СовЭлМашi innovatsioonikeskus

Koht, kus sünnib tulevik

Projekti
eesmärk

Slavjanka tehnoloogia maailmaturul kommertsialiseerimiseks plaanitakse СовЭлМашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamist.

Siin hakkab Dmitri Dujunovi meeskond arendama erineva keerukusastmega ja otstarbega Slavjanka tehnoloogiaga elektrimootoreid, lähtudes kliendi soovidest ja vajadustest.

Dujunovi mootorid

Ehituskoht

Tehnopolis "Moskva" erimajandustsoon

2019. aastal avaldas Moskva valitsus uuenduslikule projektile oma toetuse, tunnistades selle olulisust ja aktuaalsust. Selle tulemusena omistati СовЭлМашi ettevõttele Tehnopolis "Moskva" erimajandustsooni residendi staatus ja eraldati Alabuševo platsil maakrunt edasise väljaostuvõimalusega, projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamiseks.

Riik avaldab СовЭлМашile ka muudmoodi toetust: maksusoodustused, infrastruktuur (kommunikatsioonid, auto- ja raudteed), juurdepääs vabale tollitsoonile. Nii areneb innovaatiline äritegevus optimaalsetes tingimustes.

Allalaadida residendi tunnistus

Kuidas hakkab teenima СовЭлМашi ettevõte?

Tõhusate elektrimootorite arendamine Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogia kasutamisega on põhisuund, millega hakkab teenima oma kasumit СовЭлМашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo.

Innovatsioonikeskuse klientideks saavad elektrisõidukite, tööpinkide, seadmete ja kodumasinate tootjad, tehased, sõjaväe-, lennundus- ja tööstusettevõtted. СовЭлМашi meeskond saab arendada erineva valdkonna elektrimootoreid.

Mootori arendusteenuste keskmine hind algab 30 miljonist dollarist ja sõltub toote kasutusvaldkonnast, gabariitidest ja keerukusest. СовЭлМашi meeskond on võimeline täitma kolm tellimust aastas. Ettevõte tegeleb juba täna potentsiaalsete klientide otsinguga ja koostöölepingute sõlmimisega.

Dujunovi mootorid
 • Kliendi pöördumine СовЭлМашi
 • Elektrimootori projekteerimine
 • Kliendile mootori dokumentatsiooni üleandmine

Lisateave tööetappide kohta СовЭлМашi ametlikul veebilehel

Hakake СовЭлМашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo
kaasomanikeks

Täna võivad kõik soovijad saada Dujunovi mootorid investoriks ja osaluse tulevases innovaatilises ettevõttes: 49,5% ettevõttest jaotatakse kõigi projektiga liitunud investorite vahel.
SOLARGROUP 49,5% Arendajad 25,5% Juhtkond 25%
 • SOLARGROUP Projekti investor - 49,5%

Projekti investorite huve esindab SOLARGROUPi ettevõte.

See on ühisrahastuse valdkonnas tegutsev rahvusvaheline finantsettevõte. Tänu kollektiivsele investeerimismehhanismile ja ulatuslikule partnerlusvõrgule korraldab see Dujunovi mootorid projekti finantseerimist.

SOLARGROUPi ettevõte on СовЭлМашi kaasasutaja, millel on 49,5% suurune osalus. Tulevikus, kui ettevõte reorganiseeritakse avatud aktsiaseltsiks, vahetatakse osakud СовЭлМашi aktsiate vastu.

Ametlik veebileht: solar.group

 • ASIPP Arendajad - 25,5%

Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogia omanikuks on ASiPP ettevõte.

See on 2001. aastal asutatud teadus- ja tootmisettevõte, mis tegeleb tehnika juurutamisega. Toimetab energiasäästlike tehnoloogiatega, plasmatehnoloogia valdkonna arendustöödega, keevitustehnoloogiaga, toiteallikatega ja valgustustehnikaga. Justnimelt ASiPP ettevõte oli see, mis tegi tööd Slavjankaga mootoriga enne projekti käivitamist.

Projekti algataja, СовЭлМашi kaasasutaja.

Ametlik veebileht: as-pp.ru

 • Juhtkond Projekti investor — 25%

Kommertsblokk.

Osa ettevõttest jaotatakse juhtkonna vahel, kes vastutab Slavjanka kombineeritud mähistega tehnoloogia kommertsialiseerimise ja СовЭлМашi ettevõtte teenuste edendamise eest.

