Hãy nhanh tay đầu tư vào dự án lần đầu và nhận thêm 5% cổ phần đầu tư

Hãy nhanh tay đầu tư vào dự án lần đầu và nhận thêm 5% cổ phần đầu tư

Ngày 31 tháng 5 là ngày cuối cùng của tiền thưởng dành cho người mới. Nếu bạn mua gói đầu tư trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi đăng ký tại văn phòng hành chính, bạn sẽ nhận được thêm 5% cổ phần. Tiền thưởng được tính toán dựa trên số lượng cổ phần mà bạn được ghi có cho khoản thanh toán của mình.

Số tiền thanh toán càng cao, bạn càng nhận được nhiều tiền thưởng.

Cách để tôi nhận được tiền thưởng?

1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành đăng ký tại văn phòng hành chính. Nếu chưa hoàn thành, bạn sẽ thấy thông báo khi đăng nhập vào tài khoản văn phòng hành chính của mình.

2. Chọn một gói đầu tư trong phần "Đầu tư" hoặc theo liên kết.

3. Thanh toán cho gói của bạn từ giờ đến ngày 31 tháng 5 (trước 23:59 giờ Moscow). Bạn có thể trả góp lần đầu hoặc trả trọn gói.

Cổ phần thưởng sẽ được ghi có ngay lập tức.

Bắt đầu đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov" với các điều kiện có lợi. Bạn càng nhận được nhiều cổ phần bây giờ, thu nhập của bạn sẽ càng cao trong tương lai!

ĐẦU TƯ