Fasilitatsioon – on viisakas sõna?

Fasilitatsioon – on viisakas sõna?

Facilitate – hõlbustama, aitama. Fasiliteerimine tähendab otsetõlkes "protsessi lihtsustamist". Organisatsiooni juhtimisprotsesside, sujuvate läbirääkimiste ning meeskondadevaheliste arutelude, kohtumiste, veebiseminaride protsesside sujumist ehk tööprotsesse, kus osaleb 3 ja enam inimest.

Fasilitatsioon – on instrumentide kogum, mis aitab leida väljapääsu igast äriolukorrast, isegi nendest, mis alguses tunduvad jõudvat tupikusse. Fasilitaatori roll on olla juht. Kui sa oled töötanud meeskonnas või esinenud liidri rollis, siis oled kindlasti kokku puutunud olukordadega, kus tahtsid öelda teisele inimesele: "Kui sa oled nii tark, siis tee seda ise." Või on olnud olukordi, kus sa nägid meeskonnas andekat inimest, peaaegu geeniust, kuid siis said aru, et inimene ei oska üldse oma ideid müüa või tal puuduvad suhtlemisoskused. Niisiis, fasilitseerida – tähendab anda otsustusvabadust, lasta meeskonnal "minna", mitte segada iseorganiseerimist, vaid suunata kogu protsessi ning suurendada iga inimese kaasatust läbi usalduse tõstmise.

Igal tööprotsessil on sisu ja vorm. Sisuks on need samad "liiga targad" või "liiga vaiksed" inimesed, sündinud liidrid ja vabakutselised kunstnikud. Ühesõnaga – pärisinimesed, oma plusside ja miinustega, kellega me puutume kokku igapäevaselt. Fasilitaatori eesmärgiks on anda sellele sisule vorm.

Fasilitatsioon on jõudnud äritegevusse psühholoogiast. Alates 1989. aastast tegutseb Rahvusvaheline fasilitaatorite assotsiatsioon ja selle tegutsemisaastate jooksul on eksperdid loonud palju erinevaid lähenemisi, mis soodustavad äriprotsesside kaasajastamist, muutes neid vastavaks ühiskonna aktuaalsetele päringutele. Üks sellistest päringutest – on totalitarismist loobumine. Tänapäeval ei pea meeskonnas töötamiseks seadma rangeid piire, keegi ei pea nendesse enam sobituma. Demokraatlik lähenemine on tõhusam ja majanduslikult soodsam. Täna tahab iga inimene tunda oma olulisust. Ja seda tuleb võimaldada, et suurendada tema motivatsiooni ja kõikide meeskonnaliikmete kaasatust.

Kas tundub keeruline? Vastupidi — see on lihtne! Vaata, milliseid lihtsaid lähenemisi kasutavad fasilitaatorid.

• Antikonverents (barcamp). Hõlmab traditsioonilistest reeglitest ja riietumisstiilist ära ütlemist. Kohvipaus traditsioonilistel konverentsidel — tegu on vaid vaheajaga programmi ametlike plokkide vahel, kuid antikonverentsidel see ongi programmi põhiplokk. Vestlused, networking, elavad vestlused. Pole ranget jagunemist esinejateks ja kuulajateks, pole ettevalmistatud aruandeid. Antikonverentsi võib korraldada eraldi üritusena ja standardürituse ühe osana. Teie üritus – teie reeglid.

• Maailmakohvik. Meeskond või kollektiiv jagatakse gruppideks. Kui üritus ei toimu veebis, istuvad kõik grupid laudade taga, nagu kohvikus. Iga grupijuht kirjutab üles ideed, mis on tekkinud arutelu käigus. Siis vahetavad grupiliikmed kohad. Iga grupp täiendab teiste gruppide ideid. Tulemuseks on lahendatud küsimus, kus on arvestatud kõigi meeskonnaliikmete arvamustega.

See aga tähendab, et fasilitatsiooniks on, kui kõik juba algselt nõustuvad, et ajavad asja arukate, aktiivsete, kaasatud inimestega, kes suudavad võtta vastutust ja keda saab usaldada. Fasilitaatori-liidri ülesandeks on korraldada tööprotsessi nii, et iga inimene tunneks, et tema teeb otsuse, jättes endale õiguse anda soovitusi. Fasilitatsiooni põhiprintsiibid: tolerantsus, empaatilisus, tähelepanu, optimism ja usaldus. Kui need on ka sinu peamised meeskonnatöö printsiibid, oled sa juba fasilitaator ja sul on olemas potentsiaal juhtima oma meeskond välja keerulisest olukorrast.

KÕIKIDE UUDISTE JUURDE