Kombinované vinutia "Slavyanka"

Revolúcia v oblasti elektromotorov

O technológií kombinovaných vinutí "Slavyanka"

Technológia kombinovaných vinutí "Slavyanka" môže byť využitá v prevažnej väčšine typov a druhov jednofázových a trojfázových elektricky krútiacich sa zariadení. Také motory majú vo svojej konštrukcii vinutie, spojené do klasického variantu "hviezdy", alebo "trojuholníka".

Špecifickosť "Slavyanky" je v tom, že v jednom elektromotore spája dva typy vinutí. "Hviezda" a "trojuholník" sú spojené paralelne so zmenou výsledných vektorov elektromagnetickej indukcie v 30 elektrických stupňoch.

Kombinované vinutia získali názov "Slavyanka". Motory s nimi disponujú jedinečnými charakteristikami a prevyšujú všetky svetové analógie, ktoré existujú na trhu.

_

Podrobnejšie o technológii — na stránke "Sovelmash".

Výhody elektromotorov so "Slavyankou"

Údaje sú podložené výsledkami vykonaných testov
Úspora energie
Úspora energie o 40 %
Zníženie výrobnej ceny
Zníženie výrobnej ceny
Spoľahlivosť
Spoľahlivosť (servisný faktor 2,5)
Zvýšenie štartovacieho momentu
Zvýšenie štartovacieho momentu
Zníženie štartovacieho prúdu
Zníženie štartovacieho prúdu
Zníženie hluku a vibrácií
Zníženie hluku a vibrácií o 1,5-2 krát

Zvýšená trieda energetickej efektívnosti

Vďaka technológii kombinovaných vinutí dokáže "Sovelmash" v konštrukcii motora triedy energetickej účinnosti IE1 vytvoriť motor triedy IE4 bez navýšenia jeho nákladov. Takým spôsobom bude vyriešený jeden z kľúčových ekologických problémov súčasnosti: nekontrolovateľný rast spotreby elektrickej energie.

Sféry využitia

Elektromotory s technológiou "Slavyanka" sa osvedčili v rôznych sférach
 • Elektrobicykle
  Elektrobicykle
 • Elektrické mopedy
  Elektrické mopedy
 • Elektrické motorky
  Elektrické motorky
 • Elektromobily
  Elektromobily
 • Verejná doprava
  Verejná doprava
 • Elektrická lokomotíva
  Elektrická lokomotíva
 • Stroje
  Stroje
 • Meracie a testovacie zariadenie
  Zdvíhacie zariadenie
 • Čerpadlo
  Čerpadlo
 • Ventilácia
  Ventilácia
 • Zdvíhacie zariadenie
  Žeriav
 • Pásové linky
  Pásové linky
 • Veterné generátory
  Veterné generátory
 • Vodné elektrárne
  Vodné elektrárne
 • Tepelné elektrárne
  Tepelné elektrárne
 • Atómové elektrárne
  Atómové elektrárne
 • Mobilné generátory
  Mobilné generátory
 • Obnoviteľný zdroj energie
  Obnoviteľný zdroj energie
 • Chladničky
  Chladničky
 • Práčky
  Práčky
 • Vysávače
  Vysávače
 • Umývačka riadu
  Umývačka riadu
 • Ventilátory
  Ventilátory
 • Mikrovlnná rúra
  Mikrovlnná rúra
 • Poľnohospodárske vybavenie a technika
  Poľnohospodárske vybavenie a technika
 • Stavebné vybavenie a technika
  Stavebné vybavenie a technika
 • Medicínske vybavenie
  Medicínske vybavenie
 • Lode, jachty, člny
  Lode, jachty, člny
 • Vojenská technika
  Vojenská technika
 • Letectvo
  Letectvo

Patenty

Dôveryhodnosť všetých dokumentov je možné skontrolovať na oficiálnych stránkach, podľa odkazu

Testovania elektromotorov so "Slavyankou"

Efektívnosť technológie potvrdzujú nezávisle testovania
Technológia "Slavyanka" je osvedčená svojou efektívnosťou, čo bolo dokázané radom testovaní, uskutočnených v rôznom čase expertmi z rôznych vedeckých a výrobných inštitúcií. Výsledky testovaní a testov asynchrónnych elektromotorov s kombinovanými vinutiami, doplnené oficiálnymi protokolmi sú predstavené v tejto časti.
 • Testing
  Univerzita v Dusseldorfe, rok 2016
  Testing
  Porovnávacie testovania všeobecne priemyselného motora, previtého podľa technológie "Slavyanka". Univerzita v Dusseldorfe

  Nezávisle testovania všeobecne priemyselných motorov sa uskutočnili na Vysokej škole pri Univerzite v Dusseldorfe.

