Побрзајте да инвестирате за првпат во проектот и ќе добиете 5% повеќе инвестициски удели

Побрзајте да инвестирате за првпат во проектот и ќе добиете 5% повеќе инвестициски удели

31 мај е последниот ден на бонусот за нови инвеститори. Ако купите инвестициски пакет во првите 7 дена откако ќе се регистирате во бек-офисот, ќе добиете додатни 5% удели. Бонус уделите се пресметуваат врз основа на бројот на удели кои Ви се доделени кога ќе извршите уплата.

Колку е поголем износот на уплатата, толку повеќе бонус удели добивате.

Како да добијам бонус?

1. Проверете дали сте ја комплетирале регистрацијата во бек-офисот. Ако не е комплетирана, ќе видите известување кога ќе се најавите на Вашиот профил во бек-офисот.

2. Изберете инвестициски пакет во делот „Инвестиции“ или така што ќе го одите на линкот.

3. Извршете уплата за Вашиот пакет до 31 мај (пред 23.59 ч. по московско време). Може да ја уплатите само првата рата или да го платите целиот пакет.

Бонус уделите ќе Ви бидат доделени веднаш.

Почнете да инвестирате во проектот „Моторите на Дујунов“ под поволни услови. Колку повеќе удели ќе добиете сега, толку поголема заработка ќе имате од нив во иднина!

ИНВЕСТИРАЈТЕ