Tin tức

Thông tin cập nhật về dự án "Động cơ của Duyunov"
Tìm hiểu xem bạn có giành được mô tô điện không
Tìm hiểu xem bạn có giành được mô tô điện không
07 Декабрь 2023
Tính năng mới ở văn phòng hành chính: thêm sự kiện vào lịch của bạn
Tính năng mới ở văn phòng hành chính: thêm sự kiện vào lịch của bạn
05 Декабрь 2023
Vào ngày 30 tháng 12, dự án "Động cơ của Duyunov" bước vào giai đoạn cấp vốn thứ 19!
Vào ngày 30 tháng 12, dự án "Động cơ của Duyunov" bước vào giai đoạn cấp vốn thứ 19!
05 Декабрь 2023
Chúng tôi xin chào mừng các đối tác lên trạng thái mới!
Chúng tôi xin chào mừng các đối tác lên trạng thái mới!
04 Декабрь 2023
Thay đổi giai đoạn, tin tức từ Trung Quốc và từ "Sovelmash"
Thay đổi giai đoạn, tin tức từ Trung Quốc và từ "Sovelmash"
04 Декабрь 2023
Các sự kiện chính trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
Các sự kiện chính trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
03 Декабрь 2023
Kết quả năm trong dự án "Động cơ của Duyunov"
Kết quả năm trong dự án "Động cơ của Duyunov"
02 Декабрь 2023
Điểm nhấn tháng 11
Điểm nhấn tháng 11
01 Декабрь 2023

Hoàn thành
đăng ký!

Đăng ký đơn giản chỉ trong 2 bước, có quyền truy cập vào tất cả thông tin dự án và tìm câu trả lời cho các câu hỏi.