Совэлмашi innovatsioonikeskus

Koht, kus sünnib tulevik

Projekti
eesmärk

Slavjanka tehnoloogia maailmaturul kommertsialiseerimiseks plaanitakse Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamist.

Siin hakkab Dmitri Dujunovi meeskond arendama erineva keerukusastmega ja otstarbega Slavjanka tehnoloogiaga elektrimootoreid, lähtudes kliendi soovidest ja vajadustest.

Dujunovi mootorid

Ehituskoht

Tehnopolis "Moskva" erimajandustsoon

2019. aastal avaldas Moskva valitsus uuenduslikule projektile oma toetuse, tunnistades selle olulisust ja aktuaalsust. Selle tulemusena omistati Совэлмашi ettevõttele Tehnopolis "Moskva" erimajandustsooni residendi staatus ja eraldati Alabuševo platsil maakrunt edasise väljaostuvõimalusega, projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamiseks.

Riik avaldab Совэлмашile ka muudmoodi toetust: maksusoodustused, infrastruktuur (kommunikatsioonid, auto- ja raudteed), juurdepääs vabale tollitsoonile. Nii areneb innovaatiline äritegevus optimaalsetes tingimustes.

Allalaadida residendi tunnistus

Kuidas hakkab teenima Совэлмашi ettevõte?

Tõhusate elektrimootorite arendamine Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogia kasutamisega on põhisuund, millega hakkab teenima oma kasumit Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo.

Innovatsioonikeskuse klientideks saavad elektrisõidukite, tööpinkide, seadmete ja kodumasinate tootjad, tehased, sõjaväe-, lennundus- ja tööstusettevõtted. Совэлмашi meeskond saab arendada erineva valdkonna elektrimootoreid.

Mootori arendusteenuste keskmine hind algab 30 miljonist dollarist ja sõltub toote kasutusvaldkonnast, gabariitidest ja keerukusest. Совэлмашi meeskond on võimeline täitma kolm tellimust aastas. Ettevõte tegeleb juba täna potentsiaalsete klientide otsinguga ja koostöölepingute sõlmimisega.

Dujunovi mootorid
 • Kliendi pöördumine Совэлмашi
 • Elektrimootori projekteerimine
 • Kliendile mootori dokumentatsiooni üleandmine

Lisateave tööetappide kohta Совэлмашi ametlikul veebilehel

Hakake Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo
kaasomanikeks

Täna võivad kõik soovijad saada Совэлмашi projekti investoriteks ja osaluse tulevases innovaatilises ettevõttes: 49,5% ettevõttest jaotatakse kõigi projektiga liitunud investorite vahel.
SOLARGROUP 49,5% Arendajad 25,5% Juhtkond 25%
 • SOLARGROUP Projekti investor - 49,5%

Projekti investorite huve esindab SOLARGROUPi ettevõte.

See on ühisrahastuse valdkonnas tegutsev rahvusvaheline finantsettevõte. Tänu kollektiivsele investeerimismehhanismile ja ulatuslikule partnerlusvõrgule korraldab see Dujunovi mootorid projekti finantseerimist.

SOLARGROUPi ettevõte on Совэлмашi kaasasutaja, millel on 49,5% suurune osalus. Tulevikus, kui ettevõte reorganiseeritakse avatud aktsiaseltsiks, vahetatakse osakud Совэлмашi aktsiate vastu.

Ametlik veebileht: solar.group

 • ASIPP Arendajad - 25,5%

Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogia omanikuks on ASiPP ettevõte.

See on 2001. aastal asutatud teadus- ja tootmisettevõte, mis tegeleb tehnika juurutamisega. Toimetab energiasäästlike tehnoloogiatega, plasmatehnoloogia valdkonna arendustöödega, keevitustehnoloogiaga, toiteallikatega ja valgustustehnikaga. Justnimelt ASiPP ettevõte oli see, mis tegi tööd Slavjankaga mootoriga enne projekti käivitamist.

Projekti algataja, Совэлмашi kaasasutaja.

Ametlik veebileht: as-pp.ru

 • Juhtkond Projekti investor — 25%

Kommertsblokk.

