Tin tức

Thông tin cập nhật về dự án "Động cơ của Duyunov"
Đại diện Hiệp hội Nhà Phát minh và Sáng tạo Toàn Nga (VOIR) đã đến thăm "Sovelmash"
21 Tháng 7 2021
SOLARGROUP tại công trường xây dựng "Sovelmash"
21 Tháng 7 2021
Chi tiết xây dựng dự án "Sovelmash" / Ngày 42
20 Tháng 7 2021
Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
18 Tháng 7 2021
Tờ báo quận Zelenograd "41" viết về lịch sử của D&E và công trình xây dựng "Sovelmash"
16 Tháng 7 2021
Bungari: kết quả của hội nghị SOLARGROUP
15 Tháng 7 2021
Các gói đầu tư mới: 200, 250 và 300 nghìn USD
15 Tháng 7 2021
Báo cáo từ tầng 2 của D&E "Sovelmash"
14 Tháng 7 2021

Hoàn thành
đăng ký!

Hoàn thành đăng ký 2 bước đơn giản, có quyền truy cập vào tất cả thông tin dự án và tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Hoặc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội