Лидерът: вчера и днес

Лидерът: вчера и днес

ВЧЕРА: ви учиха на тренингите да проявявате лидерски качества

ДНЕС: ви учат на култура на доверие и уважение

ВЧЕРА: ви учиха да демонстрирате, че сте способни сами да се справите с всяка задача

ДНЕС: се учите да разбирате, че можете да постигнете високи и устойчиви резултати само с екип

ВЧЕРА: ви учиха да носите отговорност за бизнеса си сами и да управлявате хората

ДНЕС: се учите да разпределяте отговорността между участниците и да управлявате себе си

ВЧЕРА: лидерът беше перфекционист

ДНЕС: лидерът се учи да вижда силните и слабите страни на всеки член на екипа – и да прилага тези знания с полза

ВЧЕРА: лидерството беше, когато можеш да накараш всички да мислят като теб

ДНЕС: лидерството е, когато всички са различни и можеш да направиш така, че различните хора да работят заедно

Екипът, в който хората взаимно се допълват, това е главното в съвременната концепция за лидерство. Това има силни и слаби страни, както трябва да е наистина. Силната страна е: различните хора се обогатяват взаимно с различни гледни точки. Слабата страна е: различните мнения могат да доведат до конфликти. Как да се преодолее слабата страна? Трябва да се създаде атмосфера на доверие и уважение. Ако на събрание или среща на екипа, само ви кимат с глава – това не е нужната атмосфера. Ако хората споделят мнението си с вас, различно от вашето, поздравления, вие сте успели да създадете правилната атмосфера!

И. Кант: «Уважението е признаването от друг човек на вашето суверенно право да бъдете различни от него».

Друга силна страна на взаимно допълващия се екип: той се справя с кризисна ситуация по-бързо чрез взаимна подкрепа. Слаба страна: лидерът не казва на всеки какво да прави. Как да се преодолее слабата страна? В ситуациите с наистина висок риск лидерът сам трябва да поеме отговорност за общите решения и по този начин да стане пример за подражание. В екипа с такъв лидер никой не си губи времето в търсене на това кой е виновен, всички се включват в решаването на проблема, следвайки своя лидер.

Това далеч не са всички силни страни на съвременната концепция за лидерство и не всички решения при проявяването на слабите страни. В крайна сметка на съвременния лидер му е интересно да се развива и да създава условия за постоянно развитие в екипа. На нашите партньори и на всеки участник в проекта, който се интересува от партньорски бизнес и тиймбилдинг, предлагаме да се запознаят с «Методологията за работата на партньора» – това е обучаващ инструмент, който постоянно допълваме и обогатяваме с актуални и полезни материали.

Методологията е достъпна в личния кабинет.

Нека да се развиваме заедно!

ИСКАМ ДА ПРОЧЕТА МЕТОДОЛОГИЯТА