Osa ettevõttest jaotatakse juhtkonna vahel, kes vastutab Slavjanka kombineeritud mähistega tehnoloogia kommertsialiseerimise ja Совэлмашi ettevõtte teenuste edendamise eest.

 • Совэлмашi kommertsialiseerimisprojekt

СовЭлМашi ettevõte on loodud kasumi teenimise eesmärgil uuendusliku Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogia kommertsialiseerimisega.

Ülesanded, mida lahendab СовЭлМашi ettevõte: eriotstarbeliste energiatõhusate pöörlevate elektrimasinate arendamine, tootmine ja kasutuselevõtt, oma ressurssi ära kasutatud masinate kasutusest tagasikutsumine.

Ametlik veebileht: sovelmash.ru

Projekti arenguetapid

1. etapp

Alguskuupäev: 1. juuni 2017

Dujunovi mootorid projekti rahastamise alustamine.

Investorikonto käivitamine.

Dujunovi mootor-rattaga näitusesaali avamine Moskvas.

Avalduse sisseandmine Tehnopolis Moskva erimajandustsoonis tulevase ettevõtte rajamiseks.

Esimese investorite kohtumise toimumine.

Projekti 1. etapi lõpuks:

 • üle 50 000 000 ₽ kaasatuid investeeringuid,
 • 9705 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 2506 investorit.
Lugeda kogu teksti
2. etapp

Alguskuupäev: 23. september 2017

Совэлмашis elektrimootorite katsetamiseks vajalike stendiseadmete ostmine.

Elektritööriista veermiku mootori ja tavamootori arendamine.

"Elektrimasinate kombineeritud mähised" teatmiku avaldamine.

Projekti ametliku veebilehe käivitamine.

Projekti esimeste ingliskeelsete videote tootmine.

Projekti 2. etapi lõpuks:

 • 22 088 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 3660 investorit.
Lugeda kogu teksti
3. etapp

Alguskuupäev: 17. detsember 2017

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamiseks vajaliku asukoha kooskõlastamine Tehnopolis Moskva Alabuševo erimajandustsooni territooriumil.

Invaliidikärupuksuuri asünkroonsele mootor-rattale uue patendi saamine.

Labori ning mehhaanika- ja katsealade tarbeks uute ruumide rentimine.

Совэлмашis elektrimootorite katseteks vajalike stendiseadmete paigaldamine.

Tootmisalal uute seadmete paigaldamine: labori autotransformaator mootorite töövõimekuse hindamiseks.

Investorikontol verifitseerimisprotseduuri käivitamine.

Projekti 3. etapi lõpuks:

 • üle 200 000 000 ₽ kaasatuid investeeringuid,
 • 43 636 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 5083 investorit,
 • 720 aktiivset partnerit.
Lugeda kogu teksti
4. etapp

Alguskuupäev: 31. märts 2018

Katsestendil elektrimootorite katsetega alustamine.

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo projektidokumentatsiooni valmimine.

Совэлмашi uutes rendiruumides remondi lõpetamine.

Uute laboriseadmete ostmine: trei- ja freespink.

Slavjanka tehnoloogia esitlemine Startup Village näitusel Skolkovos.

Dujunovi mootorid projekti mitmekeelse YouTube'i kanali käivitamine.

Projekti 4. etapi lõpuks:

 • üle 300 000 000 ₽ kaasatuid investeeringuid,
 • 63 822 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 6105 investorit.
Lugeda kogu teksti
5. etapp

Alguskuupäev: 7. juuli 2018

Совэлмашi laboris uute laserseadmete paigaldamine ja käivitamine.

Совэлмашi ettevõtte arendatud kontrolleri testimine, millega näitavad mootorid maksimaalseid tulemusi.

Совэлмашi uute patendite saamine, mis tõstsid ettevõtte intellektuaalomandi väärtust.

SOLARGROUPi meeskonna operatiivkontori avamine Himki linnas, Moskva oblastis, kus alustas tööd tehnilise toe meeskond.

