Slavjanka kombineeritud mähised

Elektrimootorite revolutsioon

Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogiast

Slavjanka kombineeritud mähistega tehnoloogiat saab kasutada enamus pöörlevates ühe- ja kolmefaasilistes elektrimasinates. Selliste mootorite konstruktsioonis on kasutusel klassikaline mähis, millel on kolmnurk- või tähtühendus.

Slavjanka unikaalsus seisneb selles, et elektrimootoris on kombineeritud kaks mähisetüüpi. Täht- ja kolmnurkühendus jooksevad elektromagnetilise induktsiooni resulteeruvate vektorite nihkega paralleelselt 30 elektrilises kraadis.

Kombineeritud mähistele pandi nimeks Slavjanka. Sellistel mootoritel on ainulaadsed omadused, mis seljatavad kõiki maailmaturul saadavaid analooge.

_

Tehnoloogia kohta lähemalt — Совэлмашi veebilehel.

Slavjankaga elektrimootorite eelised

Andmed põhinevad katsetulemustel
Energiasääst
Energiasääst kuni 40%
Omamaksumuse vähenemine
Omamaksumuse vähenemine
Kindlus
Töökindlus (teenindustegur 2,5)
Stardimomendi suurenemine
Stardimomendi suurenemine
Stardivoolude vähenemine
Stardivoolude vähenemine
Müra ja vibratsiooni vähenemine
Müra ja vibratsiooni vähenemine 1,5-2 korda

Suurenenud energiatõhususe klass

Tänu Совэлмашi kombineeritud mähistehnoloogiale saab IE1 energiatõhususe klassiga mootoris luua samasuguse omahinnaga IE4 klassi mootori. Selliselt lahendatakse kaasaja peamise keskkonnaprobleemi: elektritarbimise pidurdamatu suurenemist.

Kasutusvaldkonnad

Slavjanka tehnoloogiaga elektrimootorid on tõestanud ennast erinevates valdkondades
 • Elektrilised jalgrattad
  Elektrilised jalgrattad
 • Elektrimopeedid
  Elektrimopeedid
 • Elektrimootorrattad
  Elektrimootorrattad
 • Elektriautod
  Elektriautod
 • Ühistransport
  Ühistransport
 • Elektrivedurid
  Elektrivedurid
 • Tööpingid
  Tööpingid
 • Mõõtmis- ja katseseadmed
  Tõsteseadmed
 • Pumbad
  Pumbad
 • Ventilatsioon
  Ventilatsioon
 • Tõste- ja kraanaseadmed
  Kraanaseadmed
 • Konveierliinid
  Konveierliinid
 • Tuuleelektrigeneraatorid
  Tuuleelektrigeneraatorid
 • Hüdroelektrijaamad
  Hüdroelektrijaamad
 • Soojuselektrijaamad
  Soojuselektrijaamad
 • Tuumaelektrijaamad
  Tuumaelektrijaamad
 • Mobiilsed genereerimisseadmed
  Mobiilsed genereerimisseadmed
 • Taastuvenergia
  Taastuvenergia
 • Külmkapid
  Külmkapid
 • Pesumasinad
  Pesumasinad
 • Tolmuimejad
  Tolmuimejad
 • Nõudepesumasin
  Nõudepesumasin
 • Ventilaatorid
  Ventilaatorid
 • Mikrolaineahi
  Mikrolaineahi
 • Põllumajandusseadmed ja -masinad
  Põllumajandusseadmed ja -masinad
 • Ehitusseadmed ja -tehnika
  Ehitusseadmed ja -tehnika
 • Meditsiiniseaded
  Meditsiiniseaded
 • Laevad, jahid, mootorpaadid
  Laevad, jahid, mootorpaadid
 • Sõjatehnika
  Sõjatehnika
 • Lennundus
  Lennundus

Patendid

Kõigi dokumentide usutavust saate kontrollida ametlikest allikatest avades järgmist veebilehte

Slavjankaga elektrimootorite uuringud

Tehnoloogia tõhusust kinnitavad sõltumatud katsed
Slavjanka tehnoloogial on tõestatud tõhusus. Seda kinnitavad mitmed katsed, mis on tehtud erinevatel aegadel ja erinevate teadus- ja tööstusinstitutsioonide ekspertide poolt. Antud jaotises on esindatud kombineeritud mähistega asünkroonsete elektrimootorite katsetulemused koos ametlike protokollidega.
 • Testing
  Düsseldorfi Ülikool, 2016
  Testing
  Slavjanka tehnoloogial mähitud üldtööstuliku mootori võrdluskatsed. Düsseldorfi Ülikool

  Üldtööstuslike mootorite sõltumatud katsed toimusid Düsseldorfi Ülikoolis.

