Inovační centrum SovElMaš

Místo, kde se rodí budoucnost

Cíl
projektu

Pro propagaci technologie Slavjanka na světovém trhu je naplánována výstavba projekční a konstrukční technologické kanceláře (PKTK) SovElMaš.

Tady bude tým inženýra Dmitrije Alexandrovič Dujunova vyvíjet elektromotory s technologií Slavjanka libovolné složitosti, pro různé oblasti použití, v souladu s požadavky zákazníků.

Motory Dujunova

Místo výstavby

SEZ Technopolis Moskva

V roce 2019 podpořila vláda města Moskvy inovační projekt uznáním jeho významu a aktuálnosti. Výsledkem této podpory je získání statusu rezidenta státní speciální ekonomické zóny Technopolis Moskva pro společnost SovElMaš. V části Alabuševo byl poskytnut k pronájmu s možností následného odkupu pozemek pro výstavbu PKTK.

SovElMaš získá ještě další podporu od státu: daňové úlevy, infrastrukturu ve formě komunikací, automobilových cest a železničních tratí а také přístup k volné celní zóně. To vše pomůže závodu v rozvoji inovačního podnikání v optimálních podmínkách.

Stáhnout osvědčení rezidenta

Jak bude SovElMaš vydělávat?

Vývoj účinných elektromotorů s použitím technologie smíšeného vinutí Slavjanka je jeden z hlavních směrů, na kterém bude vydělávat projekční a konstrukční technologická kancelář SovElMaš.

Klienty inovačního centra budou výrobci elektrodopravy, obráběcích strojů a vybavení, domácích spotřebičů, vojenské, letecké a průmyslové podniky. Tým SovElMaš zvládne vyvíjet elektromotory pro jakýkoliv obor.

Cena služby vývoje motoru průměrně začíná na $ 30 milionech a závisí na jeho použití, velikosti a složitosti výrobku. SovElMaš má kapacitu vyrobit až 3 objednávky ročně. Již dnes společnost a její potenciální klienti uzavírají dohody o záměru spolupráce.

Motory Dujunova
 • Kontakt klienta se SovElMaš
 • Projektování elektromotorů
 • Předání dokumentů k motoru klientovi

Zjistěte podrobnosti o etapách práce na oficiálních stránkách SovElMaš

Staňte se spolumajitelem
PKTK SovElMaš

Dnes se kdokoliv z jakékoliv země může stát investorem projektu Motory Dujunova a získat podíl v inovačním podnikání: 49.5 % závodu bude rozděleno mezi všechny investory, kteří se projektu účastní.
SOLARGROUP 49,5% Projektant 25,5% Management 25%
 • SOLARGROUP Investor projektu — 49.5%

Zájmy investorů v projektu zastupuje společnost SOLARGROUP.

Jedná se o mezinárodní finanční společnost, která se zabývá činností v oblasti crowdinvestingu. Díky mechanismu kolektivních investicí a široké partnerské sítě organizuje financování projektu Motory Dujunova.

SOLARGROUP je spoluzakladatelem společnosti s ručením omezeným SovElMaš s podílem 49,5%. Dále, po reorganizaci závodu na veřejnou akciovou společnost, budou podíly vyměněny za akcie SovElMaš

Oficiální stránky: solar.group

 • ASiPP Vývojáři — 25.5%

Držitelem technologie smíšeného vinutí Slavjanka je společnost s ručením omezeným ASiPP

Jedná se o vědeckou a výrobní společnost technického typu založenou v roce 2001. Zabývá se technologiemi pro úsporu energie, vývojem v oblasti plazmových technologií technologie sváření, zdrojů napájení a osvětlovací techniky. Právě společnost AsiPP vedla práci na motorech se Slavjankou před startem projektu.

Iniciátorem projektu je spoluzakladatel společnost SovElMaš.

Oficiální stránky: as-pp.ru

 • Management Investor projektu — 25%

Obchodní část

Část společnosti rozdělena mezi management odpovídajícím za propagaci technologie smíšeného vinutí Slavjanka a propagaci služeb společnosti SovElMaš.