Projekti 5. etapi lõpuks:

 • 86 479 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 8241 investorit.
Lugeda kogu teksti
6. etapp

6. etapi eesmärkide täitmine õnnestus juba 5. etapil ning projekt alustas kohe 7. rahastamisetapiga.

7. etapp

Alguskuupäev: 11. oktoober 2018

Совэлмашi ettevõtte Tehnopolis Moskva erimajandustsooni residendi staatuse saamine.

Lepingute allkirjastamine Совэлмашi ettevõtte ja Tehnopolis Moskva erimajandustsooni vahel 2019. aasta investeerimisfoorumil Sotšis, Venemaal.

Совэлмашi uute seadmete käivitamine: valu- ja vaakumseade.

Elektritööriistale spetsialiseeritud asünkroonajami arendamisega alustamine, mis aitab ettevõttel kiiremini kasumisse jõuda.

Moskvas esimese rahvusvahelise konverentsi toimumine, mida külastas 500 inimest 11 riigist.

Projekti 7. etapi lõpuks:

 • 150 996 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 13 121 investorit.
Lugeda kogu teksti
8. etapp

8. etapi eesmärkide täitmine õnnestus juba 7. etapil ning projekt alustas kohe 9. rahastamisetapiga.

9. etapp

Alguskuupäev: 1. märts 2019

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamiseks vajaliku rendilepingu allkirjastamine Tehnopolis Moskva Alabuševo erimajandustsooni territooriumil.

Lepingute allkirjastamine Совэлмашi, peatöövõtja ja ehitustööde tehnilise tellija vahel.

Projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo disainiprojekti arendamine koos väli- ja sisedisaini visualiseerimisega.

Esimese IE3 energiatõhususe klassiga mootori arendamine IE1 korpuses.

Tehniliste tingimuste loomine 7500-le üldtööstuslikule 52–132-gabariitidega elektrimootori mudelile.

Совэлмашi rendipindadel mähkimisala loomine.

Laserseadmete ostmine, mida kasutatakse esimese üldtööstusliku paigaldusmootori partii tootmiseks.

Совэлмашi 2018. aasta audiitorkontrolli edukas läbimine.

SOLARGROUPi esimese rahvusesinduse avamine: 8. juuni 2019, Prantsusmaa.

Projekti 9. etapi lõpuks:

 • 169 942 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 15 012 investorit.
Lugeda kogu teksti
10. etapp

Alguskuupäev: 25. juuni 2019

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamiseks vajalike ettevalmistuste tegemine Alabuševo platsil.

Совэлмашi katsestendile ametliku loa saamine ja atesteerimise läbimine mõõtmiste teostamiseks.

Laborisse uue koormusstendi paigaldamine ja valukotta granuleerimisseade ostmine.

Совэлмашi ametliku venekeelse veebilehe käivitamine.

SOLARGROUPi ettevõttest sai Совэлмашi kaasasutaja.

Projekti tehnilise toe käivitamine saksa, prantsuse ja inglise keeles.

Moskvas teise SOLARGROUPi rahvusvahelise konverentsi korraldamine.

Открыты национальные представительства SOLARGROUP в трёх странах: Кот-д'Ивуаре, Германии и Болгарии, что увеличило поток инвестиций в проект.

Projekti 10. etapi lõpuks:

 • 186 160 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 18 008 investorit.
Lugeda kogu teksti
11. etapp

Alguskuupäev: 1. oktoober 2019

Совэлмашi uue patendi saamine energiatõhusa pöördasünkroonmasina loomiseks.

Совэлмашi laboris uute seadmete paigaldamine: pressmasin staatorite kokkupanekuks ja korpustesse pressimiseks ning rasterlaser detailide graveerimiseks.

Elektrimootorite katsetamine, mis kinnitasid Slavjanka mootorite kõrget energiatõhusust.

Investorikontol investorite ja partnerite dokumentide paberkandjal versioonide kättesaadavaks muutmine, koos templite ja allkirjadega.

SOLARGROUPi rahvusesinduste avamine kolmes riigis: Indias, Vietnamis ja Ungaris.

