Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

Резултатите от седмицата в проекта «Двигатели на Дуюнов»

На строителната площадка на «Совэлмаш» започна нов значителен етап на работа: благоустрояване на територията около проектно-конструкторското технологично бюро. През изминалата седмица се изнасяше почва, площадката беше доведена до нулево ниво.

Продължава работата с инженерните мрежи. Бяха положени кутии за отоплителната мрежа и последния участък от дъждовната канализация. Следващият етап е свързването с централните комуникации на технополиса.

Извършваше се сглобяване на работни маси, стелажи и шкафове. Провеждаха се пускови работи за стартиране на производствената линия. Започна формирането на линията за боядисване.

В близост до ПКТБ беше поставена на постоянно място капсулата на времето на «Совэлмаш». Напомняме, че капсулата на времето съдържа запечатан контейнер с метални пластини, на които са гравирани имената на инвеститорите в проекта, и с електронен носител на техните пожелания към компанията «Совэлмаш».

От 1 юни има промени в промоциите за инвеститорите в проекта

Приключи действието на промоцията «Бонус за начинаещи».

Беше удължена до 5 юни промоцията «+5% за попълване на сметката». По-подробно за нея можете да научите на линка:

Започнаха нови промоции.

• Минус 1 етап за детски пакети До 30 юни включително можете да закупите нов детски пакет с отстъпка «минус 1 етап» . Подробности.

• Приятелски бонус. Промоция за тези, които са платили изцяло инвестиционен пакет. Ще получите 10% бонусни дялове, когато купувате или увеличавате следващи инвестиционни пакети. Подробности.

• Стартов бонус. Ще ви подарим 25$ за първата ви инвестиция. Подробности.

Изберете офертите, които ви подхождат, или използвайте всички наведнъж!

ИНВЕСТИРАЙ