Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Na staveništi Sovelmaš začala nová významná etapa prací: úprava pozemku kolem projekční a konstrukční technologické kanceláře. V posledním týdnu se odvážela zemina a pozemek byl rovnán do nulové roviny.

Pokračovaly práce na inženýrských sítích. Zakládaly se žlaby pro tepelné vedení a poslední úsek odtokové kanalizace. V další fázi bude připojena k centrální síti technologického městečka.

Proběhlo sestaení pracovních ponků, regálů a skříní. Proběhlo nastavení výrobní linky ke spuštění. Zahájili jsme sestavení barvicí linky.

Vedle PKTK byla nastálo instalována schránka času Sovelmaš. Připomínáme, že schránka času obsahuje hermeticky uzavřené pouzdro s kovovými deskami, na nichž jsou vyryta jména investorů do projektu a elektronický nosič jejich přání, která zanechali společnosti Sovelmaš.

Od 1. června proběhly změny v akcích pro investory projektu

Byla ukončena platnost akce Bonus pro nováčky.

Akce +5% za doplnění účtu byla prodloužena do 5. června. Více o této akci se můžete dozvědět pod odkazem:

Odstartovaly také nové akce.

• Mínus 1 etapa na dětské balíčky. Do 30. června včetně je možné koupit dětský balíček se slevou "mínus 1 etapa". Více.

• Přátelský bonus. Akce pro každého, kdo zcela uhradil investiční balíček. Získáte 10% bonusových podílů při nákupu nebo rozšíření následujících investičních balíčků. Více.

• Startovní bonus. Darujeme 25$ na první investici. Více.

Vyberte si nabídku, která vám vyhovuje, nebo využijte všechny najednou!

INVESTOVAT