 • SovElMaš Projekt propagace

Společnost SovElMaš byla vtvořena za účelem vytvoření zisku díky propagaci inovační technologie smíšeného vinutí Slavjanka

Úkoly, kterými se zabývá společnost SovElMaš: vývoj, zadání do výroby a uvedení na trh pro všechny sféry energeticky úsporných elektrických rotačních strojů s odstraněním z použití strojů, které již využily svůj zdroj.

Oficiální stránky: sovelmash.ru

Etapy rozvoje projektu

1. etapa. Aktivní start

Začátek: 1. června 2017

Úspěchy: Získané zdroje pro projekt přesáhly 50 mil. Rublů. Byly spouštěny oficiální stránky a osobní účet investora. Do projektu se připojilo téměř 10 tis. účastníků. V Moskvě byl otevřen showroom s kolo-motorem Dujunova pro hromadné seznámení s technologií.

Tým projektu připravil základ pro další růst: byla zahájena registrace Skupiny společností, podána žádost na umístění budoucího závodu ve speciální ekonomické zóně Technopolis Moskva, uhrazena záloha za první vybavení pro výrobu, vytvořeny první dohody o vývoji elektromotorů na objednávku.

Přečíst vše
2. etapa. Zahájení spolupráce se SEZ Technopolis Moskva

Začátek: 23. září 2017

Úspěchy: Projekt získal pozemek na území Alabuševo SEZ Technopolis Moskva. V důsledku rozšíření úkolů a řady zaměstnanců byly pronajaty dodatečné kancelářské prostory SovElMaš v Zelenohradu. Bylo zakoupeno panelové vybavení pro testování elektromotorů.

Tým inženýrů vyvinul motor pro jízdní kolo a motory pro elektronástroj. Dmitrij Dujunov vydal publikaci Smíšené vinutí elektrických strojů.

Přečíst vše
3. etapa. Růst počtu účastníků a investic, spouštění panelového vybavení

Začátek: 17. prosince 2017

Úspěchy: Projekt získal 200 mil. rublů investic, v osobním účtu se registrovalo 46 tis. účastníků. Po celém světě pracuje 915 partnerů projektu. Uživatelé každodenně dokončují 300 registrací v osobním účtu.

Březen 2018 byl rekordní z pohledu získaných investic. V SovElMaš byla zrealizována testovací laboratoř, bylo smontováno a zprovozněno panelové vybavení.

Přečíst vše
4. etapa. Technologie Dujunova se stává stále známější.

Začátek: 31. března 2018

Úspěchy: Projekt získal 300 mil. rublů investic. V osobním účtu se registrovalo 65 tis. Účastníků a partnerská síť čítá téměř 2000 partnerů.

Technologie Dujunova je zastoupena na veletrhu ve Skolkovo na Sturtup Village. Významný partner poskytl garanční dopis o dofinancování projektu a zaručil se za jeho úplnou realizaci. Pro regulaci vzájemných vztahů investora a společnosti byla vytvořena investiční smlouva. Na panelovém vybavení probíhají testování elektromotorů.

Přečíst vše
5. etapa. Rekordní objem investic a nové vybavení SovElMaš

Začátek: 7. července 2018

Úspěchy: Projekt spojil 80 tis. účastníků ze 116 zemí světa; srpen 2018 překonal další rekord v objemu získaných investic. V osobním účtu investora se objevila nová funkce.

V Číně záhajili v rámci sériové výroby prodej motoru DA-90S modernizovaného s pomocí technologie Dujunova, což významně ovlivnilo popularizaci projektu. Sériová výroba motorů byla organizována společností ASPP Weihai Technology pod vedením Viktora Arestova, držitele licence ASiPP a partnera projektu.

Pravidelná živá setkání s investory a dalšími lidmi zajímajícími se o technologii a investice probíhají v různých městech. Je otevřena provozní kancelář týmu SOLARGROUP ve městě Chimki v Moskevské oblasti.

V laboratoři bylo instalováno laserové vybavení. Nyní kapacita společnosti SovElMaš umožňuje provádět celý cyklus prací: od zpracování technického zadání do výroby, testování a certifikace motorů se Slavjankou.

Přečíst vše
7. etapa. Rezidentství ve SEZ Technopolis Moskva a mezinárodní konference.

Začátek: 11. října 2018

Úspěchy: 15. února 2019 společnost SovElMaš oficiálně získala status rezidenta speciální ekonomické zóny a získala půdu pro výstavbu inovačního centra na pozemku Alabuševo. Smlouva mezi SovElMaš a SEZ Technopolis Moskva byla podepsána na Ruském investičním fóru v Soči. Probíhá aktivní příprava dokumentů pro zahájení stavby.

První série motorů DA-90S byla doručena do Moskvy z Číny. Společnost Motorized systems se stala dealerem AS&PP pro prodej motorů DA-100S a DA-90S v Rusku. V laboratoři SovElMaš spustili nové oddíly: odlévací a pro vytváření vakua. Probíhá testování motorů a řídicích jednotek.

16. února 2019 proběhla první mezinárodní konference projektu v Moskvě, kterou navštívilo více než 500 lidí z 11 zemí světa.

Přečíst vše
9. etapa. Příprava na výstavbu inovačního centra a první národní zastoupení projektu.

Začátek: 1. března 2019

Úspěchy: Smlouva o nájmu pozemku na území Alabuševo byla předána na státní registraci. Byly podepsány smlouvy se SEZ Technopolis Moskva a generálním dodavatelem akciovou společností BLOCK na výstavbu projekční a konstrukční kanceláře (PKK). Byl vytvořen návrh inovačního centra s vizualizací exteriéru a interiéru. V Zelenohradu bylo vytvořeno oddělení hrubé stavby pro kontrolu stavebních prací.

Byl vytvořen první motor třídy IЕ3 v korpusu IЕ1. Byly dokončeny práce na vytvoření technických podmínek na 7500 modelů průmyslových elektromotorů od velikosti 52 do 132. SovElMaš úspěšně absolvovala auditní kontrolu.

8. června bylo v Paříži otevřeno první národní zastoupení projektu: SOLARGROUP oficiálně přechází na mezinárodní úroveň.

Přečíst vše
10. etapa. Rozšíření mezinárodní geografie a atestace laboratoře SovElMaš

Začátek: 25. června 2019

Úspěchy: Byly otevřeny ještě 3 národní zastoupení projektu: v Abidžanu, Hamburgu a Sofii. Byly spuštěny stránky SovElMaš v ruštině. Smlouva o nájmu pozemku pro výstavbu PKK se SEZ Technopolis Moskva byla registrována ve státním rejstříku, byly zahájeny přípravené práce na pozemku.

Testovací panel SovElMaš prošel atestací a může oficiálně provádět měření.

V laboratoři instalovali nový zatěžkávací panel a pro odlévací oddíl byl zakoupen granulátor. Byla zahájena výroba první série řídicích jednotek. V Číně a Rusku probíhají testování motorů DA-100S.

Přečíst vše
11. etapa. Vstup na asijské trhy a investiční boom

Začátek: 1. října 2019

Úspěchy: Otevřena národní zastoupení ve třech zemích: Indii, Vietnamu a Maďarsku. Konferenci v Novém Dillí navšítvilo 1000 lidí a stala se vůbec největší v historii projektu. Osobní účet nyní funguje ve 20 jazycích a investoři mohou získat poštou balíček dokumentů s podpisem ředitele SOLARGROUP a razítkem.

Společnost ASPP Weihai Technology spustila řadu nových projektů v Asii s použitím motorů Dujunova: výroba elektromotorcyklů a skútrů v Jižní Koreji, vybavení dieselových člunů elektrickým pohonem se solárními panely v Thajsku, vývoj elektrických tuktuků se solárními bateriemi v Indii.

