Новости

Најнови информации за проектот „Моторите на Дујунов“
Нов платежен систем Zion достапен во бек-офисот
Нов платежен систем Zion достапен во бек-офисот
28 Март 2023
Кога да го оставам клиентот на мира?
Кога да го оставам клиентот на мира?
27 Март 2023
Виктор Арестов за комерцијализацијата на технологијата „Славјанка“ во светот
Виктор Арестов за комерцијализацијата на технологијата „Славјанка“ во светот
27 Март 2023
Резултати за седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“
Резултати за седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“
26 Март 2023
Медиумите на Зеленоград за изградбата на Бирото за проектирање и инженеринг „Совелмаш“
Медиумите на Зеленоград за изградбата на Бирото за проектирање и инженеринг „Совелмаш“
24 Март 2023
Дали е возможно финансирањето на проектот да заврши предвреме?
Дали е возможно финансирањето на проектот да заврши предвреме?
23 Март 2023
„Колку пари планиравте да дадете?“
„Колку пари планиравте да дадете?“
22 Март 2023
Поставување на комуналните мрежи и опрема: како напредува изградбата на Бирото за проектирање и инжинеринг „Совелмаш“
Поставување на комуналните мрежи и опрема: како напредува изградбата на Бирото за проектирање и инжинеринг „Совелмаш“
22 Март 2023

Комплетирајте ја
регистрацијата!

Поминете низ едноставен процес на регистрација во два чекора, добијте пристап до сите информации за проектот и најдете одговор на Вашите прашања.