  Úlohou bolo otestovať originálny motor, potom ho previť na "Slavyanku", uskutočniť testovanie modernizovaného motora a porovnať výsledky.

  Na testovanie bol poskytnutý motor 7,5 kW. Testy preukázali, že po modernizácii na "Slavyanku": <br>- má o 30% väčší moment, <br>- spotrebuje do 30% menej elektrickej energie.

  S protokolmi testovania sa môžete oboznámiť tu - https://clck.ru/G7VX9

 • Testing
  Bolonská univerzita, rok 2013
  Testing
  Porovnávacie testovania motora, previtého na "Slavyanku". Bolonská univerzita, september 2013

  Úloha testov — vyvinúť motor s kombinovanými vinutiami pre elektrické bugíny na báze technológie "Slavyanka" a vykonať porovnávacie testovania so štandardným motorom.

  Štandardný motor, vyrobený špeciálne pre bugíny, vážil 54 kg a mal medený motor. Na testovania technológie "Slavyanka" bol vybraný všeobecne priemyselný motor s váhou 27 kg s hliníkovým rotorom.

  Technické charakteristiky: 4. pólový motor AEG 100. rozmeru, 3 kW, s efektívnou účinnosťou 86 % a triedou energetickej efektívnosti IE2. Počas testovania sa použil kontrolér, vyvinutý na univerzite, ktorý sa skvele synchronizoval s motorom, previtým podľa technológie Duyunova.

  Testovania sa vykonávali v troch rôznych režimoch: • nominálnom 135 А , • 270 А , • 350 А .

  Na záver modifikovaný motor nedosiahol 1 kW podľa nominálneho výkonu a 1 kW podľa maximálneho výkonu. Pôvodný motor elektrickej bugíny dosiahol 20 kW výkonu pri 350 Ampéroch, ale s kombinovanými vinutiami - 19 kW.

  Rozdiely boli v ukazovateľoch efektívnej účinnosti: motor elektrickej bugíny - 91 %, modifikovaný všeobecne priemyselný motor so "Slavyankou" - 89 %.

  Viktor Arestov, vedúci testov, priznal, že výber motora pre testovania nebol úplne presný. Na dosiahnutie naplánovaných výsledkov bolo potrebné vybrať motor nie 100. rozmeru, alebo 112. rozmeru, s vyšším výkonom o 4 kW.

  Taktiež, je potrebné spomenúť fakt, že rozdiel vo váhe motorov bol skoro dvojnásobný, a špeciálny motor pre elektrické bugíny mal medený rotor, ale modifikovaný motor — hliníkový (zmenou hliníkového rotoru na medený, sa môže zvýšiť efektívna účinnosť o 2-3 %).

  Pritom, motor s kombinovanými vinutiami s váhou 27 kg preukázal prakticky rovnaké parametre, ako špeciálne vyvinutý originálny motor s váhou 54 kg!

  S protokolmi testovania sa môžete oboznámiť tu - https://clck.ru/GQgTM

 • Testing
  Belgorodská univerzita, rok 2016
  Testing
  Porovnávacie testovania asynchrónnych elektromotorov. Belgorodská univerzita, rok 2016

  V Belgorodskej štátnej technologickej univerzite boli vykonané porovnávacie testovania dvoch asynchrónnych elektromotorov AIP 71B4.

  Cieľom udalosti bola kontrola uvedených charakteristík elektromotora AIP 71В4, modernizovaného podľa technológie "Slavyanka", s analógiou podnikového prevedenia, ale so štandardným trojfázovým vinutím.

  V procese testov bolo zaznamenané zníženie hluku a teplota ohrevu modifikovaného motora. Zachytené značné vylepšenie charakteristík modernizovaného elektromotora prakticky vo všetkých režimoch a zvýšenie efektívnej účinnosti v širšom rozsahu záťaže.

