti Sovelmaš.

Byla spuštěna technická podpora v němčině, francouzštině a angličtině.

Proběhla druhá mezinárodní konference SOLARGROUP v moskvě.

Открыты национальные представительства SOLARGROUP в трёх странах: Кот-д'Ивуаре, Германии и Болгарии, что увеличило поток инвестиций в проект.

Na konci 10. etapy v projektu:

 • 186 160 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 18 008 investorů.
Přečíst vše
11. etapa

Zahájení: 1. října 2019.

Získali jsme nový patent: na energeticky účinný asynchroní invertorový stroj .

Bylo instalováno nové vybavení v laboratoři: lis na sestavení a lisování statorů do korpusu a rastrový laser ke gravírování součástek.

Proběhlo testování elektromotorů, které potvrdilo vysokou energetickou účinnost motoru se Slavjankou.

V osobním profilu je nově dostupná objednávka tištěných verzi dokumentů investora a partnera s razítky a podpisy.

Bylo otevřeno národní zastoupení SOLARGROUP ve 3 zemích: v Indii, Vietnamu a Maďarsku.

Na konci 11. etapy v projektu:

 • 205 933 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 21 922 investorů,
 • 6830 aktivních partnerů.
Přečíst vše
12. etapa

Zahájení: 31. prosince 2019.

Byly vyrobeny první elektromotory se smíšeným vinutím Slavjanka na světě, které byly vytvořeny od samého počátku. Jedná se o tažné motory o velikosti 100 a ochranné třídě IP65 od společnosti Sovelmaš.

Architektonický a stavební projekt budovy projekční a konstrukční technologické kanceláře Sovelmaš byl podán na státní expertízu.

Proběhl audit za rok 2019, ve které nebyla objevena žádná pochybení společnosti Sovelmaš.

Byla otevřena první zahraniční kancelář SOLARGROUP ve Vietnamu.

Bylo otevřeno národní zastoupení SOLARGROUP v Chorvatsku a Senegalu.

Na konci 12. etapy projektu:

 • 231 927 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 25 287 investorů.
Přečíst vše
13. etapa

Začátek: 1. dubna 2020

Absolvovali jsme státní expertízu projekční dokumentace na výstavbu projekční a konstrukční technologické kanceláře Sovelmaš. Pro její úspěšné dokončení jsme potřebovali více než rok soustředěné práce zaměstnanců a 4 a půl měsíce čekání na výsledky kontroly.

Absolvovali jsme kontroly projektové dokumentace v řadě dalších institucí: ve Výboru pro architekturu a výstavbu města Moskvy a Rospotrebnadzor.

Byly zahájeny práce na výstavbě stavebního zázemí na pozemku Sovelmaš ve speciální ekonomické zóně Technopolis Moskva.

Зарегистрирован товарный знак «Совэлмаш» и получено соответствующее свидетельство на него.

Byl dokončen první protokol testování elektromotoru Sovelmaš, který odpovídá posledním normám GOST, požadavkům a technickým směrnicím. Jedná se o zásadní úspěch týmu, na kterém společnost pracovala rok.

Bylo zakoupeno nové vybavení pro Sovelmaš: sušící skříň na sušení nalakovaného vinutí. Zvýšil efektivitu práce zaměstnanců.

Bylo instalováno nové měřících zařízení pro velký zátěžový panel v laboratoři Sovelmaš. Na něm se provádí testování elektrických strojů o velikosti 112 a 132.

Proběhla první mezinárodní online konferencenSOLARGROUP INVEST CONFERENCE 2020.

Bylo otevřeno národní zastoupení SOLARGROUP v Beninu.

Na konci 13. etapy v projektu:

 • 253 983 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 29 069 investorů.
Přečíst vše
14. etapa

Začátek: 6. srpna 2020

Získali jsme stavební povolení na výstavbu projekční a konstrukční technologické kanceláře PKTK Sovelmaš od výboru Státního stavebního dozoru města Moskvy.

Byl vybrán nový generální dodavatel výstavby PKTK : společnost HAKA Moskva (HAKA Moscow).

Bylo dokončeno staveniště na pozemku Sovelmaš, byly vytvořeny dočasné cesty z betonových panelů a nataženy dočasné komunikace.

Byla zahájena výstavba kovové konstrukce budoucí kanceláře na závodě subdodavatele Astron.

