Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

На строителната площадка на «Совэлмаш» основното внимание е насочено към инженерните мрежи, за свързването на които интензивно се извършват земни работи.

Специалистите започнаха работа по камерите за свързване на водоснабдяването на сградата. Камерата от лявата страна на ПКТБ е хидроизолирана, а от дясната страна на сградата е направен подготовителен бетонен слой за монтиране на още една камера.

От страната на главния вход на сградата се затворя дъждовна канализация. Тя беше доведена до крайния кладенец. По-нататък от него ще бъде положена тръба до точката на свързване към съществуващата дъждовна канализация на СИЗ.

Също така се извърши инсталирането на камера за въвеждане на отоплителната мрежа в сградата.

Площадката регулярно се освобождава от временните пътни плочи и различни отпадъци, които се извозват за утилизация. В същото време започнаха да се внасят материали за заземяване и мълниезащита.

На площадката започнаха да работят геодезисти, така че можем да кажем, че работата по благоустрояването на територията на ПКТБ «Совэлмаш» започна.

Вътре в сградата започна монтирането на асансьори.

Оборудването за навиване на статори беше монтирано и свързано към електрическата мрежа. Беше проведен захранващ кабел от електрическото табло до леярната.

Компанията SOLARGROUP създаде нова пътна карта на проекта, която показва динамиката на финансирането в реално време. Освен това има информация за ключовите събития от историята на проекта и основните планове на компаниите.

Пътната карта е достъпна на линка.

На 27 май в Перу се проведе голяма конференция SOLARGROUP, на която присъстваха топ мениджърите на компанията Павел Филипов, Павел Шадски и ръководителят на производствената кооперация «Ресурс» Андрей Лобов. Ще ви разкажем по-подробно за мероприятието през следващите дни.

Напомняме ви, че през май приключват следните промоции:

• +5% към сумата на попълване на сметката,
• +5% бонусни дялове за начинаещи.

Можете да намерите подробна информация за тях на линка.

Наближава краят на промоцията на SOLARGROUP, в която се разиграва пътуване до «Совэлмаш» и 1 050 000 дяла между инвеститорите от България. Подробности.

Успейте да се възползвате от изгодните предложения!