Liider: eile ja täna

Liider: eile ja täna

EILE: teile õpetati koolitustel liidriomaduste näitamist

TÄNA: teile õpetatakse usaldus- ja austuskultuuri

EILE: teile õpetati demonstreerima teistele, et te saate ise iga ülesandega hakkama

TÄNA: te õpite mõistma, et suurejooneliste ja püsivate tulemuste saavutamine on võimalik ainult meeskonnas

EILE: teile õpetati vastutama oma äri eest ainuisikuliselt ja juhtima inimesi

TÄNA: te õpite vastutuse jaotamist teiste osalejate vahel ja enesejuhtimist

EILE: liider oli perfektsionist

TÄNA: liider õpib nägema iga meeskonnaliikme tugevaid ja nõrku kohti – rakendab neid teadmisi kasumiga

EILE: liidriks olemine – tähendab, et sa oskad teha nii, et kõik mõtleks nagu sina

TÄNA: liidriks olemine – tähendab, et kõik on erinevad, ja sinu võimsuses on teha nii, et erinevad inimesed töötaks kõik koos

Teineteist vastastikku täiendav meeskond – on kaasaegse liidrikontseptsiooni põhitegur. Sellel on olemas oma tugevad ja nõrgad küljed, nagu peabki olema. Tugev külg: erinevad inimesed rikastavad üksteist erinevate vaatenurkadega. Nõrk külg: erinevad arvamused võivad põhjustada konflikte. Kuidas olla nõrkadest külgedest üle? Tuleb luua usaldav ja lugupidav atmosfääri. Kui koosolekul või meeskonnaga kohtumisel saate vastuseks ainult noogutusi – pole see atmosfäär õige. Kui teiega on aga jagatud teie arvamusest erinevat arvamust – õnnitleme, õige atmosfääri loomine õnnestus!

I. Kant: "Lugupidamine – kui teine inimene tunnistab teie suveräänõigust mitte olla selline nagu tema."

Teineteist vastastikku täiendava meeskonna teine tugev külg: tänu üksteise toetusele saab see kriisiolukorras kiiremini hakkama. Nõrk pool: liider ei näita, mida keegi tegema peab. Kuidas olla nõrkadest külgedest üle? Päriselt kõrge riskiga olukordades peab liider võtma enda peale kogu vastutuse koos tehtud otsuste üle, muutudes niimoodi teistele eeskujuks. Sellise liidri juhtimisel ei hakka keegi raiskama oma aega süüdlaste otsingul, vaid keskendutakse probleemi lahendamisele, järgnedes oma liidrile.

Need pole kaugeltki kõik kaasaegse liidrikontseptsiooni tugevused ja mitte kõik nõrkade kohtade lahendamise näited. Kuna kaasaegne liider tunneb huvi pideva arengu vastu ja soovib luua oma meeskonnale samu tingimusi. Oma partneritele ja teistele projektiliikmele, kellele pakub huvi partnerlusäri ja meeskonna moodustamine, saame me pakkuda "Partneritöö metodoloogiaga" tutvumist – õpitööriist, mis täiendab ja rikastab aktuaalsete ja kasulike materjalidega.

Metodoloogia on saadaval investorikontol.

Areneme kõik koos!

METODOLOOGIA JUURDE