  Ülesanne seisnes selles - viia läbi originaalmootori katsed, siis ümbermähkida see Slavjankaks, teha moderniseeritud mootoriga uued katsed ja võrrelda tulemusi.

  Katsealuseks võeti 7,5 kW mootor, mille katsed näitasid, et pärast Slavjankaks moderniseerimist oli sellel: <br>- 30% suurem moment, <br>- tarbib kuni 30% vähem elektrienergiat.

  Katsearuannetega saate tutvuda selle veebilingi kaudu - https://clck.ru/G7VX9

 • Testing
  Bologna Ülikool, 2013
  Testing
  Slavjankaks mähitud mootori võrdluskatsed. Bologna Ülikool, september 2013

  Katse eesmärk – luua sõidukile Slavjanka tehnoloogial kombineeritud mähistega mootor ja võrrelda seda standardmootoriga.

  Sõidukile spetsiaalselt valmistatud standardmootor oli vaskrootoriga ja kaalus 54 kg. Slavjanka tehnoloogia katsetamiseks oli valitud alumiiniumrootoriga üldtööstuslik 27-kilogrammine mootor.

  Selle tehnilised omadused: 100-gabariitne 4-pooluseline mootor AEG, 3 kW, kasuteguriga 86% ja IE2 energiatõhususe klassiga. Katsetel kasutati ülikoolis arendatud kontrollerit, mis sünkroniseerus Dujunovi tehnoloogial mähitud mootoriga suurepäraselt.

  Katsed toimusid kolmes erinevas režiimis: • nominaalses 135 А • 270 А • 350 А

  Tulemusena jäi modifitseeritud mootoril nominaal- ega maksimaalvõimsustel puudu 1 kW. Eelmine mootor näitas 350 ampriga 20 kW võimsust, kombineeritud mähistega - 19 kW.

  Erinevused olid ka kasuteguri näitajates: tavaline mootor - 91%, Slavjanka tehnoloogial moderniseeritud üldtööstuslik mootor - 89%.

  Katseid juhtinud Viktor Arestov tunnistas, et katseteks valitud mootor polnud päris see õige. Plaanitud tulemuste saavutamiseks oleks pidanud 100-gabariitse mootori asemel valima 112-gabariitse ja suurema, 4 kW võimsusega mootori.

  Siiski, tuleb arvestada faktiga, et mootorite kaalu erinevus oli peaaegu kahekordne ning spetsiaalsel mootoril oli vaskrootor, kui modifitseeritud mootoril oli see alumiiniumist (alumiiniumi asendamine vasega suurendab kasutegurit 2-3% võrra).

  27-kilogrammine kombineeritud mähistega mootor näitas praktiliselt samu parameetreid, mis olid spetsiaalselt arendatud 54-kilogrammisel originaalmootoril.

  Katsearuannetega saate tutvuda selle veebilingi kaudu - https://clck.ru/GQgTMM

 • Testing
  Belgorodi Ülikool, 2016
  Testing
  Asünkroonsete elektrimootorite võrdluskatsed. Belgorodi Ülikool, 2016

  Belgorodi Riiklikus Tehnikaülikoolis toimusid kahe АIR 71V4 asünkroonse elektrimootori võrdluskatsed.

  Ürituse eesmärk oli kontrollida Slavjanka tehnoloogial moderniseeritud АIR 71V4 elektrimootori deklareeritud omadusi analoogse tehasemudeliga, millel on tavaline kolmefaasiline mähis.

  Katsete käigus täheldati modifitseeritud mootori mürataseme ja kuumenemistemperatuuri vähenemist. Praktiliselt kõigis režiimides registreeriti moderniseeritud elektrimootori omaduste märkimisväärset paranemist ja suuremas koormuste vahemikus kasuteguri suurenemist.

  Jõuti järeldusele, et kombineeritud mähistega mootori reaalse ekspluateerimise käigus väheneb elektritarbimine 14-20% võrra. Suurimad kokkuhoiunäitajad võivad olla saavutatavad elektriajami töörežiimides alla nominaalse mootori koormusega. Lisaks stardi- ja nominaalvoolude väärtuste langemine, mähise staatori töötemperatuuri vähenemine, staatori soontes ja pooltes juhtide sisevibratsiooni vähenemine vähendab oluliselt juhtide isolatsiooni kulumistempot.

