Анализирай това! Нови инструменти за аналитика за подобряване на ефективността на партньорската дейност

Анализирай това! Нови инструменти за аналитика за подобряване на ефективността на партньорската дейност

Ние усъвършенствахме раздела «Аналитика» за партньорите на SOLARGROUP. Сега можете да получите подробна статистика за партньорската дейност, която е оформена в по-съвременен и удобен дизайн. Тази информация ще ви помогне да разберете кои действия са ефективни и какво трябва да се подобри, ще ви позволи да планирате и увеличите доходите си.

В крайна сметка ефективността на всеки партньор е пътят към успешното финансиране на проекта.

Основни нововъведения в раздела «Аналитика»

• Нови показатели. Например, сега ви показваме сумата на новите продажби, броя на новите инвеститори, броя на повторните покупки.
• Прогнози за доходите. Можете да разберете колко ще спечелите, ако достигнете максималния си партньорски статус.
• Филтърът за търсене на данни стана по-гъвкав. Ако по-рано беше възможно да се видят статистическите данни само по месеци, сега са налични следните периоди — за един ден, за една седмица, за 30 дни, за 90 дни, за една година и за цялото време.
• Статистика за всяко ниво на партньорска структура. Показва се не само общото значение на всеки показател, но и по нивата поотделно. Например възможно е да разберете размера на рефералното възнаграждение, получено на 2-ро ниво на вашата структура.

В раздела «Аналитика» все още има два блока: «Статистика на сметката» и «Статистика на структурата».

В блока «Статистика на сметката» се показва информация за транзакциите на партньорската сметка. Например тук можете да разберете какво реферално възнаграждение е получено за определен период от време и да получите прогноза за доходите.

В блока «Статистика на структурата» ще намерите данни за броя на участниците и инвеститорите във вашата структура, информация за повторни покупки и общия обем на продажбите. Тук се показва колко партньори имате, от кои държави са, какви статуси са постигнали и колко средства са привлекли към проекта.

Изучете всички възможности на нашите анализи и започнете да ги прилагате в партньорския бизнес в полза на себе си и проекта!

ПРЕМИНИ КЪМ АНАЛИТИКА