Висшият клас енергийна ефективност е достъпен за всички: какво предлага «Совэлмаш» на света

Висшият клас енергийна ефективност е достъпен за всички: какво предлага «Совэлмаш» на света

Цялата ни цивилизация се основава на електрически двигатели, те са основните консуматори на енергия. Човечеството е изправено пред глобално предизвикателство: да намали потреблението на електроенергия, за да запази екологията на планетата. Това може да се постигне чрез подобряване на енергийната ефективност на двигателите.

Интересът към енергоспестяващите двигатели ескалира в края на 1970-те години по време на петролната енергийна криза. Оказа се, че спестяването на един тон условно гориво е много по-евтино от получаването му. Оттогава инвестициите в енергоспестяващи технологии се увеличиха многократно по целия свят.

Какво представляват класовете за енергийна ефективност на двигателите?

Международната електротехническа комисия (IEC) разработи стандарти за класификация на енергийната ефективност на оборудването. На тяхна основа Европейският съюз установи четири класа енергийна ефективност (IE — Международна енергийна ефективност). Класификацията е разработена за едноскоростни трифазни асинхронни електродвигатели с късо съединен ротор с ниско напрежение за захранване 50/60 Хц, с диапазон на мощност от 0.75 кВт до 375 кВт:

• IE1 — стандартен клас;
• IE2 — висок клас;
• IE3 — висш клас;
• IE4/IE5 — максимални класове на енергийна ефективност към днешна дата.

Класът на енергийна ефективност се определя от резултатите от тестовете, които се извършват в съответствие с международния стандарт, като се вземат предвид показателите за мощност и КПД.

Предимства и недостатъци на енергийно ефективните електродвигатели в сравнение с конвенционалните

+ Повишава се КПД на двигателя. Колкото по-висок е КПД, толкова по-малко са топлинните загуби, което означава, че двигателят се загрява по-малко и работи по-дълго.

- По-висока цена.
- По-голяма маса и размери.
- По-висока величина на пусковия ток.

Водещите световни производители на двигатели и техника непрекъснато търсят възможности за минимизиране на недостатъците на енергийно ефективните двигатели.

В момента само компанията «Совэлмаш» разполага с технология, която позволява да се повиши класа на енергийна ефективност на двигателя от IE1 до IE3-IE4, без да се увеличава неговата маса и габарити. При това разходът на материали за производството на двигатели и пусковите токове по време на тяхната експлоатация се намаляват. Такива невероятни ефекти се постигат благодарение на технологията на комбинираните намотки «Славянка». Можете по-подробно да научите за технологията на линка.

Строителството на проектно-конструкторското технологично бюро «Совэлмаш», което ще бъде завършено през 3-то тримесечие на 2023 година, ще даде възможност на компанията да разработва иновативни електродвигатели по поръчка. Мащабното извеждане на световния пазар на електродвигателите със «Славянка» може да направи така, че висшите класове на енергийна ефективност да са достъпни за целия свят.

Вие можете да станете собственик на дял от «Совэлмаш» и съсобственик на изключително перспективен инжинирингов бизнес. За да направите това, инвестирайте в проекта направо сега.

ПРЕМИНИ КЪМ ЗАКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