Tin tức

Thông tin cập nhật về dự án "Động cơ của Duyunov"
Giám sát Kỹ thuật Nhà nước, ngày vệ sinh và sản xuất
Giám sát Kỹ thuật Nhà nước, ngày vệ sinh và sản xuất
23 tháng 4 2024
Phát sóng trực tiếp với ban quản lý SOLARGROUP
Phát sóng trực tiếp với ban quản lý SOLARGROUP
22 tháng 4 2024
Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
21 tháng 4 2024
Các tính năng chuyển đổi cổ phần đã sẵn sàng để triển khai tại văn phòng hành chính
Các tính năng chuyển đổi cổ phần đã sẵn sàng để triển khai tại văn phòng hành chính
19 tháng 4 2024
Rút lại cơ hội khôi phục gói trả góp bị hủy trong năm 2018
Rút lại cơ hội khôi phục gói trả góp bị hủy trong năm 2018
18 tháng 4 2024
Tin tức và kết quả dự án: phát sóng trực tiếp với ban quản lý SOLARGROUP
Tin tức và kết quả dự án: phát sóng trực tiếp với ban quản lý SOLARGROUP
17 tháng 4 2024
Hướng dẫn dự án: cách nạp tiền vào tài khoản của tôi ở văn phòng hành chính?
Hướng dẫn dự án: cách nạp tiền vào tài khoản của tôi ở văn phòng hành chính?
16 tháng 4 2024
"Sovelmash" là tình yêu sét đánh | Câu chuyện của Shashikant Pal, đối tác của SOLARGROUP, Ấn Độ
"Sovelmash" là tình yêu sét đánh | Câu chuyện của Shashikant Pal, đối tác của SOLARGROUP, Ấn Độ
15 tháng 4 2024

Hoàn thành
đăng ký!

Đăng ký đơn giản chỉ trong 2 bước, có quyền truy cập vào tất cả thông tin dự án và tìm câu trả lời cho các câu hỏi.