Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Một giai đoạn công việc quan trọng mới đã bắt đầu tại công trường xây dựng "Sovelmash": công tác tạo cảnh quan của khu vực xung quanh bộ phận thiết kế và công nghệ kỹ thuật. Tuần trước, đất đã được loại bỏ và địa điểm đang được san phẳng.

Công việc với các mạng lưới kỹ thuật đang được tiến hành: Các khay đường dây sưởi ấm và phần cuối cùng của hệ thống thoát nước mưa đang được lắp đặt. Giai đoạn tiếp theo là kết nối với các tiện ích trung tâm của Technopolis.

Việc lắp ráp bàn làm việc, kệ và tủ đã được thực hiện. Quá trình vận hành và khởi động dây chuyền sản xuất đang được tiến hành. Dây chuyền sơn đã bắt đầu hình thành.

Viên nang thời gian "Sovelmash" được đặt vĩnh viễn cạnh D&E. Xin nhắc lại, viên nang thời gian chứa một hộp kín với các tấm kim loại có khắc tên của các nhà đầu tư dự án và một phương tiện điện tử chứa mong muốn họ gửi gắm "Sovelmash".

Một số thay đổi đã được đưa ra đối với các ưu đãi cho nhà đầu tư dự án kể từ ngày 1 tháng 6

Ưu đãi "Tiền thưởng cho người mới bắt đầu" đã hết hạn.

Ưu đãi "+5% số tiền nạp" đã được gia hạn đến ngày 5 tháng 6. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách theo liên kết:

Nhiều ưu đãi mới đã được đưa ra.

• Trừ 1 giai đoạn đối với các gói cho con đến ngày 30 tháng 6, bạn có thể mua gói cho con mới với mức chiết khấu "trừ 1 giai đoạn". Thông tin thêm.

• Tiền thưởng tình bạn. Dành cho những người đã hoàn trả đầy đủ gói đầu tư. Bạn sẽ được thưởng 10% cổ phần khi mua hoặc tăng quy mô các gói đầu tư sau đó. Thông tin thêm.

• Tiền thưởng cho người mới bắt đầu. Tặng 25 USD cho khoản đầu tư đầu tiên của bạn. Thông tin thêm.

Chọn các ưu đãi phù hợp với bạn hoặc tận dụng tất cả cùng một lúc!

ĐẦU TƯ