 • СовЭлМаш Kommertsialiseerimisprojekt

СовЭлМашi ettevõte on loodud kasumi teenimise eesmärgil uuendusliku Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogia kommertsialiseerimisega.

Ülesanded, mida lahendab СовЭлМашi ettevõte: eriotstarbeliste energiatõhusate pöörlevate elektrimasinate arendamine, tootmine ja kasutuselevõtt, oma ressurssi ära kasutatud masinate kasutusest tagasikutsumine.

Ametlik veebileht: sovelmash.ru

Projekti arenguetapid

1. etapp. Aktiivne algus

Alguskuupäev: 1. juuni 2017

Saavutused: kaasatud investeeringute summa ületas 50 miljonit rubla. Käivitati ametlik veebileht ja investorikonto. Projektiga on liitunud peaaegu 10 000 inimest. Moskvas avati Dujunovi mootor-ratta näitusesaal, mille eesmärgiks on tehnoloogia tutvustamine.

Projektimeeskond loob tugeva vundamendi edasiseks kasvuks: alustati ettevõtete registreerimist, esitati Tehnopolis "Moskva" erimajandustsoonis ettevõtte ehituspäring, tehti sissemaks esimeste tootmisseadmete ostmiseks, sõlmiti esimesed kokkulepped eritellimusel elektrimootorite arendamiseks.

Lugeda kogu teksti
2. etapp. Koostöö Tehnopolis "Moskva" erimajandustsooniga

Alguskuupäev: 23. september 2017

Saavutused: Projekt sai Tehnopolis "Moskva" erimajandustsoonil, Alabuševo platsil ühe maatüki omanikuks. Seoses СовЭлМашi tööülesannete ja töötajate arvu kasvuga renditi Zelenogradis täiendavad kontoriruumid. Elektrimootorite katsetamiseks osteti stendiseadmed.

Inseneride meeskond arendas veermikualuse mootori ja elektritööriista mootorid. Dmitri Dujunov andis välja teatmiku "Elektrimasinate kombineeritud mähised"

Lugeda kogu teksti
3. etapp. Investeeringute ja liikmete arvu kasv, katsestendi käivitamine

Alguskuupäev: 17. detsember 2017

Saavutused: Projekt on kaasanud 200 miljonit rubla, investorikontol registreerus 46 000 inimest. Maailmas teeb tööd 915 projektipartnerit. Investorikontol tehakse 300 registreerimist päevas.

2018. aasta märts kujunes investeeringute kaasamise rekordkuuks. СовЭлМашis alustas tööd katselabor, käivitati ja monteeriti stendiseadmeid.

Lugeda kogu teksti
4. etapp. Dujunovi tehnoloogia kogub populaarsust

Alguskuupäev: 31. märts 2018

Saavutused: Projekti kaasati 300 miljonit rubla. Investorikontol registreerus 65 000 inimest, partnerlusvõrgus on peaaegu 2000 partnerit.

Dujunovi tehnoloogiat esitleti Sturtup Village näitusel Skolkovos. Suurpartner väljastas garantiikirja, mis garanteerib projekti lisafinantseerimise, ja võttis enda peale käendaja rolli. Investori ja ettevõtte suhete reguleerimiseks võeti kasutusele investeerimisleping. Katsestendil jätkatakse elektrimootorite katsetega.

Lugeda kogu teksti
5. etapp. Investeeringute rekordarv ja СовЭлМашi uued seadmed

Alguskuupäev: 7. juuli 2018

Saavutused: Projekt on ühendanud 80 000 inimest 116 maailma riigist. 2018. aasta augustis purustati järjekordne investeeringute kaasamise rekord. Investorikontol on uus kujundus.

Hiinas alustati seeriatootmises oleva Dujunovi tehnoloogial moderniseeritud DA-90S mootori müügiga, mis mõjus positiivselt projekti populariseerimisele. Mootorite seeriatootmist korraldas Viktor Arestovi ettevõte ASPP Weihai Technology, mis on ASiPP litsentsiaat ja projekti partner.

Erinevates linnades toimuvad regulaarsed kohtumised investorite ja inimestega, kes tunnevad huvi tehnoloogia ja investeerimise vastu. Avati SOLARGROUPi meeskonna kontor Himkis, Moskva oblastis.

