Thủ lĩnh: trước đây và bây giờ

Thủ lĩnh: trước đây và bây giờ

TRƯỚC ĐÂY: bạn được đào tạo để thể hiện tố chất lãnh đạo

BÂY GIỜ: bạn được dạy về văn hóa tin tưởng và tôn trọng

TRƯỚC ĐÂY: bạn được dạy để chứng minh rằng bạn có khả năng tự xử lý bất kỳ công việc nào

BÂY GIỜ: bạn học cách hiểu rằng chỉ có thể đạt được kết quả cao và bền vững trong một đội ngũ

TRƯỚC ĐÂY: bạn được dạy để có trách nhiệm với doanh nghiệp của mình và tự quản lý mọi người 

BÂY GIỜ: bạn học cách phân bổ trách nhiệm giữa những người tham gia và quản lý bản thân

TRƯỚC ĐÂY: thủ lĩnh là những người cầu toàn

BÂY GIỜ: thủ lĩnh học cách nhìn ra điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên trong nhóm - và sử dụng kiến ​​thức đó một cách hiệu quả

TRƯỚC ĐÂY: tố chất lãnh đạo là khi bạn có thể khiến mọi người nghĩ theo cách bạn làm

BÂY GIỜ: tố chất lãnh đạo là khi mọi người đều khác biệt và bạn có thể khiến những người khác nhau làm việc cùng nhau

Một đội ngũ bổ tợ là trung tâm của khái niệm hiện đại về khả năng lãnh đạo. Nó có cả điểm mạnh và điểm yếu, tất nhiên là như vậy. Điểm mạnh: những người khác nhau đóng góp những quan điểm khác nhau cho cả đội. Điểm yếu: ý kiến ​​khác nhau có thể dẫn đến xung đột. Làm thế nào để bạn khắc phục điểm yếu? Tạo bầu không khí tin cậy và tôn trọng. Nếu bạn chỉ nhận được một cái gật đầu trong một cuộc họp kinh doanh hoặc nhóm, đó không phải là điều bạn cần. Nếu mọi người chia sẻ ý kiến ​​của họ với bạn, khác với bạn - xin chúc mừng, bạn đã thành công trong việc tạo ra bầu không khí phù hợp!

Immanuel Kant: "Tôn trọng là sự công nhận của người khác về quyền được khác biệt của bạn."

Một điểm mạnh khác của một đội ngũ bổ trợ: xử lý các tình huống khủng hoảng nhanh hơn thông qua sự hỗ trợ lẫn nhau. Điểm yếu: một thủ lĩnh không cho bạn biết phải làm gì. Làm thế nào để bạn khắc phục điểm yếu? Trong một tình huống rủi ro thực sự cao, một thủ lĩnh nên chịu trách nhiệm về các quyết định được chia sẻ và qua đó trở thành một hình mẫu. Trong một đội với một người lãnh đạo như vậy, không ai lãng phí thời gian để tìm kiếm một người nào đó để đổ lỗi; mọi người đều tham gia vào việc giải quyết vấn đề bằng cách làm theo thủ lĩnh của họ.

Đây không phải là tất cả điểm mạnh của khái niệm tố chất lãnh đạo hiện đại và không phải là tất cả các giải pháp để khắc phục điểm yếu. Xét cho cùng, điều thú vị là một thủ lĩnh hiện đại sẽ phát triển và tạo điều kiện cho sự phát triển không ngừng trong đội ngũ. Chúng tôi cung cấp cho các đối tác của mình và mọi người tham gia dự án quan tâm đến hoạt động kinh doanh của đối tác và xây dựng nhóm để nghiên cứu "Phương pháp luận làm việc của đối tác" - một công cụ đào tạo mà chúng tôi bổ sung và nâng cao với nội dung hữu ích và phù hợp.

Phương pháp luận có sẵn ở văn phòng hành chính.

Hãy phát triển cùng nhau nhé!

XEM PHƯƠNG PHÁP LUẬN