Rezultati tedna v projektu "Duyunovi motorji"

Rezultati tedna v projektu "Duyunovi motorji"

Glavna pozornost na gradbišču "Sovelmash" je bila namenjena inženirskim omrežjem, za povezavo katerih se intenzivno izvajajo zemeljska dela.

Strokovnjaki so začeli delati na vodovodnih priključnih komorah stavbe. Komora na levi strani PKTP je hidroizolirana, na desni strani objekta pa je bila izdelana podlaga za vgradnjo druge komore.

Poteka priklop kanalizacije s strani glavnega vhoda v objekt. Pripeljali so jo do zadnjega vodnjaka. Nadalje bo od njega položena cev do priključka na obstoječo kanalizacijo za odpadne vode PGC.

Izvedena je bila tudi montaža komore za napeljavo toplovoda v objekt.

Lokacija se redno čisti od začasnih cestnih plošč in raznih odpadkov, ki se odvažajo na odvoz. Hkrati so začeli uvažati materiale za izvedbo ozemljitve in strelovoda.

Na lokaciji so začeli delati geodeti, torej lahko rečemo, da so se dela za izboljšanje ozemlja PKTP "Sovelmash" začela.

V notranjosti stavbe se je začela montaža dvigal.

Oprema za navijanje statorjev je bila nameščena in priključena na električno omrežje. Od stikalne plošče do prostora za ulivanje je bil položen napajalni kabel.

SOLARGROUP je izdelala nov projektni načrt, ki prikazuje dinamiko financiranja v realnem času. Poleg tega vsebuje informacije o ključnih dogodkih v zgodovini projekta in glavnih načrtih podjetij.

Načrt je dostopen na povezavi.

27. maja je Peru gostil veliko konferenco SOLARGROUP, ki so se je udeležili najvišji menedžerji podjetja Pavel Filippov, Pavel Šadskij in vodja proizvodne kooperacije "Resource" Andrej Lobov. Več podrobnosti o dogodku bomo delili v prihodnjih dneh.

Spomnimo vas, da se v mesecu maju zaključijo naslednje promocije:

• +5 % na znesek polnjenja računa,
• +5 % bonus deležev za novince.

Podrobne informacije o teh so na voljo na povezavi.

Izkoristite odlične ponudbe!