Как трябва да се работи с клиент, който няма проблеми | Методология за работата на партньора

Как трябва да се работи с клиент, който няма проблеми | Методология за работата на партньора

В тъмна, тъмна нощ клиент в черно-черно наметало е спрял да плаща вноски. И други «ужасни истории» от партньорите. Какво да правиш в «страшни» случаи? За всичко това вече е разказано в «Методологията за работата на партньора», също така е разказано в уебинарите и в чатовете. Много внимание се отделя на работата с разсрочени плащания и просрочени плащания.

А какво да правиш, ако ти си е паднал безпроблемен клиент? Той прави плащания по график, работата му върви добре и няма никакви въпроси към теб. Няма проблем – значи няма за какво да се говори?

Всъщност има. Целта на работата на партньора е да доведе клиента до изплащането на всички вноски. Ето защо, когато клиентът направи първото плащане, трябва да обърнеш внимание на факта, че по-голямата част от дяловете са концентрирани в последното плащане. За клиента е изгодно да стигне до това последно плащане, за да получи печалбата си в пълен размер. И ще е много добре, ако периодично напомняш за това дори на твоя безпроблемен клиент.

Питай го как върви с разсроченото плащане, в чатовете или групите, в които си го добавил. Не се страхувай, че изглеждаш натрапчив, възприемай го като проява на грижа. Всъщност по този начин клиентът ще се почувства по-комфортно – ще знае, че си готов да го подкрепиш и да му помогнеш да реши проблема си, ако възникнат трудности.

За какво друго можеш да говориш с клиент, който няма проблеми?

• За предсрочно погасяване на вноските. Клиентът може да не знае или да е забравил, че има възможност да получи бонусни дялове. Сподели с него тази информация.
• За увеличаване на броя на дяловете в пакета. Разкажи на клиента, че по този начин той ще запази отстъпката от етапа на придобиване на пакета, т.е. новите дялове ще му струват по-малко, отколкото на хората, които купуват сега за първи път.
• За изплащане на вноски без нито един ден просрочие! Разкажи на клиента как да получи бонус за безупречната си платежна дисциплина.

Както можеш да видиш, има достатъчно причини за продуктивна комуникация дори с клиент, който няма проблеми. Следи новините и ги споделяй с клиента. Поддържай връзка с него! За да можеш да реагираш незабавно, ако все пак на клиента му възникнат трудности. А също – да му напомниш в подходящия момент за партньорската програма. Например, ако клиентът признае, че би искал да инвестира повече, но все още не може да си го позволи.

Не забравяй да прегледаш «Методологията за работата на партньора» – има още много въпроси и ситуации, за които тя може да ти даде отговори.

ПРЕМИНИ КЪМ МЕТОДОЛОГИЯТА