Кога да оставим клиента на мира?

Кога да оставим клиента на мира?

Ти си затворил първата си сделка. Помогнал си на клиента да закупи инвестиционен пакет и да премине верификация (идентификация на самоличност в личния кабинет). Можеш ли вече да оставиш клиента на мира?

Не! Дори ако това е първият ти опит в продажбите, със сигурност си чувал за поддръжка след продажба. Това е важно! И ето защо е така:

• За клиента ти си човекът, който ще му помогне да реши възникналите проблеми, защото веднъж вече си го направил и той се е регистрирал в проекта чрез твоята реферална връзка.

• За теб клиентът все още е перспективен инвеститор и партньор, тъй като, според статистиката, ако някой веднъж е направил инвестиционна покупка, този човек ще купи отново с по-голяма степен на вероятност, отколкото нов клиент.

Поддръжката след продажбата включва три направления на работа:

1 – контрол за погасяване на разсрочено плащане

2 – вторични продажби

3 – привличане към партньорския бизнес

Във всяко направление става въпрос за взаимноизгодни действия с клиента.

1. Контрол за погасяване на разсрочено плащане.

Полза за клиента: ти навреме му напомняш, защо е изгодно да плати вноските си изцяло (той ще получи повече от половината от дяловете в закупения пакет, когато направи последното плащане), с теб той няма да забрави за графика на плащанията, дори и да пропусне уведомлението, ти ще му кажеш как да действа, ако възникнат трудности.

Полза за теб: клиентът е участник в проекта и участник в твоята структура, за качествена работа с него получаваш реферално възнаграждение, имаш полза от неговата лоялност и навременни действия.

2. Вторични продажби.

Полза за клиента: ти следиш събитията в проекта и си наясно с актуалните промоции за инвеститорите в личния кабинет – с теб той няма да пропусне изгодата си!

Полза за теб: увеличаване на инвестиционния пакет, закупуване на нов и други действия на клиента – това е резултат от твоята качествена работа с него, поради което получаваш реферално възнаграждение.

3. Привличане към партньорския бизнес.

Полза за клиента: човекът може просто да не знае или да не разбира, че има възможност да компенсира разходите за закупуване на пакет, да получи допълнителен или постоянен доход и ти ще му кажеш за това и ще му напомниш.

Полза за теб: вече имаш лоялен клиент, той се интересува от проекта, тъй като е инвестирал, в лицето на инвеститор можеш да намериш партньор, с когото работата ти с хората ще стане по-лесна.

Както виждаш, след затварянето на сделката работата ти с клиента не е свършена!

Ще оставиш клиента намира само ако всички тези фактори съвпадат:

• той не е готов да инвестира,
• на не го не му трябва «Подарък на приятел»,
• той не се интересува от уебинари и други мероприятия, където може да научи повече за проекта,
• партньорският бизнес също не го привлича,
• той никого не може да ти препоръча.

А ако това е така, време е да анализираш действията си на всеки етап от работата с клиента – някъде е допусната грешка. За да разбереш къде точно, използвай «Методологията за работата на партньора».

И опитай още веднъж! С опита и с помощта на «Методологията» ще се справиш по-добре.

ВИЖ МЕТОДОЛОГИЯТА