Успейте за първи път да инвестирате в проекта и да получите 5% повече инвестиционни дялове

Успейте за първи път да инвестирате в проекта и да получите 5% повече инвестиционни дялове

31 май е последният ден, когато ще действа бонусът за начинаещи. Когато закупите инвестиционен пакет през първите 7 дни след регистрацията в личния кабинет, ще получите допълнителни 5% дялове. Бонусите се изчисляват от броя на дяловете, които ви се начисляват за вашето плащане.

Колкото по-голяма е сумата на плащането, толкова повече бонуси ще получите.

Как да получите бонус?


1. Уверете се, че сте завършили регистрацията в личния кабинет. Ако тя не е завършена, ще видите уведомление, когато влизате в личния кабинет.

2. Изберете инвестиционен пакет в раздела «Инвестиции» или на линка.

3. Платете за пакета до 31 май включително (до 23:59 московско време). Можете да направите първата вноска по разсрочено плащане или да платите целия пакет наведнъж.

Бонусните дялове ще ви бъдат начислени веднага.

Започнете да инвестирате в проекта «Двигатели на Дуюнов» при изгодни условия. Колкото повече дялове ще получите сега — толкова по-високи ще бъдат доходите ви от тях в бъдеще!

ИНВЕСТИРАЙ