Laboris paigaldati laserseadmed. Nüüd on СовЭлМашil olemas võimsused, mis võimaldavad kogu töötsükli teostamist: alates tehnilistest ülesannetest kuni Slavjankaga mootorite katsete ja sertifitseerimiseni välja.

Lugeda kogu teksti
7. etapp. Tehnopolis "Moskva" erimajandustsooni residentsus ja rahvusvaheline konverents

Alguskuupäev: 11. oktoober 2018

Saavutused: 15. veebruaril 2019 aastal sai СовЭлМашi ettevõttest erimajandustsooni ametlik resident ja Alabuševo platsil maatüki omanik, kuhu tulevikus ehitakse innovatsioonikeskus. СовЭлМашi ettevõte ja Tehnopolis "Moskva" erimajandustsooni esindajad allkirjastasid lepingu Venemaa investeerimisfoorumil Sotšis. Käimas aktiivne ehitusdokumentide ettevalmistamine, et saaks alustada ehitustöödega.

Hiinast saabus DA-90S mootorite esmapartii. Motorized systems ettevõttest sai AS&PP edasimüüja, kes tegeleb DA-100S ja DA-90S mootorite müügiga Venemaal. СовЭлМашi laboris käivitati uued valu- ja vaakumseaded. Mootorid ja kontrollerid läbivad katseid.

16. veebruaril 2019. aastal toimus Moskvas projekti esimene rahvusvaheline konverents, mida külastas 500 inimest 11 maailma riigist.

Lugeda kogu teksti
9. etapp. Ettevalmistused innovatsioonikeskuse ehitamiseks ja projekti esimese rahvusesinduse avamine

Alguskuupäev: 1. märts 2019

Saavutused: Saadeti taotlus Alabuševo platsi rendilepingu registratreerimiseks. Tehnopolis "Moskva" erimajandustsoon ja AO BLOCK alltöövõtja allkirjastasid projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehituslepingud. Töötati välja tulevase innovatsioonikeskuse disainiprojekt koos välis- ja sisedisaini visualiseerimisega. Zelenogradis moodustati kapitaalehituse osakond ehitustööde järelevalve teostamiseks.

IE1 korpuses arendati esmakordselt IE3 energiatõhususe klassiga mootor. Loodi tehniliste tingimused 7500le üldtööstuslikule 52–132-gabariitidega elektrimootorile. СовЭлМашi auditikontrolli oli edukas.

8. juunil avati Pariisis projekti esimene rahvusesindus: SOLARGROUP sisenes ametlikult rahvusvahelisele areenile.

Lugeda kogu teksti
10. etapp. Rahvusvahelise geograafilise ulatuse laiendamine ja СовЭлМашi labori atesteerimine

Alguskuupäev: 25. juuni 2019

Saavutused: Avati kolme uut rahvusesindust Abidjanis, Hamburgis, Sofias. Käivitati СовЭлМашi ametlik venekeelse veebileht. Rosreestris registreeriti Tehnopolis "Moskva" erimajandustsoonis plaanitava innovatsioonikeskuse maa rendileping, platsil alustati ettevalmistustöödega.

СовЭлМашi katsestend läbis riikliku atesteerimise ja sai ametliku loa mõõtmiste teostamiseks.

Laborisse paigaldati uus koormusstend, valukotta osteti granuleerimisseade. Käivitati kontrollerite esimese paigalduspartii tootmine. DA-100S mootorite katsed Hiinas ja Venemaal.

Lugeda kogu teksti
11. etapp. Aasia turule sisenemine ja investeerimisbuum

Alguskuupäev: 1. oktoober 2019

Saavutused: Rahvusesinduste avamine Indias, Vietnamis ja Ungaris. New Delhis toimunud konverentsile kogunes 1000 inimest, mis on projekti ajaloo suurim külastatavus. Investorikonto on saadaval 20 keeles. Investorid saavad postiga tellida SOLARGROUPi dokumendipaketi, millel on juhi allkiri ja pitsat.

ASPP Weihai Tehnology ettevõte käivitas Aasias mitu Dujunovi mootoreid puudutavat projekti: Lõuna-Koreas elektrimootorrataste ja -rollerite tootmine, Tais päikesepaneelidega diiseplaatide moderniseerimine, Indias päikesepatareidel töötavate elektriliste tuk-tukide arendamine.

