Проект "Двигатели на Дуюнов"

Подкрепете иновациите в Русия и печелете пари от това

Иновации в електродвигателите

«Двигатели на Дуюнов» — това е проект за комерсиализация на уникалната технология на комбинираните намотки «Славянка». Технологията позволява на екипа на инженера Дмитрий Александрович Дуюнов да проектира електродвигатели от ново поколение, които се използват в електрическия транспорт, промишлеността, селското стопанство, военния отрасъл, авиацията, битовата техника, медицината и в други области.

Главни преимущества на електродвигателите с технология „Славянка“

 • Намаляване на потреблението на електроенергия с 40%
 • Намаляване на себестойността на двигателя с 30%
 • Повишена надеждност – фактор на обслужване 2,5
За технологията

Амбициозен проект

Основната цел на проекта „Двигатели Дуюнов“ е да се реализира печалба от развитието на електрически двигатели с комбинирани намотки „Славянка“ за различни клиенти и сфери на приложение.

За постигането на тази цел се създава проектно-конструкторско технологично бюро (ПКТБ), където компанията «Совэлмаш» ще извършва целия цикъл на работа.

Строителната площадка е територията на държавната специална икономическа зона „Технополис Москва“, обект Алабушево, разположен недалеч от Зеленоград (Москва).

 • Повече от 100 000 со двигателя със „Славянка“
 • Повече от 100 изпълнителя с лиценз за намотки
 • Повече от 20 патента
  за технологията
за проекта

Пътна карта на проекта

юни

Стартира финансирането на проекта

юни

Започнаха да работят лабораторията и опитният участък на «Совэлмаш»

февруари

«Совэлмаш» стана участник в СИЗ «Технополис «Москва»

юни

Открито е първото национално представителство на SOLARGROUP (Франция)

Завършени са външните работи

февруари

Започнато е изграждането на фундамента

октомври

Завършен е металният скелет, започнат е монтажът на покрива

декември

Започна монтажът на стенните панели

октомври

Премината е държавна експертиза на проектната документация

декември

Стартира строителството на ПКТБ

Основните вътрешни работи са завършени

Премината е държавна комисия

ПКТБ е въведено в експлоатация

2017

юни

Стартира финансирането на проекта

2018

юни

Започнаха да работят лабораторията и опитният участък на «Совэлмаш»

2019

февруари

«Совэлмаш» стана участник в СИЗ «Технополис «Москва»

юни

Открито е първото национално представителство на SOLARGROUP (Франция)

2020

октомври

Премината е държавна експертиза на проектната документация

декември

Стартира строителството на ПКТБ

2021

февруари

Започнато е изграждането на фундамента

октомври

Завършен е металният скелет, започнат е монтажът на покрива

декември

Започна монтажът на стенните панели

2022

Завършени са външните работи

2023

Основните вътрешни работи са завършени

2023

Премината е държавна комисия

2023

ПКТБ е въведено в експлоатация

Инвестиции, достъпни за всеки

Проектът „Двигатели Дуюнов“ се финансира по метода на краудинвестирането: това означава че инвестицията идва от неограничен брой частни инвеститори.

Инвеститорът става съсобственик на иновативен бизнес и може да разчита на част от печалбите на компанията, получавайки дивиденти за своя дял. Всеки може да инвестира – хора от всяка точка на света.

Проектът се финансира от международната компания SOLARGROUP.

Минимална инвестиция
 • Минимална инвестиция – 50 долара
 • Възможност за получаване на много голяма печалба
 • Инвестициите са защитени с договор
Относно инвестирането

Проектът е подкрепен

Повече от 477 000 души от 194 страни по света.
Точно толкова участници привлече в проекта компанията SOLARGROUP.

Още снимки – в нашите социални мрежи

Към
регистрацията!

Направете лесната регистрация в 2 стъпки, получете достъп до цялата информация за проекта и намерете отговори на въпросите си.