  Bol vyvodený záver, že v procese reálnej prevádzky motora s kombinovanými vinutiami umožní znížiť spotrebu elektrickej energie o 14-20 %. Najvyššie ukazovatele úspory môžu byť docielené v režimoch práce elektrického prúdu so záťažou na motor nižšej ako nominálnej. Okrem toho, zníženie veličín štartovacích a nominálnych prúdov, zníženie pracovnej teploty vinutia statora, zníženie vnútornej vibrácie vodičov v obrátkach a drážkach statora značne znížia rýchlosť opotrebovania izolácie vodičov.

  Výskumníci odporúčali technológiu "Slavyanka" na opravu asynchrónnych elektromotorov v priemyselných podnikoch s cieľom značnej úspory elektrickej energie.

  Protokol z testovaní je dostupný podľa odkazu https://drive.google.com/file/d/1e6RKjKRkJq28NUDDz8i216c6ES_5HbIB/view

 • Testing
  Belehradský kameňolom, rok 2015
  Testing
  Testovania motora so "Slavyankou". Belehrad, 7. október 2015

  Cieľ testov — určiť, ako sa zmenili charakteristiky elektromotora po zmene typu vinutia z tradičného na kombináciu "hviezda-trojuholník".

  V srbskej spoločnosti D.O.O. "Savian" bol prijatý na modernizáciu asynchrónny elektromotor s výkonom 15 kW so zhoreným vinutím. Motor sa využíval v podmienkach kameňolomu. Majiteľ motora, spoločnosť D.O.O. Kuevo, si objednala plnohodnotnú opravu so zmenou typu vinutia.

  V dôsledku využitia energeticky nenáročnej technológie "Slavyanka" technické charakteristiky modernizovaného motora sa znížili nasledujúcim spôsobom.

  Nominálny výkon vyrástol z 15 kW na 19 kW, to znamená o 26,6 %.

  Prúd voľnobehu do opravy nebol určený, pretože motor bol poškodený. V dokumente daná hodnota bola 27 A a po modernizácii sa znížila na 13,4 A.

  Uskutočnené testy názorne predviedli energetickú efektívnosť technológie "Slavyanka". Technický riaditeľ D.O.O. Kuevo potvrdil spoľahlivosť práce modernizovaného motora.

  S protokolom z testovania je možné sa oboznámiť podľa odkazu https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H5tQwSIQX9siP_J_-t9zf6bCMGaQ9Nq5?ths=true

 • Testing
  Ruský podnik, júl v roku 2016
  Testing
  Testovania modernizovaného motora drenážneho čerpadla. Rusko, júl v roku 2016

  Inžinieri ruského podniku svojimi silami uskutočnili modernizáciu asynchrónneho elektromotora 5AI160М2U2 s výkonom 18,5 kW, nainštalovaného v drenážnom čerpadle. Počas opravy vyhorené staré vinutie bolo odstránené spôsobom vypálenia, a motor bol previtý s využitím zapatentovanej technológie "Slavyanka".

  Cieľ testov — zistiť zmeny v technických charakteristikách motora po modernizácii.

  Do opravy elektromotor 5AI160М2 bol určený na prácu s napätím 660 V, po modernizácii sa nabíja od 380 V. Pri napätí 500 V, podanom v laboratórnych podmienkach, voľnobežný prúd sa znížil v priemere o 12 % (z 27,3 A na 24,0 A). Pri práci od 380 V voľnobežný prúd sa znížil o 3 % a pri práci pod záťažou — o 2 %.

  Po prevití sa zvýšila produktivita čerpadla (dĺžka cyklu práce čerpadla sa znížila o 39 sekúnd). Spôsobilo to zníženie nevyhnutného času práce motora o 8 %. Celková úspora energie za jedno zapnuté čerpadlo bola 12 %. Spotrebovaná energia pri odčerpaní nádrže do previtia dosiahla 2,573 kW, po prevití sa znížila na 2,3368 kW. Úspora — 10 %.

  Výsledky testov potvrdili efektívnosť technológie kombinovaných vinutí "Slavyanka".

  Protokoly testov a vysvetlenia k nim sú dostupné podľa odkazu https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a1fglrN6zxjGJ1b7o3DLrUbMPJgn13PJ?ths=true

 • Testing
  Sankt-Peterburgské metro, rok 2015
  Testing
  Testovanie motora, modernizovaného podľa technológie "Slavyanka". Sankt-Peterburgské metro, október v roku 2015

  Podľa objednávky výrobno-technického oddielu Petrohradského metra pracovníci elektromechanickej služby vykonali modernizáciu nečinného elektromotora ventilačného agregátu výkonnej tunelovej ventilácie, použitím energeticky nenáročnej technológie "Slavyanka".

