Tin tức

Thông tin cập nhật về dự án "Động cơ của Duyunov"
Hiện đã có thể thêm tiền vào tài khoản chính bằng thẻ ngân hàng trở lại
21 Tháng 4 2021
Công ty "Sovelmash": kết quả gây quỹ tài trợ giai đoạn 15
20 Tháng 4 2021
Cách đầu tư vào dự án với lợi nhuận tối đa: toàn bộ ưu đãi và phần thưởng
20 Tháng 4 2021
Xác minh tại văn phòng hành chính của dự án: tổng quan về các câu hỏi và các lỗi thường gặp
19 Tháng 4 2021
Tạm ngưng tính năng thêm tiền vào tài khoản bằng thẻ ngân hàng
19 Tháng 4 2021
Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
18 Tháng 4 2021
Thực hiện công việc chu kỳ 0 tại công trường xây dựng D&E "Sovelmash"
18 Tháng 4 2021
Đầu tư từ tài khoản đối tác với mức·chiết khấu 5%
17 Tháng 4 2021

Hoàn thành
đăng ký!

Hoàn thành đăng ký 2 bước đơn giản, có quyền truy cập vào tất cả thông tin dự án và tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Hoặc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội