Kõrgeim energiatõhususe klass on saadaval kõigile: mida pakub maailmale Совэлмаш

Kõrgeim energiatõhususe klass on saadaval kõigile: mida pakub maailmale Совэлмаш

Kogu meie tsivilisatsioon püsib elektrimootoritel, need on peamised elektrienergia tarbijad. Inimkonna ees seisab globaalne ülesanne: vähendada elektrienergia tarbimist, eesmärgiga säilitada planeedi ökoloogia. Selle saavutamine on võimalik läbi mootorite energiatõhususe parandamise.

Huvi energiasäästlikke mootorite vastu teravnes 1970. aastatel väisanud nafta- ja energiakriisi ajal. Selgus, et ühe tonni tingkütuse säästmine on oluliselt soodsam kui selle kaevandamine. Sellest ajast peale on ülemaailmsed investeeringud energiasäästlikesse tehnoloogiatesse mitmekordselt kasvanud.

Mida tähendavad mootorite energiatõhususe klassid?

Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC) on arendanud seadmete energiatõhususe klassifitseerimisstandardid. Nendest lähtudes on Euroopa Liit kehtestanud neli energiatõhususe klassi (IE — Rahvusvaheline energiatõhusus). Klassifikatsioon on loodud ühe kiirusega kolmefaasilistele madalpinge lühisrootoriga asünkroonmootoritele, sagedusega 50/60 Hz, võimsusega alates 0,75-375 kW.

• IE1 — tavaline klass;
• IE2 — kõrge klass;
• IE3 — väga kõrge klass;
• IE4/IE5 — tänapäeval maksimaalselt võimalik energiatõhususe klass.

Energiatõhususe klassi määramiseks võetakse aluseks katsetulemusi, mida teostatakse vastavalt rahvusvahelistele standarditele, arvestades võimsuse ja kasuteguri näitajaid.

Energiatõhusate elektrimootorite eelised ja puudused võrreldes tavamootoritega

+ Suureneb mootori kasutegur. Mida kõrgem on mootori kasutegur, seda väiksem on soojakadu, mis tähendab, et mootor kuumeneb vähem ja töötab kauem.

- Kõrgem hind.
- Suurem kaal ja mõõtmed.
- Kõrgem käivitusvool.

Maailma juhtivad mootori- ja tehnikatootjad otsivalt pidevalt erinevaid võimalusi energiatõhusate mootorite puuduste vähendamiseks.

Hetkel on ainult Совэлмашi ettevõttel olemas tehnoloogia, mis võimaldab suurendada mootori energiatõhususe klassi IE1-st kuni IE3-IE4-ni, ilma selle massi ja gabariite suurendamata. Samal ajal väheneb mootorite tootmiseks kasutatud materjalide kulu ja kasutamisel käivitusvool. Neid imeefekte saavutatakse tänu Slavjanka kombineeritud mähistehnoloogiale. Lähemalt tehnoloogia kohta aadressil.

Совэлмашi projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo, mille ehitamine lõppeb 2023. aasta III kvartalis, võimaldab ettevõttel arendada eritellimusel innovaatilisi elektrimootoreid. Slavjanka elektrimootorite ulatuslik sisenemine maailmaturule teeb energiatõhusad mootorid kättesaadavaks kõigile üle maailma.

Teist võib saada Совэлмашi ettevõtte osakute ja äärmiselt paljutõotava inseneriäri kaasomanik. Selleks investeerige projekti juba täna!

OSTA OSAKUID SIIT