  Cieľ testov — zistiť zmeny v technických charakteristikách motorov po modifikácii.

  Typ opravovaného elektromotora výroby z roku 1975 — 5АМ280S8Y3. Jeho výkon do poškodenia bol 55 kW, výkon — 108 A, kmitočet otáčania — 740 otáčok za minútu, napätie — 380 V.

  Experimentálny motor po oprave nainštalovali do agregátu B-1. V dôsledku testov komisia určila nasledujúce technické charakteristiky modernizovaného motora s vinutím "Slavyanka": prevádzkový prúd bol 48 A; štartovací prúd dosiahol ukazovateľ 359 A.

  Testovanie potvrdilo, že modifikácia elektromotorov podľa technológie Duyunova zvyšuje ich efektívnosť.

  Dokument, vysvetľujúci chod a výsledky testov je dostupný tu https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ful8GH2DhtwOOA8p2cGIc3J3OxRrXRkd?ths=true

Praktické využitie technológie "Slavyanka"

Technológia sa úspešne využíva v praxi od roku 1995
 • Using
  KAMAZ s modernizovaným generátorom
  Using
  KAMAZ s modernizovaným generátorom

  V lete v roku 2017 podľa technológie "Slavyanka" bol previtý generátor KAMAZu zo športového klubu "KAMAZ-Master". Previtie umožnilo zvýšiť výkon generátora skoro o 30 %.

  Modernizovaný "KAMAZ" s posádkou Antona Shibalova, prijal účasť v pretekoch "Dakar-2017" v Južnej Amerike na trase Paraguaj — Bolívia — Argentína.

  Tím "KAMAZ-Master" bol spokojný s vylepšením, následne potom boli previté generátory zvyšných automobilov na rely "Dakar-2018"!

  Okrem toho, sa rozhodli na "Slavyanku" previť motor pre stierače pretekárskych KAMAZov.

  Modernizáciu generátora "KAMAZ-Master" vykonala spoločnosť "Elektrokomplex", nadobúdateľ licencie "ASiPP".

 • Using
  Elektromobil "ZAZ"
  Using
  Elektromobil ZAZ-966 s motorom Duyunova

  ААвтомобиль Запорожец был оснащен двигателем, модернизированным по технологии «Славянка», специально для марафона электромобилей «Киев — Монте-Карло» в 2015 году.

  V Odese zakladatelia projektu "Ekofaktor" v priebehu 3 týždňov úplne modernizovali automobil, vymenili vnútorné časti a ponechali len pôvodnú korbu.

  V rámci pretekov, odeská posádka prešla 10 krajín a prekonala vzdialenosť skoro 3000 km. Na jednom z úsekov cesty sa ZAZu podarilo obehnúť elektrické auto Tesla. Problémy s elektromobilom na ceste neboli, s výnimkou menších nedostatkov, ktoré boli rýchlo odstránené.

  Ku koncu Záporožec prišiel ako piaty v celkovom poradí a druhý medzi modernizovanými elektromobilmi. Taktiež odeské elektrické auto vyhralo cenu sympatie publika. Okrem toho, ZAZ si všimol sám usporiadateľ pretekov, princ Monaka Albert, vyzdvihol svojrázny vonkajší vzhľad ukrajinského automobilu.

  Promo video o modernizácii ZAZ — https://www.youtube.com/watch?v=m8uGFK2H-H8&t=40s

 • Using
  Šachtová lokomotíva "Era"
  Using
  Šachtová lokomotíva Era

  Lokomotíva Era — dopravný prostriedok, ktorý sa využíva na prevoz nákladu v baniach po úzkokoľajných železniciach.

  V roku 2013 v Donecku na Eru nainštalovali motor so 112. rozmerom, modernizovaným podľa technológie "Slavyanka", namiesto systematizovaného DRT-13, a taktiež kontrolér značky Curtis.

  Počas bežných testovaní lokomotíva preukázala nasledujúce charakteristiky: utiahol 11 vagónov s uhlím, v porovnaní s predchádzajúcim motorom utiahol 5, rýchlosť — 12 km/hod. v rovine a 7 km/hod. v stúpaní, pri preprave 100 ton uhlia sa motor neprehrieval, napriek dvojnásobnému nárastu nákladu.