Projekti 11. etapi lõpuks:

 • 205 933 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 21 922 investorit,
 • 6830 aktiivset partnerit.
Lugeda kogu teksti
12. etapp

Alguskuupäev: 31. detsember 2019

Maailma esimeste nullist arendatud Slavjanka kombineeritud mähismootorite käivitamine. Selleks olid Совэлмашi ettevõtte IP65 kaitseklassiga 100-gabariitsed veomootorid.

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo arhitektuuri- ja ehitusprojekti edastamine riiklikusse ekspertiisi.

2019. audiitorkontrolli edukas läbimine, Совэлмашil ei tuvastatud ühtegi rikkumist.

SOLARGROUPi esimese välismaise kontori avamine Vietnamis.

SOLARGROUPi rahvusesinduste avamine Horvaatias ja Senegalis.

Projekti 12. etapi lõpuks:

 • 231 927 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 25 287 investorit.
Lugeda kogu teksti
13. etapp

Alguskuupäev: 1. aprill 2020.

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo projektdokumentatsiooni riikliku ekspertiisi läbimine. Selle edukaks läbimiseks kulus meeskonnal üle aasta vaevarikast tööd ja 4,5 kuud tulemuste ootamist.

Projektdokumentatsiooni kontrolli saatis samuti edu mitmes teises asutuses: Moskva arhitektuuri ja linnaplaneerimise komitees ja Rospotrebnadzoris.

Tehnopolis Moskva erimajandustsooni Совэлмашi platsile ehitussoojakute paigaldamisega alustamine.

Зарегистрирован товарный знак «Совэлмаш» и получено соответствующее свидетельство на него.

Совэлмашi elektrimootoritele esimese katseprotokolli valmimine, mis vastab viimastele GOSTidele, nõudmistele ja tehnilistele eeskirjadele. See on suurejooneline saavutus kogu Совэлмашi meeskonnale, mille kallal pingutati terve aasta.

Совэлмашi uute seadmete ostmine: kuivatuskapp lakiga immutatud mähiste kuivatamiseks. See parandas märkimisväärselt personali tootlikkust.

Совэлмашi laboris suurele koormusstendile uute mõõteseadmete paigaldamine. Sellel teostatakse kaitseid 112- ja 132-gabariitsete elektrimasinatele.

SOLARGROUP INVEST CONFERENCE 2020 esimese rahvusvahelise veebikonverentsi toimumine.

SOLARGROUPi rahvusesinduse avamine Beninis.

Projekti 13. etapi lõpuks:

 • 253 983 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 29 069 investorit.
Lugeda kogu teksti
14. etapp

Alguskuupäev: 6. august 2020.

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitusloa saamine Moskva riiklikult ehitusjärelvalve komiteelt.

Projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo uue peatöövõtja määramine: HAKA Moscow.

Совэлмашi platsil ehitussoojakute paigaldamise lõpetamine, betoonplaatidest ajutiste teede ja ajutiste kommunikatsioonide rajamise lõpetamine.

Alltöövõtja Astroni tehases tulevase projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo metallkarkassi valmistamine.

SOLARGROUPi rahvusesinduste avamine Togos, Indoneesias.

Projekti 14. etapi lõpuks:

 • 276 624 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 33 194 investorit,
 • 10 616 aktiivset partnerit.
Lugeda kogu teksti
15. etapp

Algus: 31. detsember 2020

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo betoonvundamendi valamise lõpetamine.

Начата обратная засыпка котлована песком с послойным уплотнением.

Transformaatoralajaama paigaldamine Tehnopolis Moskvast ehituseks vajaliku elektri saamiseks, et lõpetada diiselgeneraatorite kasutamine.

Seadmete ostmine Slavjankaga mootorite automatiseeritud tootmisliini korraldamiseks, millega näitab Совэлмашi ettevõte oma tellijatele võimalust alustada arendatud mootorite masstootmist.

Совэлмашi labori varustamine uute ülitäpsete seadmetega: võimsusanalüsaator, laadimismasinate kaks kontrollerit, temperatuuri mitmekanaliline automatiseeritud mõõtesüsteem ja palju muud. Arvutitele uue omatoodetud programmi paigaldamine. Tänu sellele saab Совэлмаш teostada mõõtmisi suurema täpsuse ja kiirusega ning GOSTidele vastavalt.

