Бизнесът и «ефектът на пеперудата»

Бизнесът и «ефектът на пеперудата»

Веднъж Едуард Лоренц е искал да автоматизира прогнозата за времето, въвел е данни – и е получил две напълно различни прогнози. Той е смятал, пак е пресмятал и не е могъл да разбере: ако данните са едни и същи, защо прогнозите са толкова различни? Докато не е забелязал, че в единия случай цифрите на данните са закръглени, а в другия – са въведени с всички деления. Примерно ето така: 0,83947839277829857362563786888. И така с всички цифри! Естествено, че всеки ще иска да закръгли до 0,8. Но от всяко незначително деление е зависело, както се оказа, дали някъде ще е спокойно или ще има буря.

Така е открит «ефектът на пеперудата»: малките разлики в първоначалните условия водят до огромни разлики в крайното явление. Пеперуда, размахваща криле в Айова, може да предизвика дъждовен сезон в Индонезия. Лоренц става един от основателите на теорията на хаоса.

Хаосът – това е нещо, с което бизнесът вечно се бори. И не винаги побеждава. Пример за това е суматохата, която е възникнала на световния пазар днес. Хората недоумяват: като живеем в Индия / Виетнам / Латинска Америка – какво общо имат с нас събитията, които се случват на стотици хиляди километри? Но «ефектът на пеперудата» работи постоянно в бизнеса. Нито една от прогнозите, направени за 2022, вече не се е оправдала.

Затова бизнесът отдавна е разбрал, че анализаторите и прогнозите не са достатъчни. И служителите трябва да се научат не само да са експерти, но и да планират сценарии. Невъзможно е да се предскаже точно как ще се развият събитията в определена сфера, но можете да се подготвите за различни сценарии.

Съвременното корпоративно обучение е изградено върху това. И това е една от причините, поради които за разработването на курсове и тренинги, като правило, компаниите привличат експерти и методисти вътре, а не канят отвън и още по-малко купуват готови курсове от хората, които ги предоставят. За този подход може да се спори, но в момента повечето компании предпочитат да разработват своето вътрешно обучение и да развиват свои собствени методисти и експерти. Този подход дори получи названието – «синдром на отхвърляне на чуждата разработка». Вътрешният експерт е носител на знания вътре в компанията. Ако развиете добър методист от него, той ще създаде идеален курс за обучение.

И така, представете си, че нашият бизнес е на прав път в борбата с хаоса и «ефекта на пеперудата», съобразява се със съвременните тенденции, учи служителите и партньорите на планиране на сценарии и е развил свой методист. А как да обучим служителите и партньорите, ако те са хиляди, живеят в различни страни и работят с абсолютно различни хора? Не е възможно да се подготвят едни и същи сценарии за всички. Но можем да им дадем метод! Метод, по който те сами ще подготвят своите сценарии.

Експертите и методистите на SOLARGROUP вече направиха това за своите партньори. Те разработиха «Методология за работа на партньора» – това е универсален обучаващ материал, който разкрива тайните на партньорския бизнес! «Методологията» е написана с толкова лек език, че човек от всяко ниво може да си помисли: но аз и преди знаех всичко това. Можете да вземете «Методологията за работа на партньора» – и да подобрите резултатите от работата си така, сякаш сте се занимавали с партньорски бизнес през целия си живот.

Това са инструментите, които бизнесът използва днес, за да се бори с хаоса. Ние в SOLARGROUP знаем, че нас заедно никакъв «ефект на пеперудата» няма да ни спре.