  Vynález Duyunova zvýšil produktivitu práce doneckých baníkov dva krát pri značnom znížení spotreby energie. Taktiež špecialisti označili zásadné zníženie vysokofrekvenčnej amplitúdy a reakčnej zložky v elektrických sieťach celkového využitia, do ktorých sa zamotávali znižovacie trakčné napájacie sústavy.

 • Using
  "Tavria" s motorom Duyunova
  Using
  Tavria s motorom Duyunova

  V roku 2014 obyvateľ Belgorodskej oblasti Igor Korkhov modernizoval všeobecne priemyselný motor s rozmerom 100, ktorý previl podľa technológie "Slavyanka". V dôsledku previtia sa stal motor výkonnejším o 10 krát pri pomerne ľahkej váhe 29 kilogramov.

  Do modernizácie výkon motoru bola 4 kW ale po sa zvýšila na 12-13 kW, na maxime motor vydal do 50 kW.

  "Vylepšeným motorom Igor Korkhov vybavil automobil Tavria. Ťažký automobil dostatočne rýchlo vyštartoval aj na prvej a aj na tretej rýchlosti, pri tom sa pohyboval skoro bez hluku. Maximálna rýchlosť automobilu bola 110 km/hod., bez dobitia prešiel okolo 10 kilometrov."

  S modernizáciou Tavrii Igor Korkhov začal ešte na začiatku roku 2000. Na automobile už bol nainštalovaný elektromotor, ale inžinierovi sa nepáčila rýchlosť, ktorá bola nie viac ako 50 km/hod. Preto zo začiatku vybavil Tavriu americkým kolektorovým elektromotorom, a potom — motorom s kombinovanými vinutiami v komplete s kontrolérom Curtis.

  Tavria dodnes funguje, no už u nového majiteľa. A Igor Korkhov je v súčasnosti členom tímu Duyunova a pracuje pre spoločnosť "Sovelmash" v Zelenograde.

  Video o Tavrii na Life news - https://www.youtube.com/watch?v=RhPMZyUspeI

 • Using
  Trolejbus v Kyjeve
  Using
  Trolejbus v Kyjeve

  V roku 2014 v Kyjeve, na platforme podniku boli uskutočnené testovania trolejbusu s motorom, modernizovaným podľa technológie "Slavyanka".

  Upravený mechanizmus zvýšil rýchlosť trolejbusu a znížil spotrebu elektrickej energie. Projekt bol prerušený v spojení s nepriaznivými udalosťami na Ukrajine.

 • Using
  Citroёn s motorom Duyunova
  Using
  Citroёn s motorom Duyunova

  V roku 2017 v Nemecku partner Dmitrija Duyunova, Viktor Arestov nainštaloval na starý model elektro-Citroën motor, previtý podľa technológie "Slavyanka".

  Inovované elektrické auto prekvapilo pozorovateľov rýchlym štartom z miesta, rýchlou jazdou a ovládateľnosťou. Nabíjanie motora trvá celkovo hodinu.

  Technické charakteristiky Citroën po modernizácii motora:

  Váha — 750 kg
  Batéria — 14 kWh
  Kontrolér Curtis 1238 96 V
  Priemerná spotreba nabitia — 9,6 kWh na 100 km
  Spotreba v meste — 7,2 kWh na 100 km
  Výkon na jedno nabitie — do 180 km
  Maximálna rýchlosť — 130 km/hod.

  Vďaka modernizácii elektromotora podľa technológie "Slavyanka" sa na Citroëne podarilo docieliť značné zlepšenie kľúčových charakteristík.

  Video od Viktora Arestova, uskutočňujúceho modernizáciu elektrického auta https://www.youtube.com/watch?v=RDdM2bclpKg&t=5s

  Jedna z reportáží o Citroene v nemeckom jazyku https://www.youtube.com/watch?v=WtVqu0rLADw

Malosériová výroba

Kupujte elektromotory s technológiou "Slavyanka", aby ste sa osobne presvedčili o efektívnosti inovácie
Malosériovou výrobou motorov, realizovanou na úkor potenciálu štandardných elektromotorov cestou zámeny klasických vinutí za kombinované, sa zaoberá spoločnosť ASPP Weihai. Podnik pracuje v Číne, vďaka licencii od "ASiPP". Spoločnosť vyrába rôzne modifikácie ťažných motorov pre elektrickú dopravu.
DA-90S