Byla otevřena národní zastoupení SOLARGROUP v Togu a Indonésii.

Na konci 14. etapy v projektu:

 • 276 624 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 33 194 investorů,
 • 10 616 aktivní ch partnerů
Přečíst vše
15. etapa

Začátek: 31. prosince 2020.

Byla dokončena většina prací na zalití betonových základů projekční a konstrukční technologické kanceláře Sovelmaš.

Начата обратная засыпка котлована песком с послойным уплотнением.

Byl zřízen transformátor, který umožnil získávat elektřinu pro výstavbu od Technopolis Moskva a přestat používat naftové generátory.

Bylo zakoupeno vybavení pro vytvoření automatizované linky na výrobu motoru se Slavjankou, které umožní společnosti Sovelmaš předvádět zákazníkům možnost sériově výroby vyvinutých motoru.

Laboratoř Sovelmaš je nově vybavena novým vybavením vysoké technologie: analyzátorem výkonů, dvěma řídícími jednotkami, zátěžových strojů, mnoho kanálovým automatizovaným systémem měření teploty a mnoho dalšími. Na počítače byl instalován nejnovější program od vlastních vývojářů. To vše umožňuje Sovelmaš s velkou přesností a rychlostí provádět měření podle norem

Byl vyvinut Inkrementální enkodér Sovelmaš, díky kterému společnost výrazně sníží výrobní cenu motoru a nebude závislá na dodávkách součástek.

Byl úspěšně absolvován každoroční audit, což potvrzuje profesionální práci zaměstnanců a také to že společnost pracuje v souladu se zákonem.

Byla otevřena 3 národní zastoupení: v Kamerunu, Burkina Faso a Nigérii.

Na konci 15. etapy v projektu:

 • 302 378 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 37 380 investorů.
Přečíst vše
16. etapa

Zahájení: 20. května 2021.

Byly dokončeny základy projekční a konstrukční technologické kanceláře (PKTK) Sovelmaš.

Dokončili jsme montáž kovové konstrukce budovy.

Bylo zahájeno betonování podlahových ploch, schodiště a výtahové šachty, montáž krytiny a vnitřních částí stěn.

Bylo nám doručeno vybavení pro budoucí PKTK.

Instalovali jsme automatizovanou linku na výrobu malosériových a sestavovacích sérií elektromotorů v pronajatých prostorách Sovelmaš. Zahájili jsme finální seřízení vybavení, přípravu strojů.

Odborníci Sovelmaš mají rozpracováno více než 50 zkušebních konstrukčních projektů motoru se smíšeným vinutím, které bude PKTK později používat při plnění objednávek.

Vyvíjíme způsoby výroby elektromotorů, které později umožní výrazně snížit výrobní cenu motoru.

Zaregistrovali jsme patent na rozdělené smíšené vinutí. Vynález umožňuje variabilnější ovládání motoru, zvyšuje spolehlivost jeho fungování a snižuje výrobní cenu přívodního systému.

Byla otevřena národní zastoupení SOLARGROUP v 5 zemích: Nepálu, Itálii, Peru, Ekvádoru a Rusku.

Na konci 16. etapy v projektu:

 • 347 195 účastníků kteří se zaregistrovali v osobním profilu,
 • 42 991 investor,
 • 13 628 aktivních partnerů.
Přečíst vše
17. etapa

Zahájení: 31. prosince 2021.

Byla uzavřena tepelná obálka budovy PKTK Sovelmaš díky tomu, že jsou dokončeny vnitřní a vnější opláštění stěn, krytiny, okna a další součásti.

Bylo dokončeno zalití podbetonové vrstvy a betonové podlahy na všech podlažích. Částečně byla dokončena finální podlaha.

Instalují se mezipříčky. Vznikaí jednotlivé místnosti v budově.

Započaly práce s vnějšími a vnitřními inženýrskými sítěmi, aby PKTK bylo možné připojit k tepelnému vedení, elektro- a vodozásobování, kanalizaci.

Byl zahájen převoz technologického vybavení z pronajatých prostor Sovelmaš a jeho instalace v PKTK.

Odborníci Sovelmaš vyvinuly vestavěný elektropřívod se Slavjankou pro elektrické nástroje a domácí spotřebiče.

