Dmitrijs Dujunovs atbildēja uz Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas vēstuli

Dmitrijs Dujunovs atbildēja uz Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas vēstuli

Kā zināms, licencētie tinēji modernizējuši desmitiem tūkstoši dažādus asinhronos elektrodzinējus, izmantojot tehnoloģiju «Slavjanka» visā pasaulē.

Viens no tinējiem, dzīvojošs Novosibirskā, kurš strādā ar klimatiskās iekārtas sistēmām, importa kompresoriem u.c., nosūtīja oficiālu vēstuli Baltkrievijas Nacionālajai zinātņu akadēmijai, fizikas–tehnikas zinātņu nodaļai, ar jautājumu par akadēmisko zinātņu pārstāvju, profesūras, elektriskās mašīnbūvniecības metru tehnoloģijas atbalstu.

Atbilde bija sekojoša:

«Galvenais Jūsu piedāvājamās elektrodzinēja konstrukcijas trūkums ir zems statora tinuma lietošanas koeficients, ko nosaka statora gropes faktiskā aizpildīšana ar diviem neatkarīgajiem tinuma atzariem. Gala rezultātā tas noved pie tinuma vada pārtēriņa un elektrisko mašīnu īpatnējo rādītāju samazināšanās salīdzinājumā ar tradicionālo tinumu shēmu. Piedāvājamās elektrisko mašīnu konstrukcijas lietderības koeficienta nenozīmīgas priekšrocības tiek sasniegtas tikai starta režīmos, pie nosacījuma, ja elektriskās mašīnas darbojas no tīkla pa tiešo bez frekvences vektoru virziena ierīces. Ņemot vērā izklāstīto, kā arī vispārrūpniecisko elektrodzinēju frekvences regulēšanas sistēmu izmantošanas tendences rūpniecībā, Jūsu priekšlikumu ieviešana šķiet nelietderīga. Jūsu ieinteresētības gadījumā Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas VZI Apvienotais mašīnbūvniecības institūts uz saimnieciskā līguma pamata gatavs izstrādāt un iesniegt iepriekšminētā atzinuma tehniski–ekonomisko pamatojumu, tajā skaitā eksperimentālo pētījumu iespējas uz sertificētas stenda iekārtas».

Dmitrijs Dujunovs nokomentēja šo lēmumu, tajā skaitā izanalizējot elektrodzinēju darba nianses, kas izpildīti, izmantojot savietoto tinumu tehnoloģiju «Slavjanka». Vēl bija apskatītas zinātniski–tehniskās attīstības tēmas, vispārrūpniecisko dzinēju frekvences regulēšana, energoefektivitātes IE1 un IE3 klašu dzinēju modernizācija uz «Slavjanka» un citas.

Vairāk skatieties video.