  Teadlased soovitasid Slavjanka tehnoloogiat tööstusettevõtetele asünkroonsete elektrimootorite remondiks, mille tegelikuks eesmärgiks oli elektrienergia kokkuhoid.

  Katsete aruandele pääseb järgmise veebilingi kaudu https://drive.google.com/file/d/1e6RKjKRkJq28NUDDz8i216c6ES_5HbIB/view

 • Testing
  Belgradi karjäär, 2015
  Testing
  Slavjankaga mootori katsed. Belgrad, 7. oktoober 2015

  Katse eesmärk – määrata elektrimootori omaduste muutumist traditsioonilise mähisetüübi asendamisel täht- ja kolmnurkühendusega mähise vastu.

  Serbia ettevõttesse D.O.O. Savian saabus moderniseerimiseks mahapõlenud mähisega asünkroonne elektrimootor, võimsusega 15 kW. Mootorit kasutati kivimurru tingimustes. Mootori omanik, D.O.O. Kuevo ettevõte, oli tellinud mootri täisremondi, koos mähisetüübi vahetamisega.

  Energiasäästlikku Slavjanka tehnoloogia rakendamise tulemusena muutusid moderniseeritud mootori omadused järgmiselt.

  Nominaalvõimsus kasvas 15 kW-lt19 KW-le ehk 26,6% võrra.

  Tühikäigu voolusid enne remontimist ei määratletud, kuna mootor oli rikkis. Passi andmetel oli selle väärtuseks 27 A, pärast moderniseerimist vähenes 13,4 Ale.

  Teostatud katsed näitasid Slavjanka tehnoloogia energiatõhusust. D.O.O. Kuevo tehniline direktor kinnitas moderniseeritud mootori töökindlust.

  Katseprotokolliga saate tutvuda järgneva veebilingi kaudu https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H5tQwSIQX9siP_J_-t9zf6bCMGaQ9Nq5?ths=truee

 • Testing
  Venemaa tehas, juuli 2016
  Testing
  Moderniseeritud drenaažipumba mootorikatsed Venemaa, juuli 2016

  Venemaa tehase insenerid viisid omal jõul läbi drenaažipumbas paigaldatud 5АT160М2U2 asünkroonse elektrimootori moderniseerimise, võimsusega 18,5 kW. Remontimise käigus eemaldati põletamismeetodil vana mähis ja mootor mähiti ümber patenteeritud Slavjanka tehnoloogiaga.

  Katse eesmärk — tuvastada muutusi moderniseeritud mootori tehnilistes omaduses.

  Enne remonti vajas 5АI160М2 elektrimootor tööks 660 V pinget, pärast moderniseerimist —380 V. Laboritingimustes tekitatud 500-vatise pingega vähenes tühivool keskmiselt 12% võrra (27,3 A-lt 24,0 A-le). Töötades 380-vatise pingega vähenes tühivool 3% võrra ning töötades koormusega — 2% võrra.

  Ümbermähkimise tulemusena suurenes pumba jõudlus (pumba töötsükkel vähenes 39 sekundi võrra). See on kaasa toonud mootori tööaja vajalikku lühenemist 8% võrra. Energia üldkokkuhoid pumba ühe käivitamise kohta oli 12%. Enne mähkimist oli paagi pumpamise energiatarve 2,573 kW, pärast mähkimist langes 2,3368 kWh peale. Kokkuhoid — 10%.

  Katsetulemused kinnitasid Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogia tõhusust.

  Katsearuanded ja selgitused on leitavad selle veebilingi kaudu https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a1fglrN6zxjGJ1b7o3DLrUbMPJgn13PJ?ths=true

 • Testing
  Peterburi metroo, 2015 aasta
  Testing
  Slavjanka tehnoloogial moderniseeritud mootori katse. Peterburi metroo, oktoober 2015

  Peterburi metroo tootmis-tehnilise osakonna tellimusel moderniseerisid elektromehhaanilise teenistuse töötajad tunneli võimsa ventilatsiooni ventileerimisagregaadi mittetöötavat elektrimootorit, rakendades energiasäästlikku Slavjanka tehnoloogiat.