Byl otevřen obchodní dům Sovelmaš, kde se bude prodávat technika vlastní výroby. Byly uzavřeny smlouvy na výrobu úhlových brusek se Slavjankou s jedním z největších závodů v Číně na výrobu elektrických nástrojů.

Pokračují práce na ostatních vynálezech, mimo jiné na kolo motoru.

Společnost Sovelmaš získala nové patenty.

Sovelmaš se poprvé zúčastnila mezinárodního vojensko technického fóra Armija 2022. Hned několik vynálezů představených společností se dostalo do hodnocení nejlepších inovací veletrhu.

Byla otevřena národní zastoupení SOLARGROUP v Kolumbii a Severní Makedonii.

V SEZ Technopolis Moskva se konala mezinárodní konference SOLARGROUP, které se zúčastnili investoři a partnery ze 16 zemí.

Konaly se velké konference s osobní účastní vedení SOLARGROUP ve Vietnamu, Indonésii, Indii a Bulharsku.

Sledujte vývoj projektu každý den v části Novinky v osobním profilu, pod odkazem https://reg.solargroup.pro/news/posts.

Na konci 17. etapy v projektu:

 • 410 991 účastníků, kteří se registrovali v osobním profilu,
 • 51 109 investorů,
 • 15 447 aktivních partnerů.
Přečíst vše
18. etapa

Začátek: 16. ledna 2023

Dokončili jsme hlavní práce na inženýrských sítích zvenku budovy PKTK Sovelmaš.

Začali jsme rozvádět a připojovat komunikace uvnitř budovy.

Dokončili jsme velkou část terénních úprav.

Začali vnitřní úpravy PKTK.

Bylo instalováno technologické vybavení a zahájili jsme nastavení přístrojů.

Otevřeli jsme národní zastoupení v Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Mali.

Konala se IV. Mezinárodní konference SOLARGROUP v Moskvě a velké konference v Pobřeží Slonoviny, Peru a Ekvádoru.

Otevřeli jsme nová zastoupení SOLARGROUP v Africe a Latinské Americe.

Spustili jsme novou funkci v osobním profilu.

Získali jsme rekordní investice.

Pokračuje výstavba PKTK a příprava kanceláře ke kolaudaci.

Na konci 18. etapy je v projektu:

 • 468 476 účastníků, kteří se registrovali v osobním profilu,
 • 62 083 investorů,
 • 18 148 aktivních partnerů.
Přečíst vše
19. etapa

Začátek: 30. prosince 2023

Závěrečných investičních etapách společnost Sovelmaš dokončí následující úkoly:

 • dostavět projekční a konstrukční technologickou kancelář (PKTK) Sovelmaš a spustit její provoz,
 • pokračovat ve vývoji elektromotorů,
 • rozšířit tým zaměstnanců,
 • získat nové patenty,
 • uzavřít nové smlouvy se zájemci o motory.

Společnost SOLARGROUP pokračuje v propagaci projektu po celém světě a získávání financí.

Přečíst vše
20. etapa

Závěrečných investičních etapách společnost Sovelmaš dokončí následující úkoly:

 • dostavět projekční a konstrukční technologickou kancelář (PKTK) Sovelmaš a spustit její provoz,
 • pokračovat ve vývoji elektromotorů,
 • rozšířit tým zaměstnanců,
 • získat nové patenty,
 • uzavřít nové smlouvy se zájemci o motory.

Společnost SOLARGROUP pokračuje v propagaci projektu po celém světě a získávání financí.

Přečíst vše

Naše úspěchy

Co už bylo dokončeno ze získaných investic?
Moderní laboratoř

V laboratoři Sovelmaš provádí odborníci testování elektrických rotačních přístroů jak se smíšeným vinutím Slavjanka, tak i klasických.

Zde bylo instalováno moderní testovací a měřicí zařízení. Umožňuje provádět testování širokého spektra elektromotorů a získávat vysoce přesně výsledky. V laboratoři se testují motory vyvinuté Sovelmaš a probíhají srovnávací testy pro předvádení výhod technologie Slavjanka.

Vybavení prošlo státní atestací a kontrolou, proto jsou výsledky testování oficiálně uznány.

Stáhnout osvědčení
Testovací oddíl

Testovací oddíl je místem, kde již dnes společnost Sovelmaš může vyrábět testovací vzorky a jednotlivé součástky elektromotorů se smíšeným vinutím Slavjanka.

