Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Hlavní pozornost na staveništi Sovelmaš byla upřena na inženýrské sítě. Za účelem jejich připojení probíhají intenzivní zemní práce.

Odborníci se vrhli do práce na komorách, ve kterých bude zapojeno vodovodní potrubí. Na komoře z levé strany PKTK byla dokončena hydroizolace a z pravé strany budovy je zalita podbetonová vrstva pro instalaci další komory.

Ze strany hlavního vchodu do budovy je právě uzavírána odtoková kanalizace. Byla svedena do krajní studny. Dále od ní povede potrubí až do místa připojení k aktuálnímu odtoku speciální ekonomické zóny.

Dále byla provedena instalace komory pro připojení teplovodu do budovy.

Z pozemku jsou pravidelně odváženy desky dočasné komunikace a další odpad, a to na recyklaci. Zároveň byly zaváženy materiály pro dokončení uzemnění a hromosvodu.

Na pozemku začali pracovat geodeti, proto můžeme říct, že práce na zvelebení pozemku PKTK Sovelmaš odstartovaly.

Uvnitř budovy byla zahájena instalace výtahů.

Vybavení pro navíjení startérů se také instalovalo a připojovalo k elektrické síti. Pokládal se napájecí kabel od hlavního jističe k odlévacímu oddělení.

Společnost SOLARGROUP vytvořila novou mapu projektu, ve které se zobrazuje dynamika financování v režimu reálného času. Kromě toho je tam uvedena informace o klíčových událostech z historie proektu a hlavních plánech společnosti.

Mapa je dostupná pod odkazem.

27. května se v Peru konala velká konference SOLARGROUP, které se zúčastnili top manažeři společnosti Pavel Filippov, Pavel Šadskij a vedoucí výrobní kooperace Resurs, Andrej Lobov. Více o proběhlých událostech budeme sdílet v nejbližších dnech.

Připomínáme, že v květnu končí platnost následujících akcí:

• +5% k částce zaslané na účet,
• +5% bonusových podílů pro nováčky.

Podrobné informace o těchto akcích je dostupná pod odkazem.

Pospěšte si a využijte výhodné nabídky!