IE1 korpuses moderniseeritud mootorid läbisid СовЭлМашis energiatõhususe katsed, näidates IE3 ja IE4 energiatõhususe klassi näitajaid. Laborisse paigaldati uus pressmasin, staatorite kokkupanekuks ja korpustesse pressimiseks, ning rasterlaser, detailide graveerimiseks. Dujunov sai patendi unikaalsele leiutisele, millel puuduvad maailmas analoogid – energiatõhusale pööratud asünkroonmasinale.

Lugeda kogu teksti
12. etapp. Esimese mootoripartii lansseerimine ja esimese välismaa kontori avamine

Alguskuupäev: 31. detsember 2019

Saavutused: СовЭлМашi ettevõte lansseeris oma esimese 100-gabariitsete IP65 kaitseklassiga veomootorite partii. Seda võib nimetada ajalooliseks sündmused: need on maailma esimesed, nullist arendatud ja toodetud Slavjankaga kombineeritud mähistega elektrimootorid.

СовЭлМашi innovatsioonikeskuse arhitektuuri- ja ehitusprojekti edastati riiklikusse ekspertiisi. Pärast kontrolli läbimist alustatakse ehitustöödega.

Avati projekti esimene välismaine kontor Vietnami ja rahvusesindused Horvaatias ja Senegalis. Toimusid rahvusvahelised konverentsid Zagrebis ja Dakaris. Investorikonto läbis uuenduskuuri: täiustati kujundus ja navigeerimine, lisati uued võimalused - topeltmakse ja järelmaksu ennetähtaegne tagastamise funktsioonid.

Lugeda kogu teksti
13. etapp.

Alguskuupäev: 1. aprill 2020.

СовЭлМашi ettevõte jätkab uute Slavjanka kombineeritud mähistega mootorite arendamise ja katsetamisega. Innovatsioonikeskuse arhitektuuri- ja ehitusprojekt läbis riikliku ekspertiisi.

СовЭлМашi kaubamärk oli ametlikult registreeritud, millele väljastati vastav tunnistus. Kaubamärk muudab СовЭлМашi tooted äratuntavaks ja garanteerib tarbijatele originaaltoote.

Projekti esitlused rrinevate riikide elanikele toimuvad veebiformaadis iganädalaselt.

Olge kursis projekti igapäevaste uudistega investorikonto alajaotises "Uudised" - https://reg.solargroup.pro/news/posts

Lugeda kogu teksti
14. etapp.

Alguskuupäev: 6. august 2020.

Saavutused. 14. etapp on projekti ajaloo olulisim etapp.

15. oktoobril väljastas Moskva riiklik ehitusjärelevalve komitee СовЭлМашi ettevõttele projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitusluba. Selle saamiseks nähti mitu aastat tohutut vaeva ja tehti ära suurel hulga ettevalmistustöid. Projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo projekt oli läbinud erinevate riigiasutuste ekspertiise. Just ehitusluba käivitas ehitustööd Tehnopolis "Moskva" erimajandustsooni territooriumil.

Kuulutati välja СовЭлМашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo uus peatöövõtja. Väljavalituks osutus Venemaa ettevõte HAKA Moscow, alltöövõtjaks — Astron ettevõte.

2020. aasta sügisel lõpetati СовЭлМашi Alabuševo platsil ehituslinnaku rajamine, mis vastab tänapäeva töökaitsestandarditele — siin on loodud vajalikud tingimused mugavaks töötamiseks ja puhkamiseks. Krundile tehti betoonplaatidest ajutised teed, rajati ajutised kommunikatsioonid: vee- ja elektrivarustus, kanalisatsioon.

Astroni Jaroslavli tehases on osaliselt valmis projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo metallkarkass. Kui kõik detailid saavad valmis, saadetakse need СовЭлМашi ehitusplatsile, kus alustatakse metallkarkassi poltmeetodil kokkupanekut. Täiendav reguleerimine pole vajalik, kuna tehases pööratakse detailide tootmisel suurt tähelepanu nende täpsusele.

Projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitustööd toimuvad esmase graafiku järgi.

Lugeda kogu teksti
15. etapp. Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamine

Начало: 31 декабря 2020 года.

По графику продолжается строительство проектно-конструкторского технологического бюро «СовЭлМаш». В Китае закуплено оборудование для создания автоматизированной линии по производству двигателей со «Славянкой» в будущем ПКТБ.

