Khi nào tôi nên rời khỏi khách hàng?

Khi nào tôi nên rời khỏi khách hàng?

Bạn đã chốt giao dịch đầu tiên của mình. Giúp khách hàng mua gói đầu tư và hoàn tất xác minh (xác thực tại văn phòng hành chính). Bây giờ bạn có thể rời khỏi khách hàng không?

Không! Ngay cả khi đây là trải nghiệm đầu tiên của bạn về bán hàng, bạn hẳn đã nghe nói về hỗ trợ sau bán hàng. Nó rất quan trọng! Và đây là lý do tại sao:

• Đối với khách hàng, bạn là người sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề phát sinh, bởi vì khi bạn đã làm việc đó và khách hàng đã đăng ký vào dự án bằng liên kết giới thiệu của bạn.

• Đối với bạn, khách hàng vẫn là một nhà đầu tư và đối tác đầy triển vọng, bởi vì theo thống kê, một người thực hiện giao dịch mua đầu tư một lần có nhiều khả năng lặp lại giao dịch mua hơn là tìm một người thực hiện giao dịch mua mới.

Hỗ trợ sau bán hàng bao gồm ba lĩnh vực:

1 – kiểm soát trả góp

2 – bán hàng thứ cấp

3 – tham gia vào kinh doanh đối tác

Trong mỗi lĩnh vực này, chúng ta đang nói về các hoạt động cùng có lợi với khách hàng.

1. Kiểm soát trả góp.

Lợi ích cho khách hàng: bạn nhắc nhở họ đúng hạn tại sao việc thanh toán đầy đủ gói trả góp của họ lại có lợi (họ sẽ nhận được hơn một nửa số cổ phần trong gói đã mua khi thanh toán lần cuối), với bạn, họ không bao giờ quên lịch thanh toán, ngay cả khi họ bỏ lỡ thông báo, bạn cho họ biết cách tiến hành nếu họ gặp khó khăn.

Lợi ích cho bạn: khách hàng là người tham gia dự án và là thành viên trong cấu trúc của bạn, bạn kiếm được tiền thù lao giới thiệu cho công việc chất lượng với họ, bạn được hưởng lợi từ lòng trung thành và hành động kịp thời của họ.

2. Bán hàng thứ cấp.

Lợi ích cho khách hàng: bạn luôn cập nhật các sự kiện trong dự án và nắm rõ các ưu đãi hiện tại dành cho các nhà đầu tư có sẵn tại văn phòng hành chính - với bạn, họ sẽ không bỏ lỡ lợi nhuận của mình!

Lợi ích cho bạn: tăng gói đầu tư, mua một gói mới và các hành động khác do khách hàng thực hiện đều là kết quả của công việc chất lượng của bạn với họ, do đó bạn sẽ kiếm được thù lao giới thiệu.

3. Tham gia vào kinh doanh đối tác.

Lợi ích cho khách hàng: một người có thể đơn giản là không biết hoặc không nhận ra rằng họ có cơ hội bù đắp chi phí mua gói, để có thêm thu nhập hoặc thu nhập lâu dài, và bạn nói với họ về điều đó và nhắc nhở họ về điều đó.

Lợi ích cho bạn: bạn đã có một khách hàng trung thành, họ quan tâm đến dự án vì họ đã đầu tư, bạn có thể có được một đối tác mà công việc của bạn với mọi người trở nên dễ dàng hơn.

Như bạn có thể thấy, công việc của bạn với khách hàng vẫn chưa kết thúc sau khi chốt thỏa thuận!

Bạn sẽ chỉ rời khỏi khách hàng nếu hội tụ tất cả các yếu tố này:

• họ chưa sẵn sàng đầu tư,
• họ không cần "Quà tặng cho bạn bè",
• họ không quan tâm đến hội thảo trên web và các sự kiện khác để tìm hiểu thêm về dự án,
• đối tác kinh doanh cũng không hấp dẫn họ,
• họ không thể giới thiệu ai cho bạn.

Và nếu rơi vào trường hợp này, đã đến lúc bạn phải phân tích hành động của mình ở mọi giai đoạn làm việc với khách hàng - đã có sai sót ở một điểm nào đó. Để hiểu chính xác vị trí, hãy sử dụng "Phương pháp luận làm việc cho đối tác".

Và thử lại! Bạn sẽ làm tốt hơn với kinh nghiệm và hỗ trợ được cung cấp bởi "Phương pháp luận".

XEM PHƯƠNG PHÁP LUẬN