V SovElMaš byly úspěšně provedena testování energetické účinnosti modernizovaných motorů v korpusu IE1 vykázaly třídy IE3 a IE4. V laboratoři instalovali nový lis pro sestavování a lisování statorů do korpusu a rastrový laser na gravírování součástek. Dujunov získal patent na nový unikátní vynález, který nemá ve světě obdoby: energeticky úsporný obrácený asynchronní motor.

Přečíst vše
12. etapa. Výroba první série motorů a otevření první zahraniční kanceláře

Začátek: 31. prosince 2019

Úspěchy: Společnost SovElMaš vyrobila první sérii tažných motorů o velikosti 100 a třídě ochrany IP65. Událost lze nazvat historickým momentem: jední se o první elektromotory se smíšeným vinutím Slavjanka vyvinuté od nuly na světě.

Ke státní expertize byl podán architektonický a stavební projekt inovačního centra SovElMaš. Po dokončení kontroly bude zahájeno jeho výstavba.

Byla otevřena první zahraniční kancelář projektu ve Vietnamu a také národní zastoupení v Chorvatsku a Senegalu. Proběhly mezinárodní konference v Záhřebu a Dakaru. Proběhla aktualizace osobního účtu investora: byl vylepšen design a navigace, byly doplněny nové možnosti - dvojitá platba a předčasná úhrada splátkového kalendáře.

Přečíst vše
13. etapa.

Začátek: 1. dubna 2020

Společnost SovElMaš pokračuje ve vývoji a testování nových motorů se smíšeným vinutím typu Slavjanka. Architektonický a stavební projekt inovačního centra prochází státní expertizou.

Proběhla oficiální registrace ochranné známky SovElMaš. Získali jsme odpovídající osvědčení. Ochranná známka na produkci zajišťuje rozpoznatelnost výrobků SovElMaš a garantuje zákazníkům jejich pravost.

V režimu online každý týden probíhají prezentace projektu v různých zemích.

Sledujte vývoje projektu v části Novinky osobního účtu. - https://reg.solargroup.pro/news/posts

Přečíst vše
14. etapa

Začátek: 6. srpna 2020

Úspěchy 14. etapa byla jednou z nejvýznamnějších v historii projektu.

15. října Výbor státního stavebního dozoru města Moskvy vydal společnosti SovElMaš stavební povolení na výstavbu projekční a konstrukční technologickou kancelář. Pro jeho získání byl během několika let dokončen obrovský objem přípravných prací. Projekt PKTK prošel mnoha expertizami v různých státních institucích. Právě povolení ke stavbě odstartovalo stavební práce na území SEZ Technopolis Moskva.

Byl představen nový generální dodavatel stavby PKTK SovElMaš. Je jím ruská společnost HAKA Moscow a subdodavatelem je společnost Astron.

Na podzim 2020 byla na pozemku SovElMaš v Alabuševu dokončena vvýstavba stavebního zázemi odpovídajícího současným standardům bezpečnosti práce - byly vytvořeny veškeré podmínky pro pohodlnou práci a odpočinek odborníků. Na pozemku bylo vytvořeno mnoho dočasných komunikací: zásobování vodou a elektřinou, kanalizace.

Na závodě Astron v Jaroslavli byla částečně vystavěna kovová kostra budoucího PKTK. Jakmile budou vyrobeny všechny součástky, budou odeslány na pozemek SovElMaš, kde bude zahájena instalace kovové kostry smontováním. Dodatečná kalibrace nebude nutná, jelikož konstrukce jsou vyrobeny na závodě s vysokou přesností.

Veškeré stavební práce na PKTK probíhají v úplném souladu s předběžným harmonogramem.

Přečíst vše
15. etapa. Výstavba budovy PKTK SovElMaš

Начало: 31 декабря 2020 года.

По графику продолжается строительство проектно-конструкторского технологического бюро «СовЭлМаш». В Китае закуплено оборудование для создания автоматизированной линии по производству двигателей со «Славянкой» в будущем ПКТБ.

