Проектот „Моторите на Дујунов“

Поддржете ги иновациите во Русија и заработете од тоа

Иновации во електромоторите

„Моторите на Дујунов“е проект кој е наменет за комерцијализација на единствената технологија со комбинирани намотки „Славјанка“. Оваа технологија му овозможува на тимот на инженерот Дмитриј А. Дујунов да дизајнира електромотори од новата генерација кои ќе се користат во електричниот превоз, индустријата, земјоделието, воениот сектор, воздухопловството, апаратите за домаќинство, медицината и на други полиња.

Главните предности на електромоторите со технологијата „Славјанка“

 • Намалена потрошувачка на енергија — до 40%
 • Намалена цена за производство на електромотори — до 30%
 • Зголемена сигурност — сервис фактор 2,5
За технологијата

Амбициозен проект

Главната цел на проектот „Моторите на Дујунов“ е да оствари заработка од развојот на електромотори засновани на технологијата со комбинирани намотки „Славјанка“ за разни клиенти и за различна примена.

За да се постигне оваа цел, беше основано Бирото за проектирање и инженеринг, каде што „Совелмаш“ ќе го спроведува целокупниот циклус на работа.

Градилиштето се наоѓа на територијата на посебната државна економска зона „Технополис Москва“, локација „Алабушево“, во близина на Зеленоград (Москва).

 • Преку 100.000 мотори со   „Славјанка“
 • Преку 100 лиценцирани стручњаци за намотки
 • Повеќе од 20 патенти
  за оваа технологија.
За проектот

Како течеше проектот

јуни

Започна финансирањето на проектот

јуни

Пуштени се во употреба лабораторијата и погонот за тестирање во „Совелмаш“.

февруари

„Совелмаш“ стана жител на економската зона „Технополис Москва“

јуни

Отворено е првото национално претставништво на SOLARGROUP (Франција)

Надворешната работа е завршена

февруари

Започна ставањето на темелите

октомври

Металната конструкција е завршена, започна поставувањето на покривот

декември

Започна поставувањето на ѕидните панели

октомври

Помината е државната експертиза за проектната документација

декември

Почеток на изградбата на Бирото за проектирање и инженеринг

Завршени се главните работи внатре во зградата

Помина државна инспекција

Бирото за проектирање и инженеринг пуштено во работа

2017

јуни

Започна финансирањето на проектот

2018

јуни

Пуштени се во употреба лабораторијата и погонот за тестирање во „Совелмаш“.

2019

февруари

„Совелмаш“ стана жител на економската зона „Технополис Москва“

јуни

Отворено е првото национално претставништво на SOLARGROUP (Франција)

2020

октомври

Помината е државната експертиза за проектната документација

декември

Почеток на изградбата на Бирото за проектирање и инженеринг

2021

февруари

Започна ставањето на темелите

октомври

Металната конструкција е завршена, започна поставувањето на покривот

декември

Започна поставувањето на ѕидните панели

2022

Надворешната работа е завршена

2023

Завршени се главните работи внатре во зградата

2023

Помина државна инспекција

2023

Бирото за проектирање и инженеринг пуштено во работа

Инвестирање достапно за сите

Проектот „Моторите на Дујунов“ се финансира со крудинвестирање: ова значи дека инвестициите доаѓааат од неограничен број на приватни инвеститори.

Инвеститорот станува косопственик на иновативен бизнис и може да смета на дел од заработката на компанијата така што ќе добива дивиденди за својот удел. Може да инвестира секој човек од кој и да било дел на светот.

Меѓународната компанија SOLARGROUP го организира финансирањето на проектот.

Минимална инвестиција
 • Минимална инвестиција — 50$
 • Можност за стекнување на огромна заработка
 • Инвестициите се заштитени со договор
За инвестирањето

Проектот е поддржуван од

Над 477.000 луѓе од 194 земји.
Толку учесници беа привлечени во проектот на SOLARGROUP.

Повеќе фотографии — на нашите социјални мрежи

Комплетирајте ја
регистрацијата!

Поминете низ едноставен процес на регистрација во два чекора, добијте пристап до сите информации за проектот и најдете одговор на Вашите прашања.