Највисоката класа на енергетска ефикасност достапна за сите: што му нуди „Совелмаш“ на светот

Највисоката класа на енергетска ефикасност достапна за сите: што му нуди „Совелмаш“ на светот

Целата наша цивилизација е заснована на електромотори; тие се главните потрошувачи на енергија. Човештвото се соочува со глобален предизвик: мора да ја намали потрошувачката на електрична енергија за да се зачува животната средина на нашата планета. Ова може да се постигне со подобрување на енергетската ефикасност на моторите.

Интересот за енергетско ефикасни мотори се зголеми за време на нафтената енергетска криза во доцните 1970-ти. Се испостави дека е многу поефтино да се заштеди отколку да се произведе еден тон на стандардно гориво. Оттогаш, инвестирањето во технологии кои овозможуваат заштеда на енергија се зголеми повеќекратно.

Кои се класите на енергетска ефикасност кај моторите?

Меѓународната електротехничка комисија (IEC) ги утврди стандардите за енергетска ефикасност на опремата. Врз основа на тие стандарди, Европската Унија воспостави четири класи на енергетска ефикасност (IE — меѓународна енергетска ефикасност). Оваа класификација е наменета за еднобрзински трофазни индукциски мотори со кафезен ротор кои работат на низок напон од 50/60 Hz, со распон на моќност од 0,75 kW до 375 kW:

• IE1 — стандардна класа;
• IE2 — висока класа;
• IE3 — премиум класа;
• IE4/IE5 — највисоки енергетски класи достапни денес.

Класата на енергетска ефикасност се одредува врз основа на резултатите од тестирањата, кои се спроведуваат во согласност со меѓународните стандарди, при што се земаат предвид показателите за моќност и ефикасност.

Предности и недостатоци на енергетски ефикасните мотори во споредба со конвенционалните мотори

+ Ефикасноста на моторот е поголема. Што е поголема ефикасноста, толку е помала загубата на топлина, што значи дека моторот помалку се загрева и работи подолго.

— Поголеми трошоци.
— Поголема тежина и димензии.
— Поголема стартна струја.

Водечките светски производители на мотори и опрема постојано бараат начини да ги минимизираат недостатоците на енергетски ефикасните мотори.

Сега само „Совелмаш“ ја поседува технологијата која овозможува зголемување на класите на енергетска ефикасност на моторите од класа IE1 на класа IE3-IE4 без да се зголеми нивната тежина и димензии. Истовремено се намалуваат трошоците за производство на моторите и се намалуваат стартните струи во текот на нивната работа. Овие чудесни ефекти се резултат на примената на технологијата за комбинирани намотки „Славјанка“. Може да дознаете нешто повеќе за оваа технологија на следниов линк.

Изградбата на Бирото за проектирање и инженеринг „Совелмаш“, која ќе биде завршена во 3. тромесечие на 2023 год., ќе ѝ овозможи на компанијата да развива иновативни електромотори по нарачка. Со глобалното пуштање на електромоторите засновани на „Славјанка“ на светскиот пазар, највисоката класа на енергетска ефикасност да му стане достапна на целиот свет.

Може да станете сопственик на удел од „Совелмаш“ и косопственик на неверојатно перспективен инженерски бизнис. За да го сторите тоа, инвестирајте во проектот сега.

ОДЕТЕ НА КУПУВАЊЕ УДЕЛИ