Совэлмашi inkrementaalkoodri arendamine, tänu millele saab ettevõte oluliselt vähendada mootorite omahinda ja lõpetab sõltumise tellitavate komponentide tarnegraafikust.

Iga-aastase auditi edukas läbimine, mis kinnitab meeskonna professionaalsust, ettevõtte elujõulisust ja Совэлмашi ettevõtte tegevuse vastavust seadusnormidele.

Kolme SOLARGROUPi rahvusesinduste avamine: Kamerunis, Burkina Fasos ja Nigeerias.

Projekti 15. etapi lõpuks:

 • 302 378 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 37 380 investorit.
Lugeda kogu teksti
16. etapp

Alguskuupäev: 20. mai 2021.

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo (PJKB) vundamendi rajamine.

Hoone metallkarkassi monteerimine.

Korruste vahelagede, trepikäikude ja liftišahtide betooniga täitmine, katuse ja siseseinte monteerimine.

Tulevase projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo seadmete tarnimine.

Совэлмашi rendipindadel automatiseeritud tootmisliini loomine, elektrimootorite väike- ja paigalduspartiide tootmiseks rendipindadel. Seadmete seadistamine, raketise ettevalmistamine.

Совэлмашi spetsialistidel on üle 50 kombineeritud mähismootoriga konstruktor-katsearendust, mida hakatakse tulevikus kasutama projekteerimis- ja konstrueerimisbüroos tellimuste täitmiseks.

Vahendite arendamine elektrimootorite tootmiseks, mis võimaldab oluliselt vähendada mootorite omahinda.

Совэлмашi patendi registreerimine jagatud kombineeritud mähiste printsiibiga. Leiutis muudab mootori juhtimise variatiivsemaks, suurendab töökindlust ja alandab ajamisüsteemi omamaksumust.

SOLARGROUPi rahvusesinduste avamine viies riigis: Nepalis, Itaalias, Peruus, Ecuadoris ja Venemaal.

Projekti 16. etapi lõpuks:

 • 347 195 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 42 991 investorit,
 • 13 628 aktiivset partnerit.
Lugeda kogu teksti
17. etapp

Alguskuupäev: 31. detsember 2021

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo soojakontuur sai suletud tänu sellele, et sise- ja välisvooderdus, katus, aknad ja muud elemendid olid monteeritud.

Said lõpetatud betoonialused tööd ja betooni valamine kõikidel korrustel. Osaliselt sai viimistletud põrand.

Käimas on sisemiste vaheseinte monteerimine. Hoones on moodustatud eraldi ruumid.

Sai alustatud tööd sisemiste ja väliste insenerivõrkudega, ühendamaks projekteerimis- ja konstrueerimisbürood soojustrassiga, elektri- ja veevarustuse ning kanalisatsiooniga.

Sai alguse tehnoloogiliste seadmete teisaldamine Совэлмашi rendipindadelt projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo territooriumile.

Совэлмашi spetsialistid olid arendanud elektritööriistale ja kodumasinatele Slavjankaga integreeritava ajami.

Sai avatud Совэлмашi ärimaja, kus hakatakse müüma omatoodetud tehnikat. Said sõlmitud kokkulepped Hiina ühe suurima tehasega Slavjanka nurklihvija elektritööriista tootmiseks.

Jätkatakse tööd teiste arenduste kallal, sh mootor-ratas.

Совэлмашi uute patentide saamine.

Совэлмаш osales esmakordselt rahvusvahelisel sõjalis-tööstusfoorumil "Armija-2022". Mitu ettevõtte arendust jõudsid näituse parimate innovatsioonide edetabelisse.

Olid avatud SOLARGROUPi rahvusesindused Kolumbias ja Põhja-Makedoonias.

Tehnopolis Moskva erimajandustsoonis SOLARGROUPi rahvusvahelise konverentsi toimumine, milles osalesid investorid ja partnerid 16 riigist.