  Katse eesmärk — tuvastada muutusi mootori tehnilistes omadustes pärast selle modifitseerimist.

  Remonditava 1975. aasta elektrimootori tüüp — 5АМ280S8Y3. Võimsus enne katkiminekut — 55 kW, vool — 108 A, pöörlemissagedus — 740 p/min, pinge — 380 V.

  Pärast remonti paigaldati katsemootor V-1 agregaadile. Katsete tulemusena määras komisjon moderniseeritud Slavjanka mähisega mootorile järgmised tehnilised omadused: töövool - 48 A käivitusvool kuni 359 An

  Katsed kinnitasid, et elektrimootorite moderniseerimine Slavjanka tehnoloogial suurendab nende energiatõhusust.

  Dokument, mis selgitab katsete käiku ja tulemusi, on leitav selle veebilingi kaudu https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ful8GH2DhtwOOA8p2cGIc3J3OxRrXRkd?ths=true

Slavjanka tehnoloogia rakendamine praktikas

Tehnoloogia on leidnud edukat praktilist kasutust alates 1995. aastast
 • Using
  Moderniseeritud generaatoriga KAMAZ
  Using
  Moderniseeritud generaatoriga KAMAZ

  KAMAZ-Masteri spordiklubi KAMAZi generaator mähiti Slavjanka tehnoloogial ümber 2017. aasta suvel. Ümbermähkimine suurendas generaatori võimsust peaaegu 30% võrra.

  Anton Šibalovi meeskond osales moderniseeritud KAMAZiga Lõuna-Ameerika Dakar-2017 võidusõidus marsruudil Paraguay - Boliivia - Argentina.

  KAMAZ-Masteri meeskond jäi uuendusega rahule ning ümbermähkimise läbisid ka ülejäänud Dakar-2018 ralli sõiduautode generaatorid.

  Lisaks otsustati Slavjankaks ümbermähkida ka võidusõidu KAMAZide kojameeste mootorid.

  KAMAZ-Master generaatorite moderniseerimisega tegeles ASiPP litsentsiaat Elektrokomplekti ettevõte.

 • Using
  ZAZ elektriauto
  Using
  Dujunovi mootoriga ZAZ-966 elektriauto

  ААвтомобиль Запорожец был оснащен двигателем, модернизированным по технологии «Славянка», специально для марафона электромобилей «Киев — Монте-Карло» в 2015 году.

  Ecofactori projekti asutajad Odessast moderniseerisid kolme nädalaga kogu auto sisemuse, jättes puutumata ainult kere.

  Maratoni raames läbis Odessa meeskond 10 riiki ja ületas peaaegu 3000 km pikkuse vahemaa. Ühel marsruudilõigul õnnestus ZAZil mööduda Tesla elektriautost. Sõidu ajal elektriautoga probleeme polnud, välja arvatud mõned pisivead, mis said kiiresti likvideeritud.

  Zaporožets sai üldarvestuses viienda koha ja moderniseeritud elektrisõidukite arvestuses teise koha. Odessa elektriauto pälvis ka publikupreemia. ZAZile pööras tähelepanu maratoni aluspanija, Monaco prints Albert isiklikult, täheldades Ukraina sõiduki originaalset välimust.

  ZAZi moderniseerimise reklaamklipp — https://www.youtube.com/watch?v=m8uGFK2H-H8&t=40s

 • Using
  "Era" kaevanduse elektrivedur
  Using
  Era kaevanduse elektrivedur

  Era elektrivedur on sõiduvahend, mida kasutatakse kaevanduste kitsarööpalistel raudteedel söeveoks.

  2013. aastal Donetskis paigaldati Era ja Curtise kontroller Slavjanka tehnoloogial moderniseeritud 112-gabariitsele mootorile, vahetades välja DRT-13.

  Proovisõitudel näitas elektrivedur järgmisi omadusi: vedas 11 söekäru, eelmine mootor vedas 5 kiirus tasasel pinnal 12 km/h ja tõusul 7 km/h 100 tonni transportimisel ei kuumenenud üle, vaatamata koormuse kahekordsele suurenemisele

  Dujunovi arendustöö kahekordistas Donetski kaevurite töötootlikkust ja märkimisväärselt vähendas energiatarbimist. Spetsialistid täheldasid, et üldkasutatavates elektrivõrkudes, millest said toidet pingemadaldusalajaamad, on kõrgsageduslikud harmoonikad ja reaktiivne koosteosa märkimisväärselt vähenenud.

