Dmitri Dujunov vastas Valgevene rahvusliku teaduste akadeemia kirjale

Dmitri Dujunov vastas Valgevene rahvusliku teaduste akadeemia kirjale

Nagu me juba teame, on litsentseeritud mähkijad jõudnud Slavjanka tehnoloogial moderniseerida kümneid tuhandeid erinevaid asünkroonseid elektrimootoreid.

Üks Novosibirski mähkija, kes töötab kliimasüsteemide, imporditud kompressorite ja muuga, tegi avaliku pöördumise Valgevene rahvusliku teaduste akadeemia füüsika ja teadustehnika osakonna poole palvega toetada tehnoloogiat akadeemilise teaduskonna, professuuri ja elektrilise masinaehituse õppejõudude poolt.

Vastus oli järgmine:

"Teie pakutava elektrimootori konstruktsiooni peamiseks puuduseks on staatorimähise madal kasutustegur, mis on tingitud staatori soonte tegelikku täituvust mähise kahe sõltumatu haruga. Lõppkokkuvõttes põhjustab see mähkimisajami ülekulu ja elektrimasinate erinäitajaid võrreldes traditsioonilise mähkimisskeemiga. Eeldatava konstruktsiooniga elektrimasinate ebaolulised kasuteguri eeliseid võib saavutada ainult käivutusrežiimidel ja tingimusel, et elektrimasinad töötavad otse vooluvõrgust ilma vektorjuhtimise sagedusseadmeteta. Arvestades eeltoodut, aga ka tööstuses üldtööstuslike elektrimootorite sagedusjuhtimise süsteemide kasutamise tendentsi, tundub teie ettepanekute juurutamine ebaotstarbekas. Kui te olete huvitatud, siis saab riiklik teadusasutus Valgevene teaduste akadeemia masinaehituse rahvusinstituut arendada ja pakkuda majanduslepingu tingimustel tehnilis-majandusliku põhjenduse ülaolevast arvamusest, sh eksperimentaaluuringute võimalustest sertifitseeritud stendiseadmetel."


Dmitri Dujunov kommenteeris antud otsust, sh võttes üksipulgi läbi Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogial loodud elektrimootorite töötamise eripärasid. Samuti tõstataks teadustehnilise arengu teemasid, üldtööstuslike mootorite sagedusreguleerimist, IE1 ja IE3 energiatõhususe klassiga mootorite moderniseerimist Slavjanka mootoriks ja muid.

Lähemalt vaadake videost.