Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Výsledky týždňa v projekte "Motory Duyunova"

Hlavná pozornosť sa na stavenisku "Sovelmash" upriamila na inžinierske siete pre napojenie, ktorých intenzívne prebiehajú zemné práce.

Špecialisti začali s prácami na pripojovacích komorách vodovodu v budove. Komora z ľavej strany PKTB bola zaizolovaná, z pravej strany budovy bolo vykonané betónovanie na montáž ešte jednej komory.

Zo strany hlavného vchodu do budovy je vedená dažďová kanalizácia. Bola privedená k poslednej studni. Ďalej od nej bude položené potrubie do miesta napojenia na už existujúcu dažďovú kanalizáciu SEZ.

Taktiež sa vykonala montáž komory na zavedenie vykurovacej siete do budovy.

Plocha je pravidelne čistená od dočasných cestných dosiek a rôznych odpadov, ktoré sú vyvezené na zužitkovanie. Zároveň sa začali dovážať materiály na uzemnenie a ochrany pred bleskom.

Na stavbe začali pracovať geodeti, preto môžeme zhodnotiť, že práce na úprave územia PKTB "Sovelmash" sa začali.

Vo vnútri budovy sa začalo z montážou výťahov.

Zariadenie na navíjanie statorov bolo namontované a pripojené k elektrickej sieti. Bol položený napájací kábel od rozvádzača do odlievacej časti.

Spoločnosť SOLARGROUP vytvorila nový plán projektu, v ktorom sa dynamika financovania zobrazuje v režime reálneho času. Okrem toho, je tam obsiahnutá informácia o kľúčových udalostiach z histórie projektu a hlavných plánoch spoločnosti.

Plán je dostupný podľa odkazu.

27. mája sa v Peru konala významná konferencia SOLARGROUP, ktorej sa zúčastnili top-manažéri spoločnosti Pavel Filippov, Pavel Shadskyi a vedúci výrobnej kooperácie "Resurs" Andrey Lobov. Podrobnejšie o predošlom podujatí vám porozprávame v najbližších dňoch.

Pripomíname, že v máji skončí platnosť nasledujúcich akcií:

• +5% k sume na účte,
• +5% bonusových podielov pre nováčikov.

Podrobná informácia o nich je dostupná podľa odkazu.

Poponáhľajte sa využiť výhodné ponuky!