 • Using
  Dujunovi mootoriga "Tavria"
  Using
  Dujunovi mootoriga Tavria

  2014. aastal moderniseeris Belgorodi oblasti elanik Igor Korhov 100-gabariitset üldtööstuslikku mootorit, kasutades oma töös Slavjanka tehnoloogiat. Mähkimistulemusena muutus suhteliselt kerge 29-kilogrammine mootor 10 korda võimsamaks.

  Enne moderniseerimist oli mootori võimsuseks 4 kW, mis suurenes 12-13 kWni, mootori maksimaalne tootmisvõime ulatus 50 kWni.

  Igor Korhov paigaldas täiustatud mootori Tavria sõiduautole. Raske sõiduk liikus üsna kergelt kohalt, nii esimese kui ka kolmanda käiguga, liikudes peaaegu hääletult. Sõiduk saavutas maksimaalseks kiiruseks 110 km/h ja selle läbisõit ühe laadimisega ulatus 100 kilomeetrini.

  Igor Korhov alustas Tavria moderniseerimisega 2000. aastate alguses. Juba siis oli sõidukil olemas elektrimootor, mille 50 km/h kiirusepiirang ei rahuldanud inseneri vajadusi. Esmalt otsustas ta paigaldada Tavriale elektrimootori, millel oli Ameerika päritolu kollektor, seejärel kombineeritud mähistega mootori ja Curtise kontrolleri komplekti.

  Tavria on kasutusel tänase päevani, kuid seda juba uue omaniku käes. Igor Korhovist on tänaseks saanud Dujunovi meeskonna liige ja Совэлмашi ettevõtte töötaja Zelenogradis.

  Life News videoreportaaž Tavriast - https://www.youtube.com/watch?v=RhPMZyUspeI

 • Using
  Kiievi trollibuss
  Using
  Kiievi trollibuss

  2014. aastal toimusid Kiievis, KievPasTrans ettevõtte territooriumil, Slavjanka tehnoloogial moderniseeritud mootoriga trollibussi katsed.

  Modifitseeritud ajam parandas trollibussi kiirust ja vähendas elektrienergia kulu. Projekt lõpetati Ukraina ebasoodsate sündmuste tõttu.

 • Using
  Dujunovi mootoriga Citroёn
  Using
  Dujunovi mootoriga Citroёn

  2017. aastal Saksamaal paigaldas Dmitri Dujunovi partner Viktor Arestov Citroёni vanale elektrimudelile Slavjanka tehnoloogial mähitud mootori.

  Uuenduskuuri läbinud elektriauto üllatas vaatlejaid kiire minekuga, tempoga ja hea manööverdusega. Auto laadimiseks kulus vaid tund aega.

  Citroëni tehnilised omadused pärast mootori moderniseerimist:

  Kaal - 750 kg
  Aku - 14 kWh
  Curtise kontroller - 1238 96 V
  Laadimistaseme keskmine kulu - 9,6 kWh/100 km
  Kulu linnas - 7,2 kWh/100 km
  Läbisõit ühe laadimisega - kuni 180 km
  Maksimaalne kiirus - 130 km/h

  Slavjanka tehnoloogiaga elektrimootori moderniseerimisel õnnestus saavutada Citroёnil võtmenäitajate olulist paranemist.

  Video Viktor Arestovist, kes tegeleb elektrisõiduki moderniseerimisega https://www.youtube.com/watch?v=RDdM2bclpKg&t=5s

  Reportaaž Citroeni kohta saksa keeles https://www.youtube.com/watch?v=WtVqu0rLADww

Väiketootmine

Ostes Slavjanka tehnoloogiaga elektrimootoreid saate isiklikult veenduda innovatsiooni tõhususes
ASPP Weihai ettevõte tegeleb mootorite väiketootmisega, mis on realiseeritud moderniseeritud standardsete elektrimootorite potentsiaali arvelt, mille käigus on klassikalised mähised asendatud kombineeritud mähistega. Hiinas töötav ettevõte tegutseb ASiPP litsentsi alusel. Ettevõte toodab erinevaid veomootorite modifikatsioone elektritraspordile.
DA-90S