Společnost samostatně vyrábí kritické součástky elektromotorů. Tento přístup umožňuje nepředávat plány unikátních výrobků závodům, což snižuje riziko úniku informací.

Odlévací oddíl

V odlévacím oddílu Sovelmaš se provádí vakuové odlévání pod tlakem a vyrábí se nestandardní součástky výrobků. Funguje zde odlévací stanice, granulátor, indukční ohřívač a muflová pec.

Vakuové odlévání pod tlakem umožňuje získat odlitky ve vysoké kvalitě.

Navíjecí oddíl

V oddílu se nachází stůl pro navíjení, navíjecí stroj a také další vybavení nutné pro automatizované navíjení sekcí elektromotoru.

Základem příslušenství pro vinutí sekcí se vyrábí s použitím dodatečných technologií na vlastní 3D tiskárně a neustále se zdokonaluje.

Kromě toho byl dokončen i další velký kus práce
 • Získány nové
  patenty
 • Vyvinuty nové elektromotory
 • Uzavřeny smlouvy s budoucími klienty
 • Získána podpora na státní úrovni
 • Zahájena malosériová výroba motorů se Slavjankou
 • Vypracována vlastní řídicí jednotka
 • Připravena technická dokumentace
 • Byl vytvořen univerzální vestavěný elektropřívod
 • Byla vyvinuta úhlová bruska s vestaveným přívodem

Příběh výstavby projekční a konstrukční technologické kanceláře (PKTK) Sovelmaš

Sledujte každou etapu výstavby
Podepsali jsme smlouvu o nájmu pozemku pro výstavbu PKTK Sovelmaš na území Alabuševo speciální ekonomické zóny (SEZ) Technopolis Moskva.
Duben 2019
Historie výstavby závodu
Podepsali jsme třístranou smlouvu na výstavbu PKTK mezi Sovelmaš, technickým zákazníkem výstavby Technopolis Moskva a generálním dodavatelem.
Červen 2019
Historie výstavby závodu
Pozemek je připraven k výstavbě, bylo postaveno oplocení.
Srpen 2019
Historie výstavby závodu
Absolvovali jsme státní expertízu projektové dokumentace PKTK Sovelmaš a všechny kontroly v ostatních institucích.
Červenec 2020
Historie výstavby závodu
Získali jsme stavební povolení na výstavbu PKTK Sovelmaš od výboru státního stavebního dozoru města Moskvy.
Říjen 2020
Historie výstavby závodu
Bylo dokončeno staveniště, vystavěny dočasné cesty z betonových panelů a byly položeny dočasné komunikace.
Prosinec 2020
Historie výstavby závodu
Byly dokončeny základy PKTK.
Srpen 2021
Historie výstavby závodu
Dokončili jsme montáž kovové konstrukce budovy.
Září 2021
Historie výstavby závodu
Zalili jsme podbetonovou vrstvu na všech podlažích budovy.
Červenec 2022
Historie výstavby závodu
Bylo dokončeno vnitřní i vnější opláštění stěn, krytina, okna a další součástí budovy PKTK.
Srpen 2022
Historie výstavby závodu
Uzavřeli jsme tepelnou obálku budovy. Zahájili jsme instalaci inženýrských sítí a technologického vybavení.
Prosinec 2022
Historie výstavby závodu
Začaly terénní úpravy.
Květen 2023
Historie výstavby závodu
Byla připojena první inženýrská síť: užitková kanalizace. Zahájili jsme zalití asfaltu.
Červenec 2023
Historie výstavby závodu
Instalovali jsme bezpečnostní kamerový systém. Pokračovali práce na připojení inženýrských sítí, vnitřních a terénních úpravách.
Srpen 2023
Historie výstavby závodu
Dokončili jsme základní práce na inženýrských sítích zvenku budovy.
Září 2023
Historie výstavby závodu
V administrativním korpusu jsme dokončili zalití podlah a dokončili jsme nucené větrání. Instalovali jsme trvalý plot ze dvou stran pozemku a zaseli trávník.
Říjen 2023
Historie výstavby závodu
Byl zprovozněn přívod tepla do PKTK.
Prosinec 2023

Dokumenty

Všechny dokumenty si můžete zkontrolovat v nezávislých zdrojích