Побрзајте да се вратите во проектот под најповолни услови

Побрзајте да се вратите во проектот под најповолни услови

Сте прекинале да отплаќате пакет во проектот „Моторите на Дујунов“ во 2018 год.? Побрзајте да го обновите заклучно до 19 април. Потоа оваа можност ќе биде затворена засекогаш.

Откажаните пакети кои биле отплаќани на рати може да ги најдете и да ги обновите на следниов линк.

Ако обновите пакет отплаќан на рати, ќе имате можност да купите удели со попустот од првите и поризични фази сега кога речиси нема никаков ризик во проектот.

Искористете ја шансата!

ОБНОВЕТЕ