Dmitry Duyunov odpowiedział na list Narodowej Akademii Nauk Białorusi

Dmitry Duyunov odpowiedział na list Narodowej Akademii Nauk Białorusi

Wiadomo, że licencjonowani owijacze zmodernizowali dziesiątki tysięcy różnych asynchronicznych silników elektrycznych w technologii Slavyanka na całym świecie.

Jeden z owijaczy, który mieszka w Nowosybirsku i pracuje z systemami urządzeń klimatycznych, importowanymi sprężarkami itp. skierował oficjalne pismo do Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Wydziału Nauk Fizycznych i Technicznych, z pytaniem o wsparcie technologii przez przedstawicieli nauki akademickiej, profesorów, mistrzów elektrotechniki.

Odpowiedź była następująca:

"Główną wadą proponowanej przez Pana konstrukcji silnika elektrycznego jest niski współczynnik wykorzystania uzwojenia stojana, co jest spowodowane faktycznym wypełnieniem szczeliny stojana dwoma niezależnymi gałęziami uzwojenia. Ostatecznie prowadzi to do nadmiernego zużycia drutu nawojowego i zmniejsza wydajność specyficzną maszyn elektrycznych w porównaniu z tradycyjnym schematem uzwojenia. Nieznaczną przewagę maszyn elektrycznych proponowanej konstrukcji pod względem sprawności można uzyskać jedynie w trybach rozruchowych, pod warunkiem, że maszyny elektryczne pracują bezpośrednio z sieci bez urządzeń regulacji wektora częstotliwości. Wobec powyższego, a także tendencji do stosowania w przemyśle układów regulacji częstotliwości silników elektrycznych ogólnoprzemysłowych wprowadzenie Państwa oferty wydaje się niecelowe. W przypadku Państwa zainteresowania Zjednoczony Instytut Budowy Maszyn NAN Białorusi jest gotów opracować i przedstawić techniczno-ekonomiczne uzasadnienie powyższego wniosku, w tym możliwości przeprowadzenia badań eksperymentalnych na certyfikowanych urządzeniach stoiska".

Dmitry Duyunov skomentował tę decyzję, w tym niuanse pracy silników elektrycznych, wykonanych z wykorzystaniem technologii uzwojeń kombinowanych Slavyanka. Poruszono również tematy rozwoju naukowo-technicznego, regulacji częstotliwości ogólnej silników przemysłowych, modernizacji silników o klasach efektywności energetycznej IE1 do IE3 na Slavyance i inne.

Zobacz film, aby poznać więcej szczegółów.