Резултати од седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“

Резултати од седмицата на проектот „Моторите на Дујунов“

На градилиштето на „Совелмаш“ започна нова значајна фаза во изведбата на градежните работи: уредување на теренот околу Бирото за проектирање и инженеринг. Во изминатата седмица, беше отстранет вишокот земја и беше израмнета површината на земјиштето.

Продолжи работата на комуналните мрежи. Беа направени канали за топловодот, и беше поставен последниот дел од атмосферската канализација. Сега таа треба да биде поврзана со централниот комунален систем на Технополис.

Се монтираа работните маси, полиците и ормарите. Продолжи подесувањето и пуштањето во работа на производствената лента. Започна формирањето на лента за бојадисување.

Временската капсула „Совелмаш“ беше поставена на своето постојано место покрај Бирото за проектирање и инженеринг. Да потсетиме дека временската капсула содржи херметички запечатена кутија со метални плочки на кои се изгравирани имињата на инвеститорите во проектот, како и електронски апарат со нивните желби упатени до компанијата „Совелмаш“.

Од 1 јуни има промена во промотивните понуди за инвеститорите во проектот

Заврши промоцијата „Бонус за нови инвеститори“.

Понудата „+5% од износот што ќе го надополните“ беше продолжена до 5 јуни. Можете да дознаете нешто повеќе за тоа на следниов линк:

Беа покренати нови промотивни понуди.

• Минус една фаза на пакетите за деца. Заклучно до 30 јуни, може да купите нов пакет за деца со попуст од „минус една фаза“. Повеќе информации.

• Пријателски бонус. За оние што целосно го исплатиле својот инвестициски пакет. Ќе добиете 10% бонус удели кога ќе купите или ќе зголемите следен пакет. Повеќе информации.

• Почетен бонус. Подаруваме 25$ за Вашата прва инвестиција. Повеќе информации.

Изберете ги промотивните понуди што Ви одговараат или искористете ги сите наеднаш!

ИНВЕСТИРАЈТЕ