Przeanalizuj to! Nowe narzędzia analityczne zwiększające efektywność działalności partnerskiej

Przeanalizuj to! Nowe narzędzia analityczne zwiększające efektywność działalności partnerskiej

Ulepszyliśmy rozdział "Analityka" dla partnerów SOLARGROUP. Teraz możesz uzyskać szczegółowe statystyki dotyczące działalności partnerskiej, które mają bardziej nowoczesny i wygodny wygląd. Informacje te pomogą Ci zrozumieć, jakie działania są skuteczne, a co należy poprawić, pozwolą Ci zaplanować i zwiększyć swoje dochody.

W końcu efektywność każdego partnera jest kluczem do udanego finansowania projektu.

Główne innowacje w zakładce "Analityka"

• Nowe wskaźniki. Na przykład pokazujemy teraz kwotę nowej sprzedaży, liczbę nowych inwestorów i liczbę powtarzających się zakupów.
• Prognozy dochodów. Możesz zobaczyć, ile zarobisz, jeśli osiągniesz maksymalny status partnerski.
• Filtr wyszukiwania danych stał się bardziej elastyczny. Wcześniej można było zobaczyć statystyki tylko dla poszczególnych miesięcy, ale teraz można zobaczyć następujące okresy - dla dnia, tygodnia, 30 dni, 90 dni, roku i całego czasu.
• Statystyki dla każdego poziomu struktury partnerskiej. Wyświetlana jest nie tylko całkowita wartość każdego wskaźnika, ale także osobno dla poszczególnych poziomów. Na przykład możesz zobaczyć kwotę opłat za polecenie otrzymanych na 2. poziomie Twojej struktury.

Zakładka "Analityka" nadal ma dwa bloki: "Statystyki konta" i "Statystyki struktury".

Blok "Statystyki konta" wyświetla informacje o transakcjach na koncie partnerskim. Na przykład, tutaj można dowiedzieć się, jaka opłata za polecenie została otrzymana w określonym okresie czasu i uzyskać prognozę dochodów.

W bloku "Statystyki struktury" znajdują się dane dotyczące liczby członków i inwestorów w strukturze, informacje o powtarzających się zakupach i całkowitym wolumenie sprzedaży. Możesz zobaczyć, ilu masz partnerów, z jakich krajów pochodzą, jakie osiągnęli statusy i ile środków finansowych przyciągnęli do projektu.

Zapoznaj się ze wszystkimi naszymi analitykami i zacznij stosować je w swoim biznesie partnerskim z korzyścią dla siebie i projektu!

PRZEJDŹ DO ANALITYKI