Hỗ trợ những sáng tạo ở Nga và kiếm lợi nhuận từ đó

Tương tự hơn 477.000 người trên khắp thế giới đã làm
 • 64 000
  nhà đầu tư
 • 18 600
  đối tác
  từ khắp thế giới
 • 194
  các quốc gia
  tham gia vào dự án
Động cơ của Duyunov

Bất cứ ai cũng có thể đầu tư

Các khoản đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov" được thu hút theo hình thức đầu tư từ cộng đồng, còn được gọi là tài trợ tập thể. Điều này có nghĩa là nguồn vốn để thực hiện dự án đến từ các nhà đầu tư quy mô vừa và nhỏ.

Ngày nay bất kỳ người nào từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trở thành nhà đầu tư dự án và nhận được cổ phần của công ty sáng tạo. Các nhà đầu tư có thể tin tưởng vào một phần lợi nhuận của công ty bằng cổ tức hoặc lợi nhuận từ vốn hóa.

Nhờ công nghệ hiện đại và trang quản trị thuận tiện, những khoản đầu tư này thuận tiện, an toàn và phù hợp với cả các nhà đầu tư mới bắt đầu.

Ý nghĩa của dự án "Động cơ của Duyunov" đối với nhà đầu tư:

dự án sinh lời
Dự án có triển vọng sinh lời cao
Bảo vệ pháp lý
Thỏa thuận đầu tư và chứng nhận cá nhân đối với số cổ phần đã mua
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đầu tư tối thiểu - 50 USD
Đầu tư tối thiểu 50 USD và hơn 20 phương thức thanh toán
Cơ hội đầu tư
Cơ hội đầu tư từ mọi quốc gia
Cơ hội hỗ trợ
Cơ hội hỗ trợ một sáng tạo hữu ích

Nhà đầu tư nhận được gì?

Mỗi nhà đầu tư trong dự án "Động cơ của Duyunov" trở thành đồng sở hữu của doanh nghiệp sáng tạo và nhận cổ phần trong doanh nghiệp.

Quyền của nhà đầu tư dự án được bảo vệ hợp pháp theo thỏa thuận đầu tư và chứng nhận ghi số cổ phần đã mua.

Sau khi triển khai thành công dự án, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận số lợi nhuận đó phụ thuộc vào số lượng cổ phần đã mua.

Động cơ của Duyunov
Tải về thỏa thuận

Chủ đầu tư sẽ kiếm lợi nhuận như thế nào?

Khi đầu tư ngay bây giờ, bạn sẽ mua cổ phần của công ty rẻ hơn hàng trăm lần so với mệnh giá tiềm năng và kiếm được tiền nhờ tăng trưởng vốn hóa "Sovelmash".

49,5% trung tâm đổi mới "Sovelmash" sẽ thuộc sở hữu của những nhà đầu tư đang ủng hộ dự án hôm nay.

Bên cạnh đó, nếu dự án được triển khai thành công, nhà đầu tư sẽ nhận một phần doanh thu của công ty: họ sẽ được trả 50% lợi nhuận chia cho cổ tức.

Động cơ của Duyunov Động cơ của Duyunov
 • Vốn hóa vốn chủ sở hữu của bạn
 • Nhận cổ tức

Tại sao bạn nên đầu tư ngay hôm nay?

Hôm nay bạn có thể mua cổ phần của công ty ở giá thấp hơn nhiều so với giá trị danh nghĩa tiềm năng của chúng. Điều đó là nhờ chiết khấu mà nhà đầu tư nhận được cho rủi ro đầu tư của họ.

Động cơ của Duyunov
Ở giai đoạn 1, chiết khấu là 700. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 70.000 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 2, chiết khấu là 640. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 64.000 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 3, chiết khấu là 585. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 58.500 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 4, chiết khấu là 535. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 53.500 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 5, chiết khấu là 485. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 48.500 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 7, chiết khấu là 415. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 41.500 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 9, chiết khấu là 355. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 35.500 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 10, chiết khấu là 320. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 32.000 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 11, chiết khấu là 285. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 28.500 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 12, chiết khấu là 255. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 25.500 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 13, chiết khấu là 229. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 22.900 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 14, chiết khấu trung bình là 206. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được 20.600 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 15, mức chiết khấu trung bình là 185. Với mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được trung bình 18.500 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 16, mức chiết khấu trung bình là 166. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được trung bình 16.600 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 17, mức chiết khấu trung bình là 149. Cứ mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được trung bình 14,900 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 18, mức chiết khấu trung bình là 140. Cứ 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được trung bình 14.000 cổ phần của công ty.
Ở giai đoạn 19, mức chiết khấu trung bình là 127. Với mỗi 100 USD đầu tư, nhà đầu tư nhận được trung bình 12.700 cổ phần trong công ty.
Ở giai đoạn 20, mức chiết khấu trung bình vẫn chưa công bố, nhưng sẽ thấp hơn so với các giai đoạn trước.

Đánh giá của các nhà đầu tư

Câu chuyện về người thật
 • Xem xét
 • Xem xét
 • Xem xét
 • Xem xét
 • Xem xét
 • Xem xét
 • Xem xét
 • Xem xét

Hàng trăm nghìn người trên toàn cầu ủy thác các khoản đầu tư của họ cho chúng tôi

Thêm hình ảnh — trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi

Hơn 477.000 người từ 194 quốc gia tin tưởng chúng tôi

Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Ấn Độ, New Delhi
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Ấn Độ, New Delhi
Hãy tin tưởng chúng tôi
Hungary, Budapest
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Bulgaria, Sofia
Hãy tin tưởng chúng tôi
Việt Nam, Hà Nội
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Saint Petersburg
Hãy tin tưởng chúng tôi
Việt Nam, Hà Nội
Hãy tin tưởng chúng tôi
Ấn Độ, New Delhi
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Ấn Độ, New Delhi
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Novosibirsk
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Croatia, Zagreb
Hãy tin tưởng chúng tôi
Belarus, Minsk
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Tula
Hãy tin tưởng chúng tôi
Belarus, Minsk
Hãy tin tưởng chúng tôi
Kazakhstan, Astana
Hãy tin tưởng chúng tôi
Bulgaria, Varna
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Bulgaria, Stara Zagora
Hãy tin tưởng chúng tôi
Bờ Biển Ngà, Abidjan
Hãy tin tưởng chúng tôi
Ấn Độ, Ranchi
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Benin, Cotonou
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Rostov-on-Don
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Benin, Cotonou
Hãy tin tưởng chúng tôi
Togo, Lomé
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Saint Petersburg
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Benin, Cotonou
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Novosibirsk
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Saint Petersburg
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Yekaterinburg
Hãy tin tưởng chúng tôi
Kazakhstan, Almaty
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Senegal, Dakar
Hãy tin tưởng chúng tôi
Bulgaria, Plovdiv
Hãy tin tưởng chúng tôi
Nga, Moscow
Hãy tin tưởng chúng tôi
Đức, Hamburg
Hãy tin tưởng chúng tôi
Bờ Biển Ngà, Abidjan
Nhiều hình ảnh hơn trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi

Tham gia
dự án!

Đăng ký đơn giản chỉ trong 2 bước, có quyền truy cập vào tất cả thông tin dự án và tìm câu trả lời cho các câu hỏi.