Hội thảo trực tuyến và sự kiện

Thông tin cập nhật về dự án
Présentation du projet des "Moteurs Duyunov" à Lomé (Togo)

Horaire : le Dimanche 31 Octobre 2021 à 15 h 00 heure locale du Togo

31 thg 10, 2021 18:00 UTC
FR
Chi tiết hơn
Présentation du projet des "Moteurs Duyunov" à PARAKOU (Bénin)

Quand : le Dimanche  31 Octobre 2021 à 15 h 00 (GMT+1) heure locale de Parakou

31 thg 10, 2021 17:00 UTC
FR
Chi tiết hơn
Présentation du projet des "Moteurs Duyunov" à Gagnoa (Côte d’Ivoire)

Quand : le Samedi 30 Octobre 2021 à 16 h 00 (GMT) heure locale de Gagnoa

30 thg 10, 2021 19:00 UTC
FR
Chi tiết hơn
Présentation du projet des "Moteurs Duyunov" à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Horaire : le Samedi 30 Octobre 2021 à 14 h 00 (GMT) heure locale d’Abidjan

30 thg 10, 2021 17:00 UTC
FR
Chi tiết hơn
Présentation du projet des "Moteurs Duyunov" à Douala (Cameroun)

Horaire : le Samedi 30 Octobre 2021 à 11 h 00 heure locale de Douala

30 thg 10, 2021 13:00 UTC
FR
Chi tiết hơn
Formation gratuite SOLARGROUP

RDV Vendredi 29 Octobre 2021 à 15h à Cotonou

29 thg 10, 2021 17:00 UTC
FR
Chi tiết hơn
Présentation du projet des Moteurs Duyunov à Cotonou (Bénin)

Horaire : le Jeudi 28 Octobre 2021 à 17 h 00 heure locale du Bénin

28 thg 10, 2021 19:00 UTC
FR
Chi tiết hơn
Présentation du projet des "Moteurs Duyunov" en salle à Yaoundé (Cameroun)

Horaire : Mercredi 27 Octobre 2021 à 17h00

27 thg 10, 2021 19:00 UTC
FR
Chi tiết hơn
Formation gratuite SOLARGROUP

RDV Mardi 26 Octobre 2021 à 13h à Cotonou

26 thg 10, 2021 15:00 UTC
FR
Chi tiết hơn
  • THỨ HAI
  • THỨ BA
  • THỨ TƯ
  • THỨ NĂM
  • THỨ SÁU
  • THỨ BẢY
  • CHỦ NHẬT

Hoàn thành
đăng ký!

Hoàn thành đăng ký 2 bước đơn giản, có quyền truy cập vào tất cả thông tin dự án và tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Hoặc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội