Новости

Најнови информации за проектот „Моторите на Дујунов“
Повеќе податоци за финансирањето на проектот „Моторите на Дујунов“
Повеќе податоци за финансирањето на проектот „Моторите на Дујунов“
16 мај 2024
Колку удели беа поништени при затворањето на откажаните пакети на рати?
Колку удели беа поништени при затворањето на откажаните пакети на рати?
15 мај 2024
„Тестирав мотори засновани на ‘Славјанка’“
„Тестирав мотори засновани на ‘Славјанка’“
14 мај 2024
Клиентот сака да дознае нешто повеќе | Студија на случај од животот на партнерот
Клиентот сака да дознае нешто повеќе | Студија на случај од животот на партнерот
13 мај 2024
Резултати од седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“
Резултати од седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“
12 мај 2024
Инвеститорите и партнерите од Виетнам задоволни од својата посета на „Совелмаш“
Инвеститорите и партнерите од Виетнам задоволни од својата посета на „Совелмаш“
8 мај 2024
Им честитаме на партнерите што стекнаа нови статуси!
Им честитаме на партнерите што стекнаа нови статуси!
8 мај 2024
Преглед на проектот: зошто е важно целосно да се отплатат сите рати?
Преглед на проектот: зошто е важно целосно да се отплатат сите рати?
7 мај 2024

Комплетирајте ја
регистрацијата!

Поминете низ едноставен процес на регистрација во два чекора, добијте пристап до сите информации за проектот и најдете одговор на Вашите прашања.