Najwyższa klasa efektywności energetycznej dostępna dla wszystkich: co Sovelmash oferuje światu

Najwyższa klasa efektywności energetycznej dostępna dla wszystkich: co Sovelmash oferuje światu

Cała nasza cywilizacja opiera się na silnikach elektrycznych, są one głównymi konsumentami energii. Ludzkość stoi przed globalnym wyzwaniem: zmniejszyć zużycie energii w celu zachowania ekologii planety. Można to osiągnąć poprzez uczynienie silników bardziej energooszczędnymi.

Zainteresowanie energooszczędnymi silnikami wzrosło pod koniec lat 70-tych, w czasie kryzysu energetycznego związanego z ropą naftową. Okazało się, że znacznie taniej jest zaoszczędzić jedną tonę ekwiwalentu paliwa niż ją wydobyć. Od tego czasu inwestycje w technologie energooszczędne wzrosły na świecie wielokrotnie.

Jakie są klasy efektywności energetycznej silników?

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) opracowała normy dotyczące klasyfikacji efektywności energetycznej urządzeń. Na ich podstawie Unia Europejska ustanowiła cztery klasy efektywności energetycznej (IE - International Energy Efficiency). Klasyfikacja została opracowana dla jednobiegowych trójfazowych asynchronicznych silników elektrycznych klatkowych na napięcie 50/60 Hz, o zakresie mocy od 0,75 kW do 375 kW:

• IE1 — klasa standardowa;
• IE2 — klasa wysoka;
• IE3 — klasa wyższa;
• IE4/IE5 — maksymalna obecnie klasa efektywności energetycznej.

Klasa efektywności energetycznej jest określana na podstawie testów przeprowadzonych zgodnie z międzynarodową normą, z uwzględnieniem wydajności i sprawności.

Zalety i wady silników energooszczędnych w porównaniu do silników konwencjonalnych

+ Zwiększa się sprawność silnika. Im wyższa sprawność, tym mniejsze straty ciepła, silnik nagrzewa się i pracuje dłużej.

- Wyższy koszt.
- Większy ciężar i wymiary.
- Wyższy prąd rozruchowy.

Wiodący światowi producenci silników i urządzeń stale szukają sposobów na zminimalizowanie wad silników energooszczędnych.

Teraz tylko Sovelmash posiada technologię pozwalającą na zwiększenie klasy efektywności energetycznej silnika z IE1 do IE3-IE4 bez zwiększania jego masy i wymiarów. Jednocześnie zmniejsza się zużycie materiału do produkcji silników oraz prądy rozruchowe podczas pracy silnika. Te cudowne efekty osiągane są dzięki technologii uzwojenia kombinowanego Slavyanka. Więcej o tej technologii można dowiedzieć się tutaj.

Budowa centrum projektowo-technologicznego Sovelmash, która ma zostać ukończona w III kwartale 2023 roku, umożliwi firmie opracowanie innowacyjnych silników elektrycznych na zamówienie. Wprowadzenie na szeroką skalę silników elektrycznych na rynek globalny w Sovelmash może sprawić, że wyższe klasy efektywności energetycznej będą dostępne na całym świecie.

Możesz zostać udziałowcem Sovelmash i współwłaścicielem niezwykle obiecującego biznesu inżynieryjnego. Aby to zrobić, zainwestuj w projekt już teraz.

PRZEJDŹ DO ZAKUPU UDZIAŁÓW