Hãy cùng thống kê! Các công cụ thống kê mới để cải thiện hiệu suất của đối tác

Hãy cùng thống kê! Các công cụ thống kê mới để cải thiện hiệu suất của đối tác

Chúng tôi đã nâng cấp phần "Thống kê" cho các đối tác của SOLARGROUP. Giờ đây, bạn có thể nhận số liệu thống kê chi tiết về hoạt động của đối tác trong một thiết kế hiện đại và thân thiện hơn với người dùng. Thông tin này sẽ giúp bạn hiểu những hoạt động nào của bạn hiệu quả và những gì bạn cần cải thiện, từ đó cho phép bạn lập kế hoạch và tăng thu nhập của mình.

Suy cho cùng, hiệu quả của mỗi đối tác là cách để gây quỹ tài trợ thành công cho dự án.

Các cập nhật chính trong phần "Thống kê"

• Các chỉ báo mới. Ví dụ: bây giờ chúng tôi hiển thị cho bạn số lượng bán ra mới, số lượng nhà đầu tư mới, số lần mua lặp lại.
• Dự báo thu nhập. Bạn có thể biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu khi đạt đến trạng thái đối tác tối đa.
• Bộ lọc tìm kiếm dữ liệu đã trở nên linh hoạt hơn. Trong khi trước đây bạn chỉ có thể xem số liệu thống kê theo tháng thì giờ đây đã có các khoảng thời gian sau - trong một ngày, trong một tuần, trong 30 ngày, trong 90 ngày, trong một năm và trong toàn bộ thời gian.
• Thống kê cho từng cấp cấu trúc đối tác của bạn. Không chỉ tổng giá trị của từng chỉ số được hiển thị mà còn theo cấp độ. Ví dụ: bạn có thể tìm hiểu số tiền thù lao giới thiệu kiếm được ở cấp 2 trong cấu trúc của mình.

Mục "Thống kê" vẫn gồm 2 mục là "Thống kê tài khoản" và "Thống kê cấu trúc".

Bộ phận "Thống kê tài khoản" hiển thị thông tin giao dịch tài khoản đối tác. Ví dụ: tại đây, bạn có thể tìm hiểu số tiền thù lao giới thiệu đã kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định và nhận dự báo thu nhập.

Trong đơn vị "Thống kê cấu trúc", bạn sẽ tìm thấy dữ liệu về số lượng người tham gia và nhà đầu tư trong cấu trúc của mình, thông tin về các lần mua lặp lại và tổng khối lượng bán ra. Nó cho biết bạn có bao nhiêu đối tác, họ đến từ quốc gia nào, họ đã đạt được những trạng thái nào và họ đã thu hút được bao nhiêu tiền cho dự án.

Khám phá tất cả các cơ hội từ phân tích của chúng tôi và bắt đầu áp dụng trong công việc kinh doanh đối tác của bạn vì lợi ích của cả bạn và dự án!

ĐẾN PHẦN PHÂN TÍCH