Olid korraldatud Vietnamis, Indoneesias, Indias ja Bulgaarias suurkonverentsid, kus osalesid personaalselt projekti esiisikud.

Projekti igapäevase arenguga saab kursis olla lugedes investorikonto alajaotist "Uudised", aadressil https://reg.solargroup.pro/news/posts.

Projekti 17. etapi lõpuks:

 • 410 991 liiget on registreerunud investorikontol,
 • 51 109 investorit,
 • 15 447 aktiivset partnerit.
Lugeda kogu teksti
18. etapp

Algus: 16. jaanuar 2023.

Lõpetati Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo välisterritooriumi peamised inseneritööd.

Alustati sisekommunikatsioonide vedamist ja ühendamist.

Lõpetati enamus haljastamistöödest.

Alustati projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo siseviimistlusega.

Paigaldati tehnoloogilisi seadmeid ja alustati seadistus- ja käivitustöödega.

Avati rahvusesindused Austrias, Šveitsis, Liechtensteinis ja Malis.

Toimus SOLARGROUPi IV rahvusvaheline konverents Moskvas ja suuremad konverentsid Elevandiluurannikul, Peruus, Ecuadoris.

Avati uued SOLARGROUPi kontorid Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.

Käivitati investorikonto uusi funktsioone.

Kaasati rekordsummas investeeringuid.

Jätkati projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamist ja kasutuselevõtuks ettevalmistamiseks.

Projekti 18. etapi lõppedes:

 • 468 476 investorikontol registreerunud osalejat,
 • 62 083 investorit,
 • 18 148 aktiivset partnerit.
Lugeda kogu teksti
19. etapp

Algus: 30. detsember 2023.

Viimastel investeerimisetappidel on Совэлмашil plaanis täita järgmised eesmärgid:

 • lõpetab Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamise ja käivitab selle,
 • jätkab elektrimootorite arendamist,
 • suurendab meeskonda,
 • saab uusi patente,
 • sõlmib mootorite tellijatega uued lepingud.

SOLARGROUPi ettevõte jätkab projekti ülemaailmset edendamist ja rahaliste vahendite kaasamist.

Lugeda kogu teksti
20. etapp

Viimastel investeerimisetappidel on Совэлмашil plaanis täita järgmised eesmärgid:

 • lõpetab Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamise ja käivitab selle,
 • jätkab elektrimootorite arendamist,
 • suurendab meeskonda,
 • saab uusi patente,
 • sõlmib mootorite tellijatega uued lepingud.

SOLARGROUPi ettevõte jätkab projekti ülemaailmset edendamist ja rahaliste vahendite kaasamist.

Lugeda kogu teksti

Meie saavutused

Mida on ära tehtud ligimeelitatud investeeringute eest?
Kaasaegne labor

Совэлмашi labori spetsialistid korraldavad katseid pöörlevatele elektrimasinatele nii Slavjanka kombineeritud mähismootoriga kui ka klassikalistele.

Said paigaldatud kaasaegsed katse- ja mõõteseadmed. Nendega saab teostada laia spektriga elektrimootoritele katseid ja saada ülitäpseid tulemusi. Laboris toimuvad Совэлмашi arendatud mootorite katsed ja teostatakse võrdluskatseid Slavjanka tehnoloogia eeliste demonstreerimiseks.

Seadmed olid läbinud riikliku atesteerimise ja kontrolli, mis tähendab, et katsetulemusi tunnustatakse ametlikult.

Sertifikaadi allalaadimine
Katseala

Katseala on koht, kus saab Совэлмашi meeskond toota juba täna Slavjanka kombineeritud mähistega elektrimootorite katseeksemplare ja üksikuid partiisid.

Ettevõte toodab ise elektrimootorite kriitilisi elemente. Sellise lähenemisega säilitatakse unikaalsete toodete joonised, edastamata neid kolmandatele osapooltele ja vähendades teabe leket.

Valukoda

Совэлмашi valukojas toimub surve all vaakumvalu ja ebastandardsete detailide loomine. Siin töötab valuseade, granuleerimisseade, vakumeerimisseade, induktsioonkütteseade ja muhvelahi.