Elektromotor DA-90S

Asynchrónny motor čínskej výroby upravený podľa technológie "Slavyanka".
 • Typ motora: asynchrónny motor
 • Nominálny výkon: 3 kW (3300 оt/min.)
 • Maximálny výkon: 9,5 kW
 • Trvalý prúd (maximálny výkon): 60 А (fázový prúd)
 • Maximálny prúd: 350 A
 • Nominálne napätie: 72 V
 • Maximálna rýchlosť: 5000 ot/min.
 • Efektívna účinnosť: 92 %
 • Krútiaci moment (maximálny výkon): 74 Nm (na hriadeli)
 • Váha: 10,5 kg
 • Bez magnetického odporu
 • Zvýšenie efektívnosti v celom rozsahu záťaže
DA-90SM

Elektromotor DA-90SM

Asynchrónny motor čínskej výroby upravený podľa technológie "Slavyanka".
 • Typ motora: asynchrónny motor
 • Minimálny výkon: 4 kW (3300 ot/min.)
 • Maximálny výkon: 10 kW
 • Dlhodobý prúd (maximálna hodnota): 80 A (fázový prúd)
 • Maximálny prúd: 350 A
 • Nominálne napätie: 72 V
 • Maximálna rýchlosť: 7000 ot/min.
 • Efektívna účinnosť: 92 %
 • Krútiaci moment (maximálny výkon): 74 Nm (na hriadeli)
 • Hmotnosť: 11,2 kg
DA-95S

Elektromotor DA-95S

Asynchrónny motor čínskej výroby upravený podľa technológie "Slavyanka".
 • Typ motora: asynchrónny motor
 • Minimálny výkon: 5 kW (3300 ot/min.)
 • Maximálny výkon: 14,5 kW
 • Krútiaci moment pri 275 A - 83,3 Nm
 • Dlhodobý prúd (maximálna hodnota): 80 A (fázový prúd)
 • Maximálny prúd: 350 A
 • Nominálne napätie: 72 V
 • Maximálna rýchlosť: 7000 ot/min.
 • Účinnosť: 95%
 • Krútiaci moment pri (maximálna hodnota): 106 Nm (na hriadeli)
 • Hmotnosť: 14 kg
DA-112S

Elektromotor DA-112S

Asynchrónny motor čínskej výroby upravený podľa technológie "Slavyanka".
 • Typ motora: asynchrónny motor
 • Nominálny výkon: 7 kW (3200 оt/min.)
 • Maximálny výkon: 21 kW
 • Stály prúd: 120 A (fázový prúd)
 • Maximálny prúd: 550 A
 • Nominálne napätie: 72 V
 • Maximálna rýchlosť: 7500 ot/min.
 • Efektívna účinnosť: 91 %
 • Krútiaci moment (maximálna hodnota): 151 Nm (na hriadeli)
 • Hmotnosť: 23 kg
DA-112SL

Elektromotor DA-112SL

Asynchrónny motor čínskej výroby upravený podľa technológie "Slavyanka".
 • Typ motora: asynchrónny motor
 • Nominálny výkon: 12 kW (3200 оt/min.)
 • Maximálny výkon: 36 kW
 • Nepretržitý prúd: 260 А (fázový prúd)
 • Maximálny prúd: 650 A
 • Nominálne napätie: 72 V
 • Maximálna rýchlosť: 7000 ot/min.
 • Efektívna účinnosť: 93 %
 • Krútiaci moment (maximálny výkon): 210 Nm (na hriadeli)
 • Váha: 35 kg
 • Bez magnetického odporu
 • Zvýšenie efektívnosti v celom rozsahu záťaže
K dispozícii na zakúpenie je dostupný prostriedok s elektromotormi so "Slavyankou":
Elektrická motorka
Skúter SPECIFICATION s elektromotorom DA-90S
Elektrická motorka
Elektrický motocykel Denzel Liberty s motorom DA-95S
Elektrická motorka
Elektrická motorka SUZUKI AX-100 s elektromotorom DA-90S
Elektrická motorka
Elektrický motocykel Cafe Racer s motorom DA-95S
Elektromobil
Golfové autíčko s elektromotorom DA-100SL a solárnou batériou
Kde kúpiť motory s kombinovanými vinutiami?

Masmédia o technológii "Slavyanka"

Hodnoverné publikácie si všimli technológiu
 • Masmédiá o projekte
 • Masmédiá o projekte
 • Masmédiá o projekte
 • Masmédiá o projekte
 • Masmédiá o projekte
 • Masmédiá o projekte
 • Masmédiá o projekte
 • Masmédiá o projekte