DA-90S elektrimootor

Hiinas valmistatud ja Slavjanka tehnoloogiaga modifitseeritud asünkroonmootor.
 • Mootoritüüp: asünkroonmootor
 • Nominaalvõimsus: 3 kW (3300 p/min)
 • Tippvõimsus: 9,5 kW
 • Püsivool (maksimaalne väärtus): 60 A (faasivool)
 • Tippvool: 350 A
 • Nominaalpinge: 72 V
 • Maksimaalne kiirus: 5000 p/min
 • Kasutegur: 92%
 • Pöördemoment (maksimaalne väärtus): 74 Nm (võllil)
 • Kaal: 10,5 kg
 • Magnetiline takistus puudub
 • Efektiivsuse suurenemine kogu koormusvahemikus
DA-90SM

Elektrimootor DA-90SM

Hiinas valmistatud ja Slavjanka tehnoloogiaga modifitseeritud asünkroonmootor.
 • Mootoritüüp: asünkroonmootor
 • Nimivõimsus: 4 kW (3300 p/min)
 • Tippvõimsus 10 kW
 • Püsivool (maksimaalne väärtus): 80 A (faasivool)
 • Tippvool: 350 A
 • Nominaalpinge: 72 V
 • Maksimaalne kiirus: 7000 p/min
 • Kasutegur: 92%
 • Pöördemoment (maksimaalne väärtus): 74 Nm (võllil)
 • Kaal: 11,2 kg
DA-95S

Elektrimootor DA-95S

Hiinas valmistatud ja Slavjanka tehnoloogiaga modifitseeritud asünkroonmootor.
 • Mootoritüüp: asünkroonmootor
 • Nimivõimsus: 5 kW (3300 p/min)
 • Tippvõimsus: 14,5 kW
 • Pöördemoment 275 A korral – 83,3 Nm
 • Püsivool (maksimaalne väärtus): 80 A (faasivool)
 • Tippvool: 350 A
 • Nominaalpinge: 72 V
 • Maksimaalne kiirus: 7000 p/min
 • Kasutegeru: 95%
 • Pöördemoment (maksimaalne väärtus): 106 Nm (võllil)
 • Kaal: 14 kg
DA-112S

Elektrimootor DA-112S

Hiinas valmistatud ja Slavjanka tehnoloogiaga modifitseeritud asünkroonmootor.
 • Mootoritüüp: asünkroonmootor
 • Nominaalvõimsus: 7 kW (3200 p/min)
 • Tippvõimsus: 21 kW
 • Püsivool: 120 A (faasivool)
 • Tippvool: 550 A
 • Nominaalpinge: 72 V
 • Maksimaalne kiirus: 7500 p/min
 • Kasutegur: 91%
 • Pöördemoment (maksimaalne väärtus): 151 Nm (võllil)
 • Kaal: 23 kg
DA-112SL

DA-112SL elektrimootor

Hiinas valmistatud ja Slavjanka tehnoloogiaga modifitseeritud asünkroonmootor.
 • Mootoritüüp: asünkroonmootor
 • Nominaalvõimsus: 12 kW (3200 p/min)
 • Tippvõimsus: 36 kW
 • Püsivool: 260 A (faasivool)
 • Tippvool: 650 A
 • Nominaalpinge: 72 V
 • Maksimaalne kiirus: 7000 p/min
 • Kasutegur: 93%
 • Pöördemoment (maksimaalne väärtus): 210 Nm (võllil)
 • Kaal: 35 kg
 • Magnetiline takistus puudub
 • Efektiivsuse suurenemine kogu koormusvahemikus
Slavjanka elektrimootoriga transport on ostmiseks saadaval:
Elektrimootorratas
SPECIFICATION elektriroller DA-90S elektrimootoriga
Elektrimootorratas
Denzel Liberty elektrimootorratas DA-95S mootoriga
Elektrimootorratas
SUZUKI AX-100 elektrimootorratas DA-90S elektrimootoriga
Elektrimootorratas
Cafe Racer elektrimootorratas DA-95S mootoriga
Elektriauto
Golfiauto DA-100SL elektrimootoriga ja päikesepatareiga
Kust saab osta kombineeritud mähistega mootoreid?

Massimeedia Slavjanka tehnoloogia kohta

Tehnoloogiat on esitletud rahvusvaheliselt mainekates väljaannetes.
 • Meedia projektist
 • Meedia projektist
 • Meedia projektist
 • Meedia projektist
 • Meedia projektist
 • Meedia projektist
 • Meedia projektist
 • Meedia projektist