Společnost SovElMaš pokračuje ve vývoji a testování nových motorů se smíšeným vinutím typu Slavjanka.

V režimu online každý týden probíhají prezentace projektu v různých zemích.

Следите за развитием проекта ежедневно в разделе «Новости» личного кабинета - {link}

Přečíst vše
14. - 20. etapa

V závěrečných investičních etapách bude projekt Motory Dujunova i nadále plnit úkoly nutné pro úspěšnou komercializaci technologie smíšeného vinutí Slavjanka. :

 • výstavba inovačního centra SovElMaš a jeho zprovoznění,
 • nákup vybavení potřebného pro fungování společnosti a jeho instalace v prostorách SovElMaš
 • vývoj motorů,
 • nábor zaměstnanců,
 • získání nových patentů,
 • uzavření nových smluv s objednateli motorů.
Přečíst vše

Naše úspěchy

Co už bylo dokončeno ze získaných investic?
Moderní laboratoř

Laboratoř SovElMaš je srdcem projektu, kde inženýři každý den provádějí práce na nových elektromotorech a také zdokonalují technologii smíšeného vinutí Slavjanka.

V laboratoři bylo instalováno nejmodernější vybavení, včetně měřicích (metrologických) a testovacích. Umožňuje provádět testování a zkoumání elektromotorů se Slavjankou a předvádět jejich výhody oproti konkurenci.

Vybavení laboratoře SovElMaš absolvovalo státní atestaci a kontrolu, proto výsledky, které společnost zaznamenala, jsou nyní zřejmé celému světu.

Stáhnout osvědčení
Testovací oddíl

Testovací oddíl je místem, kde již dnes společnost SovElMaš může vyrábět testovací vzorky a jednotlivé součástky elektromotorů se smíšeným vinutím Slavjanka.

Společnost samostatně vyrábí kritické součástky elektromotorů. Tento přístup umožňuje nepředávat plány unikátních výrobků závodům, což snižuje riziko úniku informací.

Odlévací oddíl

V odlévacím oddílu SovElMaš se provádí vakuové odlévání pod tlakem a vyrábí se nestandardní součástky výrobků. Funguje zde odlévací stanice, granulátor, indukční ohřívač a muflová pec.

Vakuové odlévání pod tlakem umožňuje získat odlitky ve vysoké kvalitě.

Navíjecí oddíl

V oddílu se nachází stůl pro navíjení, navíjecí stroj a také další vybavení nutné pro automatizované navíjení sekcí elektromotoru.

Základem příslušenství pro vinutí sekcí se vyrábí s použitím dodatečných technologií na vlastní 3D tiskárně a neustále se zdokonaluje.

Kromě toho byl dokončen i další velký kus práce
 • Získány nové
  patenty
 • Vyvinuty nové elektromotory
 • Uzavřeny smlouvy s budoucími klienty
 • Získána podpora na státní úrovni
 • Zahájena malosériová výroba motorů se Slavjankou
 • Vypracována vlastní řídicí jednotka
 • Připravena technická dokumentace

Historie výstavby inovačního centra sovElMaš

Sledujte každý pokrok ve výstavbě
Podpis smlouvy na pronájem pozemku se SEZ Technopolis Moskva pro výstavbu inovačního centra SovElMaš. Registrace smlouvy ve státním registru.
Duben 2019
Historie výstavby závodu
Podpis třístranné dohody mezi společností SovElMaš, technickým zákazníkem SEZ Technopolis Moskva a generálním dodavatelem výstavby inovačního centra..
Červen 2019
Historie výstavby závodu
Příprava pozemku pro výstavbu, vystavění ohrazení.
Srpen 2019
Historie výstavby závodu
Instalace informačního banneru
Září 2019

Dokumenty

Všechny dokumenty si můžete zkontrolovat v nezávislých zdrojích

Média o projektu

Mnohé uznávané publikace si všimli projektu