СовЭлМашi ettevõte tegutseb edasi uute Slavjanka kombineeritud mähistega mootorite arendamise ja katsetamise kallal.

Projekti esitlused rrinevate riikide elanikele toimuvad veebiformaadis iganädalaselt.

Следите за развитием проекта ежедневно в разделе «Новости» личного кабинета - {link}

Lugeda kogu teksti
14.-20. etapid

Viimastel investeerimisetappidel jätkab Dujunovi mootorid projekt oma ülesannete lahendamist, mis on vajalikud Slavjanka kombineeritud mähisttehnoloogia edukaks kommertsialiseerimiseks. :

 • СовЭлМашi innovatsioonikeskuse ehitamine ja käivitamine,
 • ettevõtte tegevuseks vajalike seadmete ostmine ja СовЭлМашi ruumide varustamine,
 • mootorite arendamine,
 • personali palkamine,
 • uute patentide saamine,
 • uute lepingute sõlmimine mootorite tellijatega.
Lugeda kogu teksti

Meie saavutused

Mida on ära tehtud ligimeelitatud investeeringute eest?
Kaasaegne labor

СовЭлМашi labor on projekti süda, kus ettevõtte insenerid töötavad uute elektrimootorite kallal ja täiustavad Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogiat.

Laborisse on paigaldatud esmaklassilised seadmed, nende hulgas mõõteseade (metroloogiline) ja katseseade. Sellega saab teostada Slavjankaga elektrimootorite katseid ja uuringuid, tuues välja nende eeliseid konkurentide ees.

СовЭлМашi laboriseadmed on läbinud riikliku atesteerimise ja kontrolli, ettevõtte katsetulemused on aktepteeritavad kogu maailmas.

Sertifikaadi allalaadimine
Katseala

Katseala on koht, kus saab СовЭлМашi meeskond toota juba täna Slavjanka kombineeritud mähistega elektrimootorite katseeksemplare ja üksikuid partiisid.

Ettevõte toodab ise elektrimootorite kriitilisi elemente. Sellise lähenemisega säilitatakse unikaalsete toodete joonised, edastamata neid kolmandatele osapooltele ja vähendades teabe leket.

Valukoda

СовЭлМашi valukojas toimub surve all vaakumvalu ja ebastandardsete detailide loomine. Siin töötab valuseade, granuleerimisseade, vakumeerimisseade, induktsioonkütteseade ja muhvelahi.

Vaakumvaluga toodetakse surve all kõrgekvaliteedilisi valandeid.

Mähkimistsehh

Tsehhis on mähkimislaud, mähkimismasin ja muud seadmed, mis on vajalikud elektrimootori sektsioonide automatiseeritud mähkimiseks.

Sektsioonide mähkimiseks vajalik rakistuste alus valmistatakse aditiivsete tehnoloogiatega oma 3D-printeril ja pidevalt täiustatakse.

Paljude muude mahukate tööde teostamine
 • Uute patentide
  saamine
 • Uute elektrimootorite arendamine
 • Tulevaste klientidega lepingute sõlmimine
 • Riigilt toetuse saamine
 • Slavjankaga mootorite väikeseeriatootmine korraldamine
 • Oma kontrolleri arendamine
 • Tehnilise dokumentatsiooni koostamine

СовЭлМашi innovatsioonikeskuse ehitusajalugu

Jälgige ehitustööde käiku
Tehnopolis "Moskva" erimajandustsooniga maa rendilepingu sõlmimine СовЭлМашi innovatsioonikeskuse ehitamiseks, selle registreerimine Rosreestris.
Aprill 2019
Ettevõtte ehitusajalugu
Innovatsioonikeskuse kolmepoolse ehituslepingu allkirjastamine СовЭлМашi ettevõtte, tehnilise tellija Tehnopolis "Moskva" erimajandustsooni ja peatöövõtja vahel.
Juuni 2019
Ettevõtte ehitusajalugu
Ehitusplatsi ettevalmistus, piirete paigaldamine.
August 2019
Ettevõtte ehitusajalugu
Infotahvli paigaldamine.
September 2019

Dokumendid

Kõik dokumendid on kontrollitavad sõltumatutes allikates

Meedia projektist

Projektile on pööranud tähelepanu paljud rahvusvaheliselt mainekad väljaanded.