Lider: wczoraj i dzisiaj

Lider: wczoraj i dzisiaj

WCZORAJ: na szkoleniach uczono cię, jak wykazać się umiejętnościami przywódczymi

DZISIAJ: nauczono cię kultury zaufania i szacunku

WCZORAJ: uczono cię, jak pokazać, że jesteś w stanie samodzielnie podjąć każde wyzwanie

DZISIAJ: uczysz się dostrzegać, że wspaniałe i trwałe rezultaty można osiągnąć tylko w zespole

WCZORAJ: uczono cię, jak wziąć odpowiedzialność za swój biznes samodzielnie i zarządzać ludźmi

DZISIAJ: uczysz się dzielić odpowiedzialność i zarządzać sobą

WCZORAJ: lider był perfekcjonistą

DZISIAJ: lider uczy się dostrzegać mocne i słabe strony każdego członka zespołu i dobrze je wykorzystywać

WCZORAJ: przywództwo to umiejętność sprawienia, by wszyscy myśleli tak jak ty

DZISIAJ: przywództwo jest wtedy, gdy każdy jest inny i można sprawić, że różni ludzie będą ze sobą współpracować

Uzupełniający się zespół jest centralnym elementem współczesnej koncepcji przywództwa. Ma mocne i słabe strony, tak jak powinno być. Mocna strona: różni ludzie wzbogacają się o różne punkty widzenia. Słaba strona: różne opinie mogą prowadzić do konfliktów. Jak pokonać słabość? Stwórz atmosferę zaufania i szacunku. Jeśli na zebraniu czy spotkaniu zespołu widzisz tylko skinienie głową - to nie jest to. Jeśli podzielą się z Tobą opinią, która różni się od Twojej - gratulacje, udało Ci się stworzyć odpowiednią atmosferę!

I. Kant: "Szacunek to uznanie przez drugą osobę twojego suwerennego prawa do bycia innym".

Kolejna mocna strona komplementarnego zespołu: szybciej radzi sobie z kryzysami dzięki wzajemnemu wsparciu. Słabość: Lider nie mówi nikomu, co kto ma robić. Jak pokonać słabość? W sytuacji naprawdę wysokiego ryzyka lider powinien wziąć odpowiedzialność za wspólne decyzje i tym samym stać się wzorem do naśladowania. W zespole z takim liderem nikt nie traci czasu na szukanie winnego, każdy angażuje się w rozwiązanie problemu, podążając za swoim liderem.

Nie są to wszystkie mocne strony współczesnej koncepcji przywództwa i nie wszystkie rozwiązania w przypadku wykazania słabości. Dla nowoczesnego lidera interesujący jest przecież rozwój i tworzenie warunków do ciągłego rozwoju w zespole. Naszym partnerom i każdemu uczestnikowi projektu, który jest zainteresowany biznesem partnerskim i budowaniem zespołu proponujemy zapoznanie się z "Metodologią pracy partnera", narzędziem szkoleniowym, które uzupełniamy i wzbogacamy o odpowiednie i przydatne materiały.

Metodologia jest dostępna na koncie osobistym.

Rozwijajmy się razem!

CZYTAJ METODOLOGIĘ