Анализирајте! Нови аналитички алатки за подобрување на ефикасноста на партнерите

Анализирајте! Нови аналитички алатки за подобрување на ефикасноста на партнерите

Воведовме новитети во делот „Аналитика“ за партнерите на SOLARGROUP. Сега може да имате уште подетални податоци за партнерските активности — достапни се во посовремен дизајн кој е лесен за користење. Овие информации ќе Ви помогнат да сфатите кои Ваши активности се ефикасни и каде треба да се подобрите, а тоа ќе Ви овозможи да планирате и да ја зголемите Вашата заработка.

На крајот, од ефикасноста на секој партнер зависи успешното финансирање на проектот.

Главни новости во делот „Аналитика“

• Нови показатели. На пример, сега е прикажан бројот на нови продажби, бројот на нови инвеститори, бројот на повторни купувања.
• Предвидување на приходите. Може да видите колку би заработувале доколку го постигнете максималниот партнерски статус.
• Филтерот за пребарување сега е пофлексибилен. Претходно беше возможно да се гледаат податоците само според месеците, но сега се достапни следниве периоди — за ден, за седмица, за 30 дена, за 90 дена, за година и за сето време.
• Податоци за секое ниво од Вашата партнерска структура. Освен што е прикажана вкупната вредност за секој показател, прикажана е и вредноста по нивоа. На пример, може да видите колкав износ од надоместок за препорака е остварен од ниво 2 во Вашата структура.

Во делот „Аналитика“ сè уште има две потточки: „Статистика за сметката“ и „Статистика за структурата“.

Потточката „Статистика за сметката“ содржи информации за трансакциите од партнерските сметки. На пример, овде може да се види колкав надоместок за препорака бил добиен во одреден временски период и да добиете прогноза за приходите.

Во потточката „Статистика за структурата“ ќе најдете информации за бројот на учесници и инвеститори во Вашата структура, за бројот на повторни купувања и за вкупниот обем на продажбите. Може да видите колку партнери имате, од кои земји се тие, какви статуси сте постигнале и колку пари сте привлекле во проектот.

Истражете ги сите можности на нашата аналитика и почнете да ги применувате во Вашето партнерско работење за Ваша корист и за доброто на проектот!

ОДЕТЕ НА АНАЛИТИКА