Vaakumvaluga toodetakse surve all kõrgekvaliteedilisi valandeid.

Mähkimistsehh

Tsehhis on mähkimislaud, mähkimismasin ja muud seadmed, mis on vajalikud elektrimootori sektsioonide automatiseeritud mähkimiseks.

Sektsioonide mähkimiseks vajalik rakistuste alus valmistatakse aditiivsete tehnoloogiatega oma 3D-printeril ja pidevalt täiustatakse.

Paljude muude mahukate tööde teostamine
 • Uute patentide
  saamine
 • Uute elektrimootorite arendamine
 • Tulevaste klientidega lepingute sõlmimine
 • Riigilt toetuse saamine
 • Slavjankaga mootorite väikeseeriatootmine korraldamine
 • Oma kontrolleri arendamine
 • Tehnilise dokumentatsiooni koostamine
 • Oli loodud universaalne integreeritav elektriajam
 • Oli arendatud integreeritava ajamiga nurklihvija.

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo (PJKB) ehitamise lugu

Jälgige igat ehitusetappi
Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo (PJKB) ehitamiseks vajaliku rendilepingu allkirjastamine Tehnopolis Moskva Alabuševo erimajandustsooni territooriumil.
Aprill 2019
Ettevõtte ehitusajalugu
Projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitamiseks vajaliku kolmepoolse lepingu allkirjastamine Совэлмашi, ehitustööde tehnilise tellija Tehnopolis Moskva erimajandustsooni ja peatöövõtja vahel.
Juuni 2019
Ettevõtte ehitusajalugu
Ehitusplatsi ettevalmistamine, piirete paigaldamine.
August 2019
Ettevõtte ehitusajalugu
Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo projektdokumentatsiooni riikliku ekspertiisi ja muude kontrollide läbimine.
Juuli 2020
Ettevõtte ehitusajalugu
Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo ehitusloa saamine Moskva riiklikult ehitusjärelvalve komiteelt.
Oktoober 2020
Ettevõtte ehitusajalugu
Ehitussoojakute paigaldamise lõpetamine, betoonplaatidest ajutiste teede ja ajutiste kommunikatsioonide rajamise lõpetamine.
Detsember 2020
Ettevõtte ehitusajalugu
Projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo vundamendi rajamine.
August 2021
Ettevõtte ehitusajalugu
Hoone metallkarkassi monteerimine.
September 2021
Ettevõtte ehitusajalugu
Betoonialuste tööde lõpetamine kõikidel korrustel.
Juuli 2022
Ettevõtte ehitusajalugu
Projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo seinte sise- ja välisvooderduse, katuse, akende ja muude elementide monteerimine.
August 2022
Ettevõtte ehitusajalugu
Sulgeti hoone soojakontuuri. Alustati insenerivõrkude monteerimist ja tehnoseadmete paigaldamist.
Detsember 2022
Ettevõtte ehitusajalugu
Alustati territooriumi haljastustöödega.
Mai 2023
Ettevõtte ehitusajalugu
Ühendati insenerivõrkude esimene osa: olmekanalisatsioon. Alustati asfalti paigaldamist.
Juuli 2023
Ettevõtte ehitusajalugu
Monteeriti videovalvet. Jätkati insenerivõrkude monteerimist, siseviimistlust, haljastust.
August 2023
Ettevõtte ehitusajalugu
Lõpetati peamisi välised inseneritöid.
September 2023
Ettevõtte ehitusajalugu
Administratiiv-halduskorpuses lõpetati põranda tasanduskihi paigaldamine, monteeriti ventilatsioonisüsteemi. Hoone mõlemalt poolt paigaldati püsiaeda, istutati muru.
Oktoober 2023
Ettevõtte ehitusajalugu
Projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo hoones alustati kütmist
2023 detsember

Dokumendid

Kõik dokumendid on kontrollitavad sõltumatutes allikates

Meedia projektist

Projektile on pööranud tähelepanu paljud rahvusvaheliselt mainekad väljaanded.