Фасилитация – това прилична дума ли е?

Фасилитация – това прилична дума ли е?

Facilitate – улеснявам, помагам. Фасилитацията в буквален превод означава «улесняване на процеса». Процес на управление на организацията, процес на преговори, процес на обсъждане с екип, срещи, уебинари – всеки работен процес с участието на повече от 3 души.

Фасилитацията – цял набор от инструменти за намиране на изход от всяка бизнес ситуация, от която сякаш няма изход. Функцията на фасилитатора е да бъде водещ. Ако си работил в екип или си действал в ролята на лидер, вероятно често е имало моменти, когато си искал да кажеш на друг участник: като си толкова умен, отиди и го направи сам. Или такъв момент: видял си много талантлив човек в екипа, почти гений, но си разбрал, че той изобщо не знае как да «продава» идеите си, няма комуникативни навици. И така, фасилитацията – това е да се даде свобода на решенията, да се «пусне» екипа, да не се пречи на самоорганизацията, а да се напътства този процес, да се увеличи участието на всеки чрез доверие в него.

Всеки работен процес има съдържание и форма. Съдържанието – това са точно тези «прекалено умни» или прекалено тихи, естествено родени лидери или свободни художници. С една дума, реални хора, с техните достойнства и недостатъци, с които трябва да се работи всеки ден. Задачата на фасилитатора е да оформи това съдържание.

Фасилитацията дойде в бизнеса от психологията. От 1989 година съществува международна асоциация на фасилитаторите, през годините на нейното съществуване експертите са разработили много подходи, които им позволяват да «модернизират» бизнес процесите, да ги направят такива, че да отговарят на актуалните потребности на обществото. Една от тези потребности е отхвърлянето на тоталитаризма. Днес изобщо не е необходимо да се определят твърди рамки при работа в екип, никой не се вписва в тях. Демократичният подход е по-ефективен и икономически изгоден. Всеки човек днес иска да почувства своята значимост. И трябва да му се даде това, за да се повиши мотивацията и ангажираността на всички един от членовете на екипа.

Това сложно ли изглежда? Наистина това е лесно! Вижте какви прости подходи използват фасилитаторите.

• Антиконференция (barcamp). Това предполага отхвърляне на традиционните правила и дрескода. На традиционна конференция кафе-паузата е само почивка между официалните блокове на програмата, а на антиконференция това е основният блок на програмата. Разговори, нетуъркинг, дискусии на живо. Няма ясно разделение на спикери и слушатели, няма подготвени доклади. Антиконференцията може да се проведе както като отделно събитие, така и като част от по-стандартен формат на мероприятията. Вашето мероприятие – ваши са и правилата.

• Световно кафене. Екипът или колективът е разделен на групи. Ако това е офлайн мероприятие, групите седят на маси като в кафене. Във всяка група водещият записва идеите, които са възникнали по време на дискусията. След това групите се преместват на други маси. Всяка група допълва идеите на другата група. Като резултат – въпросът се решава, като се вземат предвид мненията на всички членове на екипа.

По този начин фасилитацията – това е, когато всички признават първоначално, че имат работа с интелигентни, активни, въвлечени хора, които могат да поемат отговорност, на която може да се има доверие. А задачата на лидера-фасилитатор е да организира работния процес така, че всеки да чувства, че сам взема решение, запазвайки си правото да съветва. Основните принципи на фасилитацията са: толерантност, емпатия, внимание, оптимизъм и доверие. Ако това са твоите принципи в работата в екип, значи вече си фасилитатор и имаш потенциала да изведеш екипа си от всяка трудна ситуация.

ИСКАМ ДА ПРОЧЕТА ВСИЧКИ НОВИНИ