Tin tức

Thông tin cập nhật về dự án "SovElMash"
Ưu đãi phút chót trong tháng 1 dành cho các nhà đầu tư dự án "Động cơ của Duyunov"
14 Tháng 1 2021
Xây dựng D&E "SovElMash": kết quả tạm thời
12 Tháng 1 2021
Bằng sáng chế mới của "SovElMash" cho động cơ trục bánh xe cảm ứng
11 Tháng 1 2021
Xe golf "Slavyanka": tin tức về địa điểm sản xuất
08 Tháng 1 2021
Ban quản lý Xây dựng tại "SovElMash" / Nhiệm vụ và trách nhiệm
07 Tháng 1 2021
Dự án "Động cơ của Duyunov": đầu tư vào một tương lai xanh
06 Tháng 1 2021
Bước đột phá được mong đợi suốt 100 năm: công nghệ "Slavyanka" trong lịch sử phát triển động cơ điện
05 Tháng 1 2021
ASTRON: sự tinh tế và đặc trưng của công việc / Sergey Kostyunichev
04 Tháng 1 2021

Hoàn thành
đăng ký!

Hoàn thành đăng ký 2 bước đơn giản, có quyền truy cập vào tất cả thông tin dự án và tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Hoặc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội